Doç. Dr. Gül KUŞAKSIZ

Telefon : 0 224 2941787
Fax  : 0 224 2941899
E-posta : gult uludag.edu.tr

 EĞİTİM DURUMU

Lisans:
Uludağ Üniversitesi, Fen - Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Bursa, 1989.

Yüksek Lisans: Uludağ Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji ABD, Botanik Bilim Dalı, Bursa, 1992.

Doktora: Uludağ Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji ABD, Botanik Bilim Dalı, Bursa, 1998.
ÇALIŞMA ALANI: Bitki sistematiği, Bitki morfolojisi, Türkiye Mentha türleri.

MAKALELER

Kaynak, G., Tuyji, O., Tarımcılar, G., Bazı Eğrelti Türlerinde Yaprak Yapısının Çevre İle Olan İlişkisi, Uludağ Üniversitesi Eğitim Fak. Derg., Cilt V, s. 2, 173-179, 1990.

Tarımcılar, G., Kaynak, G., Uludağ Üniversitesi (Bursa) Kampus Alanı Florası II, Cumhuriyet Üniversitesi Fen-Ed. Fak. Derg., s. 17, 3-16, 1994.

Tarımcılar, G., Kaynak, G., Uludağ Üniversitesi (Bursa) Kampus Alanı Florası I, Uludağ Üniversitesi Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Derg., 6, 1, 21-45, 1995.

Kaynak, G., Benlioğlu, O., Tarımcılar, G., New Floristic Records for the Fern Flora of Turkey, Fern Gazette, Volume 15 (4), 119-140, 1996.

Kaynak, G., Benlioğlu, O., Tarımcılar, G., Türkiye Eğrelti Florasına Katkılar, Ot Sistematik Bot. Derg., 3, 1, 25-54, 1996.

Tarımcılar, G., Kaynak, G., Karadeniz Bölgesi Mentha L. Türleri ile İlgili Korolojik Bir Çalışma, Ot Sistematik Bot. Derg., 3, 2, 49-62, 1996.

Tarımcılar, G., Kaynak, G., A New Record for the Flora of Turkey, Tr. J. of Botany, 21, 247-249,

Benlioğlu, O., Kaynak, G., Tarımcılar, G., Ferns of Black Sea Region of Turkey Chorological and Ecological Studies, Fern Gazette, Vol. 15 (5), 169-192, 1997.

Tarımcılar, G., Kaynak, G., A New Record for the Flora of Turkey, Lagascalia, 20 (1), 113-115, 1997.

Başer, K.H.C., Kürkçüoğlu, M., Tarımcılar, G., Kaynak, G., Essential Oils of Mentha Species from Northern Turkey, J. Essential Oil Res., 11, 579-588 (Sep./Oct.), 1999.

Tarımcılar, G., Kaynak, G., Karadeniz Bölgesinde Yayılış Gösteren Mentha L. Taksonları Üzerinde Ekolojik Bir Çalışma. Ot Sistematik Bot. Derg., 7, 2, 181-207, 2000.

Kaynak, G., Tarımcılar, G., Centaurea mykalea Hub.-Mor., The Karaca Arboretum Magazine, Cilt 6, Kısım 2, 81-84, Kasım 2001.

Kaynak, G., Tarımcılar, G., New Floristic Records for the Grid Squares B3, Tr. J. of Botany, 25, 163-165, 2001.

Kaynak, G., Tarımcılar, G., Differant Morphological Characters of Some Taxon Belonging to the Flora of Turkey, Süleyman Demirel Üniv. Fen Bilim. Enst. Dergisi, Cilt 5, Sayı 3, 154-166, 2002.

Tarımcılar, G., Kaynak, G., Karadeniz Bölgesi Mentha L. (Labiatae) taksonları üzerine morfolojik bir araştırma. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Ens. Derg., Cilt 5, Sayı 3, 194-229, 2002.

Tarımcılar, G., Kaynak, G., Chromosome Counts in the Mentha Species Collected in North Anatolian Region of Turkey, The Journal of the University of Kuwait Science’ da (Baskıda).

Kaynak, G., Tarımcılar, G., Ş. Öztürk, Boreava aptera Boiss. et Heldr. and Alyssum borzaeanum Nyar., The Karaca Arboretum Magazine' de (Baskıda).

KONGRELER

Tarımcılar, G., Kaynak, G., Doğu Karadeniz' de Yayılışı Olan Mentha L. Türleri ile İlgili Korolojik Bir Çalışma , XII. Ulusal Biyoloji Kongresi, Edirne, Cilt 11, s.107-111, 1994.

Tarımcılar, G., Kaynak, G., Batı Karadeniz' de Yayılışı Olan Mentha L. Türleri ile İlgili Korolojik Bir Çalışma, XIII. Ulusal Biyoloji Kongresi, İstanbul, s. 106, 1996.

Başer, K.H.C., Kürkçüoğlu, M., Tarımcılar, G., Kaynak, G., Essential Oils of Mentha Species From Northern Turkey, International Mint Symposium, Seattle, Washington, August 3-5, 1997.

Göçmen, M., Tarımcılar, G., Kaynak, G., Light Microscopic Studies in the Pollen Morphology of Black Sea Region of Mentha Species, Second International Scientific Conference, Cairoi 17-20 March, pp. 431-441, 1997.

Kaynak, G., Öztürk, Ş., Tarımcılar, G., Isparta (Batı Toroslar) ve Çevresi Florasına ait Bazı Örnekler, I. Kızılırmak Fen Bilimleri Kongresi, Kırıkkale 14-16 Mayıs, s.264, 1997.

Kaynak, G., Benlioğlu, O., Tarımcılar, G., Yılmaz, Ö., Günay, R., İç Anadolu Eğreltilerinin Korolojisi, XVI. Ulusal Biyoloji Kongresi, Malatya, s. 126, 2002.

PROJELER

Kaynak, G.,Tarımcılar, G., Karadeniz' de Yayılışı olan Mentha L. Türleri Üzerinde Korolojik, Morfolojik, Sitolojik, Ekolojik ve Kimyasal Araştırmalar, Uludağ Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi, 1992/7.

Kaynak, G., Benlioğlu, O., Tarımcılar, G., Batı, Güney ve Orta Anadolu Bölgesi Eğreltileri Üzerinde Korolojik, Morfolojik, Ekolojik ve Sitolojik Araştırmalar, Uludağ Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi, 2000/15.

Kaynak, G., Tarımcılar, G., Malyer, H., Bıçakçı, A., Türkiye’ nin Mentha L. Cinsinin Revizyonu (Marmara Bölgesi), Uludağ Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, F-2003/3.

Tarımcılar, G., Malyer, H., Kaynak, G., Uluabat Gölü kıyı ve adalar Florası, Uludağ Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, F-2003/9.

 


Uludağ Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü
© Dr. Murat SEVİNÇ