Uzman Biyolog Burcu Kıymet TÖRE

Telefon : 0 224 2941653
Fax  : 0 224 2941899
E-posta : burcutore uludag.edu.tr

 



EĞİTİM DURUMU

Lisans: Ege Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, 2003.

Yüksek Lisans:
Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Anabilim Dalı, Botanik Bilim Dalı, 2006.

Yüksek Lisans Tezi: Uludağ'da Yayılış Gösteren Quercus sp. Epifitik Likenleri Üzerinde Taksonomik İncelemeler.

 


Uludağ Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü
© Dr. Murat SEVİNÇ