Yrd. Doç. Dr. Didem KARACAOĞLU

Telefon : 0 224 2941867
Fax  : 0 224 2941899
E-posta : didemk uludag.edu.tr

 EĞİTİM DURUMU

Lisans: Uludağ Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü, 1997.

Yüksek Lisans: Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji Anabilim Dalı, 2000.

Yüksek Lisans Tezi: Uluabat Gölü’nün (BURSA) Fitoplanktonunun Mevsimsel Değişimi.

Doktora:
Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006.

Doktora Tezi:
Emet Çayı’nın Epipelik Diyatomeleri ile Bentik Omurgasızlarının İlişkilendirilmesi Yoluyla Kirlilik Düzeyinin Saptanması.

ÇALIŞMA ALANI: Hidrobiyoloji, Limnoloji.

MAKALELER
Dere, Ş., Elmacı, A., Karacaoğlu, D., Dalkıran, N. ( 2001). “Farklı besi yeri ortamlarında mikro alg kültürü üzerine bir araştırma”. Ege Üniv. Su Ürünleri Fak. Su Ürünleri Derg. I. Alg Teknolojisi Sempozyumu  Özel Sayısı 18/1, 87-100.

Dere, Ş., Elmacı, A., Dalkıran, N. Karacaoğlu, D., Dülger, B. (2002). “İki farklı habitattan bazı mikroalglerin izolasyonu”. Ot Sistematik Botanik Derg. 9 (2): 167-173. 

Dere, Ş., Karacaoğlu, D., Dalkıran, N. (2002). “A Study on the Epiphytic Algae of the Nilüfer Stream (Bursa)”. Turkish  Journal of  Botany, 26: 219-233.

Dere, Ş., Karacaoğlu, D., Dalkıran, N. (2003). “Epipelic  Diatom Flora of the Nilüfer Stream (Bursa-Turkey)”. Ot Sistematik Botanik Derg. 10 (1): 177-202.

Dere, Ş., Karacaoğlu, D., Dalkıran, N. (2003). “A Study On The Epilithic Algae of the Nilüfer Stream (Bursa)”. Cumhuriyet Üniversitesi Fen Edebiyat Fak. Fen Bilm. Derg. 28-03, 35-51.

Dere, Ş., Dalkıran, N., Karacaoğlu, D., Yıldız, G., Dere, E. (2003). “The Determination of total protein, total soluble carbohydrate and pigment contents of some macroalgae collected from Gemlik-Karacaali (Bursa) and Erdek-Ormanlı (Balıkesir) in the sea of Marmara, Turkey”.  Oceanologia, 45 (3): 453-471.

Karacaoğlu, D., Dere, Ş.,  Dalkıran, N. (2004). “A Taxonomic Study on the Phytoplankton of Lake Uluabat (Bursa)”. Turkish Journal of Botany, 28, 473-485.

Dere, Ş., Dalkıran, N., Karacaoğlu, D., Elmacı, A., Dülger B. Şentürk, E. (2006). Relationships Among Epipelic Diatom Taxa, Bacterial Abundances and Water Quality in a Highly Polluted Stream Catchment, Bursa-Turkey. Environmental Monitoring and Assessment  112: 1-22.

Dalkıran, N., Karacaoğlu, D., Dere, Ş., Şentürk, E. Torunoğlu, T. (2006). “Factors affecting the    current status of a eutrofic shallow Lake (Lake Uluabat; Turkey): relations between water physical and chemical variables”. Chemistry and Ecology, 22(4): 279-298.

Karacaoğlu, D., Dalkıran, N., Dere, Ş. (2006). “Factors Affecting the Phytoplankton Diversity and Richness in a Shallow Eutrophic Lake in Turkey”.  Journal of Freshwater Ecology, 21, 575-581.

Dere, E., Yıldız, G., Dalkıran, N., Karacaoğlu, D. and Ş. Dere (2007). “Changes in Glutathione S Transferase Enzyme Activity in Ulva rigida According to Abiotic Factors and Locations”. Ekoloji. 16 (64):1-8.

KONGRE ETKİNLİKLERİ
Karacaoğlu, D., Dere, Ş. (2001). The Seasonal Variation of the Phytoplankton of Lake Uluabat (Bursa- TURKEY). The Phycologıst; Supplement Abstracts of Presentations from the Annual British Phycological Society  Winter  Meeting. Univ. of Liverpool. Number 58, 31p.

Dere, Ş., Elmacı, A., Dülger, B., Karacaoğlu, D., Dalkıran, N., Şentürk, E. (2001). Epipelic Diatom Flora and Bacteriological Investigation of the Nilüfer Stream (Bursa-TURKEY). The Phycologıst; Supplement Abstracts of Presentations from the Annual British Phycological Society Winter Meeting Univ.of Liverpool. Number 58, 32p.

Külköylüoğlu, O., Dügel, M., Sarı, N., Dere, Ş., Dalkıran, N., Karacaoğlu, D., Kayam, S., Çapar, S., Aygen, C. (2010). Limnoecological characteristics of Ostracods from a shallow freshwater lake, Lake Çubuk (Bolu, Turkey). Miscellanea INGV 07 Abstracts Volume, 2nd International Workshop on Research in Shallow Marine and Freshwater Systems, Milazzo-Sicily, Italy 3-10 October 2010. Oral Presentation 43s.

Dere, Ş., Elmacı, A., Dülger, B., Karacaoğlu, D., Şentürk, E. Nilüfer Çayının Limnolojik     ve Bakteriyolojik Yönden İncelenmesi. XIV. Ulusal Biyoloji Kong. 7-10 Eylül 1998 Samsun. Bildiri ve Poster Özetleri s: 123.

Dere, Ş., Karacaoğlu, D., Dalkıran, N. (1999). Nilüfer Çayı’nın (Bursa) Epifitik ve Epilitik Alglerinin Mevsimsel Değişimi. X. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, Çukurova Üniversitesi Su Ürünleri Fak., 22-24 Eylül 1999, Adana. Bildiri ve Poster Özetleri  s: 87.

Karacaoğlu, D., Dere, Ş., Dalkıran, N. (2001).  Uluabat gölünün (Bursa) Fitoplanktonunun Kompozisyonu ve Yoğunluğu Üzerine Fiziksel ve Kimyasal Parametrelerin Etkisi. IV. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kong. 5-8 Ekim 2001 Bodrum, Bildiri Özet Kitabı s: 11.

Dalkıran, N., Dere, Ş., Karacaoğlu, D. (2001). Fiziksel Faktörlerin ve Bazı Nütrientlerdeki Artışın Uluabat gölü (Bursa) Bentik Alg Florası Üzerine Etkileri. IV. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kong. 5-8 Ekim 2001 Bodrum, Bildiri Özet Kitabı s: 13.

Karacaoğlu, D., Dalkıran, N., Dere, Ş. (2001). Uluabat Gölü’nde (Bursa) Tespit edilen Fitoplanktonik ve Bentik Alg Florasının Tür Çeşitliliği. IV. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kong. 5-8 Ekim 2001 Bodrum. Bildiri Özet Kitabı s: 24.

Dalkıran, N., Karacaoğlu, D., Dere, Ş. Torunoğlu, T., Şentürk, E. (2001). Uluabat Gölü’nün (Bursa) Kirlilik Düzeyinin Bazı Fiziksel ve Kimyasal Parametrelerle Değerlendirilmesi. IV. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kong. 5-8 Ekim 2001 Bodrum. Bildiri Özet Kitabı s: 86.

Dalkıran, N., Karacaoğlu, D., Yıldız.,G., Dere,E., Dere, Ş. (2002). Gemlik Körfezi ve Kapıdağ Yarımadasındaki Bazı Chlorophyta Üyelerinin Toplam Protein, Toplam Çözünmüş  Karbohidrat ve Pigment İçeriklerinin Saptanması. Sualtı Bilim ve Teknoloji Toplantısı. 22-24 Kasım 2002, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul, Bildiriler Kitabı s: 88-95.

Yıldız, G., Karacaoğlu, D., Dalkıran, N., Dere, E., Dere, Ş. (2003). Gemlik Körfezi ve Kapıdağ Yarımadasındaki Kirliliğin Bazı Fizikokimyasal Parametrelerle ve Kirletici Faktörlerle Birlikte Araştırılması.  Sualtı Bilim ve Teknolojisi Toplantısı. 05-07 Aralık 2003, Uludağ Üniversitesi,  Bursa, Bildiriler Kitabı s: 1-9.

Dalkıran, N., Karacaoğlu, D, Dere, Ş., Şentürk, E., Çubuk, H. (2003). Fiziksel, Kimyasal ve Biyolojik Faktörlerin Sığ Göl Sistemlerine Etkisi: Uluabat Gölü Örneği. Türkiye’nin kıta içi su kaynaklarında kirlilik etkileri ve çözüm önerileri. Haziran 2003, Bildiriler Kitabı s: 177-189.

Yıldız, G., Karacaoğlu, D., Dalkıran, N., Dere, E., Dere, Ş. (2003). Gemlik Körfezi ve Kapıdağ Yarımadasında Ulva rigida C.Agardh Türünde Pigment ve Protein İçeriklerinin Derinliğe ve Fizikokimyasal Parametrelere Bağlı Olarak Değişimi. Sualtı Bilim ve Teknolojisi Toplantısı  05-07 Aralık 2003, Uludağ Üniversitesi, Bursa, Bildiriler Kitabı s: 10-19.

Şentürk, E., Dalkıran N., Karacaoğlu D., Dere Ş.,  Elmacı  A., Yıldız G. (2004). Orhaneli, Emet ve Mustafakemalpaşa Çaylarının Uluabat Gölüne Etkileri. I. Fiziksel ve Kimyasal Parametrelerle Kirliliğin Etkisinin Belirlenmesi. I. Ulusal Limnoloji Çalıştayı 16-19 Mayıs 2004, İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi, Sapanca, Özet Kitabı s: 14-15.

Şentürk, E., Karacaoğlu, D., Dalkıran, N., Kazancı, N., Dere, Ş., Yıldız, G. (2004). Orhaneli, Emet ve Mustafakemalpaşa Çaylarının Uluabat Gölüne Etkileri  II. Biyolojik  Parametrelerle Kirliliğin Etkisinin Belirlenmesi.  I. Ulusal Limnoloji Çalıştayı 16-19 Mayıs 2004, İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi, Sapanca. Özet Kitabı, s: 21.

Yıldız, G., Dalkıran, N., Karacaoğlu, D., Dere, Ş., Dere E., Şentürk, E. (2004). Güney Marmara Sahillerinde Deniz Suyunun Bazı Fizikokimyasal Parametrelerinin Birbirleri ile Olan İlişkisi. V. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi 5-8 Ekim 2004  Bolu. Bildiri Özet Kitabı, s: 21.

Şentürk, E., Karacaoğlu, D., Dalkıran, N., Kazancı, N., Dere, Ş., Yıldız, G. (2004). Emet Çayında Oluşan Kirliliğin Biyolojik ve Fizikokimyasal Parametrelerle Tespit Edilmesi, Aralarındaki İlişkinin Belirlenmesi. V. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi 5-8-Ekim 2004  Bolu. Bildiri Özet Kitabı, s: 22.

Yıldız, G., Karacaoğlu, D., Dalkıran, N., Dere, Ş., Dere E. ve Şentürk, E. (2004). Çevresel Faktörlerin Ulva rigida J. Agardh Türünde Pigment İçeriğine Etkileri. V. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi 5-8-Ekim 2004 Bolu. Bildiri Özet Kitabı, s: 25.

Şentürk, E., Dalkıran, N., Karacaoğlu, D., Kazancı, N., Dere, Ş., Yıldız, G. (2004). Orhaneli Çayında Oluşan Kirliliğin Biyolojik ve Fizikokimyasal Parametrelerle Tespit Edilmesi, Aralarındaki İlişkinin Belirlenmesi. V. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi. 5-8 Ekim 2004. Bolu. Bildiri Özet Kitabı, s: 29.

Yıldız, G., Dere, E., Dalkıran, N., Karacaoğlu, D., Dere, Ş., Şentürk, E. (2004).  Ulva rigida J. Agardh Türünde Toplam Protein, Toplam Çözünmüş Karbohidrat ve Glutatyon S- Transferaz Enzim Aktivitesinin, Deniz Suyunun Fizikokimyasal Parametreleriyle İlişkisi. V. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi 5-8 Ekim 2004  Bolu. Bildiri Özet Kitabı, s: 30.

Karacaoğlu, D., Dalkıran, N., Dere, Ş. (2005). Bursa’nın Doğa Turizmi Potansiyeli: Uluabat Gölü.  I. Bursa Turizm Sempozyumu 30 Eylül-2 Ekim 2005 Bursa, Bildiriler Kitabı
s: 86-93.

Karacaoğlu, D., Dalkıran, N., Dere, Ş., Şentürk, E. (2008). Emet Çayı’nın Kirlilik Düzeyinin Epipelik Diyatomelere Dayandırılarak Saptanması. 19. Ulusal Biyoloji Kongresi. 23-27 Haziran 2008. Karadeniz Teknik Üniversitesi-Trabzon. Bildiri Özetleri,  s: 228.

Dalkıran, N., Karacaoğlu, D., Dere, Ş., Şentürk, E. (2008). Orhaneli Çayı’nın Kirlilik Düzeyinin Epilitik Diyatomelere Dayandırılarak Saptanması. 19. Ulusal Biyoloji Kongresi. 23-27 Haziran 2008. Karadeniz Teknik Üniversitesi-Trabzon. Bildiri Özetleri,  s: 228.

Dere, Ş., Dalkıran, N., Karacaoğlu, D., Külköylüoğlu, O., Dügel, M., Kayam, S., Sarı, N. (2010). Çubuk Gölü (Bolu) Fitoplanktonu ve Mevsimsel Değişimini Etkileyen Çevresel Faktörler. 4. Ulusal Limnoloji Sempozyumu. 4-6 Ağustos 2010. Abant İzzet Baysal Üniversitesi- Bolu. Bildiri Özetleri, s: 13

Dorak, Z., Karacaoğlu, D., Dalkıran, N., Bulut, C. (2010). Uluabat Gölü (Bursa) Zooplankton Kompozisyonu ve Çevresel Değişkenler Arasındaki İlişkiler. 4. Ulusal Limnoloji Sempozyumu. 4-6 Ağustos 2010. Abant İzzet Baysal Üniversitesi- Bolu. Bildiri Özetleri, s: 15

Dalkıran, N., Karacaoğlu, D., Dere, Ş. (2013). Uluabat Gölü’nün Dünü, Bugünü, Yarını. 3. Uluslararası Bursa Su Kongresi ve Sergisi. 22-24 Mart 2013. Bursa. Kongre Konuşma Metinleri ve Bildiri Kitabı, cilt 2, s: 935

Dalkıran, N., Karacaoğlu, D., Dere, Ş., Dorak, Z., Bulut C. (2013). Uluabat Gölü’nün Biyolojik Çeşitliliği. Su ve Biyolojik Çeşitlilik Sempozyumu. 22-23 Mayıs 2013. Muğla-Marmaris. Bildiri Kitabı, s:23-24.

Akay, E., Hasret, S., Dalkıran, N., Karacaoğlu, D., Alp, S., Dere, Ş. (2014). Hersek Lagünü’nde (Yalova) Ölçülen Bazı Fiziksel ve Kimyasal Değişkenlerin Mevsimsel Değişimi. 22. Ulusal Biyoloji Kongresi. 23-27 Haziran 2014, Eskişehir.  Bildiri Özet Kitabı, s:1198.

Karacaoğlu, D., Dalkıran, N., Dere, Ş. (2014). Nilüfer Çayı’nın (Bursa) Kirlilik Düzeyinin Epilitik Diyatomeler ve Bazı Fizikokimyasal Parametreler Kullanılarak Saptanması. VI. Ulusal Limnoloji Sempozyumu. 25-28 Ağustos 2014, Bursa. Bildiri Özetleri, s: 19.

Karacaoğlu, D., Dalkıran, D., Dere, Ş., Külköylüoğlu, O., Yavuzatmaca, M. (2014). Batı Karadeniz Bölgesinde Bulunan Bazı Mağaraların  Fitoplanktonik Alg Florası. VI. Ulusal Limnoloji Sempozyumu. 25-28 Ağustos 2014, Bursa. Bildiri Özetleri, s: 99. POSTER BİLDİRİ

Akay, E., Dalkıran, N., Hasret, S., Karacaoğlu, D., Dere, Ş. (2014). Yalakdere (Yalova)'de Bentik Makroomurgasızlar Kullanılarak Su Kalitesinin Belirlenmesi. VI. Ulusal Limnoloji Sempozyumu. 25-28 Ağustos 2014, Bursa. Bildiri Özetleri, s: 132. POSTER BİLDİRİ

Dalkıran N., Karacaoğlu D., Dere Ş., (2014). Dere Islahı İçin Yapılan Çeşitli Betonarme Yapıların Akarsular Üzerindeki Olumsuz Etkileri IV. Bilgilendirme ve AR-GE günleri, Bursa 2014. POSTER BİLDİRİ

Dalkıran N., Karacaoğlu D., Dere Ş., (2014). Su Çerçeve Direktifi ve Biyolojik İzleme IV. Bilgilendirme ve AR-GE günleri, Bursa 2014 POSTER BİLDİRİ

Karacaoğlu D., Dalkıran N., Dere Ş., (2014). Akarsuların Biyolojik Su Kalitesinin Belirlenmesinde Trofik Diyatome İndeksi’nin (TDI) Kullanılması IV. Bilgilendirme ve AR-GE günleri, Bursa 2014 POSTER BİLDİRİ

Akay E., Dalkıran N., Karacaoğlu D., Dere Ş., (2014). Su Kalitesinin Belirlenmesinde Bentik Omurgasızların Kullanılması IV. Bilgilendirme ve AR-GE günleri, Bursa, 2014. POSTER BİLDİRİ

ARAŞTIRMA PROJELERİ

Uluabat ve İznik Göllerindeki Ekonomik Balık Stoklarının Tespiti ve Sürdürülebilirliklerinin Araştırılması. Yardımcı Araştırmacı

Küçükkara, R., Ş. Çınar, R. Uysal, H. Çubuk L. Tümgelir,  K.G. Erol, , S. Çetinkaya R. Atay, V. Yeğen, S. Savaşer, M. Cilbiz, T. Meke, Y.Ö. Boyacı, U. Akçimen, D. Kara,  S.O. Korkut, K. Çapkın, N. Dalkıran,  D. Karacaoğlu, N. Cilbiz, A. Yağcı, R. Özkök, M. Apaydın Yağcı, M. Ceylan, H. Bostan, M. Cesur, E. Bilçen, C. Bulut ve Ş. Dere (2007). Tarım Ve Köy İşleri Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü, TÜGEM-SÜDB, sonuç raporu 272s.

 


Uludağ Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü
© Dr. Murat SEVİNÇ