Doç. Dr. Özer YILMAZ

Telefon : 0 224 2942865
Fax  : 0 224 2941899
E-posta : ozery uludag.edu.tr


EĞİTİM DURUMU

Lisans
: Uludağ Üniversitesi Fen - Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü, 1998.

Yüksek Lisans
: Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji Anabilim Dalı, 2003.

Yüksek Lisan Tezi:
Uludağ' da Yayılışı Olan Linum L. Türleri Üzerinde Morfolojik ve Anatomik Araştırmalar.

Doktora: Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji Anabilim Dalı, 2009.

Doktora Tezi: Türkiye'deki Linum L. (Linaceae) Türleri Üzerinde Taksonomik Araştırmalar.

ÇALIŞMA ALANI: Bitki Sistematiği, Genetik çeşitlilik, Türleşme, Linum (Linaceae), Alyssum (Brassicaceae), Verbascum (Scrophulariaceae).

MAKALELER

Öztürk, Ş., Güvenç, Ş., Arıkan, N., Yılmaz, Ö. 1999. Effect of Usnic Acid on Mitotic Index In Root Tips of Allium cepa L. Lagascalia 21(1): 47–52.

Yılmaz, Ö., Kaynak, G., Vural, M. 2003. A new taxon of Linum (Linaceae) from NW Anatolia, Turkey. Annales Botanici Fennici 40(2): 147–150.

Kaynak, G., Günay, R., Tarımcılar, G., Benlioğlu, O., Yılmaz, Ö. 2003. New floristic records for the grid square A2 (Bursa) and B3 (Uluborlu–Isparta Turkey). OT Sistematik Botanik Dergisi (The Herb Journal of Systematic Botany) 10(2): 169–179.

Benlioğlu, O., Kaynak, G., Tarımcılar, G., Günay, R., Yılmaz, Ö. 2005. Türkiye Florasındaki Çeşitli Kareler İçin Yeni Floristik Kayıtlar. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 9(2): 11–14.
Yılmaz, Ö., Kaynak G. 2006. Linum hirsutum subsp. platyphyllum stat. nova (Linaceae). Annales Botanici Fennici 43(1): 62–63.

Yılmaz, Ö., Kaynak G. 2006. New combination in Linum sect. Syllinum (Linaceae). Annales Botanici Fennici 43(1): 77–79.

Daşkın, R., Yılmaz, Ö., Kaynak, G. 2006. Presence of Cirsium eriophorum (L.) Scop. (Asteraceae) in Turkey. Turkish Journal of Botany 30(6): 461–465.

Kaynak, G., Tarımcılar, G., Günay, R., Yılmaz, Ö. 2006. Uluborlu (Isparta) Florası. OT Sistematik Botanik Dergisi (The Herb Journal of Systematic Botany) 13(2): 49–90.

Kaynak, G., Daşkın, R., Yılmaz, Ö., Erdoğan, E. 2006. Verbascum yurtkuranianum (Scrophulariaceae), a new species from Northwest Anatolia, Turkey. Annales Botanici Fennici 43(6): 456–459.

Daşkın, R., Yılmaz, Ö., Kaynak, G. 2007. A New Record For The Flora of Turkey: Dactylorhiza maculata (L.) Soó (Orchidaceae). Journal of Biological and Environmental Sciences 1(1): 11–14.

Yılmaz, Ö., Kaynak G. 2008. A new species of Linum (Linaceae) from west Anatolia, Turkey. Botanical Journal of Linnean Society 156: 459–462.

Yılmaz, Ö., Kaynak G. 2008. New combination in Linum sect. Dasylinum (Linaceae). Journal of Biological and Environmental Sciences 2(4): 5–9.

Yılmaz, Ö., Kaynak G. 2008. The check-list and chorology of the Linum L. (Linaceae) taxa in the flora of Turkey. Journal of Biological and Environmental Sciences 2(5): 35–43.

Kaynak, G., Tarımcılar, G., Günay, R., Yılmaz, Ö. 2008. Chorological and Ecological Investigations on Cheilantoid Ferns in Turkey. Journal of Biological and Environmental Sciences 2(6): 83–88.

Daşkın, R., Yılmaz, Ö., Kaynak, G. 2009. Stachys ketenoglui (Sect. Infrarosularis) (Labiatae/Lamiaceae), a new species from the South Anatolia, Turkey. Nordic Journal of Botany 27(3): 238–242.

Daşkın, R., Yılmaz, Ö., Kaynak G. 2009. A new taxon of Prometheum (Crassulaceae) from Northwest Anatolia, Turkey. Annales Botanici Fennici 46(5): 456–458.

Daşkın R., Yılmaz Ö. 2009. Centaurea kaynakiae (Asteraceae): a new species from northwest Anatolia, Turkey. Annales Botanici Fennici 46(5): 474–478.

Kaynak, G., Daşkın, R., Yılmaz, Ö. 2009. Uludağ’ın Endemik Bitkileri. GÜMÇED Yeşil Nokta Yaşam ve Kültür Dergisi 3: 29–35.

Yılmaz Ö., Daşkın R., Kaynak G. 2010. Stachys pseudobombycina sp. nov. (Lamiaceae) from south Anatolia, Turkey. Nordic Journal of Botany 28(3): 341–343.

Yılmaz Ö. 2010. Linum kaynakiae sp. nov. (sect. Syllinum, Linaceae) from Turkey. Nordic Journal of Botany 28(5): 605–612.

Yılmaz, Ö., Kaynak G. 2010. A new taxon of Linum (Linaceae) from Southwest Anatolia, Turkey. Novon 20(4): 507–511.

Kaynak, G., Daşkın, R., Yılmaz, Ö. 2010. İnegöl Bitkileri. İnegöl Çınaraltı Dergisi (İnegöl Belediyesi Kent Müzesi Kültür ve Sanat tarih Dergisi) 1(2): 14–15.

Yılmaz, Ö., Kaynak, G., Daşkın, R., Meriçlioğlu, A. 2011. Dianthus goekayi (Caryophyllaceae), a new species from Turkey. Annales Botanici Fennici 48(1): 74–78.

Boyraz, D., Başkaya, H.S., Akşit, İ., Arocena, J., Polat, S.,  Dingil, M., Şahin, M., Şahin, D., Kaynak, G., Akay, S.K., Yılmaz, Ö., Akça, E., Biçici, M., Kapur, S. 2011. Preliminary Submicroscopy of a Vertebral Bone Fragment from a Bitinian Tomb of 2nd Century BC in Bursa, Western Turkey. TUBA-AR-Turkish Academy of Sciences Journal of Archaeology 14: 151–158.

Yılmaz, Ö., Daşkın, R., Kaynak, G. 2011. IUCN categories of three Linum L. (Linaceae) taxa endemic to Turkey. Biological Diversity and Conservation 4(1): 133–138.

Erdoğan, E., Kaynak, G., Daşkın, R., Yılmaz, Ö. 2011. The Vascular Flora of Katırlı Mountain (Bursa, Turkey). Biological Diversity and Conservation 4(1):148–170.

Yılmaz, Ö. 2012. Alyssum kaynakiae sp. nov. (sect. Gamosepalum, Brassicaceae), from Southwest Anatolia, Turkey. Nordic Journal of Botany 30: 190–194.

Tarımcılar, G., Yılmaz, Ö., Daşkın, R., Kaynak, G. 2013. Nutlet morphology and its taxonomic significance in the genus Mentha (Lamiaceae) from Turkey. Bangladesh Journal of Plant Taxonomy 20: 9–18.

ARAŞTIRMA PROJELERİ

Uludağ’ın Bitki Çeşitliliğinin Korunması, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), Küresel Çevre Fonu (GEF), Küçük Ölçekli Projelere Destek Programı (SGP), 2002 / TUR–0112.

Bursa Şehir Florası, Uludağ Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu, F–2002/26.

Uludağ Florası, Uludağ Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu, F–2003/101.

Türkiye’de Yayılışı Olan Linum L. (Linaceae) Taksonları Üzerinde Sistematik Araştırmalar, Uludağ Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu, F–2008/71.

Batı Anadolu'da (Marmara Bölgesi, Ege Bölgesi ve Batı Akdeniz Bölgesi) Yayılışı Olan Alyssum L. (Brassicaceae) Türleri Üzerinde Morfolojik ve Palinolojik Araştırmalar, Uludağ Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu, F(U)–2009/40.

Galium L. (Rubiaceae) Cinsinin Kolgyda Seksiyonunun Türkiye’de Yayılışı Olan Taksonları Üzerinde Sistematik Araştırmalar. Uludağ Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi UAP(F)-2010/57.

Türkiye’deki Linum L. (Linaceae) Türlerinin Akrabalık İlişkilerinin Plastid DNA’sında yer alan rbcL geni ve Nüklear Ribozomal DNA’daki ITS Bölgesi’nin Sekans Analizleri ile Belirlenmesi. UAP(F)–2011/40.
Orhaneli, Büyükorhan ve Harmancık İlçeleri (Bursa) Florasının Belirlenmesi. Uludağ Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu, UAP(F)–2011/73.

Türkiye’de Doğal Olarak Yetişen Bazı Endemik Türlerin Klasik ve Biyoteknolojik Yöntemlerle Kültüre Alınması Ve Ekonomiye Kazandırılması. T.C. Tarım ve Köy işleri Bakanlığı, TAGEM-11/AR-GE/14.

 


Uludağ Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü
© Dr. Murat SEVİNÇ