Araş. Gör. Mihriban ÖZEN

Telefon : 0 224 2941680
Fax  : 0 224 2941899
E-posta : mihribanozen uludag.edu.tr

 
EĞİTİM DURUMU

Lisans: Uludağ Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, 2008.

Tezsiz Yüksek Lisans: Uludağ Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Öğretmenliği (2008-2009).

Tezli Yüksek Lisans: Uludağ Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Anabilim Dalı, Hidrobiyoloji Bilim Dalı, 2014.

Doktora: Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. 2014 - Devam Ediyor.

ÇALIŞMA ALANI:

KONGRE ETKİNLİKLERİ

ÇETİN, M., YILDIZ, G., DERE, Ş.  2014. Polysiphonia morrowii Türünde Tuzluluğa Bağlı Olarak Antioksidan Maddelerin Değişimi, 22. Ulusal Biyoloji Kongresi, 23-27 Haziran 2014, s. 274, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, ESKİŞEHİR. http://ubk2014.ogu.edu.tr (Sözlü Sunum)

YILDIZ, G., TİRYAKİ, Ş., ÇETİN, M., DERE, Ş. 2014. Yüksek Tuz Derişiminin Fotosentetik Performans Üzerine Etkileri, 22. Ulusal Biyoloji Kongresi, 23-27 Haziran 2014, s. 1182, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, ESKİŞEHİR. http://ubk2014.ogu.edu.tr (Poster Sunum)

VI. Ulusal Limnoloji Sempozyumu, 25-28 Ağustos 2014, BURSA. Sempozyum Düzenleme Kurulu

ARAŞTIRMA PROJELERİ

UAP(F) 2011/79  “Yeşil deniz yosunlarının ekofizyolojisi: Atmosferik CO2 miktarındaki artışın fotosentetik performans üzerine etkileri” Eylül 2011 - Şubat 2012 (Yardımcı Araştırmacı).

HDP(F)-2012/32 Nolu ‘Gemlik Körfezi’nde Yayılış Gösteren Bazı Chlorophyta Türlerinin Antioksidan Özellikleri”(Yardımcı Araştırmacı).

 


Uludağ Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü
© Dr. Murat SEVİNÇ