Prof. Dr. Sibel TAŞ

Telefon : 0 224 2941795
Fax  : 0 224 2941899
E-posta : smeral uludag.edu.tr

 
EĞİTİM DURUMU


Lisans: Uludağ Üniversitesi, Fen - Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Bursa, 1987.

Yüksek Lisans:
Uludağ Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Fizyoloji ABD, Bursa, 1991.

Doktora:
Uludağ Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Fizyoloji ABD, Bursa, 1997.

ÇALIŞMA ALANI:
Diyabet, Oksidatif Stres, Antioksidanlar.

MAKALELER

Taş S, Noyan B, Özlük K, Ulutin O.N. Stresin fibrinolitik aktiviteye etkisi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi; 19: 201-210; 1992.

Noyan B, Özlük K, Taş S, Kahveci N. Kronik immobilizasyon stresi uygulanan sıçanlarda hematolojik değişiklikler. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi; 2-3: 111-114; 1994.

Dirican M, Taş S, Noyan B, Kahveci N, Güler H.A, Özlük K. İmmobilizasyon stresinin plazma lipit ve lipoprotein fraksiyonları üzerine etkisi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi; 1-2-3: 5-9; 1996.

Taş S, Dirican M, Noyan B, Kahveci N, Özlük K, Güler A. Sıçanlarda immobilizasyon stresinin çeşitli biyokimyasal parametrelere etkisi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi; 1-2-3: 11-14; 1996.

Taş S, Dirican M, Noyan B, Özlük K. Streptozotosin ile diabet oluşturulmuş sıçanlarda tiroit fonksiyonlarının incelenmesi. Bursa Devlet Hastanesi Bülteni; 13(2): 83-86, 1997.

Taş S, Dirican M, Sarandöl E, Özlük K. Streptozotosin ile diabet oluşturulmuş sıçanlarda A vitamini ile lipid parametreleri arasındaki ilişkilerin incelenmesi. Bursa Devlet Hastanesi Bülteni. 14(2): 111-115; 1998.

Dirican M, Taş S, Sarandöl E, Tokullugil H.A. Susceptibility of non-HDL fraction to oxidation in experimental nephrotic syndrome. Kobe Journal of Medical Sciences; 44: 235-245; 1998.

Taş S, Dirican M. Vanadyum ve Diyabet. Türkiye Klinikleri Tıp Dergisi; 23(2): 162-165; 2003.

Dirican M and Taş S. Effects of vitamin E and vitamin C supplementation on plasma lipid peroxidation and oxidation of apolipoprotein B-containing lipoproteins in experimental hyperthyroidism. The Journal of Medical Investigation; 46: 29-33; 1999.

Tas S. Muscle contractile properties in diabetic rats. Indian Veterinary Journal; 81: 757-760; 2004

Tas S, Sarandol E, Ziyanok S, Aslan K, Dirican M. Effects of green tea on serum paraoxonase/arylesterase activities in streptozotocin-induced diabetic rats. Nutrition Research; 25; 1061-1074; 2005.

Sarandol E, Tas S, Dirican M, Serdar Z. Oxidative stress and serum paraoxonase activity in experimental hypothyroidism: effect of vitamin E supplementation. Cell Biochemistry and Function; 23:1-8; 2005.

Tas S, Dirican M, Sarandöl E, Serdar Z. The effect of taurine supplementation on oxidative stress in experimental hypothyroidism. Cell Biochemistry and Function; 24:153-158; 2006.

Tas S, Sarandol E, Ziyanok-Ayvalik S, Ocak N, Serdar Z, Dirican M. Vanadyl sulfate treatment improves oxidative stress and increases serum paraoxonase activity in streptozotocin-induced diabetic rats. Nutrition Research; 26: 670-676, 2006.

Tas S. Dose-dependent effects of vanadyl sulfate in diabetic rats. The Indian Veterinary Journal; 83:614-617; 2006.

Taş S, Sarandöl E. Deneysel olarak oluşturulan tip I diyabette taurinin etkisi. Bursa Devlet Hastanesi Bülteni. 21-22 (1-2-3) 19-26, 2007

Dirican M, Tas S, Sarandol E. High doses of taurine supplementation increases serum paraoxonase and arylesterase activities in experimental hypothyroidism. Clinical and Experimental Pharmacology and Physiology . 34: 833-837, 2007.

Tas S, Sarandol E, Ayvalik SZ, Serdar Z, Dirican M. Vanadyl sulfate, taurine, and combined vanadyl sulfate and taurine treatments in diabetic rats: Effects on the oxidative and antioxidative systems. Archives of Medical Research.38: 276-283, 2007.

Celikler S, Tas, S Vatan O, Ziyanok-Ayvalik Sedef, Yildiz G, Bilaloglu R Anti-hyperglycemic and antigenotoxic potential of Ulva rigida ethanolic extract in the experimental diabetes mellitus, Food and Chemical Toxicology, 47: 1837-1840,2009

Tas S, Celikler S, Ziyanok-Ayvalik S, Sarandol E, Dirican M. Ulva rigida improves carbohydrate metabolism, hyperlipidemia and oxidative stress in streptozotocin-induced diabetic rats. Cell Biochem Funct. 2011 Mar;29(2):108-113.

Taş S, Sarandöl E, Dirican M. Vitamin b6 supplementation improves oxidative stress and enhances serum paraoxonase/arylesterase activities in streptozotocin-induced diabetic rats.
ScientificWorldJournal. 2014; 2014: 351598.

Celikler S, Tas S, Ziyanok-Ayvalik S, Vatan O, Yildiz G, Ozel M. Protective and antigenotoxic effect of Ulva rigida C. Agardh in experimental hypothyroid.
Acta Biol Hung. 2014 Mar;65(1):13-26. doi: 10.1556/ABiol.65.2014.1.2.

Bagdas D, Gul NY, Topal A, Tas S, Ozyigit MO, Cinkilic N, Gul Z, Etoz BC, Ziyanok S, Inan S, Turacozen O, Gurun MS. Pharmacologic overview of systemic chlorogenic acid therapy on experimental wound healing. Naunyn Schmiedebergs Arch Pharmacol. 2014 387(11):1101-16.

Bagdas D Çam ÇAM B., Gül Z., Ziyanok S., İnan S.,Turaçözen ö Gül satar N.Y., Topal A., Çinkılıç N, Tas S, Ozyigit MO, Gurun MS. In vivo systemic chlorogenic acid therapy under diabetic conditions: Wound healing effects and cytotoxicity/genotoxicity profile. Food and Chemical Toxicology 54-61 81 2015

KİTAP

Editör: Savcı V. Taş S., Zehirlenmeler ve ilaç Aşırı Dozu/Bitkiler: Bazı Toksik içerikler Bursa 2012

KONGRELER

Taş S, Noyan B, Özlük K, Ulutin O.N. Stresin fibrinolitik aktiviteye etkisi. XXII. Ulusal Hematoloji Kongresi; 21-25 Ekim 1991, İstanbul.

Noyan B, Taş S, Kahveci N, Özlük K. Kronik immobilizasyon stresi uygulanan sıçanlarda hematolojik değişiklikler. Türk Fizyolojik Bilimler Derneği 19. Ulusal Fizyoloji Kongresi; 9-13 Kasım 1993, Antalya.

Taş S, Dirican M, Noyan B , Kahveci N , Özlük K. Sıçanlarda immobilizasyon stresinin çeşitli biyokimyasal parametrelere etkisi. Türk Fizyolojik Bilimler Derneği 20. Ulusal Fizyoloji Kongresi; 25-29 Ekim 1994, İzmir.

Dirican M, Taş S, Noyan B, Kahveci N, Güler A, Özlük K. İmmobilizasyon stresinin lipitler üzerine etkisi. Türk Fizyolojik Bilimler Derneği 20. Ulusal Fizyoloji Kongresi; 25-29 Ekim 1994, İzmir.

Taş S, Dirican M, Noyan B, Özlük K. Streptozotosin ile diyabet oluşturulmuş sıçanlarda tiroid fonksiyonlarının incelenmesi. Türk Fizyolojik Bilimler Derneği 22. Ulusal Fizyoloji Kongresi; 8-12 Eylül 1996, Bursa.

Dirican M, Taş S, Sarandöl E, Özlük K. Streptozotosin ile diyabet oluşturulan sıçanlarda A vitamini ile lipid parametreleri arasındaki ilişkilerin incelenmesi. Türk Fizyolojik Bilimler Derneği 22. Ulusal Fizyoloji Kongresi; 8-12 Eylül 1996, Bursa.

Taş S, Noyan B, Özlük K. Sıçanlarda deneysel olarak oluşturulan diyabetin çizgili kas kasılma özellikleri ve kapillerizasyonuna etkisinin araştırılması. Türk Fizyolojik Bilimler Derneği 23. Ulusal Fizyoloji Kongresi; 29 Eylül-4 Ekim, 1997, Adana.

Dirican M, Taş S, Sarandöl E, Tokullugil AH. Deneysel olarak oluşturulan nefrotik sendromda non-HDL fraksiyonunun oksidasyona duyarlılığı. Türk Fizyolojik Bilimler Derneği 23. Ulusal Fizyoloji Kongresi; 29 Eylül-4 Ekim 1997, Adana.

Dirican M, Taş S. Deneysel hipertiroidide E ve C vitaminlerinin plazma lipid peroksidasyonuna ve apolipoprotein B içeren lipoproteinlerin oksidasyonuna etkileri. XIV. Ulusal Biyokimya Kongresi ve Klinik laboratuarlarda Otomasyon Sempozyumu; 28-31 Ekim 1997, İzmir.

Sarandöl E, Dirican M, Serdar Z, Taş S, Aslan K, Yılmaz M. Deneysel olarak oluşturulan hipotiroidizmde serum paraoksonaz ve arilesteraz aktiviteleri: E vitamini ve taurin desteğinin etkisi. 17. Ulusal Biyokimya Kongresi; 24-27 Haziran 2002, Ankara.

Dirican M, Sarandöl E, Taş S, Serdar Z, Aslan K, Yılmaz M. Hipotiroidizmde karaciğer ve böbrek dokularında malondialdehit ve glutatyon düzeyleri: E vitamini ve taurinin etkisi. 17. Ulusal Biyokimya Kongresi; 24-27 Haziran 2002, Ankara.

Taş S, Serdar Z, Dirican M, Sarandöl E. Sıçanda deneysel hipotirotiroidizmde intraperitoneal uygulanan E vitaminin Etkisi. Türk Fizyolojik Bilimler Derneği 28. Ulusal Fizyoloji Kongresi; 24-27 Eylül 2002, İzmir.

Taş S, Serdar Z, Sarandöl E, Dirican M. Deneysel hipotiroidizmde taurinin plazma, eritrosit ve doku lipid peroksidasyonu üzerine etkisi. Türk Fizyolojik Bilimler Derneği 28. Ulusal Fizyoloji Kongresi; 24-27 Eylül 2002, İzmir.

Taş S, Dirican M, Sarandöl E, Serdar Z, Ziyanok S, Aslan K. Streptozotosin ile diyabet oluşturulmuş sıçanlarda vanadil sülfatın etkisi. Türk Fizyolojik Bilimler Derneği 30. Ulusal Fizyoloji Kongresi; 31 Ağustos-3 Eylül 2004, Konya.

Tas S, Sarandol E, Dirican M. Effects of green tea on oxidative stress in streptozotocin-induced diabetic rats. The German Society of Physiology and The Federation of Europan Physiological Societies 2006 in Münich, March 26 th -29 th, 2006.

Dirican M, Tas S, Sarandol E, Serdar Z. Effects of vanadyl sulfate in streptozotocin-nicotinamide induced type 2 diabetes mellitus. The German Society of Physiology and The Federation of Europan Physiological Societies, March 26 th -29 th, Münich 2006.

Tas S, Sarandol E, Dirican M. Effects of taurine supplementation on serum paraoxonase/arylesterase activities in experimental type 2 diabetes. 2nd International Conference Paraoxonases, September 7th-10th, Hajdúszoboszló, Hungary 2006.

Dirican M, Tas S, Sarandol E. High doses of taurine supplementation increases serum paraoxonase and arylesterase activities in experimental hypothroidism. 2nd International Conference Paraoxonases September 7th-10th, Hajdúszoboszló, Hungary 2006.

Ziyanok S., Taş S., Sarandöl E., Deneysel Olarak Oluşturulan Tip 2 Diyabette Taurinin Etkisi. Girne 2007

Taş S, Çelikler S, Sarandöl E, Dirican M. Streptozotocin ile diyabet oluşturulmuş sıçanlarda Ulva rigida’nın oksidan-antioksidan sistemler üzerine etkisi. Türk Fizyolojik Bilimler Derneği 36. Ulusal Fizyoloji Kongresi; 14-17 Eylül 2010, Edirne.

Taş S., Hayvanlarda Diyabet Modelleri ve Bitkisel Tedavi. Merkez Efendi Tıp Günleri, 16-20 Mayıs, Denizli 2011

Taş S., Çelikler Kasımoğulları S., Ziyanok S., Sarımahmut M., Streptozotocin ile Diyabet Oluşturulmuş Sıçanlarda Ulva rigida'nIn Oksidan-Antioksidan Sistemler Üzerine Etkisi Bursa 250 2011

Taş S., Ziyanok S., Streptozotosinle Diyabet Oluşturulmuş Sıçanlarda Vitamin B6’ nın Hiperlipidemi ve Oksidatif Stres Üzerine iyileştirici Etkisi. Nevşehir28-31 2013

Taş S., Ziyanok S., Dirican M., Deneysel Diyabette Vitamin B12: Oksidan ve Antioksidan Sistemler Üzerine Etkisi. Kayseri 26-28 2013

Bağdaş D., Gül satar N.Y., Topal A., Taş S., Özyiğit M.Ö., Çinkılıç AYDEMİR N., Gül Z., Çam B.  Klorojenik Asitin Sıçanlarda Yara İyileşmesi Üzerine Etkisi. Elazığ-Türkiye 38-39 2013

Taş S., Ziyanok S.,Rüveyde Köktentürk Deneysel Olarak Oluşturulan Diyabette Olea europaea (Zeytin)ve Cynara scolymus (Enginar)'un Antihiperglisemik ve Antioksidan Etkileri Eskişehir 1236 2014

Taş S., Antioxidant Potential ofUlva rigida C. Agardh Extract: Protection From Oxidative Stress Hypothyroidism Rusya-Moskova, 80 2014

Taş S., Ziyanok S., Antioxidant Effects ofThe Oleuropein and Silymarin in Type 2 Diabetic Rats Rusya-Moskova, 79 2014

Taş S., Ziyanok S., Effects Antihyperglycemic and Antioxidant of Prunus lauracerasus L. Extract in Type 2 Diabetic Rats. Rusya-Moskova, 78 2014


DÜZENLEDİĞİ KONGRELER

1. Ulusal Biyoloji Toplulukları Kongresi 16-18 Nisan 2009-BURSA

Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar Sempozyumu, 18 mayıs 2010- BURSA

2. Ulusal Biyoloji Toplulukları Kongresi 16-18 Nisan 2010-BURSA

Gıda Güvenliği ve Sağlıklı Yaşam Sempozyumu, 16 Kasım 2011-BURSA

3. Ulusal Biyoloji Toplulukları Kongresi 6-8 Mayıs 2011-BURSA

4. Ulusal Biyoloji Toplulukları Kongresi 4-6 Mayıs 2012-BURSA

5. Ulusal Biyoloji Toplulukları Kongresi 25-27 Nisan 2014-BURSA

ÖDÜLLER

Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü , birinci isme göre yayın ödülü, 2006

Uludağın Zirvesindekiler Öğrenci Ödülleri. 2013.

 

RESMİ GÖREVLERİ

U.Ü. Biyoloji Topluluğu Danışmanı (Halen devam ediyor)

U.Ü. Deney Hayvanları Yetiştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi (Halen devam ediyor)

U.Ü. Güçlendirme Vakfı (Halen devam ediyor)

 


Uludağ Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü
© Dr. Murat SEVİNÇ