Prof. Dr. Şule ÖZTÜRK

Telefon : 0 224 2941853
Fax  : 0 224 2941899
E-posta : ozturks uludag.edu.tr 

EĞİTİM DURUMU

Lisans: Ege Üniversitesi, Biyoloji Bölümü, 1979.

Yüksek Lisans:
Ege Üniversitesi, Biyoloji (Botanik), 1981.

Doktora:
Uludağ Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Anabilim Dalı, Botanik Bilim Dalı, Bursa, 1989

ÇALIŞMA ALANI: Bitki Fizyolojisi, Likenoloji, Türkiye likenleri.

MAKALELER

Örencik, Ş., Karatüfenkçi, M., Güreşçi, L., “ Bazı Kirleticilerin Su Mercimeklerinden (Lemnaceae) Lemna gibba’ da Klorofil Miktarına Etkisi”, Atatürk Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Dergisi, Cilt: 1, Özel sayı 1: 461-467, (1982).

Örencik, Ş., Güven, A., “Metabolizma Ürünü Bazı Organik Asitlerin Transpirasyon Üzerine Etkileri”, Doğa Bilim Dergisi, Seri A2, Cilt 8, Sayı 3: 357-367, (1984).

Güven, A., Örencik, Ş., “ Effects of the Some Organik Acids which are Products of Metabolism on the Photosynthetic Yield”, E.U. Faculty of Science Journal series B, Vol. III, NR. 1: 67-74, (1984).

Öztürk, Ş., “Türkiye İçin Yeni Liken Kayıtları”, Doğa Tr. J. of Botany 14 (2): 87–96, (1990).

Öztürk, Ş., “Türkiye’den Yeni Bir Kayıt “Pollüsyon Likeni” Lecanora conizaeoides Nyl. Ex Crombie (Sin. L. pityrea Erichsen)”, Marmara Üniversitesi, Fen Bilimleri Dergisi, Sayı 8: 27 – 31, (1991).

Özdemir, A., Öztürk, Ş., “Gemlik–Mudanya Sahil Şeridi Likenleri”, Doğa Tr. J. of Botany 16 (2): 247 – 251, (1992).

Öztürk, Ş., “Uludağ’ın Kabuksu ve Dalsı Likenleri Üzerinde Bir Araştırma”, Doğa Tr. J. of Botany 16 (3): 405 – 409, (1992).

Güvenç, Ş., Öztürk, Ş., “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Batı Bölgesi Makrolikenleri Üzerine Taksonomik İncelemeler”, Tr. J. of Botany 18:187–191, (1994).

Öztürk, Ş., Güvenç, Ş., “Farklı Bölgelerden Toplanan Liken Örneği Pseudevernia furfuracea (L.) Zopf var. furfuracea’nın Antimikrobiyal Etkisinin Karşılaştırılması”, Tr. J. of Botany 19: 1, 145 – 148, (1995).

Güvenç, Ş., Öztürk, Ş., “Crustose Lichens of the Western Part of the Turkish Republic of Northern Cyprus”, Tr. J. of Botany 19: 5, 555 – 558, (1995).

Öztürk, Ş., “Yüzyılların Çevrecisi Likenler”, Bilim ve Teknik Dergisi, 328: 74-77, (1995).
Öztürk, Ş., “Türkiye Florası”, Bilim ve Teknik Dergisi, 328: 78-79, (1995).

Öztürk, Ş., Güvenç, Ş., Aslan, A., “Distribution of Epiphytic Lichens and Sulphur dioxide (SO2) Pollution in the City of Bursa”, Tr. J. of Botany 21: 4, 211- 215, (1997).

Gücin, F., Öztürk, Ş., Dülger, B., Güvenç, Ş., “Umbilicaria crustulosa (Ach.) Frey’nin Antimikrobiyal Aktivitesi Üzerine Bir Araştırma, Ekoloji Çevre Dergisi 24: 21 – 24, (1997).

Güvenç, Ş., Öztürk, Ş., “Spil Dağı’ndan (Manisa) Bazı Saksikol ve Terrikol Liken Türleri”, Ot Sistematik Botanik Dergisi 4 (1): 73 – 76, (1997).

Öztürk, Ş., “Armutlu – Gemlik (Bursa) Kıyı Şeridi Likenleri Üzerinde Taksonomik Çalışmalar”, OT Sistematik Botanik Dergisi 4 (2): 87 – 96, (1997).

Aslan, A., Öztürk, Ş., “Lichens of Akdamar Island” , Bulletin of Pure and Applied Sciences, Vol. B (No. 2): 67 – 70, (1998).

Güvenç, Ş., Öztürk, Ş.,” Adana ve Hatay İllerine Ait Bazı Liken Türleri” Ot Sistematik Botanik Dergisi, 5, 1, 97 – 102, (1998).

Öztürk, Ş., Kaynak, G., Güvenç, Ş., “New Floristic Records for the Various Squares from the Lichen Flora of Turkey”, Ot Sistematik Botanik, 5, 2, 93 – 98, (1998).

Güvenç, Ş., Öztürk, Ş., “ Lichens in the North- East Regions of Cyprus”,Feddes Repertorium 110, 5- 6, 455- 463, (1999).

Öztürk, Ş., Güvenç, Ş., Arıkan, N., Yılmaz, Ö.,” Effect of Usnic Acid on Mitotic Index in Root Tips of Allium cepa L.”, Lagascalia, 21 (1);47- 52, (1999).

Czeczuga, B., Özdemir, A., Öztürk, Ş., “Lichen carotenoids on the Anatolian Peninsula (Asia Minor)”, Annales Musei Goulandris, 10; 53- 62, (1999).

Öztürk, Ş., Kaynak, G., “New Records For The Lichen Flora of Turkey”, Tr. J. Of Botany, 23, 5, 357-358, (1999).

Öztürk, Ş., Güvenç, Ş., “Lichens from the Western Part of the Black Sea Region of Turkey”, Acta Botanica Hungarica, 45(1-2), 169 -182, (2003).

Güvenç, Ş., Öztürk, Ş., “Lichens Records from The Alpine Region of Uludağ (Olympus) Mountain in Bursa-Turkey”, Tr. J of Botany, 28, 3,299-306, (2004).

Öztürk, Ş., Güvenç, Ş., Aydın, S., “Floristic Lichens Records from Isparta and Burdur Provinces”, Tr. J of Botany, 29, 243-250, (2005).              

Güvenç, Ş., Öztürk, Ş., Aydın, S., “Contributions to lichen flora of Kastamonu and Sinop Provices in Turkey”, Nova Hedwigia, 83, (1-2), 67-98, (2006).

Aydın, S., Öztürk, Ş., “Lichens of Gemlik, İznik, Mudanya and Orhangazi Districts in Bursa Province (Turkey)”, Turk. J. Bot., 30, 231-250, (2006).

Oran, S. & Öztürk, Ş., “Uluabat Gölü-Halilbey Adası’ndan Yeni Liken Kayıtları”, Türk Liken Topluluğu Bülteni, 2: 5-6, (2006).

Oran, S., Öztürk, Ş., “Lichen records from Southeast and East Anatolian region (Turkey)”, J. Biol. Environ. Sci., 1, (1), 15-22, (2007).

Oran, S., Ugur, A. and Öztürk, Ş., “Some lichen records from Quercus vulcanica forests around Yukarı Gökdere (Isparta, Turkey)”, J. Biol. Environ. Sci., 1, (3), 121-126, (2007).

Akpınar, A., Oran, S., Öztürk, Ş., “Herbaryum Örneği Bazı Likenlerde Lakkaz Aktivitesinin İncelenmesi”. Türk Liken Topluluğu Bülteni, 7: 20-23, (2009).

Karaman, A., Kaynak, G., Gürler, O., Yalçın, S., Oztürk, S., Gündoğdu, O., “Investigation of Environmental Contamination in Lichens of Gökceada (Imbroz) Island in Turkey”, Radiation Measurements, 44, 199-202, (2009).

Akpınar, A., Oztürk, S., Sınırtas, M., “Effects of some terricolous lichens (Cladonia rangiformis Hoffm., Peltigera neckerii Hepp ex Müll. Arg., Peltigera rufescens (Weiss) Humb.) on soil bacteria in natural conditions”, Plant, Soil and Environment, 55, (4): 154-158, (2009).  

Güvenç, Ş., Oran, S., Öztürk, Ş., “The epiphytic lichens on Anatolian black pine [Pinus nigra Arnd. subsp. pallasiana (Lamb.) Holmboe] in Mt. Uludag (Bursa–Turkey)”, Journal of Applied Biological Science, 2, (3): 01-05, (2009).

Töre, K.B., Öztürk, Ş., “Taxonomic Investigations on the Epiphytic Lichens on Quercus sp. of Uludag (Bursa – Turkey)”, J. Biol. Environ. Sci., 3,(7), 17-24, (2009).

Güvenç, Ş., Öztürk, Ş., Oran, S., “Additions to lichen flora of Zonguldak province”, J. Biol. Environ. Sci., 3,(7), 1-6, (2009). 

Türk, A., Öztürk, Ş., Çobanoğlu, G., Candan, M., Güvenç, Ş. & Oran S., “I. TLT Araştırma Gezisinden Bazı Liken Kayıtları”. Türk Liken Topluluğu Bülteni, 7: 12-17, (2009).

Öztürk, Ş., Güvenç, Ş., “The distribution of epiphytic lichens on Uludag fir (Abies nordmanniana subsp. bornmuelleriana) forest along an altitudinal gradient”, Ekoloji, 19, 74, 131-138, (2010).

Öztürk, Ş., Güvenç, Ş., “Additional lichen records from the Western Black Sea Region of Turkey”, Acta Botanica Hungarica, 52,(1-2), 159-175, (2010).

Oran, S., Öztürk, Ş., “Three new lichenized fungi species from Turkey”, Mycotaxon, 112, 389-392, April- June, (2010).

Öztürk, Ş., Güvenç, Ş., “Comparison of the epiphytic lichen communities growing on various tree species in Mt. Uludağ (Bursa-Turkey)”, Turkish Journal of Botany, 34, 449-456, (2010).

Oztürk, S., Oran, S., Guvenc, S., Dalkıran, N., “Analysis of The Distribution of Epiphytic Lichens In The Oriental Beech (Fagus orientalis Lipsky) Forests Along an Altitudinal Gradient in Uludag Mountain (Bursa – Turkey)”, Pakistan Journal of Botany, 42(4), 2661-2670, August, (2010).

Öztürk, Ş. & Oran, S., “Investigations on the bark pH and epiphytic lichen diversity of Quercus taxa found in Marmara Region”. Journal of Applied Biological Sciences, 5 (13), 27-33, (2011).

Oran, S. & Öztürk, Ş., “The diversity of lichen and lichenicolous fungi on Quercus taxa found in the Marmara region (Turkey)”. Biological Diversity and Conservation, 4(2), 204-223, (2011).

Arslan, B., Öztürk, Ş. & Oran, S., “Lecanora, Phaeophyscia and Rinodina species new to Turkey”. Mycotaxon, 116, 49-52, (2011).

Oran, S. & Öztürk, Ş., “Epiphytic lichen diversity on Quercus cerris and Quercus frainetto in the Marmara region (Turkey)”. Turkish Journal of Botany, 36, 175-190, (2012).

Ari, F., Ulukaya, E., Oran, S., Celikler, S., Ozturk, S. & Ozel, M.Z. Promising anticancer activity of a lichen, Parmelia sulcata Taylor, against breast cancer cell lines and genotoxic effect on human lymphocytes. Cytotechnology, 10.1007/s10616-014-9713-4, (2014).

Ari, F., Celıkler, S., Oran S., Balıkcı, N., Ozturk, S., Ozel, M.Z., Ozyurt, D. & Ulukaya, E., Genotoxic, Cytotoxic and Apoptotic Effects of Hypogymnia physodes (L.) Nyl. on Breast Cancer Cells. Environmental Toxicology, 29(7): 804-813, doi: 10.1002/tox.21809, (2014).

Ari, F., Aztopal N., Oran S., Bozdemir S., Celikler, S., Ozturk, S. & Ulukaya, E. , Parmelia sulcata Taylor and Usnea filipendula Stirt. Induce Apoptosis-Like Cell Death and DNA Damage in Cancer Cells. Cell Proliferation, doi: 10.1111/cpr.12123, (2014).

Çelikler Kasımoğulları, S., Oran, S., Arı, F., Ulukaya, E., Aztopal, N., Sarımahmut M. & Öztürk, Ş. Genotoxic, cytotoxic, and apoptotic effects of crude extract of Usnea filipendula Stirt. in vitro. Turk J Biol, 38: 940-947, doi:10.3906/biy-1405-23, (2014).

KİTAPLAR

Prof. Dr. Atıf Şengün, Prof. Dr. Bilgin Tözün, Yrd. Doç. Dr. Şule Öztürk, GENETİK, Güneş Yayınevi, Bursa, 303 s., 1992.

Prof. Dr. Burhan KACAR, Prof. Dr. Vahap KATKAT, Doç. Dr. Şule Öztürk, BİTKİ FİZYOLOJİSİ,
VİPAŞ AŞ Uludağ Üniversitesi Güçlendirme Vakfı Yayın No: 198, (563), ISBN: 975-564-133-5, (1. Baskı), 2002.

Nobel Yayın Dağıtım, Yayın no: 848, (563 s), ISBN: 975-591-833-7. (2. Baskı), Ocak 2006.

Nobel Yayın Dağıtım, Yayın no: 848, (556 s), ISBN: 978-975-591-833-4. (3.Baskı), Şubat 2009.

Nobel Yayın Dağıtım, Yayın no: 848, (556 s), ISBN: 978-975-591-833-4. (4.Baskı), Kasım 2010.

Nobel Yayın Dağıtım, Yayın no: 608, (556 s), ISBN: 978-605-133-510-0. (5.Baskı), Nisan 2013.

KONGRE ETKİNLİKLERİ

Örencik, Ş., Karatüfenkçi, M., Güreşçi1, L., Bazı Kirleticilerin Su Mercimeklerinden (Lemnaceae) Lemna gibba’ da Klorofil Miktarına Etkisi, Atatürk Üniversitesi 2. Biyoloji Kongresi, Erzurum. (1982).

Öztürk, Ş., Güvenç, Ş., Pseudevernia furfuracea (L.) Zopf var. furfuracea Ekstresi ile Çeşitli Antibiyotiklerin Antimikrobiyal Etkilerinin Karşılaştırılması, XII. Ulusal Biyoloji Kongresi, Trakya Üniversitesi, Çevre Seksiyonu, Cilt: III, 71-74, Edirne, (1994).

Güvenç, Ş., Aslan, A. Öztürk, Ş., The Lichen flora of Kapıdağ Peninsula”, Plant Life in Southwest and Central Asia, Ege University Press, Vol. 1: 472-478, İzmir, (1996),

Kaynak, G., Öztürk, Ş., Tarımcılar, G., “Isparta (Batı Toroslar) ve Çevresi Florasına Ait Bazı Örnekler”, I. Kızılırmak Fen Bilimleri Sempozyumu, (14-16 Mayıs), s:264, Kırıkkale. (1997).

Öztürk, Ş., Kaynak, G., “A Chorological Investigation on Foliaceous Lichens of Uluborlu (Isparta) Surroundings”, Second International Scientific Conference, Al-Azhar Bulletin of Science, 361-365, Cairo, Egypt, (1997).

Öztürk, Ş., Güvenç, Ş., Kaynak, G., “A Study on Antimicrobial Effects of Cladonia convulata (Lam.) Anders and Cladonia rangiformis Hoffm. As Terricolous Lichen Species”, Sci. Int., 10(2): 181-183, (Lahore), Pakistan, (1998).
Oran, S. & Öztürk, Ş., Güneydoğu Anadolu Bölgesi Likenlerine Katkılar. 18. Ulusal Biyoloji Kongresi, 26–30 Haziran 2006, Kuşadası /Aydın, Türkiye, Özetler Kitabı, s. 108, (2006).

 Kahraman, A., G., Kaynak , Gurler, O. Ozturk, S., Yalcın, S., “The Beta Radyoactivity Measurements in Lichens of Uludag Mountain-Bursa, TURKEY”, 24th International Physics Congress-August 28-31, Malatya, TURKEY, (5-P-028), (2007).

Oran, S. & Öztürk, Ş., Yıldız Dağları (Kırklareli)’ında Yayılış Gösteren Quercus petraea (Mattuschka) Liebl. Topluluklarının Epifitik Likenleri. 19. Ulusal Biyoloji Kongresi, 23–27 Haziran 2008, Trabzon, Türkiye, Özetler Kitabı, s. 474, (2008).

Oran, S., Uğur, A. & Öztürk, Ş., Endemik Quercus vulcanica Boiss. and Heldr. ex Kotschy. (Kasnak Meşesi)’dan epifitik liken kayıtları. 19. Ulusal Biyoloji Kongresi, 23–27 Haziran 2008, Trabzon, Türkiye, Özetler Kitabı, s. 474-475, (2008).

Ugur, A., Öztürk, Ş., “An Investigation on changing laccase and tyrosinase activity in lichens following wounding or desiccation”, (Symposium: Biochemistry and Physiology of Poikilohydry), The 6th IAL Symposium and Annual ABLS Meeting, 13-19 July, Asilomar, Pasific Grove, CA, USA, (2008).

Oran, S., Öztürk, Ş. & Çobanoğlu, G., Kaz Dağı (Edremit–Balıkesir) Milli Parkı’ndan Liken Kayıtları. 20. Ulusal Biyoloji Kongresi, 21-25 Haziran 2010, Denizli, Türkiye, Özetler Kitabı, s. 410, (2010).

Ari, F., Çelikler, S., Oran, S., Balikçi, N., Öztürk, Ş. & Ulukaya, E., In vitro Evaluation of Genotoxic and Cytotoxic/Apoptotic Potency of Hypogymnia physodes (L.) Nyl. Crude Extract. EACR-Anticancer Agents Research Congress, 13-16 October 2011, Antalya, Turkey, Abstract Book, p. 136, (2011).

Öztürk Ş., Bitkiler nasıl beslenirler? Bize nasıl besin hazırlarlar Uludağ Üniversitesi, Çocuk Üniversitesi, 4-8 Temmuz, Fen – Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, BURSA, (2011).

Oran, S., Şahin, S., Öztürk, Ş., Demir, C., Bazı Dalsı ve Yapraksı Liken Türlerinde 1Toplam Fenol ve Antioksidan Kapasite Tayini. 21. Ulusal Biyoloji Kongresi, 3-7 Eylül 2012, İzmir, Türkiye, Özetler Kitabı, s. 98, (2012). ).

Gözde Karabulut, Şule Öztürk, Kadir İlhan, “Bazı Liken Ekstrelerinin Armutun Hasat Sonu Hastalıkları Üzerindeki Etkileri” 21. Ulusal Biyoloji Kongresi, 3-7 Eylül, Ege Üniversitesi,Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü, İZMİR, (2012).

Arı, F., Oran, S., Öztürk, Ş., Çelikler, S., Ulukaya, E. (2012). Parmelia sulcata’nın Farklı Kanser Hücreleri Üzerindeki Sitotoksik/Apoptotik Etkileri. 21. Ulusal Biyoloji Kongresi, 3-7 Eylül, İzmir, Türkiye, Özetler Kitabı, s. 304, (2012).

Şahin, S., Oran, S., Öztürk, Ş., Demir, C. (2012). Ultrasonic-Assisted Extraction of Antioxidant Compounds from Lichens and their Antioxidant Properties. 8th Eagean Analytical Chemistry Days, 12-16 September, İzmir, Turkey, Abstract Book, p. 117, (2012).

Ari, F., Yılmaztepe Oral, A., Aztopal N., Oran, S., Öztürk, Ş., Çelikler, S., Ulukaya, E. (2012). Usnea filipendula Stirt.’in Farklı Kanser Hücreleri Üzerindeki Sitotoksik/Apoptotik Etkileri. IV. Multidisipliner Kanser Araştırma Kongresi, 13-16 Aralık 2012, Bursa, Türkiye, (2012).

Öztürk, Ş., “Uludağ’ın Liken Çeşitliliği” Uludağ’ın Biyolojik Çeşitliliği ve Önemi Paneli, Panelist, 09. Nisan. 2012. Prof. Dr. M. Mete Cengiz Kültür Merkezi, U.Ü. Görükle Kampüsü/BURSA, (2012).

Öztürk, Ş., Oran, S., Liken Biyoçeşitliliği Açısından Uludağ’ın Önemi. T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Biyolojik Çeşitlilik Sempozyumu, 22-23 Mayıs 2013, Marmaris, Muğla, Türkiye, 145-148, (2013).

Şahin, S., Oran, S., Şahintürk, P., Demir, C., Öztürk, Ş., Ramalina Cinsine Ait Antimikrobiyal Özellik Gösteren Üç Liken Türünün Kromatografik Analizi. Kromatografi 2013 Kongresi, 19-22 Haziran 2013, Bursa, Türkiye, Özetler Kitabı, s. 132, (2013).

Oran, S., Şahin, S., Öztürk, Ş., Demir, C., Biyoaktif Özellikli Usnik Asitin Ramalina ve Usnea cinslerinde HPLC yöntemi ile belirlenmesi. Uludağ Üniversitesi, Bilgilendirme ve ARGE Günleri, 12-14 Kasım 2013, Bursa, Türkiye, 179, (2013).

Arı, F., Erkısa, M., Oran, S., Çelikler, S., Öztürk, Ş., Özel, M.Z., Ulukaya, E., Parmelia sulcata Taylor liken türünün sitotoksik ve apoptotik etkisinin insan meme kanser hücrelerinde in vitro araştırılması. XIII. Ulusal Tıbbi Biyoloji ve Genetik Kongresi, 27-30 Ekim 2013, Aydın, Türkiye, 253-254, (2013).

Oran, S., Şahin, S., Öztürk, Ş., Demir, C., Bardakcıoğlu, Ç., Parmeliaceae Familyasına Ait Bazı Liken Türlerinin Toplam Fenol ve Antioksidan Aktivite Değerleri. 22. Ulusal Biyoloji Kongresi, 23-27 Haziran 2014, Eskişehir, Türkiye, Bildiri Özet Kitabı, s. 371, (2014).

Erkısa, M., Arı, F., Öztürk, Ş., Oran, S., Celikler, S., Ulukaya, E., Meme ve Akciğer Kanser Hücre Soylarında Farklı Liken Türlerinin Sitotoksik/Apoptotik Etkileri. 22. Ulusal Biyoloji Kongresi, 23-27 Haziran 2014, Eskişehir, Türkiye Bildiri Özet Kitabı, s. 321, (2014).

Sarimahmut, M., Celikler, S., Ari F, Oran, S., Aztopal, N., Ozturk, S. Ulukaya, E., Apoptosis inducing effect of Usnea filipendula Stirt. in breast cancer cells in vitro. EACR-23, 5-8 July 2014, Munich, Germany, Poster Sessions / European Journal of Cancer 50, Suppl. 5, 60, (2014).

ARAŞTIRMA PROJELERİ

Batı Karadeniz Bölgesi Myxomycetes (Cıvık Mantar) ve Likenlerinin Taksonomik, Korolojik ve Ekolojik Olarak İncelenmesi. Uludağ Üniversitesi Araştırma Fonu, No: 2000 / 14, 2000-2003, (36 ay). (Yardımcı Araştırıcı).

Uludağ’ın Bitki Zonlarındaki Epifitik Liken Vejetasyonunun Yapı ve Tür Kompozisyonunun Yükseklik Gradientine Bağlı Olarak İncelenmesi. Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyon Başkanlığı, No: 2002 / 49, 2002-2005, (36 ay). (Proje Yürütücüsü)

Türkiye Likenleri Veri Tabanı”. TÜBİTAK TBAG Ç. Sek. No: 120 102T145. 2004-2005, (18 ay). (Yardımcı Araştırıcı).

Marmara Bölgesinde Yayılış Gösteren Fagaceae (Kayıngiller) Familyası Üyeleri Üzerindeki Epifitik Liken Florasının Belirlenmesi. U.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu, Proje No: 2006/63. (Proje Yürütücüsü).

Bursa ve Çevresinde Yayılış Gösteren Lobaria pulmonaria (L.) Hoffm., Usnea rigida (Ach.) Röhl. ve Xanthoparmelia somloensis (Gyeln.) Hale’in Sitotoksik ve Genotoksik/Antigenotoksik Etkilerinin In Vitro Test Yöntemleri İle Araştırılması. U.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu, Proje No: 2011/42. (Proje Yürütücüsü).

Bursa İlinde Yayılış Gösteren Bryoria Brodo & D. Hawksw., Ramalina Ach. ve Usnea Dill. ex Adans. Cinslerinde Fenolik Bileşik ve Antioksidan Aktivite Tayini. U.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu, Proje No: 2011/43. (Yardımcı Araştırıcı).

Kaz Dağı (Balıkesir-Çanakkale) Liken Florası Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi, UAP(F) 2013/26, (36 ay). (Yardımcı Araştırıcı).

Bazı Liken ekstrelerinin armut (cv. Santa maria ) meyvesinde gelişen hasat sonu hastalıklarından Botrytis cinerea ve Penicillium expansum üzerindeki etkilerinin araştırılması. U.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu, KUAP(F) – 2013/24. (Proje Yürütücüsü).

Bursa İli Hava Kalitesinin Epifitik Liken Çeşitliliği ve Tallusun Fotosentetik Pigment İçeriğindeki Değişime Bağlı Olarak Belirlenmesi. Uludağ Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi, Proje No: KUAP(F)-2013/92. (Yardımcı Araştırıcı)

ÖDÜLLER

TÜBİTAK Yüksek Lisans Bursu, 1979 – 1981, Ege Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Yüksek Lisans Eğitiminde.

Ari F., Çelikler S., Oran S., Öztürk S., Ulukaya E.. Olası Anti-Kanser İlaç kaynağı: Likenler. Fakülte Poster Birinciliği, II. Bilgilendirme ve Ar-Ge Günleri, 13-15 Kasım 2012, s. 228, Uludağ Üniversitesi, Bursa, Türkiye.

İDARİ GÖREVLER

1999 – 2002 U.Ü. Fen- Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölüm Başkan Yardımcılığı.

2005 – 2008 U.Ü. Fen- Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölüm Başkan Yardımcılığı.

Haziran 2014 – Eylül 2015 U.Ü. Fen- Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölüm Başkan Yardımcılığı.

Eylül 2015 - Şubat 2016 U.Ü. Fen- Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölüm Başkanı

 


Uludağ Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü
© Dr. Murat SEVİNÇ