Yrd. Doç. Dr. Egemen DERE

Telefon : 0 224 2941792
Fax  : 0 224 2941899
E-posta : edere uludag.edu.tr

 
EĞİTİM DURUMU


Lisans:
Ankara Üniversitesi, Biyoloji, 1983.

Yüksek Lisans:
Cumhuriyet Üniversitesi, Biyoloji, 1986.

Doktora:
Cumhuriyet Üniversitesi, Biyoloji, 1990.

ÇALIŞMA ALANI: Biyokimya.

MAKALELER

E. Dere, A. Yanıkoğlu. Endosülfanın erkek farelerin Swiss Albino karaciğer ve kas glikojen seviyelerine etkisi. Doğa T.U. Biyol. D.C.12 S.2 93-99 1988

E. Dere, S. Özçelik, S .Bakır. Fasciola hepaticada Glikoz-6-fosfat dehidrogenaz aktivitesi üzerine Albendazolün in-vitro etkisi. T. Parazitoloji Derg. 16(3-4) 80-83 1992

E. Dere, A. Yanıkoğlu, 2,4-D nin erkek farelerin (Swiss-Albino) karaciğer ve kas glikojen seviyelerine etkisi. Fırat Üniversitesi X1.Ulusal Biyoloji Kong. Kitabı . 103-108 1992 Elazığ.

E. Dere, A. Yanıkoğlu. Endosülfan ve 2,4-D nin Swiss-Albino (Mus musculus) farelerinin karaciğer ve böbreğinde bazı enzimlerin aktivitelerine etkisi. Doğa Tr. J. Of Biology 17 163-173 1993.

E. Dere, A. Yanıkoğlu. Bacillus thuringiensis preparatının Swiss-Albino (Mus musculus) farelerinin değişik organlarında bazı enzimlerin aktivitelerine ve glikojen seviyelerine etkileri. Cum. Üniv. Fen Bil. Derg. Sayı 15 29-40 1993.

E. Dere, A.Yanıkoğlu. Sıcaklığın Cyprinus macrostomusun karaciğer ve kas glikojen seviyelerine etkisi.Cum Ünıv.Fen Bil.Derg.Sayı 15 15-28 1993.

Ö. Poyraz, E. Dere, S. Bakır, S. Özçelik. Cysticercus bovis’in biokimyasal yollarındaki bazı enzimlerin aktivite değerleri Cumhuriyet Univ Fen Bil. Derg. S 15 81-86 1993

S. Bakır, E. Dere, S. Özçelik, Ö. Poyraz. Fasciola hepatica ve Cysticercus bovis’te glukoz ve glikojen değerleri. Cumhuriyet Univ Tıp Fak. Derg. 16(4) 283-284 1994.

E. Dere, K. Metin, Daminozid in erkek farelerin karaciğer ve kas glikojen seviyelerine etkisi. Cum. Univ. Fen Ed. Fak. Fen Bil. Derg. Sayı 17 153-161 1994.

S. Bakır, E. Dere, A.Atalay. Malathion’un fare (Mus musculus) karaciğer böbrek ve incebağırsak Adenozin deaminaz aktivitelerine etkisi. Cum. Üniv. Fen Bil. Derg. S.17 59-62 1994.

E. Dere, S. Bakır, A. Atalay. Malathion’un fare (Mus musculus) karaciğer hekzokinaz, glukoz 6-fosfat dehidrogenaz, malat dehidrogenaz ve laktat dehidrogenaz aktivitelerine etkisi. T. J.of Biology 19 (1) 19-27 1995.

E. Dere, S. Bakır, A.Aker. Daminozid’in fare (Mus musculus) karaciğer ve böbrek Alkalen fosfataz aktivitesi üzerine etkisi. Cum. Üniv. Tıp Fak.Derg. 17(1) 6-10 1995.

E. Dere, S.Bakır, A. Atalay. Fare (Mus musculus) böbrek ve incebağırsak hekzokinaz, glukoz 6-fosfat dehidrogenaz, malat dehidrogenaz ve laktat dehidrogenaz aktivitelerine malathion’un etkisi. Cum.Üniv. Tıp Fak. Derg. 17 (3) 167-174 1995. 

E. Dere, S. Bakır, A. Atalay. Malathion’un fare (Mus musculus) karaciğer , böbrek ve incebağırsak alanin dehidrogenaz aktivitesi üzerine etkisi. Biyokimya Derg. 20 (2) 1-8 1995. 

E. Dere, S. Bakır, A. Aker. Daminozid’in fare böbrek ve karaciğer Adenozin Deaminaz aktivitesine etkisi. Cum. Üniv.Tıp Fak. Derg. 18 (4) 295 - 298 1996.

F. Poat, E. Dere. Paraquat’ın farelerin (Mus musculus swiss Albino) Farklı dokularında adenozin deaminaz aktivitesi üzerine etkisi. Tr. J. of Biology 21 317 - 327 1997

E. Dere, F. Polat. Paraquat’ın farelerin (Mus musculus swiss Albino) karaciğer ve kas dokusu glikojen seviyelerine etkisi. Celal Bayar Üniv. Fen. Bilm. Derg. ISSN 1301 - 2428 113-118 1998.

E.Dere, S.Bakır., A.Atalay. Malathionun Fare Karaciğer, Böbrek ve İnce bağırsak Alkalen Fosfataz aktivitesi Üzerine Etkisi . Tr. J. of Zoology 23 Ek sayı 2 709-713. 1999.

E.Dere, F. PolatT. The effect of paraquat on the activity of some enzymes in different tissues of mice (Mus musculus – swiss albino) Tr. J. of Biol. 25 323-332 2001.

E.Dere, F. Tüken . Benzen’in Sıçan Karaciğer ve Böbreğinde Hekzokinaz aktivitesine Etkisi Cumhuriyet Ün. Tıp Fak. Derg. 23 (4) 179-184 2001.

E. Dere Benzen’in Sıçan Karaciğer ve Böbreğinde Glukoz 6-Fosfat Dehidrogenaz Enzim Aktivitesine Etkisi. F.Ü. Fen ve Müh. Blm. Derg. 14(2), 11-17, 2002

F. Arı, E. Dere Benzen’in Karaciğer Glutatyon S-Transferaz Enzim Aktivitesine In-Vitro Etkisi. C.Ü. Fen-Ed. Fak. Fen Bilm. Derg. 29-03, 52-66 2003.

E. Dere, S. Giborova, H. Aydın. The Effect Of Benzene On The Actıvıty Of Some Enzymes And Hormones In Dıfferent Tıssues Of Rats. Acta Vet. Beograd Vol 53, No 2-3, 87-101 2003

Ş. Dere, N. Dalkıran, D. Karacaoğlu, G. Yıldız, E. Dere The Determination of total protein, total soluble carbohydrate and pigment contents of some macroalgae collected from Gemlik-Karacaali (Bursa) and Erdek-Ormanlı (Balıkesir) in the sea of Marmara, Turkey Oceanologia, 45 (3), 453-471, 2003.

E. Dere. Ş. Dağ., In vitro Interaction of Paraquat with Some Amino Acids. Cum Üniv. Fen-Ed.Fak. Fen Bil.Derg.24 (2) 2003

Ö.Ferda, E. Dere, Benzen’in Sıçan (Rat rattus norvegicus) Karaciğer ve Kas Dokusu Glikojen Seviyesine Etkisi. Acta Vet Beograd Vol 54, No 5-6 379-394, 2004

Dere E, Ferda O, Tosunoglu H. Hepatotoxicity of Dinitro-o-cresol in rats (Rattus norvegicus). Acta Veterinaria-Beograd, 57; 5-6, 497-507, 2007. 

A. Turhan E. Dere,. The Effect of Benzene on the Activity of Adenosine Deaminase in Tissues of Rats. Journal of Biochemistry and Molecular Biology, Vol. 40, No. 3, May 31 2007, pp.295-301

E. Dere G. Yıldız, N. Dalkıran, D. Karacaoğlu, Ş. Dere. Changes in Glutathione S-Transferase Activity in Ulva rigida According to ağabeyotic Factors and Locations. Ekoloji (16), 64, 1-8, 2007.

E. Dere, F. Özdikicioğlu, H.Tosunoğlu İntraperitonal Diklorvos Uygulamasının Sıçanların (Rattus norvegicus) Bazı Dokularında Glukoz 6-Fosfat Dehidrogenaz ve Malat Dehidrogenaz Aktiviteleri Üzerine Etkisi. Uludağ Üniv. Tıp Fak Derg. 33(1) 5-10 2007.

F. Özdikicioğlu, E. Dere, H.Tosunoğlu. The Effect of Dichlorvos on Glutathione S-Transferase Activity in Some Tissues of Rats. Journal of Applied Biological Sciences 2 (1): 35-38, 2008 ISSN: 1307-1130.

ARAŞTIRMA PROJELERİ

Egemen DERE. Benzen’in Karaciğer Glutatyon S- Transferaz Enzim Aktivitesi Üzerinde İn Vitro Etkisi

(Proje No: 2000/19) Bitiş Tarihi-Eylül 2002.

Egemen DERE, Ferda Özdikicioğlu, Dinitrocresol, fenarimol, metil-parathion ve diclorvos’un (Rattus norvegicus) sıçanlarının değişik organlarında bazı enzim aktivitelerine etkisi (Proje No:F-2003/65)

Egemen DERE, Ferda Özdikicioğlu. Dichlorvos’un (Rattus norvegicus) Sıçanlarının Beyin, Karaciğer ve Böbrek Dokularında Asetilkolinesteraz Enzim Aktivitesine Etkisi. (Proje No:F-2006/64).

Doç.Dr. Engin ULUKAYA, Doç.Dr. Haluk Barbaros ORAL, Yrd. Doç.Dr. Egemen DERE, Arş. Gör. Ferda ARI(ÖZDİKİCİOĞLU). FEC Tedavisi İle Kombine Olarak Gen Metilasyonunu İnhibe Edici Ajan Kullanımının Meme Kanseri Tedavisindeki Yerinin İn Vitro Araştırılması: Yeni Bir Tedavi Seçeneği Olasılığı?. Tübitak Hızlı Destekleme Program Projesi (Proje No: 106S349). Baş Tar: 01 Mart 2007- Bitiş Şubat 2008.

 


Uludağ Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü
© Dr. Murat SEVİNÇ