Prof. Dr. Şükran DERE

Telefon : 0 224 2941786
Fax  : 0 224 2941899
E-posta : sdere uludag.edu.tr

 EĞİTİM DURUMU

Lisans: Hacettepe Üniversitesi, Biyoloji Bölümü, 1976.

Doktora:
Hacettepe Üniversitesi, Biyoloji Bölümü, 1980.

Doktora Tezi: Beytepe ve Alap Göletlerinde Algolojik Araştırmalar (1976-1980).

ÇALIŞMA ALANI: Hidrobiyoloji, Limnoloji.

MAKALELER

G. Yıldız, E. Dere, Ş. Dere. Ascorbate Peroxidase Activity in Enteromorpha intestinalis Exposed to Salinity Stress. International Journal of Phycology and Phycochemistry, 8(1), 23-26, 2012.

G. Yıldız, S. Çelikler, Ö. Vatan, Ş. Dere. Determination of the Anti-oxidative Capacity and Bioactive Compounds in Green Seaweed Ulva rigida C. Agardh. International Journal of Food Properties, 15, 1182-1189, 2012.


G. Yıldız, E. Dere, Ş. Dere. Influence of Salinity on the Ascorbate Peroxidase Activity of Codium tomentosum. International Journal of Phycology and Phycochemistry, 8(1), 55-58, 2012.

G. Yıldız, L.C. Hofmann, K. Bischof, Ş. Dere. Ultraviolet Radiation Modulates the Physiological Responses of the Calcified Rhodophyte Corallina officinalis to Elevated CO2. Botanica Marina, 56(2), 161-168, 2013.

O. Külköylüoğlu, N. Sarı, M. Dügel, Ş. Dere, N. Dalkıran, C. Aygen, S. Çapar,  Dinçer, (2014). "Effects of limnoecological changes on the Ostracoda (Crustacea) community in a shallow lake (Lake Çubuk, Turkey). Limnologica,” 46: 99-108.

G. Yıldız, E. Dere, Ş. Dere. Comparison of The Antioxidative Components of some Marine Macroalgae from Turkey. Pakistan Journal of Botany, 46(2), 753-757, 2014.

G. Yıldız, Ş. Dere. The Effects of Elevated CO2 on Physiological Performance of Bryopsis plumosa. Acta Oceanologica Sinica, AOS-2014-0028.R2

Yıldız, G., Celikler, S.,   Vatan, O., Dere, Ş. Determination of the Anti-oxidative Capacity and Bioactive Compounds in Green Seaweed Ulva rigida C. Agardh. International Journal of Food Properties. DOI: 10.1080/10942912.2010.517341 Accepted 26 April 2011

Yıldız, G., Vatan, O., Celikler, S.,   Dere, Ş. Determination of the Phenolic Compounds and Antioxidative Capacity in Red Algae Gracilaria bursa-pastoris. International Journal of Food Properties, 14, 496–502 (2011).

Yıldız,G.,Dere,Ş., Dere,E.The Effect of envıronmental factors on some nutrıtıonal contents of ulva rıgıda C.AGardh. Internatiol Journal of Phycology and Phycochemistry, 2009, 5(1): 1-6

Yıldız,G., Dere,E.,Dere,Ş.,Ünübol,H. Determination of the biochemical composition of Enteromorpha from Marmara Sea. İnternatiol Journal of Phycology and Phycochemistry, 2008, 4(1): 1-4

Yıldız,G.,Dere,Ş. Effect of salinity stres on photosyntetıc pıgments ın ULVA RIGIDA (CHLOROPHYTA).İnternatiol Journal of Phycology and Phycochemistry, 2008, 4(2): 121-124

Cankaya E., Sivaci E.R., Kilinc S. and S., Dere (2008) Relative variation of ionic composition in a Karstic Lake under the theory of Unweighted vs Weighted Logeratio Analysis.  Nordıc Hydrology, Vol.39(1)

Sıvacı, E.R.,Çankaya,E.,Kılınç, S. and Dere, S. Seasonal assesment of epiphytic diatom distribution and diversty in relation to environmental factors in a karstic lake ( Central Turkey). Nova Hedwigia, 2008, 86 1-2, 215-230

Sıvacı, E.R., Kılınç, S. and Dere, S. Seasonal Changes in Epipelic Diatom and Ionic Composition of a Karstic Lake, Todurge, in Central Anatolia, Turkey. International Journal of Botany, 2007. 65-IJB-DOI.

Sıvacı, E.R., Kılınç, S. and Dere, S. Relationships between epipelic diatom taxa (Bacillariophyceae) and nutrients in two karstic lakes in central Anatolia, Turkey. Journal of Freshwater Ecology 22 (3), September, 2007

Dere, E., Yıldız, G., Dalkıran, N., Karacaoğlu, D., Dere, Ş. (2007) Changes in Glutathione S-Transferase Enzyme Activity in Ulva rigida According to Abiotic Factors and Locations. Ekoloji Vol;16 No:64, 1-8.

Dere, Ş., Dalkıran, N., Karacaoğlu, D., Elmacı, A., Dülger B. Şentürk, E. Relationships Among Epipelic Diatom Taxa, Bacterial Abundances and Water Quality in a Highly Polluted Stream Catchment, Bursa-Turkey. Environmental Monitoring and Assessment (2006) 112: 1-22.

Dalkıran, N., Karacaoğlu, D., Dere, Ş., Şentürk, E. Torunoğlu, T. Factor affecting the current status of a eutrofic shallow Lake (Lake Uluabat; Turkey): relations between water physical and chemical variables. Chemistry and Ecology, 22(4): 279-298, 2006.
Karacaoğlu, D., Dalkıran, N., Dere, Ş. Factors Affecting the Phytoplankton Diversity and Richness in a Shallow Eutrophic Lake in Turkey.  Journal of Freshwater Ecology 21: 575-581, 2006.

Dere, Ş., Dalkıran, N., Karacaoğlu, D., Yıldız, G., Dere, E. The Determination of total protein, total soluble carbohydrate and pigment contents of some macroalgae collected from Gemlik-Karacaali (Bursa) and Erdek-Ormanlı (Balıkesir) in the sea of Marmara, Turkey  Oceanologia, 45 (3), 2003 pp. 453-471.  

Karacaoğlu, D., Dere, Ş.,  Dalkıran, N., A Taxonomic Study on the Phytoplankton of Lake Uluabat (Bursa) Turkısh Journal of Botany, 28, 473-485 2004.

Sıvacı, E.R. ve Dere, Ş. Melendiz Çayı’nın (Aksaray-Ihlara) Epipelik Diyatome Florasının Mevsimsel Değişimi C.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi Fen Bilimleri Dergisi (2006)Cilt 27(1):1-12.

Dere, E., G.Yıldız, N. Dalkıran, D. Karacaoğlu and Ş. Dere Changes in Glutathione S Transferase Enzyme Activity in Ulva rigida According to Abiotic Factors and Locations. Ekoloji. 16, 64: 1-8, 2007.

Sıvacı, R., Dere, Ş. Melendiz Çayı’nın (Aksaray-Ihlara) Epilitik Diatom Florasının Mevsimsel Değişimi ve Su Akışının Toplam Organizmaya Etkisi. Ekoloji. 16, 64: 29-36, 2007.

Sivaci E.R., Dere Ş., Kılınç S. Tödürge gölünün(Sivas) Epilitik diyatom florasının mevsimsel değişimi. Ege Üni Su Ürünleri Dergisi. 24 (1-2), 45-50, 2007.

Dere,Ş., Sıvacı,R. Bazı Pestisitlerin Farklı Dozlarının Monoraphidium contortum (Thur)   Komark-Legn. Türünün Populasyon Yoğunluğuna Etkisi. Anadolu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi. Cilt. 4-Sayı:1 93-100, 2003.

Dere, Ş., Karacaoğlu, D., Dalkıran, N., A Study On The Epilithic Algae of the Nilüfer Stream (Bursa) Cumhuriyet Üniversitesi Fen  Edebiyat Fak. Fen Bilm. Derg. 28-03, 35-51, 2003.

Dere, Ş., Karacaoğlu, D., Dalkıran, N., Epipelic Diatom Flora of the Nilüfer Stream (Bursa-Turkey). Ot Sistematik Botanik Derg. 10, 1, 177-202,  2003.

Dere, Ş., Sıvacı, E.R. Kızılırmak (Sivas,Giriş-Çıkış) Epipelik, Epifitik ve Epilitik Alg Florası Cumhuriyet Üniversitesi Fen-Ed. Fak. Fen Bilimleri Derg. 28-03, 22-34, 2003.

Dere, Ş., Elmacı, A., Dalkıran, N. Karacaoğlu, D., Dülger, B. İki farklı habitattan bazı mikroalglerin izolasyonu Ot Sistematik Botanik Derg. 9, 2, 167-173,  2002.

Dere, Ş., Karacaoğlu, D., Dalkıran, N., A Study on the Epiphytic Algae of the Nilüfer Stream (Bursa) Turkish  Journal of  Botany 26,  219-233,  2002.

Dere, Ş., Elmacı, A., Karacaoğlu, D., Dalkıran, N. Farklı besi yeri ortamlarında mikroalg kültürü üzerine bir araştırma. Ege Üniv. Su Ürünleri Fak. Su Ürünleri Derg. I. Alg Teknolojisi Sempozyumu Özel Sayı 18/1, 87-100, Ekim 2001 İZMİR.

Dere, Ş., Güneş, T., Sıvacı, R. Spectrophotometric Determination of Chlorophyll-A, B and Total Carotenoid Contents of Some Algae Species Using Different Solvents. Turkish.  Journal of Botany 22, 13-17 1998.

Dülger, B., Dere, Ş. Bursa hayratlarından alınan içme sularının Mikrobiyolojik analizleri. Cum. Üniv. Tıp. Fak . Derg. 19 (3) : 194-198, 1997.
Dere (Ünal), Ş. Aygır Göleti (SİVAS) Sedimanları Üzerinde Yaşayan Diyatomeler.  Cumhuriyet Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fen Bilimleri Derg. Cilt 18,   43-52, 1995.

Obalı, O., Gönülol, A., Dere, Ş. Algal Flora in the Littoral Zone of Lake Mogan. Ondokuz Mayıs Üniv. Fen Dergisi1(3): 33-53, 1989.

Dere (Ünal), Ş. Beytepe ve Alap Göletlerindeki Bazı Bentik Diyatome Cins ve Türlerinin Mevsimsel Değişimi. Doğa Turkısh Journal of Biology. 13 (1), 1-7, 1989.

Özer, Z., Akpınar, M.A, Akçay, M., Erdem, Ü., Güler, R., Yanıkoğlu, A., Ergenoğlu, B., Dere, (Ünal), Ş., Savaşcı, Ş. Kangal Balıklı Kaplıcanın (Sivas) Bazı Kimyasal ve Biyolojik Özelliklerinin Araştırılması. Cum. Üniv. Fen. Ed. Fak. Fen Bilimleri Derg. 5. Cilt Ek Sayı, 1-34, 1987.

Ünal, Ş. Beytepe ve Alap Göletlerinde Bentik Alglerin Mevsimsel Değişimi. Cum. Üniv. Fen Edebiyat Fak. Fen Bilimleri Derg. 3, 211-236, 1985.

Ünal, Ş. Beytepe ve Alap Göletlerinde Fitoplanktonun Mevsimsel Değişimi. Doğa Bilim Dergisi Seri A-2 Cilt 8, Sayı 1, 121-137, 1984.

Boşgelmez, A., Koçak, O.,  Zencirci, N.,  Ünal, Ş. Fitoplankton, Gammarus pulex (L.) ve Notonecta glauca L. Populasyonları Üzerine Malathion'un Etkisi.  Çevre Haberleri,  (9) 50-54 Aralık 1981.

KİTAPLAR

Şükran DERE Tohumsuz Bitki Sistematiği. Cumhuriyet Üniv. Ders Teksirleri No: 18 1988, Sivas.

KONGRE FAALİYETLERİ

Akay E., Hasret S. Dalkıran N., Karacaoğlu D., Alp S., Dere Ş., (2014). Hersek Lagünü’nde (Yalova) Ölçülen Bazı Fiziksel ve Kimyasal Değişkenlerin Mevsimsel Değişimi 22. Ulusal Biyoloji Kongresi, Eskişehir.

Karacaoğlu D., Dalkıran N., Dere Ş., (2014). Nilüfer Çayı’nın (Bursa) Kirlilik Düzeyinin Epilitik Diyatomeler ve Bazı Fizikokimyasal Parametreler Kullanılarak Saptanması IV.  Ulusal Limnoloji Sempozyumu, 25-28 Ağustos 2014, Bursa, s:19. 

Karacaoğlu D., Dalkıran N., Dere Ş., Okan Külköylüoğlu O., Yavuzatmaca M. (2014). Batı Karadeniz Bölgesinde Bulunan Bazı Mağaraların Fitoplanktonik Alg Florası, IV.  Ulusal Limnoloji Sempozyumu, 25-28 Ağustos 2014, Bursa,  s: 99. POSTER BİLDİRİ

Akay E., Dalkıran N., Hasret S., Karacaoğlu D., Dere Ş., (2014). Yalakdere (Yalova)'de Bentik Makroomurgasızlar Kullanılarak Su Kalitesinin Belirlenmesi, IV.  Ulusal Limnoloji Sempozyumu, 25-28 Ağustos 2014, Bursa,  s:132. POSTER BİLDİRİ

Dalkıran N., Karacaoğlu D., Dere Ş., (2014). Dere Islahı İçin Yapılan Çeşitli Betonarme Yapıların Akarsular Üzerindeki Olumsuz Etkileri IV. Bilgilendirme ve AR-GE günleri, Bursa 2014. POSTER BİLDİRİ

Dalkıran N., Karacaoğlu D., Dere Ş., (2014). Su Çerçeve Direktifi ve Biyolojik İzleme
IV. Bilgilendirme ve AR-GE günleri, Bursa 2014 POSTER BİLDİRİ

Karacaoğlu D., Dalkıran N., Dere Ş., (2014). Akarsuların Biyolojik Su Kalitesinin Belirlenmesinde Trofik Diyatome İndeksi’nin (TDI) Kullanılması IV. Bilgilendirme ve AR-GE günleri, Bursa 2014 POSTER BİLDİRİ

Akay E., Dalkıran N., Karacaoğlu D., Dere Ş., (2014). Su Kalitesinin Belirlenmesinde Bentik Omurgasızların Kullanılması IV. Bilgilendirme ve AR-GE günleri, Bursa, 2014. POSTER BİLDİRİ

Dalkıran, N., Karacaoğlu, D., Dere, Ş. (2013). Uluabat Gölü’nün Dünü, Bugünü, Yarını. III. Uluslararası Bursa Su Kongresi ve Sergisi. 22-24 Mart 2013. Bursa. Bildiri Özetleri, Cilt II, s: 935.

Dalkıran, N., Karacaoğlu, D., Dere, Ş. Dorak Z., Bulut C. (2013). Uluabat Gölü’nün Biyolojik Çeşitliliği. 22-23 Mayıs 2013. Biyolojik çeşitlilik Sempozyumu Muğla-Marmaris. S:23-24.

Külköylüoğlu, O., Dügel, M., Sarı, N., Dere, Ş., Dalkıran, N., Karacaoğlu, D., Kayam, S., Çapar, S., Aygen, C. 2010. Limnoecological characteristics of Ostracods from a shallow freshwater lake, Lake Çubuk (Bolu, Turkey). 2nd International Workshop on Research in Shallow Marine and Freshwater Systems, Milazzo-Sicily, Italy 3-10 October 2010. Oral Presentation.

Karacaoğlu, D., Dere, Ş., The Seasonal Variotion of the Phytoplankton of Lake Uluabat (Bursa TURKEY). The Phycologıst; Supplement Abstracts of Presentations from the Annual BPS Winter Meeting. Univ. of Liverpool January, 2001.

Dalkıran, N., Dere, Ş., The Seasonal Variotion of the Epipelic Algae in lake Uluabat (Bursa-TURKEY) The Phycologıst; Supplement Abstracts of Presentations from the Annual BPS Winter  Meeting. Univ.of Liverpool January, 2001.

Dere, Ş., Elmacı, A., Dülger, B., Karacaoğlu, D., Dalkıran, N., Şentürk, E. Epipelic Diatome Flora and Bacteriological Investigation of the Nilüfer Stream (Bursa-TURKEY). The Phycologıst; Supplement Abstracts of Presentations from the Annual BPS Winter Meeting Univ.of Liverpool, January,2001.

Dere, Ş., Dalkıran, N., Karacaoğlu, D., Külköylüoğlu, O., Dügel, M., Kayam, S., Sarı, N. Çubuk Gölü (Bolu) Fitoplanktonu ve Mevsimsel Değişimini Etkileyen Çevresel Faktörler. 4. Ulusal Limnoloji Sempozyumu. 4-6 Ağustos 2010. Abant İzzet Baysal Üniversitesi- Bolu. Bildiri Özetleri, s:13

Karacaoğlu, D., Dalkıran, N., Dere, Ş., Bursa’nın Doğa Turizmi Potansiyeli: Uluabat Gölü.  I. Bursa Turizm Sempozyumu 30 Eylül-2 Ekim 2005 Bursa.

Şentürk, E., Dalkıran, N., Karacaoğlu, D., Kazancı, N., Dere, Ş., Yıldız, G. Orhaneli Çayında Oluşan Kirliliğin Biyolojik ve Fizikokimyasal Parametrelerle Tespit Edilmesi, Aralarındaki İlişkinin Belirlenmesi. V. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi. 5-8 Ekim 2004, Bolu.

Şentürk, E., Karacaoğlu, D., Dalkıran, N., Kazancı, N., Dere, Ş., Yıldız, G. Emet Çayında Oluşan Kirliliğin Biyolojik ve Fizikokimyasal Parametrelerle Tespit Edilmesi, Aralarındaki İlişkinin Belirlenmesi. V. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi 5-8-Ekim 2004, Bolu.

Yıldız, G., Dalkıran, N., Karacaoğlu, D., Dere, Ş., Dere E., Şentürk, E. Güney Marmara Sahillerinde Deniz Suyunun Bazı Fizikokimyasal Parametrelerinin Birbirleri ile Olan İlişkisi  V. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi 5-8 Ekim 2004  Bolu.
Yıldız, G., Karacaoğlu, D., Dalkıran, N., Dere, Ş., Dere E. ve Şentürk, E. Çevresel Faktörlerin Ulva rigida J. Agardh Türünde Pigment İçeriğine Etkileri. V. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi 5-8-Ekim 2004 Bolu.

Yıldız, G., Dere, E., Dalkıran, N., Karacaoğlu, D., Dere, Ş., ve Şentürk, E. “Ulva rigida J. Agardh Türünde Toplam Protein, Toplam Çözünmüş Karbohidrat ve Glutatyon S- Transferaz Enzim Aktivitesinin, Deniz Suyunun Fizikokimyasal Parametreleriyle İlişkisi, V. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi 5-8 Ekim 2004  Bolu.

Şentürk, E., Dalkıran N., Karacaoğlu D., Dere Ş.,  Elmacı  A., Yıldız G. Orhaneli, Emet ve  Mustafakemalpaşa Çaylarının Uluabat Gölüne Etkileri. I. Fiziksel ve Kimyasal Parametrelerle Kirliliğin Etkisinin Belirlenmesi. I. Ulusal Limnoloji Çalıştayı 16-19 Mayıs 2004 Sapanca.

Şentürk, E., Karacaoğlu, D., Dalkıran, N., Kazancı, N., Dere,Ş., Yıldız, G. Orhaneli, Emet ve Mustafakemalpaşa Çaylarının Uluabat Gölüne Etkileri  II. Biyolojik Parametrelerle Kirliliğin Etkisinin Belirlenmesi.  I. Ulusal Limnoloji Çalıştayı 16-19, Mayıs 2004 Sapanca.

Dalkıran, N., Karacaoğlu, D, Dere, Ş., Şentürk, E., Çubuk, H. Fiziksel, Kimyasal ve Biyolojik Faktörlerin Sığ Göl Sistemlerine Etkisi: ULUABAT GÖLÜ ÖRNEĞİ. Türkiye’nin kıta içi su kaynaklarında kirlilik etkileri ve çözüm önerileri. Haziran 2003.

Yıldız, G., Karacaoğlu, D., Dalkıran, N., Dere, E., Dere, Ş. Gemlik Körfezi ve Kapıdağ Yarımadasındaki Kirliliğin Bazı Fizikokimyasal Parametrelerle ve Kirletici Faktörlerle Birlikte Araştırılması.  Sualtı Bilim ve Teknolojisi Toplantısı. 05-07 Aralık 2003 Bursa.

Yıldız, G., Karacaoğlu, D., Dalkıran, N., Dere, E., Dere, Ş. Gemlik Körfezi ve Kapıdağ Yarımadasında Ulva rigida C.Agardh Türünde Pigment ve Protein İçeriklerinin Derinliğe ve Fizikokimyasal Parametrelere Bağlı Olarak Değişimi. Sualtı Bilim ve Teknolojisi Toplantısı  05-07 Aralık 2003 Bursa.

Dalkıran, N., Karacaoğlu, D.Yıldız.,G., Dere,E., Dere, Ş. Gemlik Körfezi ve Kapıdağ Yarımadasındaki Bazı Chlorophyta Üyelerinin Toplam Protein, Toplam Çözünmüş Karbohidrat ve Pigment İçeriklerinin Saptanması. Sualtı Bilim ve Teknoloji Toplantısı. 22-24 Kasım 2002 İstanbul.

Karacaoğlu, D., Dere, Ş., Dalkıran, N. Uluabat gölünün (Bursa) Fitoplanktonunun Kompozisyonu ve Yoğunluğu Üzerine Fiziksel ve Kimyasal Parametrelerin Etkisi. IV. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kong. Ekim 2001 Bodrum.

Dalkıran, N., Karacaoğlu, D., Dere, Ş. Torunoğlu, T., Şentürk, E. Uluabat Gölü’nün (Bursa) Kirlilik Düzeyinin Bazı Fiziksel ve Kimyasal Parametrelerle Değerlendirilmesi IV. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kong. Ekim 2001 Bodrum.

Dalkıran, N., Dere, Ş., Karacaoğlu, D., Fiziksel Faktörlerin ve Bazı Nütrientlerdeki Artışın Uluabat gölü (Bursa) Bentik Alg Florası Üzerine Etkileri. IV. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kong. Ekim 2001 Bodrum.

Karacaoğlu, D., Dalkıran, N., Dere, Ş. Uluabat Gölü’nde (Bursa) Tespit edilen Fitoplanktonik ve Bentik Alg Florasının Tür Çeşitliliği. IV. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kong. Ekim 2001 Bodrum.

Dere, Ş., Elmacı, A., Dülger, B., Karacaoğlu, D., Şentürk, E. Nilüfer Çayının Limnolojik ve Bakteriyolojik yönden incelenmesi. XIV. Ulusal Biyoloji Kong. 7-10 Eylül 1998 Samsun.

Sıvacı, E.R., Dere Ş., Melendiz Çayı’nın Epipelik Diyatomelerinin Mevsimsel Değişimi. XIV. Ulusal Biyoloji Kongresi 7-10 Eylül 1998 Samsun.

Kılınç, S. Dere, Ş. Hafik Gölü (Sivas) Fitoplanktonunun Mevsimsel Değişiminin incelenmesi. IX. Ulusal Biyoloji Kongresi Cilt 3, 589-605, 21-23 Eylül 1988 Sivas.

Dere, Ş. Boşgelmez, A., Çakmakçı, L.  Bacillus  thuringiensis var. thuringiensis'in Farklı Dozlarının Alg Populasyonlarının Mevsimsel Değişimleri Üzerindeki Etkisi. IX. Ulusal Biyoloji Kongresi Cilt 3, 275-281, 21-23 Eylül 1988 Sivas.

ARAŞTIRMA PROJELERİ

Şükran DERE, Egemen DERE, Gamze YILDIZ. Güney Marmara Makroalglerinin Antioksidan İçeriklerinin ve Radikal Süpürücü Etkilerinin Belirlenmesi. Uludağ Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi (Proje No: F-2009/43).

Şükran DERE, Egemen DERE, Gamze YILDIZ, Mihriban ÇETİN. Yeşil Deniz yosunlarının Ekofizyolojisi; Atmosferik CO2 Miktarındaki Artışın Fotosentetik Performans Üzerine Etkileri. Uludağ Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi (Proje No: UAP(F)-2011/79).

Okan KÜLKÖYLÜOĞLU, Muzaffer DÜGEL, Sezer KAYAM, Şükran DERE, Derya AKDEMİR. Çubuk Gölünde Zamana Bağlı Değişimlerin Limnoekolojik Yapı Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi (proje no: 108Y067)

Kazancı, N., Girgin, S., Dügel, M.,Oğuzkurt,D., Mutlu, B., Dere, Ş., Barlas, M., Özçelik, M. Köyceğiz, Beyşehir, Eğirdir, Akşehir, Eber, Çorak, Kovada, Yarışlı, Bafa, Salda, Karataş, Çavuşçu, Gölleri, Küçük ve Büyük Menderes Deltası, Güllük Sazlığı, Karamuk Bataklığı’nın Limlonojisi, Çevre  Kalitesi  ve Biyolojik Çeşitliliği. İmaj Yayınevi, ISBN 975-7852-59-7, 1999 Ankara.

Dere, Ş., Elmacı, A., Dülger, B., Karacaoğlu, D., Dalkıran, N., Fitoplankton Kültürü. Uludağ Üniv. Araştırma Fonu Proje No 1998/34.

İDARİ GÖREVLER

Cumhuriyet Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Botanik Anabilim Dalı Başkanlığı (1983-1985)

Cumhuriyet Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yönetim Kurulu Üyeliği (1982-1985 )

Cumhuriyet Üniversitesi öğrenci yurdu yönetim kurulu üyeliği  (1983-1985)

Cumhuriyet Üniversitesi IX. Ulusal Biyoloji Kongresi Bilim Kurulu ve düzenleme Kurulu Üyeliği (1988)

Cumhuriyet Üniversitesi Gürün Meslek Yüksek Okulu Yönetim Kurulu üyeliği (1994-1996

Uludağ Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Hidrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanlığı
(1996- )
Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Eğitim Öğretim Koordinasyon Kurulu Üyeliği (1997-2010)

Uludağ Üniversitesi Su Altı Bilim ve Teknolojisi Toplantısı (SBT) Bilim Kurulu Üyeliği (2003)

Uludağ Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölüm Başkanlığı (2010-2013)

 


Uludağ Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü
© Dr. Murat SEVİNÇ