Doç. Dr. Ruziye DAŞKIN

Telefon : 0 224 2941878
Fax  : 0 224 2941899
E-posta : ruziyeg uludag.edu.tr

 EĞİTİM DURUMU

Lisans:
Uludağ Üniversitesi, Fen - Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, 1997.

Yüksek Lisans:
Uludağ Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Anabilim Dalı, Botanik Bilim Dalı, 2001.

Doktora:
Uludağ Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Anabilim Dalı, Botanik Bilim Dalı, 2008.

Yüksek Lisans Tezi:
Bursa Şehir Florası

Doktora Tezi:
Uludağ (Bursa) Florası

ÇALIŞMA ALANI: Bitki sistematiği, Türkiye Florası, Galium L. cinsi, Alyssum L. Cinsi

MAKALELER

Yılmaz, Ö., Kaynak G., Daşkın, R., Meriçlioğlu, A. 2011. Dianthus goekayi (Caryophyllaceae), a new species from Turkey. Annales Botanici Fennici. Annales Botanici Fennici 48 (1): 74-78

Yılmaz, Ö., Daşkın, R., Kaynak, G. 2010. Stachys pseudobombycina sp. nova (Lamiaceae) from South Anatolia, Turkey. Nordic Journal of Botany 28:1-3.

Daşkın, R., Yılmaz, Ö., Kaynak G. 2009. Stachys ketenoglui sp. nov. (sect. Infrarosularis) (Labiatae/Lamiaceae) from south Anatolia, Turkey. Nordic Journal of Botany 27(3): 238-242.

Daşkın, R., Yılmaz, Ö., Kaynak G. 2009. Prometheum crysanthum subsp. uludaghense (Crassulaceae), a new taxon from Turkey.Annales Botanici Fennici46(5): 456-458.

Daşkın, R., Yılmaz, Ö. 2009. Centaurea kaynakiae (Asteraceae), a new species from northwest Anatolia, Turkey. Annales Botanici Fennici46(5): 474-478.

Kaynak, G., Daşkın, R., Yılmaz, Ö., Erdoğan, E. 2006. Verbascum yurtkuranianum (Scrophulariaceae), a new species from Northwest Anatolia, Turkey. Annales Botanici Fennici. 43 (6): 456-459.

Özbek, M. U., Vural, M., Daşkın, R. A new species of Cota J.-Gay (Asteraceae, Anthemideae) from Uludağ, Turkey, 2011. Turkish Journal of Botany 35 (4): 331-336.

Selvi, S., Erdoğan, E., Daşkın, R. 2008. Hyacinthella lineata (Liliaceae) Üzerinde Morfolojik, Anatomik ve Ekolojik Araştırmalar, Ekoloji, Vol. 16, No. 68, 24-32.

Daşkın, R, Kaynak, G. 2011. Conservation Status of Five Endemic Species Distributed in Northwest Turkey, Phytologia Balcanica 17(2): 213-219.

Yılmaz, Ö, Daşkın, R., Kaynak, G. 2011. IUCN categories of three Linum L. (Linaceae) taxa endemic to Turkey, Biological Diversity and Conservation 4 (1): 133-138.

E. Erdoğan, G. Kaynak, Daşkın, R., Yılmaz, Ö. 2011. The Vascular Flora of Katırlı Mountain (Bursa, Turkey), Biological Diversity and Conservation 4 (1): 148-170.

Daşkın, R, Kaynak, G. 2010. Vascular Flora of Uludag Mt (Bursa, Turkey)-I, Phytologia Balcanica 16(3): 367-381.

Daşkın, R, Kaynak, G. 2010. Vascular Flora of Uludag Mt (Bursa, Turkey)-II, Phytologia Balcanica 16(3): 383-409.

Daşkın, R., Yılmaz, Ö., Kaynak, G. 2006. Presence of Cirsium eriophorum (L.) Scop. (Asteraceae) in Turkey. Turkish Journal of Botany 30 (6): 461-465.

Günay Daşkın, R., Kaynak, G. 2006. Bursa Şehir florası. OT Sistematik Botanik Dergisi (The Herb Journal of Systematic Botany) 13 (1): 125-158.

Kaynak, G., Tarımcılar, G., Daşkın, R., Yılmaz, Ö. 2006. Uluborlu (Isparta) Florası. OT Sistematik Botanik Dergisi (The Herb Journal of Systematic Botany) 13 (2): 49- 90.

Kaynak, G., Günay, R., Tarımcılar, G., Benlioğlu, O., Yılmaz, Ö. 2003. New floristic records for the grid square A 2 (Bursa) and B 3 (Uluborlu-Isparta, Turkey). OT Sistematik Botanik Dergisi (The Herb Journal of Systematic Botany) 10 (2): 169-79.

Benlioğlu, O. Kaynak, G., Tarımcılar, G., Daşkın, R., Yılmaz, Ö. 2005. Türkiye Florasındaki Çeşitli Kareler İçin Yeni Floristik Kayıtlar. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi 9 (2): 11 -14.

Kaynak, G., Tarımcılar, G., Daşkın, R., Yılmaz, Ö. 2008. Chorological and Ecological Investigations on Cheilanthoid Ferns in Turkey. U. U. Journal of Biological & Environmental Sciences (JBES) 2 (1): 19-24.

Daşkın, R., Yılmaz, Ö., Kaynak, G. 2007. A New Record For The Flora of Turkey: Dactylorhiza maculata (L.) Soó (Orchidaceae). U. U. Journal of Biological & Environmental Sciences (JBES) 1(1): 11-14.

G. Kaynak, R. Daşkın, Ö. Yılmaz. 2010. İnegöl Bitkileri, İnegöl Belediyesi Kent Müzesi Kültür Sanat Tarih Dergisi, 1 (2): 14-15.

R. Daşkın, G. Kaynak. 2010. Uludağ Bitkileri, Bursa’da Sağlık Dergisi, Bursa Sağlık Müdürlüğü Yayın Organı, Ekim-Kasım-Aralık 2010, s. 72-74, ISSN: 1300-8714.

G. Kaynak, R. Daşkın, Ö. Yılmaz. 2009. Uludağ’ın Endemik Bitkileri, GÜMÇED Yeşil Nokta Yaşam ve Kültür Dergisi, Mart 2009, Sayı 03: 29-35.

R. Daşkın, G. Kaynak. 2008. Centaurea L., Uludağ Arıcılık Dergisi, 8 (1): 9-11.

KİTAPLAR

Kaynak G., Daşkın, R., Yılmaz, Ö. 2008. Bursa Bitkileri (Genişletilmiş II. Baskı) T. C. Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü Yayınları, Yayın No: 08-029-0476, U. Ü. Basımevi Müdürlüğü, Bursa. 679 s. (ISBN 975 6149 15 9).

KONGRE ETKİNLİKLERİ

Erdoğan, E., Daşkın, R., Kaynak, G. 2008. Flora of Uludag Mountain (Bursa-Turkey). Plant Biology and Botany Congress, [Abstract]. Section Presentations; Systematics Section /ASPT. Presentation ID: 466, p. 118, July 26-30, University of British Columbia, Vancouver BC, CANADA.

Selvi, S., Daşkın, R., Erdoğan, E., Kaynak, G. 2007. Morphological, Anatomical and Ecological Studies on Endemic Arabis drabiformis Boiss. Plant Biology and Botany Congress, Poster Abstract Book, pp. 287, P 59003, July 7-11 2007, Chicago, Illinois, USA.

Erdoğan, E., Daşkın, R., Selvi, S., Kaynak, G. 2007. Morphological, Anatomical and Ecological Studies on Endemic Erodium sibthorpianum Boiss. Plant Biology and Botany Congress, Poster Abstract Book, pp. 290, P 59016, July 7-11 2007, Chicago, Illinois, USA.

Tarımcılar, G., Daşkın, R., Yılmaz, Ö., Kaynak, G. 2010. Seed Morphology of Some Turkish Mentha L. (Lamiaceae) Taxa. XIII OPTIMA Meeting, Proceedings of Abstracts, pp. 114, March 22-26 2010, Antalya, TÜRKİYE.

Daşkın, R., Yılmaz, A., Yılmaz, Ö., Kaynak, G. 2010. The Contributions to Micromorphological Characters of Alyssum dudleyi and Its Geographical Distribution. Botany 2010 Congress, Poster Abstract Book, pp. 126, P 547, July 31-August 4 2010, Rhode Island, Providence, USA.

Daşkın, R., Yılmaz, Ö., Kaynak, G. 2010. A new subspecies of Paeonia L. from Northwest Anatolia, Turkey. Botany 2010 Congress, Poster Abstract Book, pp. 127, P 548, July 31-August 4 2010, Rhode Island, Providence, USA.

Daşkın, R., Kaynak, G. 2010. Some Threatened Plants of Uludag Mountain, Northwest Anatolia, Turkey. Botany 2010 Congress, Poster Abstract Book, pp. 150, P 650, July 31-August 4 2010, Rhode Island, Providence, USA.

Kaynak, G., Daşkın, R., Yılmaz, Ö. Mustafakemalpaşa Bitkileri, Mustafakemalpaşa (Kirmasti) Sempozyumu, Bildiriler Kitabı, 417-418/457-458, 7-9 Ekim 2011, Mustafakemalpaşa Belediyesi, Bursa

Daşkın, R., Kaynak, G. 2007. Yapılaşmanın Uludağ’ın Bitki Örtüsü Üzerine Etkileri. I. Bursa Kentine Çözümler Sempozyumu. TMMOB (Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği). Bursa İl Koordinasyon Kurulu. Bildiriler Kitabı s.180-190, 5-7 Nisan 2007. Bursa.

Daşkın, R., Kaynak, G. 2005. Uludağ’ın Bitki Çeşitliliği ve Çeşitliliğine Etki Eden Faktörler, I. Bursa Turizm Sempozyumu. 30 Eylül-2 Ekim 2005, Bursa, Bildiriler Kitabı, s. 174-181.

Daşkın, R., Kaynak, G. 2005. Uludağ Endemikleri ve Uludağ’daki Populasyonlarının Durumu, I. Bursa Turizm Sempozyumu. 30 Eylül-2 Ekim 2005, Bursa, Bildiriler Kitabı, s. 232-241.

Daşkın, R., Yılmaz, Ö., Kaynak, G. 2004. Uludağ Endemikleri ve Tehlike Kategorileri. V. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, 5-8 Ekim 2004, Bolu, Bildiri Özetleri Kitabı. s. 57.

Kaynak, G., Günay, R., Yılmaz, Ö. 2002. Uludağ. 1. Bursa Halk Kültürü Sempozyumu, 4- 6 Nisan 2002, Bursa. Bildiri Kitabı, Cilt I. s. 201-210.

Daşkın, R. Mudanya İlçesi (Bursa) Sahilindeki Vasküler Bitki Çeşitliliği, X. Ekoloji ve Çevre Kongresi, Bildiri Özet Kitabı, s. 322, Poster 182, 4-7 Ekim Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale.

40. R. Daşkın, Yılmaz, Ö., Kaynak, G. Uludağ Endemiği Olan Galium olympicum’un Mikromorfolojisi, Ekolojisi ve Koruma Durumu, X. Ekoloji ve Çevre Kongresi, Bildiri Özet Kitabı, s. 380, Poster 239, 4-7 Ekim Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale

R. Daşkın, Kaynak, G. 2010. Uludağ Milli Parkı (Bursa)’nın Çok Tehlikede ve Tehlikede Sınıfında Yer Alan Bitkileri. 20. Ulusal Biyoloji Kongresi, Poster Bildileri Kitabı, s. 575, 21-25 Haziran 2010, Pamukkale Üniversitesi, Denizli, TÜRKİYE.

R. Daşkın, Kaynak, G. 2010. Uludağ (Bursa)’ın Abietum ve Alpinetum Zonlarındaki Bitki Çeşitliliğinin Karşılaştırılması. 20. Ulusal Biyoloji Kongresi, Poster Bildileri Kitabı, s. 574, 21-25 Haziran 2010, Pamukkale Üniversitesi, Denizli, TÜRKİYE.

Yılmaz, Ö., R. Daşkın, Yılmaz, A., Kaynak, G. 2010. Bursa Çevresinde Yetişen Bazı Lokal Endemiklerin IUCN Kırmızı Liste Sınıfları ve Ölçütlerine Göre Doğadaki Durumları ile İlgili Veriler, Ekoloji 2010 Sempozyumu, Poster Bildileri Kitabı, P 52, s. 155, 5-7 Mayıs 2010, Aksaray Üniversitesi, Aksaray, TÜRKİYE.

Erdoğan, E., Daşkın, R., Yılmaz, Ö., Kaynak, G. 2006. Bursa Yöresinde Doğal Olarak Yetişen Geofitik Monokotiledon Türleri Üzerinde Bir Araştırma. XVIII. Ulusal Biyoloji Kongresi, Özetler Kitabı, s.132-133, PS-127, 26-30 Haziran 2006, Kuşadası/ Aydın,

Erdoğan, E., Daşkın, R., Kaynak, G. 2005. Bursa’nın Anıt Ağaçları, I. Bursa Turizm Sempozyumu, Poster Bildirileri Kitabı, s. 414-419, 30 Eylül-2 Ekim 2005, Bursa,

Kaynak, G., Benlioğlu, O., Tarımcılar, G., Yılmaz, Ö., Günay, R. 2002. İç Anadolu Eğreltilerinin Korolojisi, Özetler Kitabı, s. 126, p. 101, XVI. Ulusal Biyoloji Kongresi, 4-7 Eylül 2002, Malatya.

ARAŞTIRMA PROJELERİ

Vegetation Conservation in Uludag National Park (Uludağ Milli Parkı’ndaki Bitki Örtüsünün Korunması), Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), Küresel Çevre Fonu (GEF), Küçük Ölçekli Projelere Destek Programı (SGP), 2002 / TUR- 01-12 (Yardımcı Araştırmacı).

Bursa Şehir Florası, U. Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu, Proje No: 2002 /26 (Yardımcı Araştırmacı).

Uludağ Florası, U. Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu, Proje No: F-2003 / 101 (Yardımcı Araştırmacı).

Türkiye’de Yayılışı Olan Linum L. (Linaceae) Taksonları Üzerinde Sistematik Araştırmalar, U. Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu, Proje No: F-2008/71 (Yardımcı Araştırmacı).

Batı Anadolu’da (Marmara Bölgesi, Ege Bölgesi, Batı Akdeniz Bölgesi) Yayılışı olan Alyssum L. (Brassicaceae) Taksonları Üzerinde Morfolojik ve Palinolojik Araştırmalar, U. Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu, Proje No: F(U) 2009/40 (Yardımcı Araştırmacı).

Galium L. (Rubiaceae) Cinsinin Kolgyda Seksiyonunun Türkiye’de Yayılışı Olan Taksonları Üzerinde Sistematik Araştırmalar, U. Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu, Proje No: UAP (F) 2010/57 (Proje Yürütücüsü).

Türkiye’deki Linum L. (Linaceae) Türlerinin Akrabalık İlişkilerinin Plastid DNA’sında yer alan rbcL geni ve Nüklear Ribozomal DNA’daki ITS Bölgesi’nin Sekans Analizleri ile Belirlenmesi, U. Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu, Proje No: UAP (F) 2011/40 (Yardımcı Araştırmacı).

Türkiye'de Doğal Olarak Yetişen Bazı Endemik Türlerin Klasik ve Biyoteknolojik Yöntemlerle Kültüre Alınması ve Ekonomiye Kazandırılması, T. C. Tarım ve Köy işleri Bakanlığı, Araştırma Geliştirme Projesi, TAGEM-11/AR-GE/14 (Yardımcı Araştırmacı).

Orhaneli, Büyükorhan ve Harmancık İlçeleri (Bursa) Florasının Belirlenmesi, U. Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu, Proje No: UAP (F)- 2011/73 (Proje Yürütücüsü).

İDARİ GÖREVLER

U. Ü. Büyükorhan MYO Müdür, 2015 - Devam ediyor.

 


Uludağ Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü
© Dr. Murat SEVİNÇ