Yrd. Doç. Dr. Nurhayat DALKIRAN

Telefon : 0 224 2941866
Fax  : 0 224 2941899
E-posta : dalkiran uludag.edu.tr

 
EĞİTİM DURUMU


Lisans: Hacettepe Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, 1994.

Yüksek Lisans:
Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2000.

Yüksek Lisans Tezi:
Uluabat (Bursa) Gölü’nün Epipelik, Epifitik ve Epifitik alglerinin Mevsimsel Değişimi (2000) Uludağ Üniv. Fen Bilm Ens. BURSA.

Doktora:
Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006.

Doktora Tezi: Orhaneli çayının Epilitik Diyatomeleri ile Bentik Omurgasızlarının İlişkilendirilmesi Yoluyla Kirlilik Düzeyinin Saptanması. Uludağ Üniv. Fen Bilm Ens. BURSA, 2006.

ÇALIŞMA ALANI: Hidrobiyoloji, Limnoloji.

MAKALELER

Ş. Dere, A. Elmacı, D. Karacaoglu, N. Dalkıran, (2001). "Farklı besi yeri ortamlarında mikro alg kültürü üzerine bir araştırma", Ege Üniv. Su Ürünleri Fak. Su Ürünleri Derg., "18/1 Special Issue", 87-100.

Ş. Dere, A. Elmacı, N. Dalkıran, D. Karacaoglu, B. Dülger (2002). "Iki farklı habitattan bazı mikroalglerin izolasyonu", Ot Sistematik Botanik Dergisi , 9 (2): 167-173.

Ş. Dere, D. Karacaoğlu, N. Dalkıran, (2002). "A Study on the Epiphytic Algae of the Nilüfer Stream (Bursa) ", Turkish Journal of Botany, 26(4): 219-233.

Ş. Dere, D. Karacaoğlu, N. Dalkıran (2003). "Epipelic Diatom Flora of the Nilüfer Stream (Bursa-Turkey)", Ot Sistematik Botanik Dergisi , 10 (1): 177-202.

Ş. Dere, D. Karacaoğlu, N. Dalkıran, "A Study On The Epilithic Algae of the Nilüfer Stream (Bursa) ", Cumhuriyet Üniversitesi Fen Edebiyat Fak. Fen Bilimleri Dergisi, 28 (3): 35-51.

Ş. Dere, N. Dalkıran, D. Karacaoğlu, G. Yıldız ve E. Dere, (2003). "The determination of total protein, total soluble carbohydrate and pigment contents of some macroalgae collected from Gemlik -Karacaali (Bursa) and Erdek-Ormanlı (Balıkesir) in the sea of Marmara, Turkey”,  Oceanologia, 45(3): 453-471.

D. Karacaoğlu, Ş. Dere, N. Dalkıran, (2004). "A Taxonomic Study on the Phytoplankton of Lake Uluabat (Bursa)", Turkish Journal of Botany, 28 (5): 473-485.

Ş. Dere, N. Dalkıran, D. Karacaoglu, A. Elmacı, B. Dülger, E. Sentürk, (2006). "Relationships Among Epipelic Diatom Taxa, Bacterial Abundances and Water Quality in a Highly Polluted Stream Catchment, Bursa-Turkey”,  Environmental Monitoring and Assessment, 112 (1-3): 1-22 pp.,

N. Dalkıran, D. Karacaoğlu, Ş. Dere, E. Şentürk, T. Torunoğlu, (2006). "Factors affecting the current status of a eutrofic shallow Lake (Lake Uluabat; Turkey): relations between water physical and chemical variables” Chemistry and Ecology, 22(4): 279-298.

D. Karacaoğlu, N. Dalkıran, Ş. Dere, (2006). "Factors Affecting the Phytoplankton Diversity and Richness in a Shallow Eutrophic Lake in Turkey", Journal of Freshwater Ecology , 21 (4): 575- 581.

E. Dere, G. Yıldız, N. Dalkıran, D. Karacaoğlu Ş. Dere, (2007). "Changes in Glutathione S Transferase Enzyme Activity in Ulva rigida According to Abiotic Factors and Locations", Ekoloji , 16 (64): 1-8.

N. Dalkıran, (2009). "A new species of Prosopistoma Latreille 1833 (Ephemeroptera: Prosopistomatidae) from northwestern Turkey", Aquatic Insects , "31 (2): 119-131.

S. Öztürk, S. Oran, S. Güvenç, N. Dalkıran, (2010). "Analysis of the distribution of epiphytic lichens in the oriental beech (Fagus orientalis Lipsky) forests along an altitudinal gradient in Uludağ mountain, Bursa-Turkey, Pakistan Journal of Botany, 42(4): 2661-2670.

O. Külköylüoğlu, N. Sarı, M. Dügel, Ş. Dere, N. Dalkıran, C. Aygen, S. Çapar,  Dinçer, (2014). "Effects of limnoecological changes on the Ostracoda (Crustacea) community in a shallow lake (Lake Çubuk, Turkey). Limnologica,” 46: 99-108.

KONGRE ETKİNLİKLERİ

Dalkıran, N. and Dere, Ş. (2001). The Seasonal Variotion of the Epipelic Algae in lake Uluabat  (Bursa-  TURKEY) The Phycologist, Supplement, Abstracts of Presentations from the Annual British Phycological Society Winter Meeting, Univ. of Liverpool January, 2001, Number 58, 31p.

Dere, Ş., Elmacı, A., Dülger, B., Karacaoğlu, D., Dalkıran, N., Şentürk, E. (2001). Epipelic Diatom Flora and Bacteriological Investigation of the Nilüfer Stream (Bursa-TURKEY). The Phycologist; Supplement Abstracts of Presentations from the Annual BPS Winter Meeting, Univ. of Liverpool January,2001, Number 58, 32p.

Külköylüoğlu, O., Dügel, M., Sarı, N., Dere, Ş., Dalkıran, N., Karacaoğlu, D., Kayam, S., Çapar, S., Aygen, C. 2010. Limnoecological characteristics of Ostracods from a shallow freshwater lake, Lake Çubuk (Bolu, Turkey). Miscellanea INGV 07 Abstracts Volume, 2nd International Workshop on Research in Shallow Marine and Freshwater Systems, Milazzo-Sicily, Italy 3-10 October 2010. Oral Presentation 43s.

Dere, Ş., Karacaoğlu, D. ve Dalkıran, D. (1999). Nilüfer Çayı’nın Epifitik ve Epilitik Alglerinin Mevsimsel Değişimi X. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu 1999 Adana, Bildiri ve Poster Özetleri 87p.

Karacaoğlu, D., Dere, Ş. ve Dalkıran, N. (2001). Uluabat gölünün (Bursa) Fitoplanktonunun Kompozisyonu ve Yoğunluğu Üzerine Fiziksel ve Kimyasal Parametrelerin Etkisi. IV. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kong. Ekim 2001 Bodrum, Bildiri Özet Kitabı 11p.

Dalkıran, N., Dere, Ş. ve Karacaoğlu, D. (2001). Fiziksel Faktörlerin ve Bazı Nütrientlerdeki Artışın Uluabat gölü (Bursa) Bentik Alg Florası Üzerine Etkileri. IV. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kong. Ekim 2001 Bodrum, Bildiri Özet Kitabı 12p.

Karacaoğlu, D., Dalkıran ve N., Dere, Ş. (2001). Uluabat Gölü’nde (Bursa) Tespit edilen Fitoplanktonik ve Bentik Alg Florasının Tür Çeşitliliği. IV. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kong. Ekim 2001 Bodrum, Bildiri Özet Kitabı 24p.

Dalkıran, N., Karacaoğlu, D., Dere, Ş. Torunoğlu, T. ve Şentürk, E.  (2001). Uluabat Gölü’nün (Bursa) Kirlilik Düzeyinin Bazı Fiziksel ve Kimyasal Parametrelerle Değerlendirilmesi IV. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kong. Ekim 2001 Bodrum, Bildiri Özet Kitabı 86p.

Dalkıran, N., Karacaoğlu, D.Yıldız.,G., Dere,E. ve Dere, Ş. (2002). Gemlik Körfezi ve Kapıdağ Yarımadasındaki Bazı Chlorophyta Üyelerinin Toplam Protein, Toplam Çözünmüş Karbohidrat ve Pigment İçeriklerinin Saptanması. Sualtı Bilim ve Teknoloji Toplantısı. 22-24 Kasım 2002, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul. Bildiriler Kitabı s: 88 – 95.

Dalkıran, N., Karacaoğlu, D, Dere, Ş., Şentürk, E. ve Çubuk, H. (2003). Fiziksel, Kimyasal ve Biyolojik Faktörlerin Sığ Göl Sistemlerine Etkisi: ULUABAT GÖLÜ ÖRNEĞİ. Türkiye’nin kıta içi su kaynaklarında kirlilik etkileri ve çözüm önerileri. Haziran 2003. Bildiriler Kitabı s: 177 – 190. Finike, Türkiye

Yıldız, G., Karacaoğlu, D., Dalkıran, N., Dere, E. ve Dere, Ş. (2003). Gemlik Körfezi ve Kapıdağ Yarımadasındaki Kirliliğin Bazı Fizikokimyasal Parametrelerle ve Kirletici Faktörlerle Birlikte Araştırılması. Sualtı Bilim ve Teknolojisi Toplantısı. 05-07 Aralık 2003 Uludağ Üniversitesi, Bursa. Bildiriler Kitabı s: 1-9.

Yıldız, G., Karacaoğlu, D., Dalkıran, N., Dere, E. ve Dere, Ş. (2003). Gemlik Körfezi ve Kapıdağ Yarımadasında Ulva rigida C.Agardh Türünde Pigment ve Protein İçeriklerinin Derinliğe ve Fizikokimyasal Parametrelere Bağlı Olarak Değişimi. Sualtı Bilim ve Teknolojisi Toplantısı 05-07 Aralık 2003, Uludağ Üniversitesi, Bursa. Bildiriler Kitabı s: 10-19.

Şentürk, E., Dalkıran N., Karacaoğlu D., Dere Ş.,  Elmacı  A. ve Yıldız G. (2004). Orhaneli, Emet ve Mustafakemalpaşa Çaylarının Uluabat Gölüne Etkileri. I. Fiziksel ve Kimyasal Parametrelerle Kirliliğin Etkisinin Belirlenmesi. I. Ulusal Limnoloji Çalıştayı, 16-19 Mayıs 2004, İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi, Sapanca, Özet Kitabı 14-15pp.

Şentürk, E., Karacaoğlu, D., Dalkıran, N., Kazancı, N., Dere,Ş. ve Yıldız, G. (2004). Orhaneli, Emet ve Mustafakemalpaşa Çaylarının Uluabat Gölüne Etkileri II. Biyolojik Parametrelerle Kirliliğin Etkisinin Belirlenmesi.  I. Ulusal Limnoloji Çalıştayı, 16-19 Mayıs 2004, İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi, Sapanca, Özet Kitabı 21p.

Yıldız, G., Dalkıran, N., Karacaoğlu, D., Dere, Ş., Dere E. ve Şentürk, E. (2004). Güney Marmara Sahillerinde Deniz Suyunun Bazı Fizikokimyasal Parametrelerinin Birbirleri ile Olan İlişkisi. V. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi 5-8 Ekim 2004  Bolu, Bildiri Özet Kitabı, 21p.

Şentürk, E., Karacaoğlu, D., Dalkıran, N., Kazancı, N., Dere, Ş. ve Yıldız, G. (2004). Emet Çayında Oluşan Kirliliğin Biyolojik ve Fizikokimyasal Parametrelerle Tespit Edilmesi, Aralarındaki İlişkinin Belirlenmesi. V. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi 5-8-Ekim 2004  Bolu, Bildiri Özet Kitabı, 22p.

Yıldız, G., Karacaoğlu, D., Dalkıran, N., Dere, Ş., Dere E. ve Şentürk, E. (2004). Çevresel Faktörlerin Ulva rigida J. Agardh Türünde Pigment İçeriğine Etkileri. V. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi 5-8-Ekim 2004 Bolu, Bildiri Özet Kitabı, 25p.
Şentürk, E., Dalkıran, N., Karacaoğlu, D., Kazancı, N., Dere, Ş. ve Yıldız, G. (2004). Orhaneli Çayında Oluşan Kirliliğin Biyolojik ve Fizikokimyasal Parametrelerle Tespit Edilmesi, Aralarındaki İlişkinin Belirlenmesi. V. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi. 5-8 Ekim 2004 Bolu, Bildiri Özet Kitabı, 29p.

Yıldız, G., Dere, E., Dalkıran, N., Karacaoğlu, D., Dere, Ş. ve Şentürk, E.(2004). “Ulva rigida J. Agardh Türünde Toplam Protein, Toplam Çözünmüş Karbohidrat ve Glutatyon S- Transferaz Enzim Aktivitesinin, Deniz Suyunun Fizikokimyasal Parametreleriyle İlişkisi. V. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi 5-8 Ekim 2004  Bolu, Bildiri Özet Kitabı, 30p.

Karacaoğlu, D., Dalkıran, N. ve Dere, Ş. (2005). Bursa’nın Doğa Turizmi Potansiyeli: Uluabat Gölü.  I. Bursa Turizm Sempozyumu 30 Eylül-2 Ekim 2005, Bursa. Bildiriler Kitabı s: 86 – 93.

Karacaoğlu, D., Dalkıran, N., Dere, Ş. ve Şentürk, E.(2008). Emet Çayı’nın Kirlilik Düzeyinin Epipelik Diyatomelere Dayandırılarak Saptanması.19. Ulusal Biyoloji Kongresi, 23-27 Haziran 2008, Trabzon. Bildiri Özet Kitabı 288p.

Dalkıran, N., Karacaoğlu, D., Dere, Ş. ve Şentürk, E. (2008). Orhaneli Çayı’nın Kirlilik Düzeyinin Epilitik Diyatomelere Dayandırılarak Saptanması.19. Ulusal Biyoloji Kongresi, 23-27 Haziran 2008, Trabzon. Bildiri Özet Kitabı 288p.

Dere, Ş., Dalkıran, N., Karacaoğlu, D., Külköylüoğlu, O., Dügel, M., Kayam, S., Sarı, N. (2010). Çubuk Gölü (Bolu) Fitoplanktonu ve Mevsimsel Değişimini Etkileyen Çevresel Faktörler. 4. Ulusal Limnoloji Sempozyumu. 4-6 Ağustos 2010. Abant İzzet Baysal Üniversitesi- Bolu. Bildiri Özetleri, s:13

Z. Dorak, D. Karacaoğlu, N. Dalkıran, C. Bulut, (2010). Uluabat Gölü (Bursa) Zooplankton Kompozisyonu ve Çevresel Değişkenler Arasındaki İlişkiler. 4. Ulusal Limnoloji Sempozyumu. 4-6 Ağustos 2010. Abant İzzet Baysal Üniversitesi- Bolu. Bildiri Özetleri, s:15

Dalkıran, N., Karacaoğlu, D., Dere, Ş. (2013). Uluabat Gölü’nün Dünü, Bugünü, Yarını. III. Uluslararası Bursa Su Kongresi ve Sergisi. 22-24 Mart 2013. Bursa. Bildiri Özetleri, Cilt II, s: 935.

Dalkıran, N., Karacaoğlu, D., Dere, Ş. Dorak Z., Bulut C. (2013). Uluabat Gölü’nün Biyolojik Çeşitliliği. 22-23 Mayıs 2013. Biyolojik çeşitlilik Sempozyumu Muğla-Marmaris. S:23-24.

Küçükkara, R. Ş. Çınar, N. Dalkıran, M. Ceylan ve S. Savaşer, (2013). Uluabat Gölü’nün Balık Faunasındaki Değişimler ve İstilacı Türlerin Etkisi. Türkiye İstilacı Tatlısu Türleri Çalıştayı: Türkiye Eylem Planı s: 21.

Akay E., Hasret S. Dalkıran N., Karacaoğlu D., Alp S., Dere Ş., (2014). Hersek Lagünü’nde (Yalova) Ölçülen Bazı Fiziksel ve Kimyasal Değişkenlerin Mevsimsel Değişimi 22. Ulusal Biyoloji Kongresi, Eskişehir

Karacaoğlu D., Dalkıran N., Dere Ş., (2014). Nilüfer Çayı’nın (Bursa) Kirlilik Düzeyinin Epilitik Diyatomeler ve Bazı Fizikokimyasal Parametreler Kullanılarak Saptanması IV.  Ulusal Limnoloji Sempozyumu, 25-28 Ağustos 2014, Bursa, s:19.

Karacaoğlu D., Dalkıran N., Dere Ş., Okan Külköylüoğlu O., Yavuzatmaca M. (2014). Batı Karadeniz Bölgesinde Bulunan Bazı Mağaraların Fitoplanktonik Alg Florası, IV.  Ulusal Limnoloji Sempozyumu, 25-28 Ağustos 2014, Bursa,  s: 99. POSTER BİLDİRİ

Akay E., Dalkıran N., Hasret S., Karacaoğlu D., Dere Ş., (2014). Yalakdere (Yalova)'de Bentik Makroomurgasızlar Kullanılarak Su Kalitesinin Belirlenmesi, IV.  Ulusal Limnoloji Sempozyumu, 25-28 Ağustos 2014, Bursa,  s:132. POSTER BİLDİRİ

Dalkıran N., Karacaoğlu D., Dere Ş., (2014). Dere Islahı İçin Yapılan Çeşitli Betonarme Yapıların Akarsular Üzerindeki Olumsuz Etkileri IV. Bilgilendirme ve AR-GE günleri, Bursa 2014. POSTER BİLDİRİ

Dalkıran N., Karacaoğlu D., Dere Ş., (2014). Su Çerçeve Direktifi ve Biyolojik İzleme
IV. Bilgilendirme ve AR-GE günleri, Bursa 2014 POSTER BİLDİRİ

Karacaoğlu D., Dalkıran N., Dere Ş., (2014). Akarsuların Biyolojik Su Kalitesinin Belirlenmesinde Trofik Diyatome İndeksi’nin (TDI) Kullanılması IV. Bilgilendirme ve AR-GE günleri, Bursa 2014 POSTER BİLDİRİ

Akay E., Dalkıran N., Karacaoğlu D., Dere Ş., (2014). Su Kalitesinin Belirlenmesinde Bentik Omurgasızların Kullanılması IV. Bilgilendirme ve AR-GE günleri, Bursa, 2014. POSTER BİLDİRİ

ARAŞTIRMA PROJELERİ

Uluabat ve İznik Göllerindeki Ekonomik Balık Stoklarının Tespiti ve Sürdürülebilirliklerinin Araştırılması. Yardımcı Araştırmacı

Küçükkara, R., Ş. Çınar, R. Uysal, H. Çubuk L. Tümgelir,  K.G. Erol, , S. Çetinkaya R. Atay, V. Yeğen, S. Savaşer, M. Cilbiz, T. Meke, Y.Ö. Boyacı, U. Akçimen, D. Kara,  S.O. Korkut, K. Çapkın, N. Dalkıran,  D. Karacaoğlu, N. Cilbiz, A. Yağcı, R. Özkök, M. Apaydın Yağcı, M. Ceylan, H. Bostan, M. Cesur, E. Bilçen, C. Bulut ve Ş. Dere (2007). Tarım Ve Köy İşleri Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü, TÜGEM-SÜDB, sonuç raporu 272s.

TAGEM.  Eğirdir, Beyşehir, Uluabat ve İznik Göllerinin Su-Sediman Yapısı ile Makrofit, Bentoz, Plankton ve Ekonomik Su Ürünleri Türlerinde Ağır Metal Düzeylerinin Araştırılması
2014 ----Yardımcı Araştırmacı

TÜBİTAK 1001 – TOVAG 213O172. Biyotik ve Abiyotik Faktörlerin Ostrakoda (Crustacea) Üreme Şekilleri Üzerine Etkilerinin Araştırılması. 2014 ---- Yardımcı Araştırmacı 
Proje Yürütücüsü Prof. Dr. Okan Külköylüoğlu (Abant İzzet Baysal Üniversitesi-Bolu)

İDARİ GÖREVLER

Eylül 2010-Eylül 2013 tarihleri arasında üç yıl boyunca bölüm başkan yardımcılığı

 


Uludağ Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü
© Dr. Murat SEVİNÇ