Doç. Dr. Aycan TOSUNOĞLU

Telefon : 0 224 2941854
Fax  : 0 224 2941899
E-posta : aycanbilisik uludag.edu.tr

EĞİTİM DURUMU

Lisans : Uludağ Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, 2002.

Yüksek Lisans : Uludağ Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji ABD, 2005. (Fethiye İlçesi (Muğla) Atmosferik Polenlerinin Belirlenmesi)

Doktora : Uludağ Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji ABD, 2010. (Bodrum (Muğla) İlçesi Atmosferik Polenlerinin Volumetrik Metotla Belirlenmesi).

ÇALIŞMA ALANI: Palinoloji, Bitki Sistematiği.

MAKALELER

Bıçakçı A, Tosunoğlu A, Saatçıoğlu G. Allerjenik Platanus (çınar ağacı) polenlerinin Türkiye’deki dağılımları. Asthma Allergy Immunol 13(2):76-89 (2015).

Bıçakçı A, Tosunoğlu A. Allerjenik Ambrosia (zaylan) polenlerinin Türkiye’deki dağılımları. Asthma Allergy Immunol 13(1):33-46 (2015).

Tosunoglu A, Bıçakçı A. Seasonal and intradiurnal variation of airborne pollen concentrations in Bodrum, SW Turkey. Environ Monit Assess 187:167;1-21 DOI 10.1007/s10661-015-4384-y (2015).

Tosunoğlu A, Babayiğit S, Bıçakçı A. Aeropalynological survey in Büyükorhan, Bursa. 2015. Turk J Bot 39(1):40-47.

Tosunoglu A., Altunoglu M. K., Bıçakçı, A., Kilic, O., Gonca, T., ve ark. 2015. Atmospheric pollen concentrations in Antalya, South Turkey. Aerobiologia,  31(1):99-109.

Tosunoglu A., Malyer H. 2014. Aristolochia adalica (Aristolochiaceae), a new species from Anatolia, Turkey. Annales Botanici Fennici 51:161-166.

Tosunoglu, A., Yenigün, A., Bicakçi, A., Eliacik, A. 2013. Airborne pollen content of Kuşadası. Turkish Journal of Botany. 37: 297 - 305.

Bıçakçı A., Tosunoğlu A., Altunoğlu MK., Akkaya A., Malyer H. ve ark. 2011. Allerjenik Pinus (çam ağacı) polenlerinin Türkiye’deki dağılımları Asthma Allergy Immunol 9: 92-100.

Kırımer, N., Demirci, B., Iscan, G., Malyer, H., Tosunoglu, A. ve ark. 2011. Volatile compounds of five endemic Aristolochia species from Turkey. Journal of Essential Oil Research 89:1.

Bıçakçı, A., Altunoğlu MK., Tosunoğlu A., Akkaya A., Malyer H. ve ark. 2011. Allerjenik Plantago (sinir otu) polenlerinin Türkiye’deki dağılımları Asthma Allergy Immunol 9: 144-153.

Saatçıoğlu G., Tosunoglu, A., Malyer H., Bıçakçı A. 2011. Airborne pollen grains of Gemlik (Bursa). Asthma Allergy Immunol 9: 29-36.

Altunoğlu M.K., Bıçakçı A., Tosunoglu, A., Çelenk, S.,Erkan, P.,Canıtez, Y. ve ark. 2010. Daily distrubtion of plane tree (Platanus sp.) pollen in the atmosphere of Yalova, Turkey. Allergy 65: 428-429.

Bıçakçı, A., Tosunoğlu, A., Altunoğlu, M.K. Çelenk, S., Erkan, P. 2010. Allerjenik Cupressaceae (servi,ardıç) polenlerinin Türkiyedeki dağılımları/Allergenic Cupressaceae (cypress family) pollen concentrations in Turkey. Asthma Allergy Immunology. 8:1, 1-12.

Altunoglu M. K., Bıçakçı, A., Tosunoglu A., Çelenk , S., Canıtez, Y. ve ark. 2010. Atmospheric Pollen Content of Yalova Province of Turkey, 2005. Allergy 65: 428-429.

Bıçakçı , A.,Altunoğlu, M.K., Tosunoğlu, A., Akkaya A., Malyer H. ve ark. 2010. Türkiye’de allerjenik Chenopodiaceae/Amaranthaceae (kazayağı otu/tilkikuyruğu otu vb.) polenlerinin havadaki dağılımları. Asthma Allergy Immunol 8, 170-179.

Bıçakçı A., Altunoğlu M.K., Tosunoğlu A., Çelenk S., Canıtez Y. ve ark. 2009. Türkiye’de Oleaceae familyasına ait allerjenik Olea (zeytin ağacı) ve Fraxinus (dişbudak ağacı) polenlerinin havadaki dağılımları Asthma Allergy Immunology 7: 133-146.

Bıçakçı A., Çelenk S., Altunoğlu M.K., Tosunoğlu A., Canıtez Y. ve ark. 2009. Türkiye’de allerjenik Gramineae (çayır, çimen vb.) polenlerinin havadaki dağılımları Asthma Allergy Immunology 7: 90-99.

Tosunoglu, A., Bicakci, A., Malyer, H., Sapan, N. 2009. Airborne Pollen Fall in Koycegiz Specially Protected Area (SW Turkey). Fresenius Environmental Bulletin 18 (10): 1860-1865.
Bıçakçı A., Altunoğlu M.K., Tosunoğlu A., Çelenk S., Canıtez Y. ve ark. 2009. Türkiye’nin atmosferik polenleri Asthma Allergy Immunology 7: 11-17.

Bilisik, A., Akyalcın, H., Bicakci, A. 2008. Airborne Pollen Grains in Savastepe (Balıkesir). Ekoloji 67, 8-14.

Bilisik, A., Bicakci, A., Malyer, H., Sapan, N. 2008. Analysis of Airborne Pollen Concentrations in Fethiye-Mugla, Turkey. Fresenius Environmental Bulletin 17 (6): 640-646.

Bilisik, A., Cakmak, I., Bicakci, A., Malyer, H. 2008. Seasonal Variation of Collected Pollen Loads of Honeybees (Apis mellifera L. anatoliaca). Grana 47: 70-77.

Bilisik, A., Yenigun, A., Bicakci, A., Eliacik, K., Canitez, Y., Malyer, H., Sapan, N. 2008. An Observation Study of Airborne Pollen Fall in Didim (S-W Turkey); in years 2004-2005. Aerobiologia 24: 61-66.

Bilisik, A., Çakmak, İ.,Saatcioglu, G. Bıçakçı A., Malyer H. 2008. Spectrum of Pollen Collected by Honeybees in Bursa Lowland Area in High Season. Uludağ Bee Journal 8:4, 143-148.

Bilisik, A., Çakmak, İ., Malyer, H., Bıçakçı, A., 2007. Pollen preferences of honeybee colonies (Apis mellifera L. anatolica) in the blooming period of Gorukle-Bursa, Turkey, Uludag Bee Journal. 7: 88-93.

Tatlıdil, S., Çakmak, İ., Bıçakçı A., Bilisik A., Pavlov, D. 2005. Pollen Composition of Honey in Turkey. Journal of Balkan Ecology 8: 263-270.

KİTAP

Tosunoğlu, A., Malyer, H., 2012. Türkiye Bitkileri Listesi (Damarlı Bitkiler) Bölüm: Yeni türler - Aristolochia x guneri nothosp. nov. , Aristolochia x gypsicola nothosp. nov.- In:Guner, A., Aslan, S., Ekim, T., Vural, M., ve Babaç, M.T. (eds),Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi ve Flora Araştırmaları Derneği, İstanbul, 1290p. 

Tosunoğlu, A., Malyer, H., 2012. Türkiye Bitkileri Listesi (Damarlı Bitkiler) Bölüm: Aristolochiaceae. In:Guner, A., Aslan, S., Ekim, T., Vural, M., ve Babaç, M.T. (eds)Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi ve Flora Araştırmaları Derneği Yayını, İstanbul, 1290p. 

Malyer, H., Tosunoğlu, A., 2012. Botanik-Bitki Biyolojisine Giriş, Bölüm 21-İletim Demetli Tohumsuz Bitkiler, Nobel yayınevi, Ankara, 668p. 

Tosunoğlu, A., Malyer, H., 2012. Botanik-Bitki Biyolojisine Giriş, Bölüm 22- Tohumlu Bitkiler I-Açık Tohumlular, Nobel yayınevi, Ankara, 668p. 

KONGRE FAALİYETLERİ

Tosunoglu A, Malyer H (2014). Notes on Endemic Aristolochia hirta L. complex. BIORARE III (The third International Symposium on Biology of Rare and Endemic Plant Species)

Tosunoglu A, Malyer H, Bicakci A (2014). Pollen Morphology of Endemic Aristolochia L. Species in Turkey. BIORARE III (The third International Symposium on Biology of Rare and Endemic Plant Species)

Saatcioglu G, Tosunoglu A, Malyer H, Aktoklu E, Bıçakçı A (2014). Pollen Morphology of Some Endemic Hedysarum L. (Fabaceae) Species. BIORARE III (The third International Symposium on Biology of Rare and Endemic Plant Species)

Yilmazkaya D, Akgül H, Tosunoglu A, Bicakci A (2014). Determination of Airborne Alternaria Neesand Cladosporium Link Spore Concentration and Distribution in Gaziantep Province (2010-2011).ICOEST (2nd International Conference On Environmental Science and Technology)

Tosunoğlu A, Malyer H (2014). Aristolochia cinsinin Türkiye'deki yayılısı. 22. Ulusal Biyoloji Kongresi Tosunoglu A, Günes E, Tosunoglu H (2014). Kestane Ballarında Polen Indeksi. 22. Ulusal Biyoloji Kongresi

Sahin S, Demir C, Günes E, Tosunoğlu A (2014). Kestane Ballarının Fenolik Madde Içerigi ve Antioksidan Özelliklerinin Belirlenmesi. 7. Ulusal Analitik Kimya Kongresi

Yılmazkaya D, Akgül H, Tosunoğlu A, Bıçakçı A (2014). Gaziantep Ili Atmosferinde Bulunan Fungus Sporları. 22. Ulusal Biyoloji Kongresi

Altunoglu MK., Akpınar S., Akdogan GE., Bıçakçı A., Malyer H., Tosunoğlu A., Sapan N. (2012). Kars ili Atmosferinde Pinus sp. (Çam agacı) Polenlerinin Günlük Degisimleri. XIX. Ulusal Allerji ve Klinik Immünoloji Kongresi

Altunoglu MK., Akdogan GE., Akpınar S., Bıçakçı A., Malyer H., Tosunoğlu A., Sapan N. (2012). Kars ili Atmosferinde Gramineae Polenlerinin Gün Içi Saatlik Degisimleri. XIX. Ulusal Allerji ve Klinik Immünoloji Kongresi

Altunoglu MK., Akdogan GE., Akpınar S., Bıçakçı A., Malyer H., Tosunoğlu A., Sapan N. (2012). Cyperaceae (Papirusgiller) Polenlerinin Kars ili Atmosferindeki Günlük Degisimi. XIX. Ulusal Allerji ve Klinik Immünoloji Kongresi

Altunoglu MK, Bıçakçı A, Malyer H, Günes F, Tosunoğlu A, Sapan N (2011). Kars Ili Atmosferik Polenlerinin Belirlenmesine Yönelik Ön Çalısma. Allerjik Hastalıklar ve Klinik Immünolojide Tedavi Sempozyumu

Kirimer N, Demirci B, Iscan G, Malyer H, Tosunoglu A, Baser KHC (2011). Volatile Compounds of five Endemic Aristolochia Species from Turkey. 42nd International Symposium on Essential Oils, 89

Günes M.E., Tosunoğlu A., Borum AE (2011). Marmara Bölgesinden elde edilen balların antibakteriyel etkinligi. Uluslar arası katılımlı V. Marmara Arıcılık Kongresi

Tosunoğlu A., Bıçakçı A., Malyer H. (2010). Bodrum (Mugla) Ilçesinin Atmosferik Polenleri. XVIII. Ulusal Allerji ve Klinik Immünoloji Kongresi

Saatcioglu, G. Malyer H., Tosunoğlu A., Bıçakçı A. (2010). Gemlik (Bursa) Atmosferinde Görülen Polenlerin Belirlenmesi.. XVIII. Ulusal Allerji ve Klinik Immünoloji Kongresi.

Altunoglu MK.,Kılıç Ö., Tosunoğlu A., Bıçakçı A.,Akkaya A., Malyer H., Sapan N., (2010). Antalya ili atmosferinde Gramineae polenlerinin günlük degisimleri-2008.. XVIII. Ulusal Allerji ve Klinik Immünoloji Kongresi.

Altunoglu MK, Bicakci A, Tosunoglu A, Celenk S, Erkan P, Canitez Y, Malyer H, Sapan N (2010). Daily distribution of plane tree (Platanus sp.) pollen in the atmosphere of Yalova, Turkey. 29th Congress of the European Academy of Allergy and Clinical Immunology, 428-429.

Altunoglu MK, Bicakci A, Tosunoglu A, Celenk S, Canitez Y, Malyer H, Sapan N (2010). Atmospheric Pollen Content of Yalova Province of Turkey, 2005. 29th Congress of the European Academy of Allergy and Clinical Immunology, 428

Tosunoglu A., Mahfoud H., Malyer H, Neinhuis C, Wanke S (2010). Notes on Controversial Anatolian Endemic Grop “Aristolochia auricularia Complex”.. BIORARE (International Symposium on Biology of Rare and Endemic Plant Species)

Tosunoglu A., Malyer H., Mahfoud H., Neinhuis C, Wanke S (2010). The Anatolian Diagonal – A Hotspot For Natural Hybridisation For The Genus Aristolochia?. XIII. OPTIMA (Organization for thePhyto-Taxonomic Investigation of the Mediterranean Area)

Altunoglu M.K., Kılıç O, Bıçakçı A, Akkaya A , Tosunoğlu A, Çelenk S, Canıtez Y., Malyer H., Sapan N. (2009). Antalya ilinin atmosferik polenleri. XVII. Ulusal Alerji ve Klinik Immunoloji Kongresi.

Kanık M., Malyer H., Bilişik A. (2007). An Observation Study on Dyeing Effects of Vaccinium myrtillus L. Fruits on Some Textile Products. International Symposium 7th Plant Life of South West Asia (PLoSWA)
Bilişik, A., Çakmak I., Saatcioglu G, Bıçakçı A., Malyer H. (2007). Bursa’nın Mustafakemalpasa ilçesinde Bal Arılarının Kullandıkları Polen Kaynaklarının Belirlenmesi. III. Marmara Arıcılık Kongresi.

ARAŞTIRMA PROJELERİ

Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye, Şanlıurfa Ve Mardin İllerinde Atmosferik Polenlerinin Belirlenmesi – (Yürütücü)Tübitak 212T135 (2013- )

Türkiye'de Yetişen Hedysarum L. Taksonlarının Polen Morfolojisi Uludağ Üniversitesi Bilimsel Araştırma Proje Birimi KUAP(F)-2012/60 (Yardımcı araştırmacı) (2012- )

Kars İli Atmosferindeki Polenlerin Belirlenmesi Kafkas Üniversitesi BAP 2012-FEF-03 (Yardımcı araştırmacı) (2012- )

Gaziantep İli Atmosferik Funguslarının Belirlenmesi ve Volümetrik Analizleri Gaziantep Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Projesi  (Yardımcı araştırmacı) (2013- )

Türkiye’de Yetişen Aristolochia L. Türleri Üzerine Taksonomik, Moleküler Ve Palinolojik Araştırmalar Tübitak 107T707 (Yardımcı araştırmacı) (2008-2011)

 


Uludağ Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü
© Dr. Murat SEVİNÇ