Araş. Gör. Dr. Sedef ZİYANOK

Telefon : 0 224 2941879
Fax  : 0 224 2941899
E-posta : sziyanok uludag.edu.tr


EĞİTİM DURUMU


Lisans: Uludağ Üniversitesi, Biyoloji Bölümü, Bursa, 2001.

Yüksek Lisans: Uludağ Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji ABD, Bursa, 2006.

Yüksek Lisans Tezi: Deneysel Olarak Oluşturulan Tip 2 Diyabette Taurinin Oksidan-Antioksidan Sistemler Üzerine Etkisi.

Doktora: Uludağ Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji ABD, Bursa, 2014.

ÇALIŞMA ALANI: Diyabet, Antioksidanlar, Oksidatif stres.

MAKALELER

Bagdas D., Yasar-Gul N., Topal A., Tas S.,Ozyigit M.O., Cinkilic N., Gul Z., Cam-Etoz B.,   Ziyanok S., Inan S., Turacozen O., Gurun M.S. 2014. Pharmacologic overview of systemic chlorogenic acid therapyon experimental wound healing. Naunyn-Schmiedeberg's Archives of Pharmacology . 387, (11): 1101-1116

Celikler S., Tas, S., Ziyanok-Ayvalik, S.,Vatan, O.,Yildiz, G., Ozel, M. 2014. Protective and antigenotoxic effect of Ulva rigida C Agardh in experimental hypothyroid. Acta Biologica Hungarica. 65 (1): 61-71.

Tas, S., Celikler, S. , Ziyanok-Ayvalik, S., Sarandol, E., Dirican, M. 2011. Ulva rigida improves carbohydrate metabolism, hyperlipitemia and oxidative stress in streptozotocin-induced diabetic rats. Cell Biochemistry and Function, 29, 108-113.

Celikler, S.,Tas,S., Vatan, O., Ziyanok-Ayvalik, S.,Yildiz, G., Bilaloglu, R.2009. Anti-hyperglycemic and   antigenotoxic potential of Ulva rigida ethanolic extract in the experimental diabetes mellitus. Food and Chemical Toxicology, 47, 1837-1840.

Taş, S.,Sarandöl, E., Ayvalık, SZ., Serdar, Z., Dirican, M. 2007.Vanadyl sulfate, taurine, and combined vanadyl sulfate and taurine treatments in diabetic rats: Effects on the oxidative and antioxidative systems. Archives of Medical Researc, .38, 276-283.

Taş, S., Sarandöl, E.,Ziyanok-Ayvalık, S., Ocak, N., Serdar, Z., Dirican, M. 2006. Vanadyl sulfate treatment improves oxidative stress and increases serum paraoxonase activity in streptozotocin-induced diabetic rats. Nutrition Research, 26, 670-676.
Taş, S., Sarandöl, E., Ziyanok, S., Aslan, K., Dirican, M. 2005.Effects of green tea on serum paraoxonase/arylesterase activities in streptozotocin-induced diabetic rats. Nutrition Research, 25, 1061-1074.

KONGRE ETKİNLİKLERİ

Taş. S., Ziyanok. S., Köktentürk R. 2013. Deneysel Olarak Oluşturulan Diyabette Olea europaea (Zeytin)ve Cynara scolymus (Enginar)'un Antihiperglisemik ve Antioksidan Etkileri. 22. Ulusal Biyoloji Kongresi, 23-27 Haziran, Eskişehir.

Taş. S., Ziyanok. S., 2014. Antioxidant Effects of The Oleuropein and Silymarin in Type 2 Diabetic Rats. 2nd  International Symposium Secondary Metabolites. May 19-23, Moscow.

Taş. S., Ziyanok. S.2013.Streptozotosimle Diyabet Oluşturulmuş SıçanlardaVitamin B6’ nın Hiperlipidemi ve Oksidatif Stres Üzerine İyileştirici Etkisi. 1. Ulusal Zooloji Kongresi, 28-31 Ağustos, Nevşehir.

Bağdaş. D., Yaşar-Gül, N., Topal, A., Taş, S., Özyiğit, M.Ö., Çinkılıç, N., Gül, Z., Çam-Etöz, B., Ziyanok, S., İnan-Öztürkoğlu, S., Turaçözen, Ö., Gürün, M.S.2013. Klorojenik Asidin Sıçanlarda Yara İyileşmesi Üzerine Etkisi. IV. Ulusal Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Kongresi, 11-14 Eylül, Elazığ.

Taş, S., Ziyanok, S., Dirican, M.2013.Deneysel Diyabette Vitamin B12: Oksidan ve Antioksidan Sistemler Üzerine Etkisi. Laboratuvar Hayvanları Bilimi 3. Ulusal Kongresi, 26-28 Eylül, Kayseri.

Taş, S., Dirican, M., Sarandöl, E., Serdar, Z., Ziyanok,S. 2004, Aslan, K. Streptozotosin ile Diyabet Oluşturulmuş Sıçanlarda Vanadil Sülfatın Etkisi. Türk Fizyolojik Bilimler Derneği 30. Ulusal Fizyoloji Kongresi, 31 Ağustos-3 Eylül, Konya.

Dirican, M., Taş, S., Sarandöl, E.,Ziyanok, S., Aslan, K. 2004. Deneysel Diyabetes Mellitusta Yeşil Çayın Hipolipitemik ve Antioksidan Etkisi. IV. Ulusal Klinik Biyokimya Kongresi, 5-9 Eylül, Marmaris.

Ziyanok-Ayvalık S.,Taş. S, Sarandöl E., Dirican M. 2007. Deneysel Olarak Oluşturulan Tip 2 Diyabette Taurinin Etkisi. Türk Fizyolojik Bilimler Derneği 33. Ulusal Kongresi, 15–19 Ekim, Girne.

ARAŞTIRMA PROJELERİ

Tip 2 Diyabet Oluşturulmuş Sıçanlarda Morus nigra L.Morus alba L. Ektresi ve Saksagliptinin Oksidan Antioksidan Sistemler Üzerine Etkisi, 2014. FBE2014/022 (Yardımcı araştırmacı)

Vaccinium spp. Türlerinin Diyabette Oluşan Oksidatif Stres Üzerine Etkileri, 2013 KUAP 2013/95. (Yardımcı araştırmacı)

Tip 2 diyabet oluşturulmuş sıçanlarda Silybum marianum (deve dikeni) Ekstresi metformin ve saksagliptinin oksidan-antioksidan sistemler üzerine etkisi, 2011. UAP(T)-2011/51 (Yardımcı araştırmacı)

 


Uludağ Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü
© Dr. Murat SEVİNÇ