Prof. Dr. Sevcan ÇELENK

Telefon : 0 224 2941800
Fax  : 0 224 2941899
E-posta : sevcant uludag.edu.tr

 
EĞİTİM DURUMU


Lisans:
Uludağ Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Bursa, 1998.

Yüksek Lisans: Uludağ Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji ABD, Botanik Bilim Dalı, Bursa, 2001.

Doktora: Uludağ Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji ABD, Botanik Bilim Dalı, Bursa, 2006.

ÇALIŞMA ALANI: Polen Morfolojisi ve Aeropalinoloji

MAKALELER

Celenk S, Bicakci A. Aerobiological investigation of Bitlis, Turkey. Ann Agric Environ Med, 12: 1, 87-93, (2005).

Tatlidil S, Bicakci A, Malyer H, Baser KHC. Pollen morphology of Thalictrum L., species (Ranunculaceae) in Turkey. Pak. J. Bot. 37 (2): 203-212 (2005).

Bicakci A, Koc RD, Tatlidil S, Benlioglu ON. Analysis of airborne pollen fall in Usak, Turkey. Pak. J. Bot. 36 (4): 711–717 (2004).

Bıçakçı A, Tatlidil S, Sapan N, Malyer H, Canitez Y. Airborne polen grains in Bursa, Turkey, 1999-2000., Ann Agric Environ Med, 10: 1, 31-36, (2003)

Bıçakçı A, Ergun S, Tatlidil S, Malyer H, Ozyurt S, Akkaya A, Sapan N. Airborne pollen grains of Afyon, Turkey. Acta Botanica Sinica, 44(11), 1371-1375 (2002).

Akan H, Tatlidil S, Bicakci A. Pollen morphology of Astragalus L. section Alopecuroidei (Fabaceae) in Turkey. International Journal of Botany 1 (1): 50–58 (2005).

Tatlidil S, Bicakci A, Çakmak I, Bilisik A, Christhov D. Palynological Investigation of Honey Sold at Bursa and District. Journal of Balkan Ecology Vol. 8, No.3; (2005).

Sabuncu İ, Bıçakçı A, Tatlıdil S, Malyer H. Bursa piyasasında satılan ve Uludağ ile Karacabey yörelerine ait olduğu belirtilen polenlerin mikroskobik analizi. Uludağ Arıcılık Dergisi, 3 (2), 3-9 (2002).

Bıçakçı A, Tatlıdil S, Canıtez Y, Malyer H, Sapan N. Mustafa Kemalpaşa (BURSA) ilçesi atmosferindeki allerjen Cladosporium sp. ve Alternaria sp. sporları, Akciğer Arşivi Dergisi, 2, 69–72 (2001).

Bıçakçı A, Malyer H, Tatlıdil S, Akkaya A. Airborne pollen grains of Rize, Acta Pharmaceutica Turcica, 44, 3-9 (2002).

Bıçakçı A, Çelenk S, Canıtez Y, Malyer H, Sapan N. Türkiye’nin Bazı Bölgelerinde Atmosferik Polen Çalışmaları. Astım Allerji İmmünoloji;3(3):131-137 (2005).

Çelenk S, Malyer H, Oral Ü, Bicakci A. Antalya- Kepez su ürünleri üretim merkezinde bulunan su bitkileri üzerine incelemeler. Dumlupınar Üniv, Fen Bil. Enst. Dergisi. 8: 229-234, (2005).

Tatlıdil S, Avar E., Bıçakçı A., Malyer H., Kargıoğlu M., Özyurt S. Afyon ve çevresinde yayılış gösteren Linaria Miller türlerinin polen morfolojileri, F.Ü. Fen ve Müh. Bil. Derg., 16(2), 183-194, (2004).

Tatlıdil S, Bıçakçı A., Akkaya A., Malyer H., Burdur atmosferindeki allerjen Cladosporium sp. ve Alternaria sp. sporları, SDU Tıp Fak. Derg., 8(4), 1-3 (2001).

Celenk S, Dirmenci T, Malyer H and Bicakci A, “A palynological study of the genus Nepeta L.,” Plant Systematics and Evolution, 276; 105-123 (2008)(SCI)

Celenk S, Tarimcilar G, Bıçakçı A, Kaynak G, Malyer H, “A palynological study of the genus Mentha L. (Lamiaceae)”, Botanical Journal of The Linnean Society,157;141–154 (2008)(SCI).

Yildiz B, Arabacı T, Dirmenci T, Celenk S. Cirsium sivasicum sp. nov. And C. peshmenianum sp. nov. (Asteraceae) and their allies from Turkey, Nordic Journal of Botany 29: 2637, 2011.

Celenk S, Bicakci A, Tamay Z, Guler N, Altunoglu MK, Canitez Y, Malyer H, Sapan N and Ones U, “Airborne pollen in European and Asian parts of Istanbul”, Environmental Monitoring and Assesment, 164: 391-402, DOI: 10.1007/s10661-009-0901-1(Online) (2009)(SCI-E).

Celenk S, Canitez Y, Bicakci A, Sapan N and Malyer H, “An aerobiological study on pollen grains in the atmosphere of North-West Turkey”, Environmental Monitoring and Assesment, 158:365-380,(2009)(SCI-E).

Altunoglu MK, Bıçakçı A, Celenk S, Canıtez Y, Malyer H, Sapan N. Airborne polen grains in Yalova, Turkey, 2004. Biologia, Vol. 63, No.5. (2008).

Bıçakçı A, Bilişik A, Altunoğlu MK, Çelenk S, Canıtez Y, Malyer H ve Sapan N., Türkiye’de Oleaceae familyasına ait allerjenik Olea (zeytin ağacı) ve Fraxinus (dişbudak ağacı) polenlerinin havadaki dağılımları Asthma Allergy Immunology, 7,133-146 (2009)
.
Bıçakçı A, Altunoğlu MK, Bilişik A, Çelenk S, Canıtez Y, Malyer H ve Sapan N., “Türkiye’nin atmosferik polenleri,” Asthma Allergy Immunology, 7,11-17 (2009).

Bıçakçı A, Çelenk S, Altunoğlu MK, Bilişik A, Canıtez Y, Malyer H ve Sapan N, “Türkiye’de allerjenik Gramineae (çayır, çimen vb.) polenlerinin havadaki dağılımları,” Asthma Allergy Immunology, 7,90-99 (2009).

Bıçakçı A, Bilişik A, Altunoğlu MK, Çelenk S, Erkan P, Canıtez Y, Malyer H ve Sapan N, Allerjenik Cupressaceae (Servi, Ardıç Ağacı), polenlerinin Türkiye’deki dağılımları. Asthma Allergy Immunology, 8, 1-12 (2010).

Celenk S, Altunoglu MK, Canitez Y, Bicakci A, Malyer H and Sapan N, “Daily pollen concentration of three allergenic families in the atmosphere of Bursa (NW Turkey) 2003-2004,” Allergy, 63; 396-397 (Abstract) (2008)(SCI). 

Celenk S, Bicakci A, Tamay Z, Altunoglu MK, Guler N, Malyer H, Sapan N, Ones U, “Daily variations of Platanus sp pollen in the atmosphere of Istanbul”, Allergy, Vol. 64:162. Suppl. 90. (Abstract) 2009 (SCI).

Celenk S, Bicakci A, Tamay Z, Altunoglu MK, Guler N, Malyer H, Sapan N, Ones U, “Daily polen concentrations of Pistacia sp. in the atmosphere of Istanbul”, Allergy, Vol. 65:429 Suppl. 92. (Abstract) 2010 (SCI).

Altunoglu M.K., Bicakci A., Tosunoğlu A, Celenk S., Erkan P., Canitez Y., Malyer H., Sapan N. Daily distrubtion of plane tree (Platanus sp.) pollen in the atmosphere of Yalova, Turkey. Allergy, Vol. 65:428-429 Suppl. 92. (Abstract) 2010 (SCI).

Altunoglu MK, Bicakci A, Tosunoğlu A, Celenk S, Erkan P, Canitez Y, Malyer H, Sapan N. Daily distrubtion of plane tree (Platanus sp.) pollen in the atmosphere of Yalova, Turkey. Allergy, Vol. 65:428-429 Suppl. 92. (Abstract) 2010 (SCI).

Celenk S, Altunoglu MK, Malyer H, Bicakci A, Tamay Z, Guler N, Canitez Y, Sapan N ve Ones U, Intradiurnal variations of Urticaceae pollen in Istanbul. Allergy, Vol. 66:127 Suppl. 94. (Abstract) 2011 (SCI).

Celenk S, Malyer H, Sapan N. Detection and quantification of airborne ole e1 allergens with cascade impactor and its correlatıon with Olea pollen counts, Allergy, Vol. 66:127 Suppl. 94. (Abstract) 2011 (SCI).

Bıçakçı A, Çelenk S, Canıtez Y, Malyer H, Sapan N, Türkiye’de alerjik Urticaceae (Urtica-Isırgan / Parietaria-Duvar yapışkan otu) polenlerinin havadaki dağılımları. Çocuk Solunum Dergisi, 1(1), 6–9 (2006).

Bıçakçı A, Canıtez Y, Çelenk S, Malyer H, Sapan N. Türkiye’deki alerjik Artemisia (pelin otu) polenlerinin havadaki dağılımları. Çocuk Solunum Dergisi, 6(3), 155–157 (2008).

Celenk S, Bicakci A, Erkan P and Aybeke M, “Cladosporium Link ex Fr.and Alternaria Nees ex Fr. spores in the atmosphere of Edirne,” Journal of Biological and Environmental Sciences, 1(3), 127-130 (2007)(CAP).

Ataygul E, Celenk S*, Bıçakçı A, Canıtez Y, Malyer H, Sapan N. Allergenic fungal spore concentrations In the atmosphere of Bursa, Turkey. Journal of Biological and Environmental Sciences, 1(2), 73-79. (2007).

Celenk S, Malyer H, Sapan N, Bicakci A. Polen Günlüğü. Türkiye Klinikleri, Journal Allergy Special topics, 2011; 4(1):64-6

Celenk S, Avrupa Aerobiyoloji Derneği, Türkiye Klinikleri, Journal Allergy Special topics, 2011; 4(1):59-60

Celenk S, Neden Bazı polenler daha alerjik? Türkiye Klinikleri, Journal Allergy Special topics, 2011; 4(1):5-9

KONGRE FAALİYETLERİ

Erken S, S.Tatlıdil, A.Bıçakçı, F.Demirci, B.Demirci, K.H.C.Başer. Palynological and Chemical investigations on some Hypericum L. species growing in Turkey. 4th International Symposium on the Chemistry of Natural Compounds, Eğirdir, Abstracts, pp 73 (2001).

Tatlıdil S, A.Bıçakçı, S.Erken, H.Malyer, Aristolochia pontica, A.mauorum ve A.bodamae (Aristolochiaceae)’nin polen morfolojisi, XIII. Bitkisel İlaç Hammeddeleri Toplantısı, İstanbul (2000).

Erken S, Tatlıdil S., Güleryüz G.,Bıçakçı A. Uludağ'da İki Tripleurospermum Schultz Bip. (Compositae): Morfoloji, Anatomi ve Palinoloji. XIV. Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı, 29-31 Mayıs 2002. Eskişehir.

Tatlidil S, Bicakci, A., Malyer H. The investigation of Cladosporium sp. and Alternaria sp. spores in the Atmosphere of Keles (Bursa). Second Balkan Botanical Congress, May, 14-18, 2000.  Abstracts, p.116

Tatlidil S, Bicakci, A., Malyer H. Baser KHC. Pollen morphology of Thalictrum (Wodehouse method) Second Balkan Botanical Congress, May, 14-18, 2000.  Abstracts, p.117

Tatlidil S, Bicakci, A., Tümen, G.,Malyer, H. Pollen morphology of Satureja pilosa Velen (Labiatae). XVth National Congress on Biology . September, 5-9, 2000, Ankara. Abstracts, p.9.

Tatlidil S, Bicakci, A., Tümen, G.,Malyer, H. Pollen morphology of Aristolochia baseri Malyer & Erken (Aristolochiaceae). XVth National Congress on Biology. September, 5-9, 2000, Ankara. Abstracts, p.10.

Tatlidil S, Bicakci, A., Canıtez Y., Malyer H., Sapan N. The investigation of Cladosporium sp. and Alternaria sp. spores in the Atmosphere of İznik (Bursa). IX. Ulusal Alerji ve Klinik İmmunoloji Kongresi, 8-11 Ekim 2000, Antalya.

Celenk S. Pollen and spores: an overview on the physical and biological features, Lecturer for post graduate course 30th European Academy of Allergy and CIinical Immunology Congress, 11-15 June 2011, Istanbul, Turkey.

Celenk S, Altunoglu MK, Bicakci A, Canitez Y, Malyer H and Sapan N, “Intradiurnal variations of airborne olen in Bursa, Turkey,” 4th European Symposium on Aerobiology, page 62, August 12-16 Turku, Finland, 2008 (Abstract)(Oral presantation).

Celenk S, “Polenler, polen morfolojisi ve sık görülen alerjik polenler”, I. Uludağ Allerji Sempozyumu, 10 Ekim 2008, Bursa. (Davetli konuşmacı).

Celenk S, I. Uludağ Allerji Sempozyumu, 10 Ekim 2008, Bursa. (Sempozyum bilimsel heyetinde görev).

Dirmenci T, Satıl F, Celenk S, Malyer H. Prunella (Lamiaceae) cinsinin revizyonu. 20. Ulusal Biyoloji kongresi, 21-25 Haziran 2010- Denizli.

Celenk, S., Bicakci A., Tamay Z., Guler N., Altunoglu M.K., Canitez Y., Malyer H., Sapan N., Ones U., “Kuzey Batı Anadolu atmosferindeki Ambrosia sp. polenlerinin varlığı,” XVI. Ulusal Alerji ve Klinik İmmunoloji Kongresi, sayfa 51, 19-23 Kasım, Girne, KKTC, 2008 (Özet).

Celenk S, Altunoglu MK, Bicakci A, Canitez Y, Malyer H and Sapan N, “Airborne polen flora in the metropolitan city of Turkey-2006” 4th European Symposium on Aerobiology, page 62, August 12-16 Turku, Finland, 2008 (Abstract) (Poster presentation)

Altunoglu M.K., Kılıç O, Bicakci A., Akkaya S, Tosunoğlu A, Celenk, S., Canitez Y., Malyer H., Sapan N., “Antalya ilinin atmosferik polenleri” XVI. Ulusal Alerji ve Klinik İmmunoloji Kongresi, sayfa 85, 3-7 Kasım, Girne, KKTC, 2009 (Özet).

Celenk S, Malyer H, Sapan N, Bıçakçı A. Moleküler Aerobiyoloji, XVIII. Ulusal Alerji ve Klinik İmmunoloji Kongresi, sayfa 51, 3-7 Kasım, Belek-Antalya, 2010 (Özet).

ARAŞTIRMA PROJELERİ

Çelenk S, A. Bıçakçı, Z.Tamay, N.Guler, H.Malyer, N.Sapan, U.Ones;İstanbul İlinin Alerjik Polen Takvimi. TUBITAK-SBAG–2543, 2002, 48 ay

Tatlıdil S, T. Dirmenci, B. Yıldız, G. Tümen, K.H.C. Başer, M. Kürkçüoğlu, S. Öz Aydın, T. Arabacı. Micromeria Benth. ve Cyclotrichium (Boiss) Manden & Scheng (Lamiaceae) Türleri Üzerinde Taksonomik, Kimyasal, Sitolojik ve Palinolojik
Araştırmalar. 2005- 36 ay.
Çelenk S, A. Bıçakçı, H.Malyer, T. Dirmenci, B. Yıldız, G. Tümen. Türkiye Nepeta L. (Lamiaceae) Cinsinin Polen Morfolojisi.U.Ü. Araştırma Fonu Projesi,  2001/62-48 ay.

Çelenk S, Bıçakçı A, Malyer H, Sapan N, Ediger D, Canıtez Y. Multi-Dimensional Analysis of Atmospheric Pollens in the Northwest Anatolia and Their Impacts on Human Health. COST-ES0603-25 (109S032). (2009-2012)

Çelenk S, Bıçakçı A, Malyer H, Sapan N, Canıtez Y. Yenişehir (Bursa) İlçesinin Alerjik Polen Takvimi. Proje Yürütücüsü. Yenişehir Belediyesi Destekli Proje, Proje Yürütücüsü (2009-2013).

Çelenk S, Bıçakçı A, Malyer H, Sapan N, Akan H, Canıtez Y, Altunoğlu MK.  Van, Erzurum, Malatya ve Gaziantep İlleri Havasındaki Allerjenik Polenler, TUBITAK Projesi, SBAG-109S086, Yardımcı Araştırmacı (2009-2012).

Çelenk S, T. Dirmenci, B. Yıldız, A. Şahin, D. Kelch, T. Arabacı Türkiye’de yetişen Cirsium Mill. (Asteraceae) Türleri Üzerinde Taksonomik, Moleküler, Karyolojik ve Palinolojik  Araştırmalar. TUBITAK Projesi, Yardımcı Araştırmacı TBAG-106T167, (2006-2009).

Çelenk S, E. Akçiçek, E. Dündar, T. Dirmenci. Türkiye’de Yetişen Stachys L. Cinsi eristomum (Hoffmands.& Link) Dumort (Lamiaceae) Seksiyonu revizyonu. TUBITAK Projesi, Yardımcı Araştırmacı TBAG-106T489, (2007-2011).

Çelenk S, Malyer H, Saitoğlu G, Bayram E. Bursa ve çevresindeki bazı Olea europeae kültüvarlarının polen alerjenleri üzerinde araştırmalar, Proje yürütücüsü. UAP(F) 2011-76, (2011-2013)

Çelenk S, E. Akçiçek, E. Dündar, T. Dirmenci. Türkiye’de Yetişen Stachys L. (Setifolia, Stachys, Swainosniana, Fragilicaulis ve Olisia Seksiyonları) (Lamiaceae) türlerinin taksonomik revizyonu, Yardımcı Araştırmacı, TUBITAK Projesi, Yardımcı Araştırmacı TBAG-112T139, (2012-2015).

Çelenk S, Bayram E. Türkiyede polen allerjisi için yeni bir olsase tehdit: Amb a1 aeroallerkeni, Proje Yürütücüsü, TUBITAK 114Z698, 01/11/2014  -  01 / 11 /2015.

Durmuş A, Koşar E, Çelenk S, Şahan Y, Özdemir E. 1513Teknoloji Transfer Ofislerini Destekleme Projesi, Yardımcı Araştırıcı, 6130034, TUBİTAK. 

 


Uludağ Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü
© Dr. Murat SEVİNÇ