ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
BİYOLOJİ BÖLÜMÜ

STAJ YAPACAK ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE !!!

Staj yapacak öğrenciler Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Öğrenci Staj Yönergesi (FEFÖSY) ile Biyoloji Bölümü Staj İlkelerini mutlaka okumaları ve aşağıdaki hususlara da özellikle dikkat etmeleri gerekmektedir.
Bölümümüzde isteğe bağlı olarak ve ilk 3 yarıyıl derslerini almış ve başarmış olan öğrenciler staj yapabilmektedirler.
Toplam staj süresi 20 iş günüdür. 20 gün üzerinden sigorta primi Üniversitemiz tarafından karşılanacaktır. 20 günün üzerinde staj yapan öğrenciler ilave günlerin sigortalarını kendileri veya işveren yatırabilir. İşyeri cumartesi günü çalışıyor ise staj süresi içerisine cumartesi günleri de dahildir. Hazırladığınız raporda cumartesi günleri de çalışıldığına dair onay olması gerekmektedir. Aksi takdirde cumartesi günü çalışılmamış kabul edilecektir.
Öğrenciler kayıtlı olduğu güz/bahar dönemi dışındaki ara dönemlerde kesintisiz 20 işgünü olacak şekilde staj yapabilmektedir. Yaz döneminde ders alan öğrenciler yaz dönemi sonrası güz dönemi başlayıncaya kadar staj için yeterli iş günü olduğu takdirde staj yapabilirler. Staj başlama tarihleri final sınav dönemlerinden (bütünlemesi olanlar, bütünleme sınav döneminden) sonra olmalıdır.
Öğrenci, derslere kayıtlı olduğu dönem ve kayıtlı olduğu yaz öğretimi sürecinde staj yapamaz. Derslere kayıtlı olmadığı bir yarıyılda staj yapmak isteyen öğrencilerin staj takvimi bölüm tarafından belirlenir.
Resmi tatil günlerinde yapılan staj süreden sayılmaz.

Staj için yapılması gerekenler aşağıda özetlenmiştir:

  • Bölüm staj ilkelerinde belirtilen alanlarda staj için uygun bir yer öğrenci tarafından bulunur.
  • Uygun yer bulunduktan sonra Form A da öğrenci bilgileri ve staj yapacağı işyeri  bilgileri, staj yapacağı tarihler işyeri yetkilisi tarafından kaşe/mühür ile imzalanır ve form öğrenci tarafından Bölüm Staj Komisyonu Üyelerine (Prof. Dr. Adem BIÇAKÇI, Yrd. Doç .Dr. Egemen DERE) veya Bölüm Sekreterliğine teslim edilir (bu işlem en geç bahar yarıyılı bitiminden 2 hafta öncesine yani 12. haftanın sonuna kadar yapılması gerekir).
  • Bölüm staj komisyonu, staj yerini uygun bulduğunda Fakülte Staj Komisyonuna gönderir ve orada da uygun bulunan staj kabul edilir. Stajı kabul edilmeyenler web sayfasında ve bölüm panosunda ilan edilir.
  • Staj yapma hakkına sahip öğrenciler, bahar yarıyılı yarıyıl sonu sınav tarihlerinin son gününü takip eden günden ve güz yarıyılı başlangıcından üç iş günü öncesine kadar olan süre içerisinde staj yapabilirler.
  • Stajı uygun görülen öğrenciler staj defteri çıktısını alarak öğrenci işlerine onaylatır.
  • Onaylı staj defteri staj yapılırken günlük olarak doldurulur ve staj yapılan yerde amirine imzalatır.
  • Staj sonunda, staj defteri staj yapılan işyerine onaylatılır.
  • Staj esnasında staj yaptığı yerin amirine Form B teslim edilir. Bu belge staj yeri amiri tarafından doldurulup kapalı bir zarfla öğrenci tarafından alınır veya işyeri tarafından posta yolu ile bölüm sekreterliğine gönderilir. Form B nin bölüme ulaşmasının takibi öğrencinin sorumluluğundadır.
  • Staj defteri dönem başlayıncaya kadar bölüm sekreterliğine veya bölüm staj komisyonu üyelerine teslim edilir.
  • Staj defteri ve staj sicil fişi bölüme ulaşan öğrencilerin stajı bölüm staj komisyonu tarafından değerlendirilerek kabul veya reddine kara verilerek Dekanlığa bildirilir. 

Staj ile ilgili tüm sorularınızı Prof.Dr.Adem BIÇAKÇI’ya şahsen, e-mail veya telefonla iletebilirsiniz.


   
   Uludağ Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü