Prof. Dr. Hikmet S. YILDIRIMHAN

Telefon : 0 224 2941790
Fax  : 0 224 2941899
E-posta : yhikmet uludag.edu.tr

 
EĞİTİM DURUMU


Lisans:
Uludağ Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, 1992.

Yüksek Lisans: Uludağ Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Anabilim Dalı, Zooloji Bilim Dalı, 1995.

Doktora: Uludağ Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Anabilim Dalı, Zooloji Bilim Dalı, 1999.

ÇALIŞMA ALANI: Kurbağa, Sürüngen ve Balık Parazitleri, Herpetoloji.

MAKALELER

Yıldırımhan, H. S., İ. H. Uğurtaş, F. N. Altunel, “Rana ridibunda Pallas, 1771 (Ova kurbağası) ‘nın Helminthleri üzerine Bir Araştırma”, Türkiye Parazitoloji Dergisi 20 (I): 113-130, (1996).

Aydoğdu A., Yıldırımhan, H.S., Altunel, F.N., İznik Gölü Kadife Balıklarının  (Tinca tinca L. 1758)  parazitleri üzerine bir çalışma . Türk Parazitoloji Dergisi 20 (2) 261-270.
1997

Yıldırımhan, H.S., M. C. Oğuz, İ. H. Uğurtaş, “Bursa ve Çevresinde Yakalanan Bazı Kuyruksuz Kurbağaların (Rana ridibunda, Bufo bufo, Pelobates syriacus) Nematodları Üzerine Bir Araştırma”, Hacettepe Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi  Cilt 18, S A,  45-58,  (1997).

Yıldırımhan, H.S., İ. H. Uğurtaş, F. N. Altunel, “ Rana macrocnemis Boulenger, 1885 (Uludağ Kurbağası) ‘in Asalak Helminthleri Üzerine Bir Araştırma”, Tr. J. Zoology 21, 467-473,  (1997).

Uğurtaş, İ. H., İ. Yılmaz, H. S. Yıldırımhan, “Two New Localities for Bombina bombina (Anura, Discoglossidae) in Turkey”, Russian Journal of Herpetology Vol. 6, No.3, 253-256, 1999

Yıldırımhan, H.S. Bufo viridis Laurenti, 1768 (Anura, Amphibia)'nın parazitik helmintleri  üzerine bir araştırma Türk Zooloji Dergisi. 23 Ek Sayı 1, 177-195 (1999).

Aydoğdu A., Yıldırımhan, H.S.,   Altunel, F.N., (2000). The helminth fauna of adriatic Roach (Rutilus rubilio)  in iznik lake. Bulletin of the European Association of Fish Pathologits. Volume  20 (3)  170-171

Sevinç, M., İ. H. Uğurtaş, H. S. Yıldırımhan, “Erythrocyte Measurements in Lacerta rudis (Reptilia, Lacertidae)”,  Tr. J. Zoology  24, 207-209,  (2000).

Uğurtaş, İ. H., H. S. Yıldırımhan, M. Öz, “Two New Localities of Lacerta sicula hieroglyphica Berthold, 1842 (Reptilia, Lacertidae)”, Turk J. Zool. 24,  253-256, (2000).

Uğurtaş, İ. H., H. S. Yıldırımhan, M. Öz,  “Herpetofauna of the Eastern Region of the Amonos Mountains (Nur)”, Turk J. Zool. 24,  257-261,  (2000).

Aydoğdu A., Altunel, F.N., Yıldırımhan, H.S. 2001. The occurrence of helminth parasites in Barbel, ( Barbus plebejus escherichi Steindachner, 1897)  of the Doğancı (Bursa) Dam Lake, Turkey. Acta Veterinaria, Belgrade, Yugoslavia. 52 (5-6): 369-380.  

Aydoğdu A., Altunel, F.N., Yıldırımhan, H.S. 2001. Occurence of helminths in Chub, Leuciscus cephalus, of the Doganci (Bursa) dam lake, Turkey. Bulletin of the European Association of fish pathologists. 21(6): 246-251.

Aydoğdu A., Altunel, F.N., Yıldırımhan, H.S. 2001. The helminth fauna of Adriatic roach (Rutilis rubilio) in Iznik lake. Bulletin of the European Association of fish pathologists. 20(4): 170-171.

Biserkov, Y. V., H. S. Yıldırımhan, G. Buchvarov, İ. H. Uğurtaş. 2001. “Polystoma macrocnemis n. sp. (Monogenea:Polystomatidae) from the Iranian longlegged wood frog Rana macrocnemis (Ranidae) in Turkey”, Systematic Parasitology  48(1): 61-66.

Ugurtas, IH, Sevinc, M, Yildirimhan, HS.2003. Erythrocyte size and morphology of some tortoises and turtles from Turkey. Zoological studies. 42(1): 173-178.

Uğurtaş, İ. H., Yıldırımhan, H. S., Kalkan, M.  2004. “The Feeding Biology of Rana macrocnemis Boulenger 1885 (Anura, Ranidae) Collected in Uludağ, Bursa-Turkey”, Asiatic Herpetological Research vol,10: 215-216

Sevinç, M.,Uğurtaş, İ.H., Yıldırımhan, H.S.2004. Morfological observation on the Erythrocyte and Erythrocyte size of some Gecko species, Turkey. Asiatic Herpetological Research. 10: 217- 223.

Yıldırımhan, H. S., Bursey, C. R. and Goldberg, S. R. 2005. Helminth Parasites Of The Caucasian Salamander, Mertensiella Caucasica, From Turkey") Comparative  Parasitology. January Issue (Copa 72[1]) 75-87. 

Yıldırımhan H. S.,   R. Şahin. 2005. Bursa ve çevresinde yaşayan  Emys orbicularis (Linnaeus, 1758)  (Benekli Kaplumbağa)’in  Helminth faunası. Parazitleri. Acta Parasitologica Turcica 29 (1): 56-62.

Yıldırımhan H. S.,  E.  Karadeniz,  E. Gürkan, M. Koyun. 2005. Türkiye’nin değişik Bölgelerinden Toplanan Ova Kurbağası (Rana ridibunda PALLAS, 1771; Anura)’nın  Metazoon Parazitleri. Acta Parasitologica Turcica 29 (2): 135-139.

Yıldırımhan, H. S.,  Goldberg, S. R. and Bursey, C. R. 2006. Helminth parasites of the Caucasian agama, Laudakia caucasia, and the roughtail rock agama, Laudakia stellio (Squamata : Agamidae), from Turkey. Comparative  Parasitology. 73(2): 257–262.

Yıldırımhan, H. S., Bursey, C. R. and Goldberg, S. R. 2006. Helminth Parasites of the Taurus Frog, Rana holtzi, and the Uludag Frog, Rana macrocnemis, with Remarks on the Helminth Community of Turkish Anurans. Comparative  Parasitology. 73(2): 237–248. 

Yıldırımhan, H. S.,  Goldberg S. R. and Bursey, C. R. 2006. Helminth Parasites of the Banded Frog Rana camerani (Ranidae) from Turkey. Comparative  Parasitology. 73: (2) 222–236.

Yıldırımhan, H.S., F. Naci Altunel, İsmail H. Uğurtaş.  2006. Bursa, Edirne ve Sakarya'dan Toplanan Hyla arborea (Linneaus, 1758) (Ağaç Kurbağası)'nın Helmint Parazitleri. Türkiye Parazitoloji Dergisi. 30 (1) 56-58.

Yıldırımhan, H. S.,  Bursey, C. R. and Goldberg, S. R. 2007. Helminth parasites of the Grass Snake, Natrix natrix, and the Dice Snake, Natrix tessellata (Serpentes: Colubridae), from Turkey. Comparative  Parasitology. 74(2): 343–354.

Yıldırımhan, H. S., and Ersin Karadeniz. 2007. Helminth Parasites of the Common Toad, Bufo bufo (Linnaeus, 1758) (Anura: Bufonidae) from Northeast Turkey. Comparative  Parasitology. 74(1): 176 – 178.

Yıldırımhan H.S. 2007. Malatya ve Bitlis’ten Toplanan Neurergus strauchii (Steindachner, 1888) (Benekli Semender)’nin Helmint Faunası Türkiye Parazitoloji Dergisi, 31 (2): 229-231.

Uğurtaş, İ.H., Yıldırımhan, H.S., Sevinç, M. 2007. Distribution of the Gekkonidae Species in Southeast Anatolia, Turkey, and New Localities. Tr. J. Zoology 31: 137-141.

Yıldırımhan, H.S. ve Öz  M. 2008. Helminth fauna of Lycisalamandra billae (Franzen & Klewen) (Luschan Salamander) collected from Antalya. Türkiye Parazitoloji Dergisi 32 (4), 390-392.

Yıldırımhan, H.S.,   Sümer, N. ve  Yılmaz, N. 2008. Hatay’dan Toplanan Hemidactylus turcicus (Linnaeus, 1758) (Geniş Parmaklı Keler)’in Helminth Faunası.  Türkiye Parazitoloji Dergisi 32 (4), 393-395.

Yıldırımhan HS. 2008. Şeritli Semender (Triturus vittatus (Jenyns,1835)) ve Pürtüklü Semender (T. karelinii (Strauch, 1870))’lerin helmint faunası üzerine ön bir çalışma Türkiye Parazitoloji Dergisi.  32 (2), 158-160.

Yıldırımhan H.S., Yılmaz N, İncedoğan S. 2009. Hatay’da yayılış gösteren Blanus strauchii türünün helmint faunası. Türk Parazitoloji Dergisi 33(4), 327-329.

Yıldırımhan, H.S, Bursey, C.R, Goldberg, S.R. 2009. Helminth Parasites of the Caucasian Parsley Frog, Pelodytes caucasicus, from Turkey. Comparative Parasitology. 76(2): 247-257.

Yıldırımhan, H.S., Bursey, C.R. 2010. Helminth parasites of the eastern spadefoot toad, Pelobates syriacus (Pelobatidae), from Turkey. Turkish Journal of Zoology. 34(3): 311-319.

Yıldırımhan,  H. S., Tunc, M. R., Sumer, N., Incedogan, S. and C. R. Bursey. 2011. Nematode Parasites Of Lyciasalamandra antalyana and L. luschani (Caudata: Salamandridae) from Turkey. Comparative Parasitology. 78(2): 375-377. 

Yıldırımhan, H.S., Bursey, C.R, Altunel, F.N. 2011. Helminth parasites of the Balkan green lizard, Lacerta trilineata Bedriaga 1886, from Bursa, Turkey. Turkish Journal of Zoology. 35(4): 519-535.

Yıldırımhan, H. S., Nurhan, S., Incedogan, S. and Bursey, C.R., 2012. Helminth parasites of the lemon-yellow tree frog, Hyla savignyi (Hylidae), from Turkey. Turk. J. Zool. 36: 171-184.  

Yıldırımhan, H.S., Yavuz, M., Öz, M, Bursey, C.R. 2012. Nematode parasites of Lyciasalamandra atifi and L. fazilae (Caudata: Salamandridae) from Turkey. Turkish Journal of Zoology. 36: 559-561.

Yıldırımhan, H.S., Du Preez, L.H, Verneau, O. 2012. Polystoma nacialtuneli n. sp (Monogenea: Polystomatidae) from the eastern spadefoot, Pelobates syriacus (Pelobatidae) in Turkey. Journal of Helminthology. 86: 104-112.

Yıldırımhan, H.S., İncedoğan, S. 2013. Checklist of Metazoon Parasites Recorded in Anura and Urodela from Turkey. Turkish Journal of Zoology. 37, 562-575.

Koyun, M., İncedogan, S., Sümer, N., Yıldırımhan, H.S. 2013. Helminth fauna of Neurergus strauchi (Steindacher, 1888) (Spotted Newt) collected from Bingöl of Turkey. Turkish Journal of Zoology. 37: 128-131.

İncedoğan, S., Yıldırımhan, H.S., Bursey, C.R.2014. Helminth parasites of the ocellated skink, Chalcides ocellatus (Forskal,1775) (Scincidae) from Turkey. Comparative Parasitology. 81(2): 260-269.

Tezel, M., Girişgin A.O., Birlik, S., Yıldırımhan, H.S., Şenlik, B.2014. Helminths of the digestive tract in Buteo buteo (Falconiformes: Falconidae) in Bursa province of Northwest Turkey. Turkish Journal of Zoology. DOI: 10.3906/zoo-1403-24.

Demir, S., Yakar,O., Yıldırımhan H.S., Birlik, S. Helminth Parasites of Levantine Frog (Pelophylax bedriagae Camerano, 1882) from Western Part of Turkey. Helminthologia. (Baskıya kabul edildi).

KİTAPLAR

Güleryüz G, Yıldırımhan HS, Arslan H (2011). “Ekolojinin Genel İkeleri”. ss:1-30, Yeri: Ekoloji ve Çevre Bilgisi. Editörler: Açıkgöz E, Arçak S. T.C. Anadolu Üniversitesi Yayın No: 2352 Açıköğretim Fakülyesi Yayın No: 1349, 225 sayfa, ISBN:978-975-06-1026-4

KONGRE ETKİNLİKLERİ

Yıldırımhan H.S., Uğurtaş İ.H.,altunel İznik Gölü Çevresinde Yakalanan Su Yılanı (Natrix tessellata) (LAURENTİ) 1768 (Ophidia, Reptilia) ‘nın Helminthleri Üzerine Bir Araştırma, XIII. Ulusal Biyoloji Kongresi 17-20 Eylül, 200-209, İSTANBUL, 1996. İstanbul 200-209 1996

Aydoğdu A., Yıldırımhan, H.S., Altunel, F.N., İznik Gölünde Yaşayan Silurus glanis L. (Yayın Balığı)'nın helminth faunası üzerine araştırma XIII. Ulusal Biyoloji Kongresi 17-20 Eylül 1996 63- 70. İSTANBUL

Aydoğdu A., Yıldırımhan, H.S., Altunel, F.N., İznik Gölünden yakalanan Akbalık (Rutilus frisii )'nin Ekto ve Endoparazitleri üzerine bir araştırma. 17-19 Eylül 1997. IX. Su Ürünleri kongresi. 431-443 Eğirdir/ ISPARTA

Aydoğdu A., Yıldırımhan, H.S., Altunel, F.N., İznik Gölünde Yaşayan Sazan (Cyprinus carpio L. 1758) Balıklarında Çıkan Bazı Metazoon Parazitleri Üzerine Bir Araştırma. XIII. Ulusal Biyoloji Kongresi 17-20 Eylül 1996. 385-395 İSTANBUL

Yıldırımhan, H.S., Uğurtaş, İ.H., Altunel, F.N., Kuyruklu Kurbağalardan Mertensiella caucasica (Kafkas semenderi)’nın Plathelminthleri ve Acanthocephalleri Üzerine Bir Ön Çalışma. Celal Bayar Üniv. Fen-Edb. Fak. Derg. Fen Bilimleri Serisi (Biyoloji) 1998 S.1 MANİSA

Aydoğdu A., Yıldırımhan, H.S., Altunel, F.N., İznik Gölünde yaşayan Rutilus rubilio (Gördek Balığı)' nın Helmint Faunası Üzerine bir Araştırma. 7-10 Eylül 1998. XIV. Ulusal Biyoloji Kongresi. SAMSUN.

Aydoğdu A., Yıldırımhan, H.S., Altunel, F.N., Doğancı Baraj Gölündeki Barbus plebejus escherichi 'de Görülen Helmintler. XI. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu. 4-6 Eylül 2001 Hatay.

Yıldırımhan, H. S., A. Aydoğdu, İ. H. Uğurtaş, F. N. Altunel, “Tatlı Sularda Yaşayan Çizgili Kaplumbağa (Mauremys caspica)’nın Helminth Faunası” XI.Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu Eylül 2001, HATAY

İncedoğan, S ve Yıldırımhan, H.S. 2011. Akdeniz Bölgesi'ndeki çeşitli lokalitelerden toplanan Benekli Kertenkele (Chalcides ocellatus (Forskal) 1775) 'nin Helmint Faunası. 17. Ulusal Parazitoloji Kongresi ve Kafkasya ve Ortadoğu Paraziter Hastalıklar Sempozyumu (Caucasian and Middle East Symposium on Parasitic Diseases). 4-10 Eylül 2011 KARS.  (Sözlü sunum)

Yıldırımhan H.S.,  İncedoğan, S., Sümer, N., Gözütok, S., Albayrak, İ. Türkiye’nin Isparta ilinden toplanan bazı kemirgen (Memeli) türlerinin helmint faunası üzerine ön bir çalışma. 3-7 Eylül 2012 Ege Üniversitesi Biyoloji Kongresi. İzmir/ Türkiye.  (Poster Bildiri)

Yıldırımhan H.S., Birlik S., Girişgin O., Sümer N., Şenlik B. 2014. Bursa Hayvanat Bahçesi’nden Temin Edilen Beyaz Leylek (Ciconia ciconia) Türü’nün Helmint Faunası. 23-27 Haziran 2014. Osmangazi Üniversitesi Biyoloji Kongresi. Eskişehir/Türkiye. (Poster Bildiri).

ARAŞTIRMA PROJELERI

Proje adı: Güneydoğu Anadolu Bölgesinin Herpetofaunası U.Ü BAP 2001-60 Araştırmacı. 2001-2005.

Proje adı: Akdeniz Bölgesi’ndeki Çeşitli lokalitelerden toplanan Benekli Kertenkele (Chalcides ocellatus (Forskal) 1775) ‘nin Helmint Faunasının Araştırılması UAP(F)- 2009/24 (U.Ü BAP) Proje Yürütücüsü 2009-2014

Proje adı: Güneydoğu Anadolu Bölgesinden toplanan bazı kurbağa ve sürüngenlerin helmintlerinin araştırılması. Uludağ Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri. Hızlı Destek Projesi. Proje Yürütücüsü (2010-2011)

Proje adı: Uludağ Milli Parkı Ekoloji Temelli Doğa Eğitimi V.Proje no 111B044 2011 Tübitak 4004 (Proje Yürütücüsü) Tübitak 4004

Proje adı: Uludağ Milli Parkı, Bursa ve Çevresinde Ekoloji Temelli Doğa Eğitimi IV. Proje no 109B069. 2010-2011. Tübitak 4004 (Proje Yürütücüsü)

Proje adı: Türkiye’ de yayılış gösteren Darevskia Arribas, 1997 (Reptilia: Sauria: Lacertidae) cinsine ait bazı kertenkele türleri helmint faunasının morfolojik taksonomisi ve DNA sekans analizi. Uludağ Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (Yardımcı araştırıcı) 2014- (Devam ediyor)

Proje adı: Bursa ve Çevresinde Yayılış Gösteren Bazı Yarasaların Helmint Faunasının Morfolojik Taksonomisi ve DNA Sekans Analizi. UAP(F)-2011/77 (U.Ü BAP)Proje Yürütücüsü 2011- (Devam ediyor)

İDARİ GÖREVLER

Meslek Yüksekokulu Müdürü, Uludağ Üniversitesi İnegöl Meslek Yüksekokulu (2011- 2015).

 


Uludağ Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü
© Dr. Murat SEVİNÇ