Prof. Dr. Şaban GÜVENÇ

Telefon : 0 224 2941793
Fax  : 0 224 2941899
E-posta : saban uludag.edu.tr

 
EĞİTİM DURUMU


Lisans:
Uludağ Üniversitesi, Fen - Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Bursa, 1990.

Yüksek Lisans: Uludağ Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji ABD, Botanik Bilim Dalı, Bursa, 1993.

Doktora: Uludağ Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji ABD, Botanik Bilim Dalı, Bursa, 1999.

ÇALIŞMA ALANI: Likenoloji.

MAKALELER

Ş. GÜVENÇ, Ş. ÖZTÜRK; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Batı Bölgesi Makrolikenleri Üzerine Taksonomik İncelemeler. Tr. J. of Botany 18 : 187 – 191, (1994).

Şaban GÜVENÇ, Ali ASLAN; Uludağ Üniversitesi Görükle Kampüsü ve Çevresi Likenleri Üzerine Taksonomik İncelemeler. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen - Edebiyat Fakültesi Fen Bilimleri Dergisi, Cilt: 5, Sayı : 5, 51 - 56, Van, (1994).

Şule ÖZTÜRK, Şaban GÜVENÇ; Farklı bölgelerden toplanan liken örneği Pseudevernia furfuracea (L.) Zopf var. furfuracea’nın antimikrobiyal etkisinin karşılaştırılması. Tr. J. of Botany 19: 145 – 148, (1995).

Şaban GÜVENÇ, Şule ÖZTÜRK; Crustose lichens of the Western Part of the Turkish Republic of Northern Cyprus. Tr. J. of Botany 19: 555 – 558, (1995).

Şule ÖZTÜRK, Şaban GÜVENÇ, Ali ASLAN; Distribution of epiphytic lichens and sulphur dioxide (SO2) pollution in the city of Bursa. Tr.J. of Botany 21: 211- 215, (1997).

Fahrettin GÜCİN, Şule ÖZTÜRK, Başaran DÜLGER, Şaban GÜVENÇ; Umbilicaria crustulosa (Ach.) Frey’nin antimikrobiyal aktivitesi üzerine bir araştırma. Ekoloji Çevre Dergisi 24: 21 – 24, (1997).

Şaban GÜVENÇ, Şule ÖZTÜRK; Spil Dağı’ndan (Manisa) Bazı Saksikol ve Terrikol Liken Türleri. Ot Sistematik Botanik Dergisi 4(1): 73 – 76, (1997).

Şaban GÜVENÇ, Şule ÖZTÜRK; Adana ve Hatay İllerine Ait Bazı Liken Türleri. OT Sistematik Botanik Dergisi 5(1): 97 – 102, (1998).

Şule ÖZTÜRK, Gönül KAYNAK, Şaban GÜVENÇ; New Floristic Records For The Various Grid Squares From The Lichen Flora of Turkey. OT Sistematik Botanik Dergisi 5(2): 93 – 98, (1998).

Şaban GÜVENÇ, Şule ÖZTÜRK; Lichens in the North – East regions of Cyprus. Feddes Repertorium 110 (5 – 6): 455 – 463, (1999).

Şule ÖZTÜRK, Şaban GÜVENÇ, Nevin ARIKAN, Özer YILMAZ; Effect of Usnic Acid on Mitotic Index In Root Tips of Allium cepa L. Lagascalia 21(1): 47 – 52, (1999).

Ş. GÜVENÇ, Ş. ÖZTÜRK; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Batı Bölgesi Makrolikenleri Üzerine Taksonomik İncelemeler. Tr. J. of Botany 18 : 187 – 191, (1994).

Şaban GÜVENÇ, Ali ASLAN; Uludağ Üniversitesi Görükle Kampüsü ve Çevresi Likenleri Üzerine Taksonomik İncelemeler. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen - Edebiyat Fakültesi Fen Bilimleri Dergisi, Cilt: 5, Sayı : 5, 51 - 56, Van, (1994).

Şule ÖZTÜRK, Şaban GÜVENÇ; Farklı bölgelerden toplanan liken örneği Pseudevernia furfuracea (L.) Zopf var. furfuracea’nın antimikrobiyal etkisinin karşılaştırılması. Tr. J. of Botany 19: 145 – 148, (1995).

Şaban GÜVENÇ, Şule ÖZTÜRK; Crustose lichens of the Western Part of the Turkish Republic of Northern Cyprus. Tr. J. of Botany 19: 555 – 558, (1995).

Şule ÖZTÜRK, Şaban GÜVENÇ, Ali ASLAN; Distribution of epiphytic lichens and sulphur dioxide (SO2) pollution in the city of Bursa. Tr.J. of Botany 21: 211- 215, (1997).

Fahrettin GÜCİN, Şule ÖZTÜRK, Başaran DÜLGER, Şaban GÜVENÇ; Umbilicaria crustulosa (Ach.) Frey’nin antimikrobiyal aktivitesi üzerine bir araştırma. Ekoloji Çevre Dergisi 24: 21 – 24, (1997).

Şaban GÜVENÇ, Şule ÖZTÜRK; Spil Dağı’ndan (Manisa) Bazı Saksikol ve Terrikol Liken Türleri. Ot Sistematik Botanik Dergisi 4(1): 73 – 76, (1997).

Şaban GÜVENÇ, Şule ÖZTÜRK; Adana ve Hatay İllerine Ait Bazı Liken Türleri. OT Sistematik Botanik Dergisi 5(1): 97 – 102, (1998).

Şule ÖZTÜRK, Gönül KAYNAK, Şaban GÜVENÇ; New Floristic Records For The Various Grid Squares From The Lichen Flora of Turkey. OT Sistematik Botanik Dergisi 5(2): 93 – 98, (1998).

Şaban GÜVENÇ, Şule ÖZTÜRK; Lichens in the North – East regions of Cyprus. Feddes Repertorium 110 (5 – 6): 455 – 463, (1999).

Şule ÖZTÜRK, Şaban GÜVENÇ, Nevin ARIKAN, Özer YILMAZ; Effect of Usnic Acid on Mitotic Index In Root Tips of Allium cepa L. Lagascalia 21(1): 47 – 52, (1999).

KONGRE ETKİNLİKLERİ

Şule ÖZTÜRK, Şaban GÜVENÇ, Gönül KAYNAK; A study on antimicrobial effect of Cladonia convoluta (Lam.) Anders and Cladonia rangiformis Hoffm. as terricolous lichen species. Sci. Int. (Lahore), 10(2): 181 – 183, (1998).

Şaban GÜVENÇ, Ali ASLAN, Şule ÖZTÜRK; The lichen flora of Kapıdağ Peninsula. Plant Life In Southwest and Central Asia Vol. 1: 472 - 478, Ege University Press, İzmir, (1996).

Şule ÖZTÜRK, Şaban GÜVENÇ; Pseudevernia furfuracea (L.) Zopf var. furfuracea ekstresi ile Çeţitli antibiyotiklerin antimikrobiyal etkilerinin karşılaştırılması. XII. Ulusal Biyoloji Kongresi (6 - 8 Temmuz 1994), Çevre Seksiyonu, Cilt: III, 71 - 74, Edirne, (1994).

Şaban GÜVENÇ, Şule ÖZTÜRK; Spil Dağı’ndan (Manisa) Bazı Saksikol ve Terrikol Liken Türleri. Celal Bayar Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi II. Spil Fen Bilimleri Kongresi (23-25 Ekim 1997, Manisa

ARAŞTIRMA PROJELERİ

Türkiye Likenleri Veri Tabanı, TÜBİTAK Projesi, TBAG Ç.Sek No: 120 102T145, Proje Yardımcısı, 2002.

Batı Karadeniz Bölgesi Myxomycetes (Cıvık Mantar) ve Likenlerinin Taksonomik, Korolojik ve Ekolojik Olarak İncelenmesi, Uludağ Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi (BAPB), No: 2000 / 14, Proje Yardımcısı, 2002.

Uludağ’ın Bitki Zonlarındaki Epifitik liken Vejetasyonunun Yapı ve Tür Kompozisyonunun Yükseklik Gradientine Bağlı Olarak İncelenmesi, Uludağ Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi (BAPB), No: AFP 2002/49, Proje Yardımcısı, 2005.

 


Uludağ Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü
© Dr. Murat SEVİNÇ