Araş. Gör. Dr. Seyhan ORAN

Telefon : 0 224 2941669
Fax  : 0 224 2941899
E-posta : seyhana uludag.edu.tr

 EĞİTİM DURUMU

Lisans: Uludağ Üniversitesi, Fen - Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, 1999.

Yüksek Lisans: Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Anabilim Dalı, Botanik Bilim Dalı, 2002.

Yüksek Lisans Tezi: Bursa İli Bazı İlçelerinin (Gemlik, İznik, Mudanya, Orhangazi) Likenleri Üzerinde Taksonomik İncelemeler.

Doktora:
Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Anabilim Dalı, Botanik Bilim Dalı, 2009.

Doktora Tezi:
Marmara Bölgesinde Yayılış Gösteren Quercus L. (Meşe) ve Fagus L. (Kayın) Türleri Üzerindeki Epifitik Likenlerin Belirlenmesi.

ÇALIŞMA ALANI: Likenoloji.

MAKALELER

Öztürk, Ş., Güvenç, Ş. & Aydın, S. (2005). Floristic Lichen Records from Isparta and Burdur Provinces. Turk J Bot, 29: 243-250.

Güvenç, Ş., Öztürk, Ş. & Aydın, S. (2006). Contributions to the lichen flora of Kastamonu and Sinop Provinces in Turkey. Nova Hedwigia, 83(1-2): 67-98.

Oran, S. & Öztürk, Ş. (2006). Lichens of Gemlik, İznik, Mudanya and Orhangazi Districts in Bursa Province (Turkey). Turk J Bot, 30: 231-250.

Oran, S. & Öztürk, Ş. (2006). Uluabat Gölü-Halilbey Adası’ndan yeni liken kayıtları, TLT Bülteni, 2: 5-6.
Halıcı, M.G., Karabulut, Ş.N., Oran S., Uğur A., Singer, T. & Akpınar, Ü. (2006). Temenni Tepesinden (Ürgüp, Nevşehir) Bazı Liken Kayıtları, TLT Bülteni, 3: 2-4.

Oran, S. (2006). Liken Maddeleri (I). Liken Maddelerinin Liken Yaşamındaki Önemi. TLT Bülteni, 3: 8-11.

Oran, S. & Öztürk, Ş. (2007). Lichen records from Southeast and East Anatolian region (Turkey). Journal of Biological and Environmental Sciences, 1(1): 15-22.

Oran, S., Uğur, A. & Öztürk Ş. (2007). Some lichen records from Quercus vulcanica forests around Yukarı Gökdere (Isparta, Turkey). Journal of Biological and Environmental Sciences, 1(3): 121-126.

Oran, S. (2007). Liken Maddeleri (II). Likenlerin Tıbbi ve Ekonomik Önemi. TLT Bülteni, 4: 15-18.
Uğur Akpınar, A., Oran, S. & Öztürk Ş. (2008). Herbaryum örneği bazı likenlerde lakkaz aktivitesinin incelenmesi. TLT Bülteni, 7: 20-23.

Guvenc, S., Oran, S. & Ozturk, S. (2009). The epiphytic lichens on Anatolian black pine [Pinus nigra Arnd. subsp. pallasiana (Lamb.) Holmboe] in Mt. Uludag (Bursa–Turkey). Journal of Applied Biological Sciences, 2(3): 1-5.

Güvenç, Ş., Öztürk Ş. & Oran, S. (2009). Additions to Lichen Flora of Zonguldak Province. Journal of Biological and Environmental Sciences, 3(7): 1-6.

Türk, A., Öztürk, Ş., Çobanoğlu, G., Candan, M., Güvenç, Ş. & Oran, S. (2009). I. TLT Araştırma Gezisinden Bazı Liken Kayıtları. Ankara Beynam Ormanı. TLT Bülteni, 7: 12-17.

Oran, S. & Öztürk, Ş. (2010). Three lichenized fungi new to Turkey. Mycotaxon, 112:389-392.

Öztürk, Ş, Oran, S., Güvenç, Ş. & Dalkıran N. (2010). Analysis of the distribution of epiphytic lichens in the oriental beech (Fagus orientalis) forests along an altitudinal gradient in Uludağ Mountain, Bursa, Turkey. Pakistan Journal of Botany, 42(4): 2661-2670.

Arslan, B., Öztürk, Ş. & Oran, S. (2011). Lecanora, Phaeophyscia and Rinodina species new to Turkey. Mycotaxon, 116: 49-52.

Oran, S. (2011). Epiphytic lichen diversity on Fagus orientalis Lipsky and Fagus sylvatica L. in the Marmara region (Turkey). Biological Diversity and Conservation, 4(1): 129-138.

Oran, S. & Öztürk, Ş. (2011). The diversity of lichen and lichenicolous fungi on Quercus taxa found in the Marmara region (Turkey). Biological Diversity and Conservation, 4(2): 204-223.

Öztürk, Ş. & Oran, S. (2011). Investigations on the bark pH and epiphytic lichen diversity of Quercus taxa found in Marmara Region. Journal of Applied Biological Sciences, 5(13): 27-33.
Oran, S. & Öztürk, Ş. (2012). Epiphytic lichen diversity on Quercus cerris and Q. frainetto in the Marmara region (Turkey). Turk J Bot, 36: 175-190.

Öztürk, Ş., Çobanoğlu, G. & Oran, S. (2012). LİKAD 2011 Uludağ Araştırma Gezisinden Liken Kayıtları. Liken Araştırmaları Derneği Bülteni, 1: 4-8.

Oran, S. (2013). Türkiye’de Likenlerin Antioksidan Özelliklerinin Belirlenmesi Konusunda Yapılan çalışmalar. Liken Araştırmaları Derneği Bülteni, 2: 16-21.

Ari, F., Ulukaya, E., Oran, S., Celikler, S., Ozturk, S. & Ozel, M.Z. (2014). Promising anticancer activity of a lichen, Parmelia sulcata Taylor, against breast cancer cell lines and genotoxic effect on human lymphocytes. Cytotechnology, 10.1007/s10616-014-9713-4.

Ari, F., Celıkler, S., Oran S., Balıkcı, N., Ozturk, S., Ozel, M.Z., Ozyurt, D. & Ulukaya, E. (2014). Genotoxic, Cytotoxic and Apoptotic Effects of Hypogymnia physodes (L.) Nyl. on Breast Cancer Cells. Environmental Toxicology, 29(7): 804-813, doi: 10.1002/tox.21809.

Ari, F., Aztopal N., Oran S., Bozdemir S., Celikler, S., Ozturk, S. & Ulukaya, E. (2014). Parmelia sulcata Taylor and Usnea filipendula Stirt. Induce Apoptosis-Like Cell Death and DNA Damage in Cancer Cells. Cell Proliferation, doi: 10.1111/cpr.12123.

Çelikler Kasımoğulları, S., Oran, S., Arı, F., Ulukaya, E., Aztopal, N., Sarımahmut M. & Öztürk, Ş. (2014). Genotoxic, cytotoxic, and apoptotic effects of crude extract of Usnea filipendula Stirt. in vitro. Turk J Biol, 38: 940-947, doi:10.3906/biy-1405-23.


KONGRE ETKİNLİKLERİ

Oran, S. & Öztürk, Ş. (2006). Güneydoğu Anadolu Bölgesi Likenlerine Katkılar. 18. Ulusal Biyoloji Kongresi, 26–30 Haziran 2006, Kuşadası /Aydın, Türkiye, Özetler Kitabı, s. 108.

Oran, S. & Öztürk, Ş. (2008). Yıldız Dağları (Kırklareli)’ında Yayılış Gösteren Quercus petraea (Mattuschka) Liebl. Topluluklarının Epifitik Likenleri. 19. Ulusal Biyoloji Kongresi, 23–27 Haziran 2008, Trabzon, Türkiye, Özetler Kitabı, s. 474.

Oran, S., Uğur, A. & Öztürk, Ş. (2008). Endemik Quercus vulcanica Boiss. and Heldr. ex Kotschy. (Kasnak Meşesi)’dan epifitik liken kayıtları. 19. Ulusal Biyoloji Kongresi, 23–27 Haziran 2008, Trabzon, Türkiye, Özetler Kitabı, s. 474-475.

Oran, S., Öztürk, Ş. & Çobanoğlu, G. (2010). Kaz Dağı (Edremit–Balıkesir) Milli Parkı’ndan Liken Kayıtları. 20. Ulusal Biyoloji Kongresi, 21-25 Haziran 2010, Denizli, Türkiye, Özetler Kitabı, s. 410.

Ari, F., Çelikler, S., Oran, S., Balikçi, N., Öztürk, Ş. & Ulukaya, E. (2011).  In vitro Evaluation of Genotoxic and Cytotoxic/Apoptotic Potency of Hypogymnia physodes (L.) Nyl. Crude Extract. EACR-Anticancer Agents Research Congress, 13-16 October 2011, Antalya, Turkey, Abstract Book, p. 136.

Oran, S. (2011). Bitkilerin Renkli Dünyası. 1. Uludağ Çocuk Üniversitesi (Davetli konuşmacı). 4-8 Temmuz 2011, Bursa, Türkiye.

Oran, S., Şahin, S., Öztürk, Ş., Demir, C. (2012). Bazı Dalsı ve Yapraksı Liken Türlerinde Toplam Fenol ve Antioksidan Kapasite Tayini. 21. Ulusal Biyoloji Kongresi, 3-7 Eylül 2012, İzmir, Türkiye, Özetler Kitabı, s. 98.

Arı, F., Oran, S., Öztürk, Ş., Çelikler, S., Ulukaya, E. (2012). Parmelia sulcata’nın Farklı Kanser Hücreleri Üzerindeki Sitotoksik/Apoptotik Etkileri. 21. Ulusal Biyoloji Kongresi, 3-7 Eylül 2012, İzmir, Türkiye, Özetler Kitabı, s. 304.

Şahin, S., Oran, S., Öztürk, Ş., Demir, C. (2012).  Ultrasonic-Assisted Extraction of Antioxidant Compounds from Lichens and their Antioxidant Properties. 8th Eagean Analytical Chemistry Days, 12-16 September 2012, İzmir, Turkey, Abstract Book, p.  117.

Ari, F., Yılmaztepe Oral, A., Aztopal N., Oran, S., Öztürk, Ş., Çelikler, S., Ulukaya, E. (2012). Usnea filipendula Stirt.’in Farklı Kanser Hücreleri Üzerindeki Sitotoksik/Apoptotik Etkileri. IV. Multidisipliner Kanser Araştırma Kongresi, 13-16 Aralık 2012, Bursa, Türkiye.

Öztürk, Ş., Oran, S. (2013). Liken Biyoçeşitliliği Açısından Uludağ’ın Önemi. T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Biyolojik Çeşitlilik Sempozyumu, 22-23 Mayıs 2013, Marmaris, Muğla, Türkiye, 145-148. 

Şahin, S., Oran, S., Şahintürk, P., Demir, C., Öztürk, Ş. (2013). Ramalina Cinsine Ait Antimikrobiyal Özellik Gösteren Üç Liken Türünün Kromatografik Analizi. Kromatografi 2013 Kongresi, 19-22 Haziran 2013, Bursa, Türkiye, Özetler Kitabı, s. 132.

Oran, S., Şahin, S., Öztürk, Ş., Demir, C. (2013). Biyoaktif Özellikli Usnik Asitin Ramalina ve Usnea cinslerinde HPLC yöntemi ile belirlenmesi. Uludağ Üniversitesi, Bilgilendirme ve ARGE Günleri, 12-14 Kasım 2013, Bursa, Türkiye, 179.

Arı, F., Erkısa, M., Oran, S., Çelikler, S., Öztürk, Ş., Özel, M.Z., Ulukaya, E. (2013). Parmelia sulcata Taylor liken türünün sitotoksik ve apoptotik etkisinin insan meme kanser hücrelerinde in vitro araştırılması. XIII. Ulusal Tıbbi Biyoloji ve Genetik Kongresi, 27-30 Ekim 2013, Aydın, Türkiye, 253-254.

Oran, S., Şahin, S., Öztürk, Ş., Demir, C., Bardakcıoğlu, Ç. (2014). Parmeliaceae Familyasına Ait Bazı Liken Türlerinin Toplam Fenol ve Antioksidan Aktivite Değerleri. 22. Ulusal Biyoloji Kongresi, 23-27 Haziran 2014, Eskişehir, Türkiye, Bildiri Özet Kitabı, s. 371.

Erkısa, M., Arı, F., Öztürk, Ş., Oran, S., Celikler, S., Ulukaya, E. (2014). Meme ve Akciğer Kanser Hücre Soylarında Farklı Liken Türlerinin Sitotoksik/Apoptotik Etkileri. 22. Ulusal Biyoloji Kongresi, 23-27 Haziran 2014, Eskişehir, Türkiye Bildiri Özet Kitabı, s. 321.

Oran, S., Şahin, S., Bardakcıoğlu Ç. (2014). Lasallia pustulata, Umbilicaria crustulosa, Umbilicaria deusta’nın Antioksidan Kapasitesi. 22. Ulusal Biyoloji Kongresi, 23-27 Haziran 2014, Eskişehir, Türkiye, Bildiri Özet Kitabı, s. 1462.

Sarimahmut, M., Celikler, S., Ari F, Oran, S., Aztopal, N., Ozturk, S. Ulukaya, E. (2014). Apoptosis inducing effect of Usnea filipendula Stirt. in breast cancer cells in vitro. EACR-23, 5-8 July 2014, Munich, Germany, Poster Sessions / European Journal of Cancer 50, Suppl. 5, 60.

ARAŞTIRMA PROJELERİ

Uludağ’ın Bitki Zonlarındaki Epifitik Liken Vejetasyonunun Yapı ve Tür Kompozisyonunun Yükseklik Gradientine Bağlı Olarak İncelenmesi. U.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu, Proje No: 2002/49 (Yardımcı Araştırıcı)

Marmara Bölgesinde Yayılış Gösteren Fagaceae (Kayıngiller) Familyası Üyeleri Üzerindeki Epifitik Liken Florasının Belirlenmesi. U.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu, Proje No: 2006/63 (Yardımcı Araştırıcı)
Bursa İlinde Yayılış Gösteren Bryoria Brodo & D. Hawksw., Ramalina Ach. ve Usnea Dill. ex Adans. Cinslerinde Fenolik Bileşik ve Antioksidan Aktivite Tayini. U.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu, Proje No: 2011/43 (Proje Yürütücüsü)

Bursa ve Çevresinde Yayılış Gösteren Lobaria pulmonaria (L.) Hoffm., Usnea rigida (Ach.) Röhl. ve Xanthoparmelia somloensis (Gyeln.) Hale’in Sitotoksik ve Genotoksik/Antigenotoksik Etkilerinin In Vitro Test Yöntemleri İle Araştırılması. U.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu, Proje No: 2011/42 (Yardımcı Araştırıcı)

Kaz Dağı (Balıkesir-Çanakkale) Liken Florası. U.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu, Proje No: KUAP(F)-2013/26 (Proje Yürütücüsü)

Usnea filipendula Stirt. Liken Türünün Sitotoksik ve Apoptotik Aktivitesinin Meme Kanser Hücrelerinde Araştırılması. Uludağ Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi Proje No: HDP(F)-2013/27 (Yardımcı Araştırıcı)

Uludağ Üniversitesi Görükle Kampüsü Liken Florası. Uludağ Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi HDP(F)-2013/38 (Proje Yürütücüsü)

Bursa İli Hava Kalitesinin Epifitik Liken Çeşitliliği ve Tallusun Fotosentetik Pigment İçeriğindeki Değişime Bağlı Olarak Belirlenmesi. Uludağ Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi, Proje No: KUAP(F)-2013/92 (Yardımcı Araştırıcı)

ÖDÜLLER

Ari F., Çelikler S., Oran S., Öztürk S., Ulukaya E.. Olası Anti-Kanser İlaç kaynağı: Likenler. Fakülte Poster Birinciliği, II. Bilgilendirme ve Ar-Ge Günleri, 13-15 Kasım 2012, s. 228, Uludağ Üniversitesi, Bursa, Türkiye

 


Uludağ Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü
© Dr. Murat SEVİNÇ