Prof. Dr. Gürcan GÜLERYÜZ

Telefon : 0 224 2941788
Fax  : 0 224 2941899
E-posta : gurcan uludag.edu.tr

 
EĞİTİM DURUMU


Lisans: Ege Üniversitesi, Biyoloji Bölümü, Botanik AbD, İzmir, 1983.

Yüksek Lisans:
Ege Üniversitesi, Ege Universitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü,Tıbbi Biyoloji Ana Bilim Dalı, İzmir, 1986.

Yüksek Lisans Tezi: Linear Alkilbenzen Sodyum Sülfonatın Paramecium sp. Üzerine Etkileri.

Doktora:
Uludağ Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Anabilim Dalı, Botanik Bilim Dalı, Bursa, 1992.

Doktora Tezi:
Uludağ Alpin Zonu Bazı Bitki Topluluklarında Besin Maddesi Dolaşımı ve Verimlilik Üzerinde Araştırmalar.

ÇALIŞMA ALANI: Bitki Ekolojisi, Eko-fizyoloji, Besin Döngüsü, Çevre Biyolojisi ve Kirlenme, Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS-GIS) Teknikleri ve Vejetasyon Haritalama.

MAKALELER

Akpınar A, Arslan H, Güleryüz G, Kırmızı K, Seven Erdemir Ü, Güçer Ş (2014) Metabolic responses of ruderal Verbascum olympicum under nickel stress: could the plant be useful for phytoremediation or/and restoration purposes?” International Journal of Phytoremediation (Accepted, 17.04.2014)

Arslan H, Güleryüz G, Akpınar A, Kırmızı K, Seven Erdemir Ü, Güçer Ş (2014) Responses of ruderal Verbascum olympicum Boiss. (Scrophulariaceae) growing under cadmium (Cd) stress. CLEAN - Soil, Air, Water 42 (6), 824-835

Güleryüz G, Arslan H, Leblebici Z, Kırmızı S, Aksoy A, Sakar FS (2014) Trace Element Status of Asphodelus aestivus Brot. from Degraded Mediterranean Environment. Fresenius Environmental Bulletin 23(2) 400-407

Kırmızı K, Güleryüz G, Arslan H (2014) Protein mobilisation and proteolytic activities in root tubers of Asphodelus aestivus Brot. Turk J Bot 38(2): 302-308

Akın B, Kocaçalışkan İ, Güleryüz G (2014). Micropropagation of Erodium sibthorpianum subsp. sibthorpianum an    endemic threatened    species  of  Uludağ mountain (Bursa-Turkey). Turkish Journal of Botany 38(1):148-155

Güleryüz G, Kırmızı S, Arslan H, Kondu Yakut E (2011) Alterations of the nitrogen mineralization rates in soils of forest community depending on the ski run construction (Mount Uludağ, Bursa, Turkey). Journal of Mountain Science 8:53-61

Arslan H, Kırmızı S, Güleryüz G, Sakar FS (2011) Germination requirements of Androsace villosa L. (Primulaceae). Acta Biologica Cracoviensia Series Botanica. 53(2):32-36

Kırmızı S, Güleryüz G, Arslan H (2011) Germination responses to GA3 and short-time chilling of three endemic species: Tripleurospermum pichleri, Cirsium leucopsis and Senecio olympicus (Asteraceae). Plant Species Biology 26(1):51-57

Güleryüz G, Kırmızı S, Arslan H, Sakar FS (2011) Dormancy and germination in Stachys germanica L. subsp. bithynica (Boiss.) Bhattacharjee seeds: effects of short-time moist chilling and plant growth regulators. Flora 206(11): 943-948.

Güleryüz G, Gücel S, Öztürk M (2010). Nitrogen mineralization in a high altitude ecosystem in the Mediterranean phytogeographical region of Turkey. Journal of Environmental Biology 31(4): 503-514

Arslan H, Güleryüz G, Leblebici Z, Kırmızı S, Aksoy A (2010). Verbascum bombyciferum Boiss. (Scrophulariaceae) as possible bio-indicator for assessment of heavy metals in environment of Bursa, Turkey. Environmental Monitoring and Assessment 163(1-4):105-113

Güleryüz G, Everest A (2010). Nitrogen Mineralization in the Soils of Conifer Forest Communities from the Eastern Mediterranean. Ekoloji 74:51-59

Arslan H, Güleryüz G, Kırmızı S (2010). Nitrogen mineralization in the soils of the indigenous oak and pine plantation forests from Mediterranean environment. European Journal of Soil Biology 46: 11-17

Sakar FS, Arslan H, Kırmızı S, Güleryüz G (2010). Nitrate Reductase Activity (NRA) in Asphodelus aestivus Brot. (Liliaceae): distribution among organs, seasonal variation and differences among populations. Flora 205(8):527-531

Güleryüz G, Kırmızı S, Arslan H (2010). Nutrient status in soils of ski runs in the sub-alpine belt of Uludağ Mountain, Bursa, Turkey. Journal of Environmental Biology 31(1/2):219-223

Kırmızı S, Güleryüz G, Arslan H (2010). Effects of moist chilling, GA3, and scarification on seed dormancy of a rare endemic Pedicularis olympica Boiss. (Scrophulariaceae). Turkish Journal of Botany 34(3):225-232

Arslan H, Kırmızı S, Sakar FS, Güleryüz G (2009). Akdeniz Bitki Coğrafyası Bölgesinde Yayılış Gösteren Bazı Çalı Türlerinde Nitrat Redüktaz Aktivitesi (NRA). Ekoloji 71: 49-56

Güleryüz G, Arslan H, Çelik C, Güçer Ş, Kendall M (2008). Heavy metal content of plant species along Nilüfer stream in industrialized Bursa city, Turkey. Water Air and Soil Pollution 195:275-284.

Güleryüz G, Titrek E, Arslan H (2008). Nitrogen mineralization in the ruderal sub-alpine communities in Mount Uludağ, Turkey. European Journal of Soil Biology 44(4):408-418  

Güleryüz G, Arslan H, İzgi B, Güçer Ş (2006). Element content (Cu, Fe, Mn, Ni, Pb and Zn) of a ruderal plant species (Verbascum olympicum Boiss.) from East Mediterranean. Z Naturforschung C. 61(5-6): 357-362

Çelikler S, Güleryüz G, Bilaloğlu R (2006). Germination Responses to GA3 and Stratification of Threatened Festuca L. Species from Eastern Mediterranean. Z Naturforschung C. 61(5-6): 372-376

Kırmızı S, Güleryüz G (2006). Protein mobilization and proteolytic enzyme activities during seed germination of broad bean (Vicia faba L.). Z Naturforschung C. 61: 222-226

Arslan H, Güleryüz G, Kırmızı S, Güçer Ş (2005). Nitrogen mineralization in mine waste-contaminated soils. Fresenius Environmental Bulletin 14(11): 900-906.

Arslan H, Güleryüz G (2005). A Study on nitrate reductase activity (NRA) of geophytes from Mediterranean environment. Flora 200(5): 434-443 DOİ: 10.1016/j.flora.2005.02.003   

Dülger B, Kırmızı S, Arslan H, Güleryüz G (2002). Antimicrobial Activity of Three Endemic Verbascum L. Species. Pharmaceutical Biology 40(8): 587-589

Başer KHC, Demirci B, Demirci F, Koçak S, Akıncı Ç, Malyer H, Güleryüz G (2002). Composition and Antimicrobial Activity of Essential Oil of Achillea multifida. Planta Medica 68:941-943

Güleryüz G, Arslan H, Kırmızı S, Güçer Ş (2002). Investigation of influence of tungsten mine wastes on the elemental composition of some alpine and subalpine plants on Mount Uludağ, Bursa, Turkey. Environmental Pollution 120(3): 707-716 doi:10.1016/S0269-7491(02)00177-X

Rehder H, Gökçeoğlu M, Gebauer G, Güleryüz G (1994). Die Vegetation des Uludağ-Gebirges (Anatolien). Phytocoenologia 24:167-192

Kırmızı S, Güleryüz G, Arslan H (2013). Seed Germination on Behavior of Three Alpine Species from Uludağ Mount, Turkey. Anadolu University Journal Science and Technology-C Lif Sciences and Biotechnology 3(1)15-21

Güleryüz G, Kırmızı S, Arslan H (2007). Nitrogen mineralisation in the soils of alpine mat communities: an incubation experiment under laboratory conditions. Turkish Journal of Botany 31(4): 277-286

Kırmızı S, Güleryüz G (2007). Monitoring protein mobilization during seed germination of broad bean (Vicia faba L.). Asian Journal of Plant Sciences 6(2):374-378.

Kırmızı S, Güleryüz G (2006). Protein deposition and mobilization in seeds. Anadolu Universitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi/Anadolu University Journal of Science and Technology 7(1): 41-50

Arslan H, Güleryüz G, Gökçeoğlu M, Rehder H. (2004). Forests of Bithynian Olympus. Caucasus Environment 3(8):34-37

Arslan H, Güleryüz G (2002). Some endemics species to Uludağ (Bursa, Turkey): Carduus olympicus  Boiss., Festuca punctoria Boiss., Galium olympicum Boiss., Gypsophyla olympica Boiss., Rumex olympicus Boiss. The Karaca Arboretum Magazine VI(4): 155-164

Arslan H, Güleryüz G (2002).Yüksek bitkilerde azotun asimilasyonu. Anadolu Universitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi / Anadolu University Journal of Science and Technology 3(1):13-30

Arslan H, Güleryüz G, Gökçeoğlu M (2001). A Comparative study on nitrate reductase activity (NRA) of some endemic plants from Uladağ National Park. Anadolu Universitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi / Anadolu University Journal of Science and Technology 2(1):51-56

Güleryüz G, Arslan H (2001). A study on biomass production of three endemic Verbascum L. species (Scrophulariaceae) from East Mediterranean. Perspectives in Environmental Science 3:1-6 (Maria Cruie-Sklodowska University Press, Lublin,  Poland 1SSN 1641-2613, Online article)

Güleryüz G, Arslan H (2001). Doğal alanların korunmasında vejetasyon mozayiği ve coğrafi bilgi sistemleri tekniklerinin önemi. Ekoloji, Çevre Dergisi 10(38): 23-27

Güleryüz G (1999). Achillea multifida (DC) Boiss. (Civanperçemi, Ebülmülük) Asteraceae / Compositae (Papatyagiller). The Karaca Arboretum Magazine V(1): 43-44

Güleryüz G (1999). Aubrieta olympica Boiss. (Obrizya) Brassicaceae/Cruciferae (Lahanagiller). The Karaca Arboretum Magazine V(1): 45-48

Güleryüz G, Kırmızı S (1999). Senecio olympicus Boiss. (Kanaryaotu, Küllüceotu) Asteraceae / Compositae (Papatyagiler). The Karaca Arboretum Magazine V(2):93-95

Güleryüz G, Arslan H. (1999). Nitrate reductase activity in Verbascum L. (Scrophulariaceae) species from the Eastern Mediterranean in dependence on Altitude. Turkish Journal of Botany 23(2): 89-96

Arslan H, Güleryüz G, Gökçeoğlu M, Rehder H (1999). Vegetation mosaic around the second center of tourism development in the Uludağ Mountain, Bursa, Turkey. Turkish Journal of Botany 23(4): 233-239

Güleryüz G, Arslan H, Gökçeoğlu M, Rehder H. (1998) Vegetation mosaic around the first center of tourism development in the Uludağ Mountain, Bursa, Turkey. Turkish Journal of Botany 22(5): 317-326

Güleryüz G, Malyer H (1998). Three Verbascum L. species endemic to Uludağ (Bursa): Verbascum bombyciferum Boiss., Verbascum prusianum Boiss., Verbascum olympicum Boiss. (Scrophulariaceae). The Karaca Arboretum Magazine IV(3): 135-142

Güleryüz G, Arslan H (1998). Astragalus sibthorpianus Boiss. (Geven, Keven, Tavşancıl tırnağı) Fabaceae/Leguminosae (Baklagiller). The Karaca Arboretum Magazine IV(3): 143-144

Güleryüz G (1998). Arabis drabiformis Boiss. (Kaz teresi, Kaz otu) Brassicaceae /Cruciferae (Lahanagiller). The Karaca Arboretum Magazine IV (4):185-188.

Güleryüz G (1998). Pedicularis olympica Boiss. (Bit otu) Scrophulariaceae (Yüksükotugiller). The Karaca Arboretum Magazine IV(4):189-190.

Güleryüz G (1998) The nitrogen mineralization in soil of some grassland communities in the alpine region of Uludağ Mountain, Bursa. Turkish Journal of Botany 22 (2):59-63

Güleryüz G (1994). Uludağ alpin bölgesinin bazı otlak alanlarında fitomas dağılımı ve verimlilik. Turkish Journal of Botany 18(3): 161-167

Güleryüz G, Gökçeoğlu M (1994). Uludağ alpin bölgesi bazı bitki topluluklarında mineral azot oluşumu ve yıllık verim. Turkish Journal of Botany 18(2): 65-72

Güleryüz G. (2000) Uludağ’ın Alpin Çiçekleri (The alpine flowers of Uludağ). Skylife, 9:122-133.

Güleryüz G. (2001) Uludağ’ın Güzellikleri ve Çevre Sorunları. Bursa’da Yaşam, Bursa Olay Gazetesi İlavesi Dergi,  Şubat 2001, 22-32

Güleryüz G. (2006). Hem kar hem de çiçek cenneti: Uludağ yeterince korunuyor mu? Popüler Bilim, Mart 2006, 48-51

Güleryüz G (2006). Uludağ Milli Park'ında Hangisi? Korumacılık mı? Turizm mi? Her ikisi mi? Bursa Time, Bursa Kent Kültürü ve Yaşam Dergisi 1(2): 112-113
KİTAPLAR

Güleryüz G. (2000). Alpine Flowers of Uludağ (Uludağ Alpin Çiçekleri). Bursa  (İngilizce/Türkçe). Dönence Basım ve Yayın Hizmetleri, İstanbul. 2000

Güleryüz G, Malyer H, Kaynak G, Özhatay N. (2005). Uludağ A2 (A) Bursa. Özhatay N, Byfield A, Atay S (Ed.), Türkiye’nin 122 Önemli Bitki Alanı. WWF Türkiye, İstanbul s. 81-83. Temmuz 2005, ISBN:975-92433-7-7

Malyer H, Kaynak G, Güleryüz G (2005). Karacadağ. C7 Diyarbakır/Mardin/Urfa. Özhatay N, Byfield A, Atay S (Ed.), Türkiye’nin 122 Önemli Bitki Alanı. WWF Türkiye, İstanbul s. 365-366. Temmuz 2005, ISBN:975-92433-7-7

Güleryüz G, Arslan H, Gökçeoğlu M. (2008). (Çeviri, Bölüm 4). "Biyo-jeokimyasal Döngüler". ss: 140-176. Yeri: Ekoloji’nin Temel İlkeleri. Çeviri Editörü: K. ISIK. Palme Yayıncılık, Ankara, ss: 598 + XXII. (Çevirisi yapılan orijinal kitap: E.P. ODUM and G.W. BARRETT. 2005. Fundamentals of Ecology, Thomson Learning Brooks/Cole, Belmont, CA, USA, 624 pp).

Atay S, Güleryüz G, Orhun C, Seçmen Ö, Vural C. (2009). Dağlarımızdaki Zenginlik, Türkiye’nin 120 Alpin Bitkisi. Rubicon Vakfı, Dönence Basım ve Yayın Hizmetleri, İstanbul, ISBN/EAN:978-90-814408-1-3

Güleryüz G, Malyer H, Kaynak G, Özhatay N. (2010). Uludağ A2 (A) Bursa. Byfield A, Atay S, Özhatay N, (Ed.), Important Plant Areas in Turkey: 122 Key Turkish Botanical Sites. WWF Turkey, İstanbul pp. 77-79. ISBN:978-605-60247-9-5

Malyer H, Kaynak G ve Güleryüz G. (2010). Karacadağ. C7 Diyarbakır/Mardin/Urfa. Byfield A, Atay S, Özhatay N, (Eds.), Important Plant Areas in Turkey: 122 Key Turkish Botanical Sites. WWF Turkey, İstanbul s. 361-362 ISBN:978-605-60247-9-5

Güleryüz G, Yıldırımhan HS, Arslan H (2011). “Ekolojinin Genel İkeleri”. ss:1-30, Yeri: Ekoloji ve Çevre Bilgisi. Editörler: Açıkgöz E, Arçak S. T.C. Anadolu Üniversitesi Yayın No: 2352 Açıköğretim Fakülyesi Yayın No: 1349, 225 sayfa, ISBN:978-975-06-1026-4

KONGRE ETKİNLİKLERİ

Güleryüz G, Arslan H, Kırmızı S, (2014) Restoration Ecology Applications on Ski Runs at Subalpine Belt of Uludağ Mountain, Turkey. BIOGEOMON 2014, 8th International Symposium on Ecosystem Behavior. Section: Restoration and rehabilitation of ecosystems University of Bayreuth, Germany July 13th-17th, 2014. Book of Abstracts P12.14, 335

Erdemir Seven Ü, Arslan H, Çiçek A, Güleryüz G, , Akpınar A, Güçer Ş. (2014). Heavy Metal Accumulation Capacity of Ruderal Verbascum olympicum Boiss.(Scrophulariaceae) Growing Under Copper (Cu) Stress. BIOGEOMON 2014, 8th International Symposium on Ecosystem Behavior. Section: Trace element and metal biogeochemistry. University of Bayreuth, Germany July 13th-17th, 2014. Book of Abstracts P8.3, 258

Akpınar A, Arslan H, Güleryüz G, Kırmızı S, (2014) Krom Stresine Maruz Bırakılan Verbascum olympicum’un Kök ve Yapraklarında Enzimatik Aktivitenin Değişimi. 22. Ulusal Biyoloji Kongresi, 23-27 Haziran 2014, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir, ÇB-P3-11, 916

Kırmızı S, Akpınar A, Arslan H, Güleryüz G, Sakar FS (2013) Responses of ruderal Verbascum olympicum Boiss. (Scrophulariaceae) growing under copper (Cu) stress. XVII. International Plant Nutrition Colloquium 19-22 August 2013 Istanbul/Turkey

Seven Erdemir U, Arslan H, Guleryüz G, Akpinar A, Kırmızı S, Güçer Ş (2013) Heavy Metal Determinations in Ruderal Verbascum olympicum Boiss. Growing Under Cadmium Stress by ICP-MS. 6th Black Sea Basin Conference on Analytical Chemistry,10-14 September 2013, Trabzon/TURKEY P-228

Akpınar A, Arslan H, Kırmızı S, Güleryüz G (2012) Nikel stresine maruz bırakılan Verbascum olympicum’un kök ve yapraklarında Enzimatik aktivitenin değişimi. 21. Ulusal Biyoloji Kongresi, Uluslararası Katılımlı. 3-7 Eylül 2012, İzmir. Bildiri Kitabı, Ankamat Matbaacılık, Palme, SB-021, 108-109 (Sözlü Bildiri)

Kırmızı S, Arslan H, Sakar S, Akpınar A, Güleryüz G (2012). Endemik Linum olympicum ve Jasione supine subsp supine tohumlarında dormansi ve çimlenme üzerine stratifikasyon ve gibberellik asitin etkileri. 21. Ulusal Biyoloji Kongresi, Uluslararası Katılımlı. 3-7 Eylül 2012, İzmir. Bildiri Kitabı, Ankamat Matbaacılık, Palme, SD-024, 195 (Sözlü Bildiri)

Derya S, Güleryüz G, Akpınar A, Sakar S, Kırmızı S, Arslan H (2012). Endemik Verbascum olympicum (Scrophulariaceae) tohumlarında ağır metallerin çimlenme ve erken fide gelişimi üzerindeki etkileri. 21. Ulusal Biyoloji Kongresi, Uluslararası Katılımlı. 3-7 Eylül 2012, İzmir. Bildiri Kitabı, Ankamat Matbaacılık, Palme, PB-147, 564-565 (Poster Bildiri)

Kırmızı S, Akpınar A, Güleryüz G, Arslan H, Sakar S, Derya S (2012). Endemik Verbascum bombyciferum (Scrophulariaceae) tohumlarında ağır metallerin çimlenme ve erken fide gelişimi üzerindeki etkileri. 21. Ulusal Biyoloji Kongresi, Uluslararası Katılımlı. 3-7 Eylül 2012, İzmir. Bildiri Kitabı, Ankamat Matbaacılık, Palme, PB-151, 568-569 (Poster Bildiri)

Kırmızı S,  Güleryüz G, Arslan H (2011) Asphodelus aestivus Brot. (Walter) Kök Yumrularındaki Proteolitik Enzim Aktivitelerinin Yıl İçindeki Değişimi. X. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi 04-07 Ekim 2011, Çanakkale. Bildiri Özetleri, 29

Akın B, Kocaçalışkan İ, Güleryüz G (2011) Uludağ’ın Arabis drabiformis Boiss. ve Aubrieta olympica Boiss. endemik bitki türlerinin ın vitro ortamda çimlenmesi üzerine farklı konsantrasyonlarda gibberellik asit’in etkisi. X. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi 04-07 Ekim 2011, Çanakkale. Bildiri Özetleri, 133

Akpınar A, Arslan H, Kırmızı S, Güleryüz G (2011) Allium sibthorpianum Schultes & Schultes (LılIaceae) Tohumlarının Çimlenme Özellikleri. X. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi 04-07 Ekim 2011, Çanakkale. Bildiri Özetleri, 190 PB

Arslan H, Kırmızı S, Leblebici Z, Sakar FS, Güleryüz G, Aksoy A (2011) Asphodelus aestivus Brot. Türünün Ağır Metal (Cd2+, Cr3+, Cu2+, Mn2+, Ni2+, Pb2+, Zn2+) İçeriği. X. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi 04-07 Ekim 2011, Çanakkale. Bildiri Özetleri, 433 PB

Arslan H, Kırmızı S,  Güleryüz G, Sakar FS (2011) Androsacea villosa L. (Primulaceae) Tohumlarının Çimlenme Özellikleri. Ekoloji 2011 Sempozyumu. Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Düzce 5-7 Mayıs 2011. Bildiri Özetleri, 37.

Kırmızı S,  Güleryüz G, Arslan H, Sakar FS (2011) Nadir ve Endemik Pedicularis olympica Boiss. (Scrophulariaceae) Türünde Nemli Soğuklama, Gibberellik Asit ve Skarifikasyonun Tohum Dormansisi Üzerindeki Etkileri. Ekoloji 2011 Sempozyumu. Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Düzce 5-7 Mayıs 2011. Bildiri Özetleri, 108.

Güleryüz G, Kırmızı S,  Arslan H, Sakar FS (2011) Stachys germanica L. subsp. bithynica Boiss. Battarjee Tohumlarında Dormansi ve Çimlenme: Kısa Süreli Nemli Üşütme ve Bitki Büyüme Regülâtörlerinin Etkileri. Ekoloji 2011 Sempozyumu. Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Düzce 5-7 Mayıs 2011. Bildiri Özetleri, 125.

Sarimahmut M, Celikler S, Guleryuz G, Ulukaya E (2011). In vitro Evaluation of Cytotoxic Potency of Tamus communis L. EACR-Anticancer Agents Reseach Congress, 13-16 October 2011, Antalya Turkey, P66

Balikci N, Celikler S, Sarimahmut M, Orenlili E, Ari F, Vatan O, Guleryuz G, Ulukaya E (2011). Evaluation of Genotoxic and Cytotoxic capacity of Hypericum olympicum subsp. olympicum L. in in vitro EACR-Anticancer Agents Reseach Congress, 13-16 October 2011, Antalya Turkey, P67

Celikler S, Balikci N, Ari F, Sarimahmut M, Vatan O, Guleryuz G, Ulukaya E (2011). Investigation into Genotoxic and Cytotoxic Effects of Hypericum adenotrichum Spach. in vitro. EACR-Anticancer Agents Reseach Congress, 13-16 October 2011, Antalya Turkey, P68

Kırmızı S,  Arslan H, Güleryüz G, Sakar FS (2010). Effects of moist chilling and gibberellic acid on dormancy and germination in two endemic Thlaspi (Brassicaceae)  species occurring in the Uludağ Mountain, Turkey. FESPB 2010 - XVII Congress of the Federation of European Societies of Plant Biology. 4-9 July 2010 Valencia, Spain. Book of Abstracts, Sec: P09 Natural Variation and Adaptation, P09-002

Kırmızı S, Güleryüz G, Arslan H, Sakar FS (2009). Alpin kuşakta yetişen bazı endemik/nadir bitkilerin çimlenme dinamikleri. IX Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, Nevşehir Üniversitesi, 7-10 Ekim 2009, Nevşehir. Bildiri Özetleri, 68.   

Güleryüz G, Kırmızı S, Arslan H (2009). Bozulmuş karasal alanların tekrar kazanılmasında ruderal bitkilerin rolü. IX Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, Nevşehir Üniversitesi, 7-10 Ekim 2009, Nevşehir. Bildiri Özetleri, 87  

Arslan H, Kırmızı S, Güleryüz G, Sakar FS (2009). Asteraceae üyesi bazı endemik türlerin çimlenme fizyolojileri üzerinde araştırmalar. IX Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, Nevşehir Üniversitesi, 7-10 Ekim 2009, Nevşehir. Bildiri Özetleri, 231.

Sakar FS, Güleryüz G, Arslan H, Kırmızı S (2008). Asphodelus aestivus Brot. (Liliaceae) Türünde Nitrat Redüktaz Aktivitesi. 19. Ulusal Biyoloji Kongresi. Karadeniz Teknik Üniversitesi, 23-27 Haziran 2008, Trabzon, Gündüz Ofset Matbaacılık, Özetler, SB 089, 170.

Güleryüz G, Öztürk M (2008). Akdeniz Bitki Coğrafyası Bölgesinde Yüksek Rakımlı Ekosistemde Azot Mineralleşmesi. 19. Ulusal Biyoloji Kongresi. Karadeniz Teknik Üniversitesi, 23-27 Haziran 2008, Trabzon, Gündüz Ofset Matbaacılık, Özetler, SB 087, 169.

Arslan H, Kırmızı S, Sakar FS, Güleryüz G, (2008). Akdeniz Bitki Coğrafyası Bölgesinde Yayılış Gösteren Bazı Çalı Türlerinde Nitrat Redüktaz Aktivitesi. 19. Ulusal Biyoloji Kongresi. Karadeniz Teknik Üniversitesi, 23-27 Haziran 2008, Trabzon, Gündüz Ofset Matbaacılık, Özetler, PB 152, 383.

Kondu E, Güleryüz G (2006). Uludağ Kış Sporları merkezindeki kayak pistlerinin toprağında azot mineralleşmesi. 18. Ulusal Biyoloji Kongresi. Adnan Menderes Üniversitesi, 26-30 Haziran 2006 Kuşadası Aydın, Nobel Yayın Dağıtım, ISBN 975-591-945-7; 147

Can B, Arslan H, Güleryüz G (2006). Bodur çalı topluluklarının topraklarında azot mineralleşmesi üzerinde araştırmalar. 18. Ulusal Biyoloji Kongresi. Adnan Menderes Üniversitesi, 26-30 Haziran 2006, Kuşadası Aydın, Nobel Yayın Dağıtım, ISBN 975-591-945-7; 207

Güleryüz G (2005). Uludağ'ın bitkisel çeşitliliği ve turizm. 1. Bursa Turizm Sempozyumu. 30 Eylül – 02 Ekim 2005, Almira Otel Bursa. Bildiriler Kitabı, 206-212

İzgi B, Arslan H, Güleryüz G, Güçer Ş (2004). Characterization Verbascum olympicum Boiss. from Uludağ, Bursa, Turkey by chemometric design.  4th Aegean Analytical Chemistry Days. 29 September - 3 October 2004, Kuşadası Aydın Turkey. Proceedings (ed. Mustafa Demir), pp 608-610

Çelikler S, Güleryüz G, Bilaloğlu R (2004). Bazı endemik Festuca L. (Poaceae) türlerinde çimlenme fizyolojisi üzerinde araştırmalar. V. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, Abant, Bolu, 5-8 Ekim 2004, Çevre Yönetimi, Doğa Koruma ve Biyolojik Çeşitlilik Seksiyonu, Bildiri Özetl.; 46

Güleryüz G, Arslan H, Çelik C, Güçer Ş (2004). Bursa Nilüfer Çayı Kenarından Toplanan Polygonum lapatifolium L. Bitki Türünde Element İçeriklerinin Kirlenmeye Bağlı Değişimi. V. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, Abant, Bolu, 5-8 Ekim 2004, Çevre Yönetimi, Kirlilik ve Kontrolü Seksiyonu, Bildiri Özetl.; 86

Arslan H, Güleryüz G, Kırmızı S, Güçer Ş (2004). Maden atığı ile kirlenmiş topraklarda azot mineralleşmesi. V. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, Abant, Bolu, 5-8 Ekim 2004, Çevre Yönetimi, Kirlilik ve Kontrolü Seksiyonu, Bildiri Özetl. 100

Güleryüz G, Kırmızı S, Arslan H (2004). Uludağ Turizm Bölgesindeki Kayak Pistlerinin ve Bozulmamış Alanların Bitki Temel Besin Elementleri Bakımından Karşılaştırılması. V. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, Abant, Bolu, 5-8 Ekim 2004, Çevre Yönetimi, Kirlilik ve Kontrolü Seksiyonu, Bildiri Özetl. 117

Güleryüz G, Arslan H, Kondu E, Can B (2004). İki keçemsi bitki topluluğunun (P. holesteum ve P. atrata) toprağında azot mineralleşme oranları üzerinde araştırmalar. XVII. Ulusal Biyoloji Kongresi 3. Seksiyon Sözlü, 21-24 Haziran, 2004. Çukurova Üniv., Adana. (Poster, P2-27), Bildiri Özetl. 85

Titrek E, Güleryüz G, Arslan H. (2004). Uludağ alpin kuşağındaki bozulmuş alanlar üzerinde gelişen Verbascum olympicum ruderal alan bitki topluluğunda azot mineralleşmesi üzerinde araştırmalar. XVII. Ulusal Biyoloji Kongresi 3. Seksiyon Sözlü, 21-24 Haziran, 2004. Çukurova Üniv., Adana. (Poster, P2-28), Bildiri Özetl. 86

Güleryüz G, Everest A, Can B, Kondu E (2004). Doğu Akdeniz fitocoğrafya bölgesinden bazı orman topluluklarının (Pinus nigra subsp. pallasiana, Abies cilicica subsp cilicica, Cedrus libani) toprağında azot mineralleşme oranları üzerinde araştırmalar. XVII. Ulusal Biyoloji Kongresi 3. Seksiyon Sözlü, 21-24 Haziran, 2004. Çukurova Üniv., Adana. (Poster, P2-30), Bildiri Özetl. 88

Arslan H, Güleryüz G, İzgi B. (2004). Endemik Verbascum olympicum Boiss. türünün element içerikleri. XVII. Ulusal Biyoloji Kongresi 3. Seksiyon Sözlü, 21-24 Haziran, 2004. Çukurova Üniv., Adana. (Poster, P5-22), Bildiri Özetl. 110

Sarıbayır B, Güleryüz G (2004). İki endemik Verbascum L. Türünün (V. bombyciferum Boiss., V. olympicum Boiss.) tohum çimlenme fizyolojisi üzerinde araştirmalar. XVII. Ulusal Biyoloji Kongresi 3. Seksiyon Sözlü, 21-24 Haziran, 2004. Çukurova Üniv., Adana. (Poster, P5-30), Bildiri Özetl. 118

Kapucu HK, Güleryüz G, Güçer Ş (2003). Fractination of iron and magnesium in stinging netle (Urtica dioica L.) infusion by atomic absorption spectrometry. 2nd Black Sea Basin Conferance on Analytical Chemistry, Sept. 14-17 2003, Şile İstanbul-Turkey. (Poster, 178), Book of Abstracts, 232

Arslan H, Güleryüz G, Gökçeoğlu M. (2000). Studies on nitrate reductase activity (NRA) of some endemic plants. Second Balkan Botanical Congress 14-18 May 2000, İstanbul. Abst. 71

Güleryüz G, Arslan H, Kırmızı S, Güçer Ş (2000). Element contents of some alpine and sub-alpine plants species around the tungsten Mine work on Uludağ mount, Bursa, Turkey. Second Balkan Botanical Congress, 14-18 May 2000, İstanbul. Abst. 80

Güleryüz G, Arslan H, Kırmızı S, Sarıbayır B (2000). A study on biomass productivity and distribution of three endemics Verbascum L. (Scrophulariaceae): V. bombyciferum Boiss., V. prusianum Boiss., V. olympicum Boiss. Second Balkan Botanical Congress, 14-18 May 2000, İstanbul. Abst. 80

Güleryüz G, Arslan H. (1998). Uludağ Milli Parkı Sarıalan mevkii vejetasyon mozaiği. Kasnak Meşesi ve Türkiye Florası Simpozyumu,  21-23 Eylül 1998, İ.Ü. Orman Fakültesi; 66-76

Bıcakçı A, Güleryüz G (1998). Uludağ’da yayılış gösteren Scrophulariaceae ve Brassicaceae familyalarına ait bazı endemiklerin polen morfolojileri. Kasnak Meşesi ve Türkiye Florası Simpozyumu 21-23 Eylül 1998, İ.Ü. Orman Fakültesi; 719-726

Arslan H, Güleryüz G (1997). Coğrafi Bilgi Sistemleri Yardımı ile Uludağ-Çobankaya Piknik Alanının Vejetasyon Mozaiğinin Belirlenmesi. III. Uzaktan Algılama ve Türkiye'deki Uygulamaları Semineri. Türkiye Ulusal Fotogrametri ve Uzaktan Algılama Birliği-TUFUAB, 16-18 Mayıs 1997, Uludağ Bursa; V.Çevre Sorunları Oturumu, Bildiriler Kitabı, (Ed. G. Günay, U. Narlı, Ö. Atilla, A. Akbulut) Harita Genel Komutanlığı, Ankara; 31-36

Güleryüz G, Pirdal M (1996). Studies on the ecology of some endemics from Uludağ-Türkiye. Plant Life of Southwest and Central Asia (Eds. M.Öztürk, Ö.Seçmen, G.Görk) E.U. Press, İzmir, Türkiye; Vol. 2; 741-749

Güleryüz G, Pirdal M, Sözen H (1995). Brassicaceae Familyasına ait İki Uludağ Endemiğinin Morfolojisi, Anatomisi ve Ekolojisi Üzerine Araştırmalar. II. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, 11-13 Eylül 1995, A.Ü.Fen Fak.(Bildiri) Bildiri Özetl. 38-39

Güleryüz G, Arslan H, Gökçeoğlu M (1995). Uludağ Milli Parkı Vejetasyon Haritasının Çıkarılması Üzerine Çalışmalar. II. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, 11-13 Eylül 1995, Ank. Üniv., Fen Fak. Ankara (Bildiri) Bildiri Özetl., 23-24

Göçmen M, Güleryüz G, Gökçeoğlu M (1994). Uludağ (Bursa)’da Yayılış Gösteren Asteraceae Üyesi Bazı Endemiklerin Polen Morfolojisi Üzerinde Araştırmalar. X. Ulusal Biyoloji Kongresi, 6-8 Temmuz 1994, Cilt II, Botanik Seksiyonu, (Posterler), 26-30

Güleryüz G (1994). Uludağ'ın Alpin Bölgesi Üzerine Bazı Gözlemler. I. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, 5-7 Ekim 1993 Atatürk Kültür Merkezi, İzmir. E. Ü. Fen Fak. Derg, Seri B 16/1: 816-826 (1994)

Güleryüz G, Gökçeoğlu M (1992). Uludağ Milli Parkı Alpinik Bölgesinde Otlatmaya Bağlı Bitkisel Madde ve Azot Kaybı. XI. Ulusal Biyoloji Kongresi, Hidrobiyoloji ve Çevre Seksiyonu; (Ed.,S.Özçelik, T.Babaç) Fırat Üniv. Matbaası, F.Ü. Fen-Ede. Fak. Teksir, Fotokopi ve Ofset Atolyesi, Elazığ; 99-109

Güleryüz G, Budak S (1989). Linear Alkil Benzen Sodyum Sülfonat (LAS)’ın Paramecium sp. Üzerine Etkileri. International Symposium on plants and Pollutants in Developed and Developing Countries. 22-28 August 1988, İzmir Türkiye (Bildiri, Türkçe seksiyonu) In: Canlılar ve Çevre; (Ed., M.A. Öztürk, İ. Türkan) E.Ü. Ofset Basımevi, Bornova, İzmir; 185-191

Güleryüz G, Gökçeoğlu M, Tözün B (1989). Deterjanların Sucul Ortamlardaki Biyolojik Etkileri. International Symposium on plants and Pollutants in Developed and Developing Countries. 22-28 August 1988, İzmir Türkiye (Bildiri, Türkçe seksiyonu). In: Canlılar ve Çevre; (Ed., M.A. Öztürk, İ. Türkan) E.Ü. Ofset   Basımevi, Bornova, İzmir; 179-184

Gökçeoğlu M, Güleryüz G (1988). Türkiye İlleri İklim Diyagramları Atlası. IX.Ulusal Biyoloji Kongresi Cumh.Üniv., 21-23 Eylül 1988 Sivas (Poster) Bildiri Özetl., 131

ARAŞTIRMA PROJELERİ

“Verbascum bombyciferum Boiss. ve Verbascum olympicum Boiss. (Scrophulariaceae) türlerinin ağır metal (Cd, Cu, Cr, Ni, Zn,) biriktirme özellikleri ile azot metabolizması enzimleri ve antioksidan enzim düzeylerinin laboratuar koşullarında belirlenmesi” 2009-2012, U.Ü.Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyon Başkanlığı UAP(F)-27 (Yürütücü)

“Uludağ subalpin ve alpin kuşakta yayılış gösteren bazı nadir ve endemik bitki türlerinin çimlenme fizyolojileri üzerinde araştırmalar” 2007-2010, TUBİTAK, TBAG 107T494 (Araştırmacı)
“ÖBA-NET, Türkiye'nin Önemli Bitki Alanları İletişim Ağı Hollanda Dış işleri Bakanlığı Matra” 2007-2009 http://www.obanettr.net/ (Uludağ Koordinatörü)

 “Bursa Büyükşehir Sınırları İçinde Kalan Derelerde Ağır Metal Kirliliğinin Bitkilerle İzlenmesi ve Değerlendirilmesi Üzerinde Araştırmalar” 2003-2008 U.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyon Başkanlığı F-2003/4 (Yürütücü)

 “Uludağ Üniversitesi Kampüs Alanındaki Farklı Orman Topluluklarının Topraklarındaki Azot Döngüsü Üzerinde Araştırmalar” 2002-2009 U.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyon Başkanlığı 02/47 (Araştırmacı)

 

“Uludağ’ın Bitki Örtüsünün Korunması” 2002-2005, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), Küresel Çevre Fonu (GEF), Küçük Ölçekli Destek Programı (SGP), Proje No: TUR-01-12. (Araştırmacı)

“Vicia faba L. tohumlarında proteolitik enzim aktivitesi ve protein mobilizasyonu üzerinde araştırmalar”. 1999-2003 U.Ü. Araştırma Fonu 99/7 (Doktora Tez Projesi, Serap Kırmızı) (Yürütücü).          

“Türkiye’nin Önemli Bitki Alanları Projesi”  1998-2003 Doğal Hayatı Koruma Derneği (DHKD), Fauna and Flora International (FFI) ve İ.Ü. Eczacılık Fakültesi (ISTE) tarafından koordine edilen projede Site No:16, Uludağ, A2A, Bursa alanı ile ilgili çalışmada çalışacak bilim adamı olarak

“Uludağ Volfram Maden İşletmesi Çevresindeki Bazı Alpin ve Subalpin Bitkilerin Element İçerikleri” 1997-2002 Uludağ Üniversitesi Araştırma Fonu 97/23 nolu Araştırma Projesi. (Yürütücü).

 “Hava Fotoğrafları ile Uludağ Flora ve Vejetasyonunun Tesbiti ve Hava Fotografı Yolu ile Vejetasyon Haritasının Çıkarılması”  1991-1995 DPT (93K121600) ve U.Ü. Araştırma Fonu (91/24) projesinde yardımcı araştırmacı. (Araştırmacı)

 “Batı Anadolu Dağları Vejetasyon Kademeleri ve Azot Temini”.  1989-1992 Wolksvagen Vakfı-Almanya (Araştırmacı)

PATENTLER, ÖDÜLLER ve ŞİRKET KURMA

Güleryüz G, Arslan H, Gökçeoğlu M. (2008). (Çeviri, Bölüm 4). "Biyo-jeokimyasal Döngüler". ss: 140-176. Yeri: Ekoloji’nin Temel İlkeleri. Çeviri Editörü: K. ISIK. Palme Yayıncılık, Ankara, ss: 598 + XXII. (Çevirisi yapılan orijinal kitap: E.P. ODUM and G.W. BARRETT. 2005. Fundamentals of Ecology, Thomson Learning Brooks/Cole, Belmont, CA, USA, 624 pp).  Kayda Değer Eser (Mansiyon)Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) 2009.

BİLİMSEL DERGİLERDE EDİTÖRLÜK GÖREVİ

II. Turizm Şurası, T.C. Turizm Bakanlığı, 12-14 Nisan 2002, Ankara
Advisory Board (Yayın Kurulu),  Turkish Journal of Botany (TUBİTAK) (Ocak 2001-Mayıs 2009; Ocak 2010- Haziran 2012)

Editorial Board (Editör Kurulu) Turkish Journal of Botany (TUBİTAK) (Haziran 2012-Devam ediyor)

Editorial Board-Technical Editor, Research Journal of Environmental Sciences, Science Alert http://scialert.net/eboard.php?issn=1819-3412,  http://livedna.org/90.575

Editorial Board-Technical Editor, International Journal of Botany, Science Alert

http://www.scialert.net/eboard.php?issn=1811-9700,  http://livedna.org/90.575
Editorial Board-Technical Editor, Ecologia, Science Alert http://www.scialert.net/eboard.php?issn=1996-4021, http://livedna.org/90.575

Mountain Forum (A Global Network for Mountain Communities, Environments, and Sustainable Development) (www.mtnforum.org)

İDARİ GÖREVLER

Hava Kirliliği Komisyon Üyeliği (U.Ü. Çevre Sorunlar Uygulama ve Araştırma Merkezi, ULUÇAM) 1995-2000

Bursa Barakfakih ve Narlıdere Suları ile ilgili Komisyon Üyeliği (U.Ü. Çevre Sorunlar Uygulama ve Araştırma Merkezi, ULUÇAM) 1996

U.Ü. Fen Edebiyat Fak. Eğitim-Öğretim Koordinasyon Kurulu Üyeliği  1996-1998

U.Ü. Fen Edebiyat Fak., Fakülte Kurulu Üyeliği, 11 Ekim 2002- 11 Ekim 2005

U.Ü. Fen Edebiyat Fak., Yabancı Uyruklu Öğren. Seçme ve Yerleştirme Komis. Üyeliği, 09.04.2004

U.Ü. Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi, Merkez Yönetim Kurulu Üyeliği, 17.12.2008- devam ediyor

U.Ü. Fen Edebiyat Fak., Fakülte Kurulu Üyeliği, 11 Ekim 2010- 20 Ekim 2013

U.Ü. Fen Edebiyat Fak., Biyoloji Bölüm Başkanlığı, 20 Ekim 2013 - Ağustos 2015.


Uludağ Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü
© Dr. Murat SEVİNÇ