Prof. Dr. Gönül KAYNAK

Telefon : 0 224 2941852
Fax  : 0 224 2941899
E-posta : gkaynak uludag.edu.tr

 

 


EĞİTİM DURUMU


Lisans:
Ankara Üniversitesi, Biyoloji Bölümü (Botanik), 1973.

Doktora: Dicle Üniversitesi, Biyoloji (Botanik), 1979.

ÇALIŞMA ALANI: Bitki sistematiği, Eğreltiler.

MAKALELER

Demiriz, H. and Kaynak, G., Studia ad Floram Turcicam: VIII- Contributions to the Fern Flora of South-East Anatolian Region, İst. Üniv. Fen Fak. Mec. Seri B 42: 81-85, 1977.

Kaynak, G., Studia ad Floram Türcicam: XV- New Fern Specimens in South;East Anatolian Region, İst.Üniv. Fen Fak. Mec. Seri B 45: 199-202, 1982.

Kaynak, G. and Ketenoğlu, O., New Floristic Records from the Urfa and Diyarbakır Provinces, SE Turkey, Willdenowia 16: 79-86, 1986.

Kaynak, G., Türkiye Florasındaki Bazı Kareler için Yeni Kayıtlar, Doğa Tu Biyol. D. 11,3: 118-123, 1987.

Kaynak, G., Contribution to the Flora of Karacadağ (Urfa and Diyarbakır provinces), Doğa Tu J. Botany, 13, 3: 375-397, 1989.

Kaynak, G., Diyarbakır ve Çevre İllerinin Eğreltileri Üzerinde Ekolojik ve Korolojik İncelemeler, Doğa Tu J. Botany, 13, 3: 437-451, 1989.

Kaynak, G., Malyer, H. ve Tuyji, O., Armutlu Yarımadası Geofitik Monokotiledonları Üzerinde Bazı Bulgu ve Gözlemler, Anadolu Üniv. Fen-Ed. Fak. Derg., C 2, 52: 81-109, 1990.

Kaynak, G., Tuyji, O. ve Tarımcılar, G., Bazı Eğrelti Türlerinde Yaprak Yapısının Çevre ile Olan İlişkisi, Uludağ Üniv. Eğitim Fak. Derg., Cilt V, S 2: 173-179, 1990.

Kaynak, G. ve Tuyji, O., Bursa ve Çevresi Eğreltileri Üzerinde Korolojik İncelemeler, Doğa, Tu. J. Botany, 15: 227-235, 1991.

Tarımcılar, G. ve Kaynak, G., Uludağ Üniversitesi (Bursa) Kampus Alanı Florası II, Cumhuriyet Üniv. Fen-Ed. Fak. Fen Bilimleri Derg., S 17: 3-16, 1994.

Tarımcılar, G. ve Kaynak, G., Uludağ Üniversitesi (Bursa) Kampus Alanı Florası I, Ondokuz Mayıs Üniv. Fen Derg., 6, 1: 21-45, 1995.

Tavukçuoğlu, S., Kaynak, G., Tuyji, O., Uludağ'da Yayılışı olan Thymus L. Türleri Üzerinde Morfolojik ve Anatomik Araştırmalar, Tr. J. of Botany 20: 59-71, 1996.

Kaynak, G., Benlioğlu, O., Tarımcılar, G., Türkiye Eğrelti Florasına Katkılar, Ot Sistematik Bot. Derg., 3,1, 25-54, 1996.

Tarımcılar, G.,Kaynak, G., Karedeniz Bölgesi Mentha L . Türleri İle İlgili Korolojik Bir Çalışma, Ot Sistematik Bot. Derg., 3, 2, 49-62, 1996.

Kaynak, G., Benlioğlu, O., Tarımcılar, G., New Floristic Records for the Fern Flora of Turkey, Fern Gaz., Volume 15, (4), 119-140, 1996.

Benlioğlu, O., Kaynak, G., Tarımcılar, G., Ecological Studies of Ferns Distrıbuted in the Black Sea Region, Fern Gazz., Vol. 15 (5), 169-192, 1996.

Tarımcılar, G., Kaynak. G., A New Record for the Flora of Turkey, Lagascalia, 20 (1), 113-115, 1997.

Kaynak, G., Armutlu Yarımadası Florası I Selçuk Univ. Fen Derg., Sayı 13, 152-164, 1997

Kaynak, G., Armutlu Yarımadası Florası II, Selçuk Univ. Fen Derg., Sayı 13, 165-179, 1997

Kaynak, G., Flora of Armutlu Peninsula III, Lagascalia, 20 (1), 63-98, 1997.

Tarımcılar, G., Kaynak, G., A New Record for the Flora of Turkey, Tr. J. of Botany 21, 247-249, 1997.

Öztürk, Ş., Kaynak, G., Güvenç, Ş., New Floristic Records for the various grid square from the Lichen Flora of Turkey, Ot Sistematik Bot. Derg., 5,2,93-98, 1998.

Öztürk, Ş., Kaynak, G.,New Records for the Lichen Flora, Tr. J. Of Botany, 23, 357-358, 1999.

Başer, K.H.C., Kürkçüoğlu, M., Tarımcılar, G. and Kaynak, G., Essential Oils of Mentha Species from Northern Turkey, Essential Oil Res., 11, 579-588, 1999.

Tarımcılar, G., Kaynak, G., Karadeniz Bölgesi Mentha L. Taksonları Üzerinde Ekolojik Bir Çalışma, Ot Sistematik Bot. Derg., 7,2,181-207, 2000.

Kaynak, G., Tarımcılar, G., Different Morphological Characters of some Taxon belonging to the Flora of Turkey, Süleyman Demirel Üniv. Fen Bil. Derg., 5 (3), 154-166, 2001.

Kaynak, G., Tarımcılar, G., New Floristic Records for the square B3 (Uluborlu-Isparta, Turkey), Turkish Journal of Botany, 25, 163-165, 2001.

Kaynak, G., Tarımcılar, G., Centaurea mykalea Hub.-Mor.,The Karaca Arboretum Magazine, 6, 2, 81-82, 2001.

Tarımcılar, G., Kaynak, G., Karadeniz Bölgesi Mentha L. Taksonları üzerine Morfolojik bir Çalışma, Süleyman Demirel Üniv. Fen Bil. Derg., 5 (3), 194-229, 2001.

Yılmaz, Ö., Kaynak, G., Vural, M., A new taxon of Linum (Linaceae) from NW Anatolia, Turkey, Ann. Bot. Fennici 40: 147-150, 2003.

Kaynak, G., Günay; R., Tarımcılar, G., Benlioğlu, O., Yılmaz, Ö., New Floristic Records for the grid square A2 (Bursa) and B3 (Uluborlu-Isparta, Turkey), Ot Sist. Bot. Derg. 10, 2, 169-179, 2003.

Tarımcılar, G., Kaynak, G., Chromosome counts in the Mentha species collected in North Anatolian Region of Turkey, Flora Mediterranea 14: 253-262, 2004.

Kaynak, G., Daşkın, R., Daşkın, Yılmaz, Ö., Erdoğan, E., A new violet species of Verbascum (Scrophulariaceae) from Nortwest Anatolia, Turkey, Israel Journal of Plant Sciences. (Baskıda)

Kaynak, G., Tarımcılar, G., Günay, R., Yılmaz, Ö., New Floristic Records for the various grid square in the Flora of Turkey, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bil. Derg. 9-2, 11 - 14, 2005.

Günay, R., Kaynak, G., Bursa şehir florası, Ot Sistematik Botanik Dergisi 13(1): 125 - 158, 2006.

Kaynak, G., Tarımcılar, G., Günay, R., Yılmaz, Ö., Uluborlu (Isparta) Florası, Ot Sistematik Botanik Dergisi 13(2): 49 - 90, 2006.

Küçükoğlu, M., Başer, H., İşcan, G., Malyer, H., Kaynak, G.: Composition and anticandidal activity of the essential oil of Chaerophyllum byzantinum Boiss., Flavour Fragr. J. 21: 115-117, 2006.

Yılmaz, Ö., Kaynak, G.: Linum hirsutum subsp. platyphyllum stat. nova (Linaceae). Annales Botanici Fennici 43(1): 62-63, 2006.

Yılmaz, Ö., Kaynak, G.: New combination in Linum sect. Syllinum (Linaceae). Annales Botanici Fennici 43(1): 77-79, 2006.

Kaynak, G., Daskin, R., Yilmaz, Ö. & Erdogan, E. 2006. Verbascum yurtkuranianum (Scrophulariaceae), a new species from northwest Anatolia, Turkey. Annales Botanici Fennici 43(6): 456–459.

R. Daşkın, Ö. Yılmaz, G. Kaynak 2006. Presence of Cirsicum eriophorum (L.) (Asteraceae) in Turkey. Turkish Journal of Botany 30(6): 461 - 465.

Daşkın, R., Yılmaz, Ö., Kaynak, G. 2007. A New Record For The Flora of Turkey: Dactylorhiza maculata (L.) Soó (Orchidaceae). Journal of Biological and Environmental Sciences 1(1): 11 –14.

Yılmaz, Ö., Kaynak G. 2008. A new species of Linum (Linaceae) from west Anatolia, Turkey. Botanical Journal of Linnean Society 156: 459 – 462.

Celenk S, Tarimcilar G, Bıçakçı A , Kaynak G, Malyer H. A palynological study of the genus Mentha L. (Lamiaceae). Botanical Journal of The Linnean Society 157;141–154 (2008).

Yılmaz Ö., Kaynak G. 2008. New combination in Linum sect. Dasylinum (Linaceae). Journal of Biological and Environmental Sciences 2(4): 5–9.

Kaynak G., Tarımcılar G., Günay R., Yılmaz Ö. 2008. Chorological and Ecological Investigations on Cheilantoid Ferns in Turkey. Journal of Biological and Environmental Sciences 2(6): 83–88.

Yılmaz Ö., Kaynak G. 2008. The check-list and chorology of the Linum L. (Linaceae) taxa in the flora of Turkey . Journal of Biological and Environmental Sciences 2(5): 35–43.

Daşkın R., Yılmaz, Ö. Kaynak, G. 2009. Prometheum chrysantum subsp. uludaghense (Crassulaceae), a new taxon from Turkey. Annales Botanici Fennici 46(5): 456–458.

Daşkın R., Yılmaz Ö., Kaynak G. 2009. Stachys ketenoglui (Sect. Infrarosularis ) (Labiatae / Lamiaceae), a new species from the South Anatolia, Turkey. Nordic Journal of Botany 27(3): 238–242.

Yılmaz Ö., Kaynak G., Daşkın R., Meriçlioğlu A. Dianthus goekayi (Caryophyllaceae), a new species from Turkey.

Daşkın, R., Yılmaz, Ö. and Kaynak, G. 2009. Stachys ketenoglui sp. nov. (sect. Infrarosularis) (Labiatae/Lamiaceae) from south Anatolia, Turkey.

Yılmaz Ö., Daşkın R., Kaynak G. 2010. Stachys pseudobombycina sp. nov. (Lamiaceae) from south Anatolia, Turkey. Nordic Journal of Botany 28(3): 341–343.

Yılmaz, Ö., Kaynak G. 2010. A new taxon of Linum (Linaceae) from Southwest Anatolia, Turkey. Novon 20(4): 507–511.

Daşkın, R. and Kaynak, G., (2010)Vascular flora of the Uludag Mt (Bursa, Turkey)-I, PHYTOLOGIA BALCANICA 16 (3): 369 - 383, Sofia.

Daşkın, R. and Kaynak, G., (2010)Vascular flora of the Uludag Mt (Bursa, Turkey)-II, PHYTOLOGIA BALCANICA 16 (3):385-411, Sofia.

Yılmaz, Ö., Kaynak G., Daşkın, R., Meriçlioğlu, A., Dianthus goekayi  (Caryophyllaceae), a new species from Turkey, Annales Botanici Fennici, 48 (1): 74-78 (2011)

Daşkın, R., Kaynak, G. Conservation Status of Five Endemic Species Distributed in Northwest Turkey, Phytologia Balcanica, 17(2): 213-219 (2011)

Yılmaz, Ö., Daşkın, R., Kaynak G., IUCN categories of three Linum L. (Linaceae) taxa endemic to Turkey, Biological Diversity and Conservation, 4 / 1, 144-149, 2011.

Erdoğan, E., Kaynak, G., Daşkın, R., Yılmaz, O., The vascular flora of Katırlı mountain (Bursa/Turkey), Biological Diversity and Conservation, 4 / 1, 159-181, 2011.

Tarımcılar, G., Yılmaz, Ö., Daşkın, R., Kaynak, G., Nutlet Morphology and Its Taxonomic Significance in the Genus Mentha L. (Lamiaceae) from Turkey, Bangladesh J. Plant Taxon. 2 (1): 9-18, 2013.

KİTAPLAR

Prof.Dr. Gönül KAYNAK, Arş.Gör. Ruziye DAŞKIN, Arş.Gör. Özer YILMAZ (2005): Bursa Bitkileri, F.Özsan Matbaacılık, Bursa, ISBN 9756149 159.

Prof.Dr. Gönül KAYNAK, Arş.Gör. Ruziye DAŞKIN, Arş.Gör. Özer YILMAZ (2005): Bursa Bitkileri Genişletilmiş II. Baskı, Uludağ Üniversitesi, Bursa, 2008.

KONGRE ETKİNLİKLERİ

Tuyji, O. ve Kaynak, G., Balıkesir ili Eğreltilerinin Korolojisi, IX Ulusal Biyoloji Kongresi, Sivas, Cilt 2, 517-527, 1988.

Kaynak, G. ve Tuyji, O., Doğu Karadenizde Yayılışı olan bazı Eğrelti Türleri Üzerinde Ekolojik Araştırmalar, XII. Ulusal Biyoloji Kongresi, Edirne, Cilt 11: 190-195, 1994.

Tarımcılari G. ve Kaynak, G., Doğu Karadenizde Yayılışı olan Mentha L. Türleri ile ilgili Korolojik bir Çalışma, XII. Ulusal Biyoloji Kongresi, Edirne, Cilt 11: 107-111, 1994.

Tarımcılar, G., Kaynak, G., Batı Karadenizde Yayılışı olan Mentha L. Türleri ile ilgili Korolojik bir Çalışma, XIII. Ulusal Biyoloji Kongresi, İstanbul, S 106, 1996.

Kaynak, G., Öztürk, Ş. ve Tarımcılar, G., “Isparta (Batı Toroslar) ve Çevresi Florasına ait Bazı Örnekler”, I. Kızılırmak Fen Bilimleri Kongresi, Kırıkkale, 264, 1997.

Öztürk, Ş. and Kaynak, G., A Chorological İnvestigation on Foliaceous Lichens of Uluborlu (Isparta) surroundings, Second International Scientific Conference, (Cairo), 361-365, 1997.

Göçmen, M., Tarımcılar, G., Kaynak, G., Light Microscopic Studies in the Pollen Morphology of Black Sea Region of Mentha Species, Second International Scientific Conference, (Cairo), 431-441, 1997.

Başer, K.H.C., Kürkçüoğlu, M., Tarımcılar, G. and Kaynak, G., Essential Oils of Mentha Species from Northern Turkey, International Mint Symposium, 4-7 August, Washington (USA), 1997.

Kaynak, G., Benlioğlu, O., Chorological and Ecological Investigations on Asplenium genus (Pteridophyta) in Turkey, Sci. Int. (Lahore), 10 (2), 165-171, 1998.

Kaynak, G., Günay, R., Yılmaz, Ö., Uludağ, I. Bursa Halk Kültürü Sempozyumu, Bursa, Cilt 1: 201-210, 2002.

Kaynak, G.,Benlioğlu, O., Tarımcılar, G., Yılmaz, Ö., Günay, R., İç Anadolu Eğreltilerinin Korolojisi, XVI. Ulusal Biyoloji Kongresi, Malatya, Eylül 2002.

Yılmaz, Ö., Kaynak, G., Vural, M., A new taxon of Linum (Linaceae) from NW Anatolia, Turkey, XVI. Ulusal Biyoloji Kongresi, Malatya, Eylül 2002.

Kaynak, G.,Benlioğlu, O., Tarımcılar, G., Yılmaz, Ö., Günay, R., İç Anadolu Eğreltilerinin Korolojisi, XVI. Ulusal Biyoloji Kongresi, Kongre Kitabı, sayfa 126, Malatya, Eylül 2002

Daşkın, R., Yılmaz, Ö. ve Kaynak, G., Uludağ Endemikleri ve Tehlike Kategorileri, V. Ekoloji ve Çevre Kongresi, 5-8 Ekim, Bolu, 2004.

Erdoğan, E., Daşkın, R., Yılmaz, Ö., Kaynak, G., 2006. Bursa Yöresinde Doğal Olarak Yetişen Geofitk Monokotiledon Türleri Üzerinde Bir Araştırma XVIII. Ulusal Biyoloji Kongresi, 26–30 Haziran 2006 Kuşadası /Aydın, Özetler Kitabı, s. 132–133.

Gönül Kaynak, Erdoğan, E. and Kaynak, G.,The Flora of the Katirli Mountain (Bursa-Turkey), Plant Biology / Botany Conference,Sistematics/ASPT, 237, Chicago,Illinoist, 7-11, 2007.

Selvi, S., Daşkın, R., Erdoğan, E. and Kaynak, G.,Morphological, Anatomical and Ecological Studies on Endemic Arabis drabiformis Boiss., Plant Biology / Botany Conference,Sistematics/ASPT, 287, Chicago,Illinoist, 7-11, 2007.

Erdoğan, E. Daşkın, R., Selvi, S., and Kaynak, G.,Morphological, Anatomical and Ecological Studies on Endemic Erodium sibthorpianum Boiss., Plant Biology / Botany Conference,Sistematics/ASPT, 290, Chicago,Illinoist, 7-11, 2007.

Kaynak, G., Tarımcılar,G., Yılmaz, Ö., Daşkın, R. and Erdoğan, E., Chrological and ecological investigations on Cheilanthoid ferns in Turkey, Botany 2008, July 26-30, 2008, Scientific Abstracts; 183, Üniversitiy of British Columbia.

Erdoğan, E., Daşkın,R. and Kaynak, G., Flora of Uludağ Mountain (Bursa- Turkey), Botany 2008, July 26-30, 2008, Scientific Abstracts;118, University of British Columbia.

Daşkın, R., Yılmaz, Ö., Kaynak, G. 2010. A new subspecies of Paeonia L. from Northwest Anatolia, Turkey. Botany 2010 Congress, Abstract Book, pp. 127, P 548, July 31-August 4 2010, Rhode Island, Providence, USA.

Daşkın, R., Yılmaz, A., Yılmaz, Ö., Kaynak, G. 2010.The Contributions to Micromorphological Characters of Alyssum dudleyi and Its Geographical Distribution. Botany 2010 Congress, Abstract Book, pp. 126, P 547, July 31-August 4 2010, Rhode Island, Providence, USA.

Daşkın, R., Kaynak, G. 2010. Some Threatened Plants of Uludag Mountain, Northwest Anatolia, Turkey. Botany 2010 Congress, Abstract Book, pp. 150, P 650, July 31-August 4 2010, Rhode Island, Providence, USA.

Yılmaz, Ö. Ve Kaynak, G., 2010.  Linum  L. (LINACEAE) Cinsindeki Bazı Taksonların IUCN Kırmızı Liste Sınıfları ve Ölçütlerine Göre Doğadaki Durumları ile İlgili Veriler., EKO 2010 EKOLOJİ SEMPOZYUMU, 5–7 MAYIS 2010  AKSARAY ÜNİVERSİTESİ, AKSARAY.

Yılmaz, Ö., Daşkın., Yılmaz, A., ve Kaynak, G., 2010.  Bursa Çevresinde Yetişen Bazı Lokal Endemiklerin IUCN Kırmızı Liste Sınıfları ve Ölçütlerine Göre Doğadaki Durumları ile İlgili Veriler., EKO 2010 EKOLOJİ SEMPOZYUMU, 5–7 MAYIS 2010  AKSARAY  ÜNİVERSİTESİ, AKSARAY.

R. Daşkın, Kaynak, G. Uludağ Milli Parkı (Bursa)’nın Çok Tehlikede ve Tehlikede Sınıfında Yer Alan Bitkileri, 20. Ulusal Biyoloji Kongresi, Bildiri Özetleri Kitabı, s. 575, 21-25 Haziran 2010, Pamukkale Üniversitesi, Denizli

R. Daşkın, Kaynak, G. Uludağ (Bursa)’ın Abietum ve Alpinetum Zonlarındaki Bitki Çeşitliliğinin Karşılaştırılması, 20. Ulusal Biyoloji Kongresi, Bildiri Özetleri Kitabı, s. 574, 21-25 Haziran 2010, Pamukkale Üniversitesi, Denizli

R. Daşkın, Yılmaz, Ö., Kaynak, G. Uludağ Endemiği Olan Galium olympicum’un Mikromorfolojisi, Ekolojisi ve Koruma Durumu, X. Ekoloji ve Çevre Kongresi, Bildiri Özetleri Kitabı, s. 380, Poster 239, 4-7 Ekim 2011, Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale

Kaynak, G., Tarımcılar, G., Yılmaz, Ö., Armutlu Yarımadası Bitki Çeşitliliği, 22-23 Mayıs 2013 Biyoçeşitlilik Sempozyumu Bildiri Kitabı, 140-144.

Kaynak, G., Tarımcılar, G., Yılmaz, Ö., Bursa ve Çevresinden Dünya Florası’na Katılan Yeni Türler, 22-23 Mayıs 2013 Biyoçeşitlilik Sempozyumu Bildiri Kitabı, 242-244.

Daşkın, R., Kaynak, G., Uludağ’ın Nesli Tehlike Altındaki Bitki Türleri, 22-23 Mayıs 2013 Biyoçeşitlilik Sempozyumu Bildiri Kitabı, 254.

ARAŞTIRMA PROJELERİ

Batı, Güney ve Orta Anadolu Eğreltileri Üzerinde Korolojik, morfolojik, Ekolojik ve Sitolojik Araştırmalar.”, U.Ü.Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu, 2000/ 15 no' lu proje.
Proje sorumlusu: Prof.Dr.Gönül Kaynak
Proje ortakları: Yrd.Doç.Dr. Osman Benlioğlu (Dumlupınar Üniversitesi), Yrd.Doç.Dr. Gül Tarımcılar, Arş.Gör. Ruziye Günay, Arş.Gör. Özer Yılmaz.
Tarih: 2000 – 2004.

“Uludağ' ın Bitki Çeşitliliğinin Korunması”, Brleşmiş Milletler Kalkınma Programı, Küresel Çevre Fonu, Küçük Ölçekli Destek Programı.
Proje ortakları: Uludağ Üniversitesi, Orman Mühendisleri Odası, Yerel Gündem 21.
Tarih: 2002 - 2004

“Bursa Şehir Florası”, U.Ü.Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu, 2002/ 26 no' lu proje.
Proje sorumlusu: Prof.Dr. Gönül Kaynak
Proje ortakları: Arş.Gör. Ruziye Günay, Arş.Gör. Özer Yılmaz
Tarih: 2002 - 2003

“Türkiye' nin Mentha L. Cinsinin Revizyonu. (Marmara Bölgesi)”, U.Ü.Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu, 2003/ 3 no' lu proje.
Proje sorumlusu:Prof.Dr. Gönül Kaynak
Proje ortakları: Prof.Dr.Hulusi Malyer, Doç.Dr. Adem Bıçakçı, Yrd.Doç.Dr.GülTarımcılar
Proje tarihi: 2003 - 2006

“Uluabat Gölü Kıyı ve Adalar Florası”, U.Ü.Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu,
Proje sorumlusu: Yrd.Doç.Dr. Gül Tarımcılar
Proje ortakları: Prof.Dr. Gönül Kaynak Prof.Dr.Hulusi Malyer,
Proje Tarihi: 2003 – 2005

“Uludağ Florası”, U.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu, F-2003/101 nolu proje.
Proje sorumlusu: Gönül Kaynak
Proje ortakları: Ruziye Daşkın, Özer Yılmaz
Proje Tarihi: 2003 -

Türkiye'de Doğal Olarak Yetişen Bazı Endemik Türlerin Klasik ve Biyoteknolojik Yöntemlerle Kültüre Alınması ve Ekonomiye Kazandırılması, T.C. Tarım ve Köy işleri Bakanlığı, Araştırma Geliştirme Projesi, Proje no:  TAGEM-11/AR-GE/14

Orhaneli, Büyükorhan ve Harmancık İlçeleri (Bursa) Florasının Belirlenmesi,  Uludağ Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, Proje no: UAP (F)- 2011/73.

Türkiye’de yayılışı olan Linum (Linaceae) türleri üzerinde sistematik araştırmalar, U.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu, F-2008/ 71 nolu proje. (Proje Yürütücüsü)

Batı Anadolu’da (Marmara Bölgesi, Ege Bölgesi, Batı Akdeniz Bölgesi) Yayılışı olan Alyssum L. (Brassicaceae) Taksonları Üzerinde Morfolojik ve Palinolojik Araştırmalar,  U.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu, F(U)-2009/ 40 nolu proje. (Proje Yürütücüsü)

Türkiye’de Doğal Olarak Yetişen Bazı Endemik Türlerin Klasik ve Biyoteknolojik Yöntemlerle Kültüre Alınması Ve Ekonomiye Kazandırılması, TAGEM/ 11 / AR-GE / 14 / 2011. (Yardımcı Araştırıcı)

Türkiye’deki Linum L. (Linaceae) Türlerinin Akrabalık İlişkilerinin Plastid DNA’sında yer alan rbcL geni ve Nüklear Ribozomal DNA’daki ITS Bölgesi’nin Sekans Analizleri ile Belirlenmesi,   U.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu,  UAP(F)-2011/40. (Yardımcı Araştırıcı)

Türkiye’de Yetişen Bazı  Eğrelti Türlerinin Moleküler Karakterizasyonu, Biyoteknolojik ve Klasik Yöntemlerle Korunması ve Fenolik Bileşiklerinin Tanımlanması, TAGEM/ 13 / AR-GE / 20. (Yardımcı Araştırıcı)

Türkiye Eğreltileri Üzerinde Taksonomik Araştırmalar, U.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu, KUAP (F) – 2013/ 83. (Proje Yürütücüsü)

 


Uludağ Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü
© Dr. Murat SEVİNÇ