figen

Assist. Prof. Figen ERSOY

Phone (Office): +90 224 2941776
Fax: +90 224 2941899
E-mail: figen uludag.edu.tr

EDUCATION STATUS
B.Sc: Middle East Technical University, Science Faculty, Department of Biology, Ankara, 1999.
M.Sc: Middle East Technical University, Graduate School of Natural and Applied Sciences, Biotechnology Programme. Ankara, 2001.

"AFLP markers in molecular characterization and genetic relationship analysis of Triticum ssp. in Turkey and Bulk Segregant Analysis for determination of linked yellow rust disease resistance marker."

Ph.D:Middle East Technical University, Graduate School of Natural and Applied Sciences, Biotechnology Programme. Ankara, 2005.

"Elucidation of R gene mediated yellow rust disease resistance mechanism in wheat by dual bait yeast-two hybris analysis."

RESEARCH AREA: Biotechnology, Plant Molecular Genetics, AFLP, SSR, Yeast-Two Hybrid Analysis, Protein-Protein Interactions, Resistance Against Yellow Rust Disease in Wheat

SELECTED PUBLICATIONS

A-) Articles:

1. Yildirim, F. and Akkaya, M.S., ‘’DNA fingerprinting and genetic characterization of Anatolian Triticum sp. using AFLP markers’’ Genetic Resources and Crop Evolution, 53: 1033-1042 (2006)

 2. Yildirim, A., Karadag, Y., Sakin, M.A., Gokmen, S., Kandemir, N., Akkaya, M.S., Yildirim, F. "Transfer of the stripe rust resistance gene Yr26, into wheat by using microsatellite markers" Cereal Research Communications , 32: 25-30 (2004)

 3. Yildirim, A. Sakin, M.A., Karadag, Y., Gokmen, S., Kandemir, N., Akkaya, M.S., Yildirim, F. "Genetic Marker mediated transfer of an alien gene, Pm21, into wheat conferring resistance to powdery mildew" Biotechnol.  & Biotechnol. Eq., 18: 15-19 (2004)

 B-) Presentations and Posters

 1. Mahinur S. Akkaya, Erdogan E. Hakki, Figen Yildirim, Elif Uz , “A novel isolation method OF SSRs: NO CLONING, NO SCREENING” Plant & Animal Genome IX Conference, San Diego, ABD 13-17, Ocak, 2001. P304 (POSTER)

 2. Akkaya MS, Hakki EE, Bilgiç H, Büyükünal EB, Yıldırım F, Uz E, Bozkurt OT, Barbaros Y, “Moleküler markörlerin Türkiye buğdaylarında genetik ilişki çalışmalarında kullanılması, Mikrosatelit Markörü Geliştirilmesinin yeni bir yöntemi ve hastalığa dayanıklılık genlerinin araştırılması”  12. Biyoteknoloji Kongresi, 17-21 Eylül, 2001, Ayvalık, Balıkesir,TÜRKİYE. Sayfa 103  (PRESENTATION)

 3. Yildirim F, Akkaya MS, “Çoğaltılmış fragman uzunluk polimorfizmi (ÇFUP) moleküler markörleri kullanılarak Türkiye yabanıl buğdaylarında genetik ilişki saptanması” 12. Biyoteknoloji Kongresi, 17-21 Eylül, 2001, Ayvalık, Balıkesir,TÜRKİYE. PA40 (POSTER)

4. Mahinur S. Akkaya, Figen Yıldırım, Osman Bozkurt, Mine Türktaş, Yasemin Aktaş, Mehmet Somel, Turgay Ünver, Adnan El-Asbhi “Bitkilerde hastalık Dirençlilik ve çinko alımı mekanizmalarında rol alan genlerin bulunmasına yönelik stratejiler” 13. Biyoteknoloji Kongresi, 25-29 Ağustos, 2003, Çanakkale, TÜRKİYE. Sayfa 122 (PRESENTATION)

 5. Mahinur S. Akkaya, Xianming Chen, Osman Tolga Bozkurt, Figen Yildirim, Turgay Uver, Mehmet Somel “Isolation of RGAs and disease related gene fragments from wheat stripe rust resistant differential lines” 11. Internatioal Cereal Rusts and Powdery Mildews Conference, 22-27 Ağustos, 2004, Norwich, İNGİLTERE, PA2.1. (POSTER)

 6. Mahinur S.Akkaya, Osman Bozkurt, Turgay Unver, Figen Yıldırım, Senay Vural Korkut, Banu Avcıoğlu Dundar, Adnan Al asbahi ‘’Bitkilerde biyotik ve abiyotik Faktorler sonucu uyarılan genlerin saptanması 14. Biyoteknoloji Kongresi 31 Ağustos - 2 Eylül,2004, Eskişehir, TURKEY.  (PRESENTATION)

 7. Mahinur S.Akkaya, Osman Bozkurt, Turgay Unver, Figen Yildirim “Determination of differentially expressed wheat genes upon infection with avirulent races of Puccinia striiformis” 3. Plant Genomics European Meetings, 22-25 Eylül, 2004, Lyon, FRANSA,  P 173. (POSTER)

 8. Figen Yildirim, Ozge Gursoy, Osman Bozkurt, Mahinur S. Akkaya “Yeast two-hybrid analysis of wheat Rad6 gene and Yr10 gene domains. ”4. Plant Genomics European Meetings, 20-23 Eylül 2005, Amsterdam, HOLLANDA, P8-047. (POSTER)

 RESEARCH PROJECTS

1. Proje Adı: ‘Application of Microsatellite and AFLP markers in wheat for selecting and breeding desired varieties’ International Atomic Energy Agency, Proje No: IAEA/ 10767/R0/Regular Budget Fund (1999 – 2003) Yardımcı araştırmacı

 2. Proje Adı: AFLP Belirleyicileri kullanilarak Anadolu Triticum ssp'lerin gen. iliski. saptanmasi ve Bugdayda....... ODTÜ-Bilimsel Araştırma Projeleri Proje No: AFP-BAP (2001 - 2002). Yardımcı araştırmacı

 3. Proje Adı: Çeşitli stres koşullarında buğdaydaki dirençlilik genlerin ve/veya gen ürünlerinin belirlenmesi. ODTÜ-Bilimsel Araştırma Projeleri BAP-2002-07-02-00-30, (2002 – 2005). Yardımcı araştırmacı

 4. Proje Adı: Buğday Sarıpas Hastalığına Dayanıklılık Genlerinin Araştırılması. DPT Proje No: AFP-01-03-DPT-2001K121100, (2001 – 2002). Yardımcı araştırmacı.

 5. Proje Adı: Patojen bulaşması sonucu erken uyarılan gen homologlarının ve protein ilişkilerinin araştırılması. TÜBİTAK  Proje No: TBAG-2316 (2003-2005) Yardımcı araştırmacı

 6. Proje Adı: Gen-Pro Tarımsal Üretimin Modern Biyoteknolojik Yöntemlerle Geliştirilmesi Ve Gen Teknolojisi Ulusal Araştırma Ağının Oluşturulması  BAP-08-11-DPT. Proje No:  DPT-YUUP-2004K120750 (2004-2006) Yardımcı araştırmacı

 7. Proje Adı: METU-Central Research Laboratory in Nanotechnology, New Materials, New Processes, and Biotechnology.  6th FW-EU (6. Çerçeve Projesi)(2004-2008) Yardımcı araştırmacı

WORKSHOPS

 “Expression of heterelogous genes in bacteria and yeast” (Bakteri ve maya hücrelerinde heterelog gen ifadeleri) 28 Ekim- 8 Kasım 2002, ICGEB; Yeni Delhi, HİNDİSTAN

 GUEST RESEARCHER

 “Yeast two-hybrid system” (Maya İkili Hibrid Sistemi) 2 Ağustos- 3 Kasım 2004, Golemis Lab., Fox Chase Cancer Center, Philadelphia, ABD

 

 


 

ULUDAG UNİVERSITY
Faculty of Arts and SciencesDepartment of Biology
Web Design : Mustafa Başaran ( CoCo WebDesign )