Doç. Dr. Gamze YILDIZ

Telefon : 0 224 2941847
Fax  : 0 224 2941899
E-posta : gamze uludag.edu.tr

 



EĞİTİM DURUMU

Lisans: Uludağ Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü, 2000.

Yüksek Lisans: Uludağ Üniversitesi; Fen Bilimleri Enstitüsü, 2004.

Yüksek Lisans Tezi: Gemlik Körfezi ve Kapıdağ Yarımadasındaki Chlorophyta üyelerinin bazı Biyokimyasal Parametrelerinin Tespiti.

Doktora: Uludağ Üniversitesi; Fen Bilimleri Enstitüsü, 2012.

ÇALIŞMA ALANI: Makroalg Biyokimyası, Deniz Ekolojisi.

MAKALELER

Ş. Dere, N. Dalkıran, D. Karacaoğlu, G. Yıldız, E. Dere. The Determination of Total Protein, Total Soluble Carbohydrate and Pigment Contents of Some Macroalgae Collected from Gemlik-Karacaali (Bursa) and Erdek-Ormanlı (Balıkesir) in the Sea of Marmara, Turkey. Oceanologia, 45(3), 453-471, 2003.

E. Dere, G. Yıldız, N. Dalkıran, D. Karacaoğlu, Ş. Dere. Changes in Glutathione S-Transferase Enzyme Activity in Ulva rigida According to Abiotic Factors and Locations. Ekoloji, 16(64), 1-8, 2007.

G. Yıldız, E. Dere, Ş. Dere, H. Ünübol. Determination of the Biochemical Composition of Enteromorpha from Marmara Sea. International Journal of Phycology and Phycochemistry, 4(1), 1-4, 2008.

G. Yıldız, Ş. Dere. Effect of Salinity Stress on Photosynthetic Pigments in Ulva rigida (Chlorophyta). International Journal of Phycology and Phycochemistry, 4(2), 121-124, 2008.

S. Çelikler, G. Yıldız, Ö. Vatan, R. Bilaloğlu. In vitro Antigenotoxicity of Ulva rigida C. Agardh (Chlorophyceae) Extract against Induction of Chromosome Aberation, Sister Chromatid Exchange and Micronuclei by Mutagenic Agent MMC. Biomedical and Environmental Sciences, 21, 492-498, 2008.

G. Yıldız, Ş. Dere, E. Dere. The Effect of Environmental Factors on some Nutritional Contents of Ulva rigida C. Agardh. International Journal of Phycology and Phycochemistry, 5(1), 1-6, 2009.

S. Çelikler, Ö. Vatan, G. Yıldız, R. Bilaloğlu. Evaluation of Anti-oxidative, Genotoxic and Antigenotoxic Potency of Codium tomentosum Stackhouse Ethanolic Extract in Human Lymphocytes in vitro. Food and Chemical Toxicology, 47(4), 796-801, 2009.

S. Çelikler, S. Taş, Ö. Vatan, S. Ziyanok-Ayvalık, G. Yıldız, R. Bilaloğlu. Anti-hyperglycemic and Antigenotoxic Potential of Ulva rigida Ethanolic Extract in the Experimental Diabetes Mellitus. Food and Chemical Toxicology, 47(8), 1837-1840, 2009.

Ö. Vatan, S. Çelikler, G. Yıldız. In vitro Antigenotoxic and Anti-oxidative Capacity of Hypnea musciformis (Wulfen) Lamouroux Extract in Human Lymphocytes. African Journal of Biotechnology, 10(4), 484-490, 2011.
G. Yıldız, Ö. Vatan, S. Çelikler, Ş. Dere. Determination of the Phenolic Compounds and Antioxidative Capacity in Red Algae Gracilaria bursa-pastoris. International Journal of Food Properties, 14, 496-502, 2011.

G. Yıldız, E. Dere, Ş. Dere. Ascorbate Peroxidase Activity in Enteromorpha intestinalis Exposed to Salinity Stress. International Journal of Phycology and Phycochemistry, 8(1), 23-26, 2012.

G. Yıldız, S. Çelikler, Ö. Vatan, Ş. Dere. Determination of the Anti-oxidative Capacity and Bioactive Compounds in Green Seaweed Ulva rigida C. Agardh. International Journal of Food Properties, 15, 1182-1189, 2012.

L.C. Hofmann, G. Yıldız, D. Hanelt, K. Bischof. Physiological Responses of the Calcifying Rhodophyte, Corallina officinalis (L.), to Future CO2 Levels. Marine Biology, 159, 783-792, 2012.

G. Yıldız, E. Dere, Ş. Dere. Influence of Salinity on the Ascorbate Peroxidase Activity of Codium tomentosum. International Journal of Phycology and Phycochemistry, 8(1), 55-58, 2012.

G. Yıldız, L.C. Hofmann, K. Bischof, Ş. Dere. Ultraviolet Radiation Modulates the Physiological Responses of the Calcified Rhodophyte Corallina officinalis to Elevated CO2. Botanica Marina, 56(2), 161-168, 2013.

S. Çelikler, S. Taş, S. Ziyanok-Ayvalık, Ö. Vatan, G. Yıldız, M. Özel. Protective and Antigenotoxic Effect of Ulva rigida C. Agardh in Experimental Hypothyroid. Acta Biologica Hungarica, 65(1), 13-26, 2014.

G. Yıldız, E. Dere, Ş. Dere. Comparison of The Antioxidative Components of some Marine Macroalgae from Turkey. Pakistan Journal of Botany, 46(2), 753-757, 2014.

G. Yıldız, Ş. Dere. The Effects of Elevated CO2 on Physiological Performance of Bryopsis plumosa. Acta Oceanologica Sinica, AOS-2014-0028.R2

KONGRE ETKİNLİKLERİ

N. Dalkıran, D. Karacaoğlu, G. Yıldız, E. Dere, Ş. Dere. Gemlik Körfezi ve Kapıdağ Yarımadasındaki Bazı Chlorophyta Üyelerinin Toplam Protein, Toplam Çözünmüş Karbohidrat ve Pigment İçeriklerinin Saptanması. Sualtı Bilim ve Teknolojisi Toplantısı (SBT) Bildiri Kitabı, 88-95, Boğaziçi Üniversitesi, istanbul, 2002.

G. Yıldız, D. Karacaoğlu, N. Dalkıran, E. Dere, Ş. Dere. Gemlik Körfezi ve Kapıdağ Yarımadasında Ulva rigida C.Agardh Türünde Pigment ve Protein İçeriklerinin Derinliğe ve Fizikokimyasal Parametrelere Bağlı Olarak Değişimi. SBT Sualtı Bilim ve Teknolojisi Toplantısı Bildiriler Kitabı, 10-19, Bursa, Aralık 2003.

 

G. Yıldız, D. Karacaoğlu, N. Dalkıran, E. Dere, Ş. Dere. Gemlik Körfezi ve Kapıdağ Yarımadasındaki Kirliliğin Bazı Fizikokimyasal Parametrelerle ve Kirletici Faktörlerle Birlikte Araştırılması. SBT Sualtı Bilim ve Teknolojisi Toplantısı Bildiriler Kitabı, 1-9, Bursa, Aralık 2003.

E. Şentürk, D. Karacaoğlu, N. Dalkıran, N. Kazancı, Ş. Dere, G. Yıldız. Orhaneli, Emet ve Mustafakemalpaşa Çaylarının Uluabat Gölüne Etkileri II. Biyolojik Parametrelerle Kirliliğin Etkisinin Belirlenmesi. I. Ulusal Limnoloji Çalıştayı, 21, Sapanca, Mayıs 2004.

E. Şentürk, N. Dalkıran, D. Karacaoğlu, Ş. Dere, A. Elmacı, G. Yıldız. Orhaneli, Emet ve Mustafakemalpaşa Çaylarının Uluabat Gölüne Etkileri I. Fiziksel ve Kimyasal Parametrelerle Kirliliğin Etkisinin Belirlenmesi, I. Ulusal Limnoloji Çalıştayı, 14-15, Sapanca, Mayıs 2004.

E. Şentürk, D. Karacaoğlu, N. Dalkıran, N. Kazancı, Ş. Dere, G. Yıldız. Emet Çayında Oluşan Kirliliğin Biyolojik ve Fizikokimyasal Parametrelerle Tespit Edilmesi, Aralarındaki İlişkinin Belirlenmesi. V. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, 22, Bolu, Ekim 2004.

E. Şentürk, N. Dalkıran, D. Karacaoğlu, N. Kazancı, Ş. Dere, G. Yıldız. Orhaneli Çayında Oluşan Kirliliğin Biyolojik ve Fizikokimyasal Parametrelerle Tespit Edilmesi, Aralarındaki İlişkinin Belirlenmesi. V. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, 29, Bolu, Ekim 2004.

G. Yıldız, E. Dere, N. Dalkıran, D. Karacaoğlu, Ş. Dere, E. Şentürk. Ulva rigida C. Agardh Türünde Toplam Protein, Toplam Çözünmüş Karbohidrat ve Glutatyon S- Transferaz Enzim Aktivitesinin, Deniz Suyunun Fizikokimyasal Parametreleriyle İlişkisi. V. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, 30, Bolu, Ekim 2004.

G. Yıldız, D. Karacaoğlu, N. Dalkıran, Ş. Dere, E. Dere, E. Şentürk. Çevresel Faktörlerin Ulva rigida C. Agardh Türünde Pigment İçeriğine Etkileri. V. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, 25, Bolu, Ekim 2004.

G. Yıldız, N. Dalkıran, D. Karacaoğlu, Ş. Dere, E. Dere, E. Şentürk. Güney Marmara Sahillerinde Deniz Suyunun Bazı Fizikokimyasal Parametrelerinin Birbirleri ile Olan İlişkisi. V. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, 21, Bolu, Ekim 2004.
S. Çelikler, Ö. Vatan, G. Yıldız, R. Bilaloğlu. Ulva rigida C. Agardh (Chlorophyceae) ekstraktının antigenotoksik etkisinin kardeş kromatid değişimi (SCE) test yöntemi ile belirlenmesi. 19. Ulusal Biyoloji Kongresi, 3,  Trabzon, Haziran 2008.

G. Yıldız, Ö. Vatan, S. Çelikler, R. Bilaloğlu. İnsan Lenfosit Kültürlerinde Ulva rigida C. Agardh (Chlorophyceae) Ekstraktının Kromozom Hasarını Önleyici Etkisinin Belirlenmesi. 19. Ulusal Biyoloji Kongresi, 402,  Trabzon, Haziran 2008.

S. Çelikler, Ö. Vatan, G. Yıldız. In vitro Genotoxic/Antigenotoxic Effect of Codium tomentosum Stackhouse Crude Ethanolic Extracts. 1st International Multidisciplinary Cancer Research Congress, Antalya, Türkiye, Mayıs 2009.

S. Çelikler, Ö. Vatan, G. Yıldız. Antigenotoxic Effect of Hypnea musciformis (Wulfen) Lamouroux Crude Extracts against MMC in Human Lymphocytes. 1st International Multidisciplinary Cancer Research Congress, Antalya, Türkiye, Mayıs 2009.

L.C. Hofmann, G. Yıldız, L. Hante, M. Klaus, K. Bischof. Growth and Photosynthesis of Calcifying and Non-calcifying Macroalgae  under Shifting pH Regimes. EPOCA, BIOACID and UKOARP Annual Meeting, Bremerhaven-Germany,27-30 September 2010.

Ö. Vatan, S. Çelikler, G. Yıldız, R. Bilaloğlu. Cystoseira compressa’nın Genotoksik/ Antigenotoksik Etkisinin in vitro Kromozom Aberasyonu (CA) Yöntemi ile Araştırılması. III. Multidisipliner Kanser Araştırma Sempozyumu, Grand Yazıcı Otel Uludağ, Bursa, Mart 2010.

Ö. Vatan, S. Çelikler, G. Yıldız, R. Bilaloğlu. Cystoseira compressa’nın Etil Metan Sülfonat (EMS)’a karşı Olası Antigenotoksik Etkisinin in vitro Olarak Araştırılması. 20. Ulusal Biyoloji Kongresi, Pamukkale Üniversitesi, Denizli, Haziran 2010.

G. Yıldız, L.C. Hofmann, K. Bischof, Ş. Dere. İklim Değişiminin Corallina officinalis Türü Üzerine Olası Fizyolojik Etkileri. 21. Ulusal Biyoloji Kongresi, 256-257, İzmir, Eylül 2012.

G. Yıldız, E. Dere, Ş. Dere. Bazı Deniz Yosunlarının Antioksidan İçeriklerinin Karşılaştırılması. 21. Ulusal Biyoloji Kongresi, 1159-1160, İzmir, Eylül 2012.

G. Yıldız, M. Çetin, Ş. Tiryaki, Ş. Dere. Physiological Responses of Peyssonnelia squamaria to Elevated CO2. Mediterranean Sea Acidification in a Changing Climate Final Meeting, p:3, 2014.

G. Yıldız, Ş. Dere. Okyanus Asitleşmesinin Bryopsis plumosa (Chlorophyta) Türünün Fotosentetik Performansı Üzerine Olası Etkilerinin Belirlenmesi. 22. Ulusal Biyoloji Kongresi, Haziran 2014.

G. Yıldız, Ş. Tiryaki, M. Çetin, Ş. Dere. Yüksek Tuz Derişiminin Fotosentetik Performans Üzerine Etkileri. 22. Ulusal Biyoloji Kongresi, Haziran 2014.

M. Çetin, G. Yıldız, Ş. Dere. Polysiphonia morrowii Türünde Tuzluluğa Bağlı Olarak Antioksidan Maddelerin Değişimi. 22. Ulusal Biyoloji Kongresi, Haziran 2014.

ARAŞTIRMA PROJELERİ

Güney Marmara Sahillerinden Toplanan Bazı Makroalglerin Antigenotoksik Etkilerinin İnsan Lenfosit Kültüründe Kromozom Aberasyonu (CA), Kardeş Kromatid Değişimi (SCE) ve Mikronukleus (MN) Test Yöntemleri ile Araştırılması. TÜBİTAK-Hızlı Destek Projesi, TÜB 107T279. (Tamamlandı) (Yardımcı araştırmacı)

Güney Marmara Makroalglerinin Antioksidan İçeriklerinin ve Radikal Süpürücü Etkilerinin Belirlenmesi. Uludağ Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi,  BAP F-2009/43. (Tamamlandı) (Yardımcı araştırmacı)

Yeşil Deniz Yosunlarının Ekofizyolojisi; Atmosferik CO2 Miktarındaki Artışın Fotosentetik Performans Üzerine Etkileri. Uludağ Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi, BAP, UAP(F)-2011/79. (Devam Ediyor) (Yardımcı araştırmacı)

Ulva rigida Türünün Farklı Işık Rejimlerindeki Büyüme Stratejisi, Uludağ Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi, BAP, HDP(F)-2012/30. (Tamamlandı) (Yürütücü)

İklim Değişiminin Akdeniz'deki Kırmızı Deniz Yosunları Üzerine Olası Fizyolojik Etkileri. Uludağ Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi, BAP, OUAP(F)-2012/29. (Devam ediyor) (Yürütücü)

İklim Değişiminin Akdeniz'deki Yeşil Deniz Yosunları Üzerine Olası Fizyolojik Etkileri.TÜBİTAK-1001. TÜBİTAK 113Y071. (Devam ediyor) (Yürütücü)

Mediterranean Sea Acidification in a Changing Climate. AB 7. Çerçeve Programı, (Devam ediyor) (Yardımcı Partner)

Evaluation of Ocean Syntheses. COST ES1402 (Devam ediyor) (MC Member)

BİLİMSEL DERGİLERDE EDİTÖRLÜK GÖREVİ

International Journal of Phycology and Phycochemistry (2008 – 2011), Editorial Board

 


Uludağ Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü
© Dr. Murat SEVİNÇ