Prof. Dr. Hulusi MALYER

Telefon : 0 224 2941785
Fax  : 0 224 2941899
E-posta : malyer uludag.edu.tr

 
EĞİTİM DURUMU


Lisans: İstanbul Üniversitesi, Biyoloji Bölümü (Botanik), 1975.

Doktora:
Dicle Üniversitesi, Biyoloji (Botanik), 1979.

ÇALIŞMA ALANI: Bitki Sistematiği

MAKALELER

Kosar, M ., Kupeli, E ., Malyer, H ., Uylaser, V ., Turkben, C ., Baser, K.H.C . 2007. Effect of brining on biological activity of leaves of Vitis vinifera L. (Cv. Sultani Cekirdeksiz) from Turkey . Journal Of Agricultural And Food Chemistry 55 (11): 4596-4603.

Kurkcuoglu, M ., Baser, K.H.C ., Iscan, G ., Malyer, H ., Kaynak, G . 2006. Composition and anticandidal activity of the essential oil of Chaerophyllum byzantinum Boiss. Flavour And Fragrance Journal 21 (1): 115-117.

Tatlidil, S., Bicakci, A., Malyer, H., Baser, K.H.C. 2005. Pollen morphology of Thalictrum L., species (Ranunculaceae) in Turkey . Pakistan Journal Of Botany 37 (2): 203-212.

Bicakci, A., Olgun, G., Aybeke, M., Erkan, P., Malyer, H. 2004. Analysis of airborne pollen fall in Edirne, Turkey. Acta Botanica Sinica 46 (10): 1149-1154.

Bicakci, A., Tatlidil, S., Sapan, N., Malyer, H., Canitez, Y. 2003. Airborne pollen grains in Bursa, Turkey, 1999-2000, Annals Of Agricultural And Environmental Medicine 10 (1): 31-36.

Baser, K.H.C., Demirci, B., Demirci, F., Kocak, C., Akıncı, C., Malyer, H., Guleryuz, G. 2002. Composition and Antimicrobial Activity of the Essential Oil of Achillea multifida, Planta Med 68:939-941.

Bıçakçı, A., Ergun, S., Tatlidil, S., Malyer, H., Ozyurt, S., Akkaya, A., Sapan, N. 2002. Airborne pollen grains of Afyon, Turkey. Acta Botanica Sinica 44(11), 1371-1375.

Bicakci A, Sapan N, Malyer H , Canitez, Y. 2002. Airborne Olea europea (olive) pollen grains in central Bursa and districts, Turkey . Allergy 57: 283.

Erken, S., Malyer, H., Demirci, F., Demirci, B., Baser, K.H.C. 2001. Chemical Investigations on Some Hypericum Species Growing in Turkey-I. Chemistry Of Natural Compounds 37 (5), 434-438.

Baser, K.H.C., Bicakci, A., Malyer, H. 2000. Composition of the Essential Oil of Echinophora lamondiana B. Yildiz et Z. Bahcecioglu, J. Essent Oil Res.,12, 147-148.

Bıçakçı, A., Akkaya, A., Malyer, H., Turgut, E., Şahin, Ü. 2000. Airborne Pollen Grains of Burdur, Turkey. Acta Botanica Sinica. 42(8): 864-867.

Bıçakçı, A., Akkaya, A., Malyer, H., Ünlü M., Sapan N. 2000. Pollen Calendar of Isparta, Turkey. Israel Journal of Plant Sciences, 48, 67-70.

Baser K.H.C., Kosar, M., Malyer, H., Ozek, T. 1994. The Essential Oil Composition Of Dictamnus-Albus From Turkey, Planta Medica 60 (5): 481-482.

Bilisik, A., Cakmak, I., Malyer, H., Bicakci, A. 2007.Analysis of pollen collected by honeybee foragers (Apis mellifera L. anatoliaca ) in the blooming period of Görükle-Bursa. Uludag Bee Journal 7:3, 88-93.

Bilişik, A., Malyer, H., Bıçakçı, A. 2007. Keçiboynuzu (Ceratonia siliqua L.). Uludağ Arıcılık Dergisi 7:2, 45-47.

Türkben, C., Barut, E., Malyer, H., Karaman, B., Durgut, E. 2007. Uludağ (Bursa)'daki Yaban Mersini ( Vaccinium myrtillus L.) Populasyonları Üzerinde İncelemeler. In: Resul Gerçekçioğlu (Ed.), II. Ulusal Üzümsü Meyveler Sempozyumu, Nobel Yayın No: 1144, 2007, Ankara.

Kırımer, N., Malyer, H. 2006. Yayla Çayı-Dağ Çayı. Uludağ Arıcılık Dergisi. 6:1, 22-24.

Bilişik, A., Malyer, H. 2006. Laden (Cistus spp.) Türleri ve Arıcılık Açısından Önemi. Uludağ Arıcılık Dergisi 6:2, 52-53.

Tumen, G., Malyer, H., Baser, K.H.C., Aydin, S.O. 2006. Plants used in Anatolia for wound healing, In: F. Ertug (Ed.), Proceedings of the IVth International Congress of Ethnobotany, 217-221.

Baser, K.H.C., Tumen, G., Malyer, H., Kirimer, N. 2006. Plants used for common cold in Turkey, In: F. Ertug (Ed.), Proceedings of the IVth International Congress of Ethnobotany, 133-137.

Başer, K.H.C., Malyer, H. 2006. Tibbi ve Aromatik Bitkilerin Organik Olarak Yetistirilmesi, In: Sürdürülebilir Rekabet Avantaji Elde Etmede Organik Tarim Sektörü Sektörel Stratejiler ve Uygulamalar, Eds. I.H.Eraslan, F.Şelli, Uluslararası Rekabet Arastirmalari Kurumu Dernegi (URAK) Yayınları No: 2006/1, Istanbul, Bölüm 24, pp. 563-571.

Akçiçek, E., Tümen, G., Malyer, H. 2005. Oğul otu (Kovan otu) ve Oğul Çıkarma. Uludağ Arıcılık Dergisi 5:4, 142-144.

Kaynak, G., Malyer, H. 2005. Armutlu Yarımadası A2 (A) Bursa, Bölüm 19. In: Türkiye'nin Önemli Bitki Alanları (ÖBA). Eds: Özhatay, N., Byfield, A., Atay, S. WWF Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı), İstanbul, 2005.

Güleryüz, G., Malyer, H. , Kaynak, G., Özhatay, N. 2005. Uludağ A2 (A) Bursa. Bölüm 18. In: Türkiye'nin Önemli Bitki Alanları (ÖBA). Eds: Özhatay, N., Byfield, A., Atay, S. WWF Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı), İstanbul, 2005.

Malyer, H., Kaynak, G., Gülleryüz, G. 2005. Karacadağ C7 Diyarbakır / Mardin / Urfa, Bölüm 121. In: Türkiye'nin Önemli Bitki Alanları (ÖBA). Eds: Özhatay, N., Byfield, A., Atay, S. WWF Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı), İstanbul, 2005.

Malyer, H., Kırımer, N., Bıçakçı, A., Altunoğlu, M.K. 2004. Lavanta. Uludağ Arıcılık Dergisi 4:2, 75-76.

Bıçakçı, A., Malyer, H., Tatlıdil, S., Akkaya, A. 2002. Airborne pollen grains of Rize, Acta Pharmaecutica Turcica, 44, 3-9.

Sabuncu, İ, Bıçakçı, A., Tatlıdil, S., Malyer, H. 2002. Bursa piyasasında satılan ve Uludağ ile Karacabey yörelerine ait olduğu belirtilen polenlerin mikroskobik analizi. Uludağ Arıcılık Dergisi, 3 (2), 3-9.

Bıçakçı, A., Tatlıdil, S., Canıtez, Y., Malyer, H., Sapan, N. 2001. Mustafa Kemalpaşa (BURSA) ilçesi atmosferindeki allerjen Cladosporium sp. ve Alternaria sp. sporları, Akciğer Arşivi Dergisi, 2, 69-72.

Malyer, H. 2000. Echinophora. In: Flora of Turkey. Eds: Güner, A., Özhatay, N., Ekim, T., Baser, K.H.C.. Edinburgh at the University Press.

Malyer, H. 2000. Aristolochia. In: Flora of Turkey. Eds: Güner, A., Özhatay, N., Ekim, T., Baser, K.H.C.. Edinburgh at the University Press.

Bıçakçı, A., Canıtez, Y., Malyer, H., Sapan, N. 2000. Airborne pollen grains of Keles, Bursa. Ot Sist. Bot. Derg., 7, 1, 179-186.

Bıçakçı, A., Canıtez, Y., Malyer, H., Sapan, N. 1999. Airborne pollen concentration in Inegol (Bursa), Turkey. Sci. Int. (Lahore), 11, 99-102.

Başer, K.H.C., Malyer, H. 1996. The Essential of Tagetes minuta L. from Turkey, J.Essent. Oil Res. Vol., 8, 337-338.

Ekici, M., Satılmış, A., Ay, Y.D., Dülger, B., Malyer, H. 1998. Ecbalium elaterium (L.) meyvelerinin sinüzite karşı kullanımı, Ekoloji Çevre Derg., 7, 27, 24-25.

Güleryüz, G., Malyer, H. 1998. Three Verbascum L. Species endemic to Uludağ (Bursa): Verbascum bombyciferum Boiss., V.prusiarum Boiss. and V.olympicum Boiss. (Scrophulariaceae). The Karaca Arboretum Magazine, vol. IV, Part 3, July.

Başer, K.H.C., Kürkçüoğlu, M., Malyer, H., Bıçakçı, A. 1998. The Essential Oils of six Echinophora species from Turkey, J.Essent. Oil Res., 345-351.

Erken, S., Malyer, H. 1998. Türkiye Aristolochia L. Türlerinin yaprak morfoloji ve anatomileri üzerinde çalışmalar. Ot Sistematik Botanik Dergisi 5 (2): 53-66.

Bıçakçı, A., Malyer, H., Sapan, N. 1997. Airborne pollen concentration in Görükle campus (Bursa) 1991,1992. Tr. J. of Botany, vol. 21, 145-153.

Dülger, B., Gücin, F., Malyer, H., Bıçakçı, A. 1997. Antimicrobial activity of Marigold (Tagetes minuta L.), Acta Pharmaceutica Turcica, vol. XXXIX, No 3, 115-118.

Duman, H., Başer, K.H.C., Malyer, H. 1997. A new species of Chamaecytisus Link. (Leguminosae) from SW Anatolia, The Karaca Arboretum Magazine, vol. IV, Part 1.

Malyer, H., Erken, S. 1997. A new species from Turkey; Aristolochia baseri (Aristolochiaceae), Tr. J. of Botany, vol. 21, 381-383.

Başer, K.H.C., Özek, T, Demirçakmak, B., Bıçakçı, A., Malyer, H. 1996. Essential Oil of Echinophora chrysantha Freyn et Sint., J.Essent. Oil Res., 8, 433-434.

Bıçakçı, A., Inceoğlu, Ö., Sapan, N., Malyer, H. 1996. Airborne pollen calendar of the center of Bursa (Turkey). International Journal of Aerobiology, 12, 43-46.

Malyer, H. 1996. A New Record for The Flora of Turkey, Turkish Journal of Botany Vol., 20, 473-475, 1996

Aktan, Y., Erken, S., Malyer, H., Öğütveren, M., Başaran, A., Erol, K. 1996. Bazı Aristolochia Türlerinin Diüretik Etkilerinin Değerlendirilmesi, Osmangazi Tıp Derg., c.17, sayı 2, 1996.

Bıçakçı, A., Malyer, H., Inceoğlu, Ö., Sapan, N. 1996. Bursa Ili (Merkez) Atmosferinde Polen Dağılımına Meteorolojik Faktörlerin Etkisi, 20, 107-111.

Öz, S., Tümen, G., Malyer, H. 1995. Balıkesir Kazdağ yöresinde yetişen Sideritis L. Türleri üzerinde karyolojik araştırmalar , Ot Sistematik Botanik Derg., c.II, s:2, 73-82.

Kürkçüoğlu,M., Özek,T., Başer,K.H.C., Malyer,H. 1995. Composition of the Essential Oil of Heracleum platytaenium Boiss. from Turkey, J.Essent. Oil Res., 7, 69-70.

Bıçakçı, A., Iphar, S., Malyer, H., Sapan, N. 1995. Mudanya Ilçesinin (Bursa) Polen Takvimi, U.Ü. Tıp Fak. Derg. 1-2-3, 17-21 (1995).

Malyer, H., Heper, M., Bıçakçı, A. 1995. Chamaecytisus Link (Fabaceae / Genistae) Türlerinin Türkiye'deki Yayılışları, Ot Sistematik Botanik Derg., c.II, s:2.

Malyer, H. 1995. Marigold (Tagetes minuta L.)'un Yayılışı ve Ekonomik Önemi, Ekoloji Çevre Derg., 4:15, 14-15.

Başer, K.H.C., Özek, T., Kırımer, N., Malyer, H. 1993. The Essential Oil of Thymus bornmuelleri Velen, J.Essent. Oil res., 5,691-692.

Kaynak, G., Malyer, H., Tuyji, O. 1990. Armutlu Yarımadası Geofitik Monokotiledon Florası, Anadolu Üniv. Fen-Ed.Fak.Derg., c:2, s:2, 81-109.

Malyer, H., Tunca, H. 1990. Bursa ve Çevresinin Park ve Orman Ağaçları Üzerinde Incelemeler, Anadolu Üniv. Fen-Ed.Fak.Derg., c:2, s:2, 65-79.

Ilarslan, R., Çırpıcı, A., Malyer, H. 1990. Gelibolu Tarihi Milli Parkı Florası, Anadolu Üniv. Fen-Ed.Fak.Derg., c:2, s.2, 37-64.

Malyer, H., Koyuncu, M. 1989. A New Ornithagalum Species From Turkey, Doğa Türk Bot. Derg., 13:2, 301-304.

Ilarslan, R., Çırpıcı, A., Malyer, H. 1988. New Floristic Records From Turkey, Grid Square A1(E), Doğa Türk Bot. Derg., 12:3, 243-247.

Ekim, T., Ilarslan, R., Vural, M., Malyer, H. 1987. Afyon Başkomutan Tarihi Milli Parkı'nın Doğa Tarihi ve Alanda Alınması Gereken Önlemler, Çevre ve Ormancılık Derg., 3:4, 4-9.

Malyer, H., Başer, K.H.C., Erken, S. 1986. The Endemic Aristolochia Species of Turkey, Second Plant Life of Southwest Asia Symposium, Proceedings of The Royal Society of Edinburgh, Preba 89:311.

Mısırdalı, H., Malyer, H., Başer, K.H.C. 1985. A New Delphinium from Anatolia (Delphinium anatolicum), Ist.Üniv. Fen Fak. Mecm. Seri B, 50:113-115.

Vural, M., Ekim, T., Ilarslan, R., Malyer, H. 1985. Afyon Başkomutan Tarihi Milli Parkı Vejetasyonu, Doğa Bilim Derg., Seri A2 9(2):363-387, 1985.

Malyer, H. 1983. Karacadağ'daki (Diyarbakır-Urfa Arasındaki) Liliaceae ve Iridaceae Familyalarına Ait Geofitler Üzerinde Korolojik ve Ekolojik Incelemeler, Doğa Bilim Derg., Seri C, 7(3):279-288.

Malyer, H. 1981. Diyarbakır Bölgesinin Iridaceae Familyasına Ait Geofitleri Üzerinde Korolojik Bir Çalışma, Doğa Bilim Derg. Temel B., c.6:17-20.

KİTAPLAR

Malyer,H., Genç,Z. Botanik Uygulamaları (Morfoloji), Uludağ Üniv. Basımevi,1994

KONGRE ETKİNLİKLERİ

Bilişik, A., Çakmak, H., Saatçıoğlu, G., Bıçakçı, A., Malyer, H . Bursa'nın Mustafakemalpaşa İlçesinde Bal Arılarının Kullandıkları Polen Kaynaklarının Belirlenmesi. III. Marmara Arıcılık Kongresi, Bildiri Kitabı, 20-21 Ekim 2007, Bursa.

Kanık, M., Malyer, H., Bilisik, A. 2007. An Observation Study on Dyeing Effects of Vaccinium myrtillus L. Fruits on Some Textile Products. International Symposium 7 th Plant Life of South West Asia (PLoSWA), Abstracts, 25-29 June 2007, Eskişehir, Turkey.

Çinar, R., Tarımcılar, G., Kaynak, G., Malyer, H. 2007. Shore and Islands Flora of Uluabat Lake (Apolyont). . International Symposium 7 th Plant Life of South West Asia (PLoSWA), Abstracts, 25-29 June 2007, Eskişehir, Turkey.

Sezer, Z.B., Malyer, H., Çınar, R. 2006. Bursa ve Yakın İlçe Pazarlarında Satılan ve Halk Tarafından Kullanılan Bitkiler. XVI. Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı (BİHAT), Abstracts, 28-30 Haziran 2006, Erzurum.

Dirmenci, T., Malyer, H., Tümen, G., Satıl, F. 2005. Plant Used in Turkey Due to Their Liver Protecting Activity, IV th International Congress of Etnobotany (ICEB 2005), Abstracts, S.71, 21-26 August 2005,İstanbul,Turkey.

Tatlıdil S., Bıçakçı A., Erken S., Malyer H. 2000. Aristolochia baseri Malyer&Erken (Aristolochiaceae) 'nin Polen Morfolojisi,XV. Ulusal Biyoloji Kongresi,Ankara, 05/09/2000

Bıçakçı, A., Erken, S., Malyer, H. 1999. Eskişehir İlinin Atmosferik Polenleri. 1. Uluslar arası Ehrami Karaçam Simposyumu, Kütahya, 315-322.

Bıçakçı, A., Malyer, H., Benlioğlu, O.N. 1998. Thecocarpus carvifolius (Boiss.) Hedge & Lamond (Umbelliferae) türünün morfolojisi ve anatomisi, Kasnak Meşesi ve Türkiye Florası Sempozyumu, İstanbul, 673–686.

Bıçakçı, A., Dülger, B., Malyer, H., Gücin, F. 1998. Thecocarpus carvifolius (Boiss.) Hedge & Lamond türünün antimikrobiyal aktivitesi, XIV. Ulusal Biyoloji Kongresi.

Malyer H., Erken S. 1996. Some Taxonomical Observations on Aristolochia auricularia Group (Aristolochiaceae) , Plant Life in Southwest And Central Asia 260-272,Ege University Press, İzmir, 21/05/1996

Bıçakçı, A., Malyer, H., Koçdemir,M., Heper,M. 1996. Palynological Investigations on some Chamaecytisus Link taxa in Turkey. Plant Life in Southwest and Central Asia, Ed. Öztürk M, Seçmen Ö, Görk G., Ege Univ. Press, vol. 2, 836-849, Izmir-Türkiye.

Heper, M., Malyer, H. 1996. Taxonomical Investigations on the Genus Chamaecytisus Link in Turkey, Plant Life in Southwest and Central Asia, Ed. Öztürk M, Seçmen Ö, Görk G., Ege Univ. Press, vol. 2, Izmir-Türkiye.

Erken, S., Malyer, H. 1996. Dictamnus albus L. Üzerinde Morfolojik ve Anatomik Araştırmalar, XII. Ulusal Biyoloji Kongresi, Edirne, 6-8 temmuz 1994, Botanik Seksiyonu, Poster Bildiri Kitabı.

Erken S., Malyer H. 1994. Dictamnus albus L. Üzerinde Morfolojik ve Anatomik Araştırmalar, XII.Ulusal Biyoloji Kongresi, Cilt II, 217-224, Edirne, 06/07/1994.

Genç, Z., Malyer, H. 1992. Bursa ve Çevresinin Euphorbia L. Türleri Üzerinde Incelemeler, IX. Bitkisel Ilaç Hammaddeleri Toplantısı, Bildiriler, 198-211, Eskişehir.

Erken, S., Mutlu, N., Malyer, H. 1989. Türkiye'nin Endemik Aristolochia L. Türlerinin Antimikrobiyel Etkileri, VIII: Bitkisel Ilaç Hammaddeleri Toplantısı, Bildiriler Cilt II, 169-172, Istanbul.

Heper, M., Kırımer, N., Malyer, H., Başer, K.H.C. 1989. Türkiye'de Yetişen Chamaecytisus Link Türlerinde Spartein Tespiti ve Miktar Tayini, VIII. Bitkisel Ilaç Hammaddeleri Toplantısı, Bildiriler Cilt II, 183-188, Istanbul.

Erken S., Malyer H. 1988. Türkiye'nin Endemik Aristolochia L. Türleri Üzerinde Taksonomik Araştırmalar,IX.Biyoloji Kongresi,Sivas,21/09/1988.

Malyer H., Başer K.H.C., Erken S. 1986. The Endemic Aristolochia Species of Turkey, The Royal Sociences of Edinburg, Proceeding Section B (Biological Sciences).

ARAŞTIRMA PROJELERİ

Türkiye'de Yetişen Aristolochia L. Türleri Üzerine Taksonomik, Moleküler ve Palinolojik Araştırmalar. TBAG 107T707, 2008/-, Proje Yürütücüsü.

Türkiye Nepeta L.(Lamiaceae) Cinsinin Polen Morfolojisi . U.Ü. Araştırma Fonu Projesi, 2001/62, Proje Yöneticisi.

Bursa ili atmosferik polenlerinin volumetrik yöntemle belirlenmesi , Uludağ Üniversitesi, Araştırma Fonu Projesi, 1998/11, Proje Yöneticisi Yardımcısı,

Malyer,H., Erken,S., Türkiye'nin Aristolochia Türleri Üzerinde Taksonomik-Mikrobiyolojik ve Farmakolojik Araştırmalar , Uludağ Üniv., Araş. Fonu Işl. Md. Proje No : 89/9, Aralık 1993, (Tamamlanmış).

Malyer,H., Orta Anadolu'nun Liliaceae, Iridaceae ve Amaryllidaceae Familyaları üzerinde Taksonomik

 


Uludağ Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü
© Dr. Murat SEVİNÇ