Doç. Dr. C. Cem ERGÜL

Telefon : 0 224 2941781
Fax  : 0 224 2941899
E-posta : ergulc uludag.edu.tr

 
EĞİTİM DURUMU


Lisans:
İstanbul Üniversitesi, Biyoloji Bölümü, 1979.

Yüksek Lisans:
Uludağ Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Anabilim Dalı, Botanik Bilim Dalı, Bursa, 1989.

Doktora:
Uludağ Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Anabilim Dalı, Botanik Bilim Dalı, Bursa, 1993.

ÇALIŞMA ALANI: Mikoloji, Myxomycetes (Cıvık Mantarlar)

   MAKALELER

- ERGÜL, C.C., Two New Myxomycetes Taxa for Turkish Mycoflora. İ.Ü.F.F. Biyoloji Dergisi 56: 57-61, 1992.

- ERGÜL, C.C., GÜCİN, F., Türkiye için Yeni İki Myxomycetes Taksonu. Tr. J. of Botany 17: 267-271, 1993.

- ERGÜL, C.C., GÜCİN, F., Türkiye için Yeni Bir Myxomycet Taksonu : Hemitrichia Rost. Tr. J. of Botany 19: 165-166, 1995.

- GÜCİN, F., ERGÜL, C.C., A New Myxomycetes Genus (Enteridium) Record for the Turkish Mycoflora, Tr. J. Of Botany 19: 565-566, 1995.

- GÜCİN, F., GÜN, Z., ERGÜL, C.C., DÜLGER, B., A New Record of Subdivison Acrasiogymnomycotina for Turkish Mycoflora Pocheina rosea(Ceink.) Loeblich et.Tappan. Plant Life in Southwest and Central Asia, Ege Üniv. Press, İzmir,Vol. 1,427-431,1996

- ERGÜL, C.C., DÜLGER, B., The Myxomycetes of Görükle (Bursa) Campus Area. Ot Sistematik Dergisi 5 (1): 93-96, 1998.

- ERGÜL, C.C., DÜLGER, B., Türkiye Miksomiset Florası için Yeni Bir Takson: Symphytocarpus B.Ing & Nann.-Brem. Ot Sistematik Dergisi 6 (1): 99-102, 1999.

- ERGÜL, C.C., DÜLGER, B., Myxomycetes of Turkey, Karstenia 40: 39-41, 2000.

- ERGÜL, C.C., DÜLGER, B., A New Myxomycetes Record for The Turkish Mycoflora. Tr. J. of Botany 24: 289-291, 2000.

- ERGÜL, C.C., DÜLGER, B., A New Myxomycetes Genus Record for Turkey (Stemonitopsis (Nann.-Brem) Nann.-Brem). Tr. J. of Botany 24: 355-357, 2000.

- ERGÜL, C.C., DÜLGER, B., Three New Records of Paradiacheopsis Hertel for the Turkish Myxomycetes Flora. Proccedings of the 2'nd Balkan Botanical Congress. Vol.1. 201-206, 2001.

- DÜLGER, B., ERGÜL, C.C., Miksomiset Enteridium splendens ( Morgan) Macbr.'in Antimikrobiyal Aktivitesi. Ot Sistematik Dergisi 8(1): 133-140, 2001.

- ERGÜL, C.C., DÜLGER, B., A New Record for the Myxomycetes Flora of Turkey: Comatrichia pulchella (C.Bab.) Rost. var. pulchella. Tr. J. of Botany 26: 113-115, 2002.

- ERGÜL, C.C., DÜLGER, B., New Records for the Myxomycetes Flora of Turkey. Tr. J. of Botany 26: 277-280, 2002.

- ERGÜL, C.C., DÜLGER, B., Two New Records of Myxomycetes for the Turkish Mycoflora. Ot Sistematik Dergisi 9(1): 129-136, 2002.

- YAĞIZ,D., ERGÜL, C.C. Beyşehir ( Konya ) Miksomisetleri Üzerine Bir Araştırma. Ot Sistematik Dergisi 9(1): 131-141, 2002.

- B. DÜLGER, C.Cem ERGÜL, F. GUCİN. Antimicrobiyal Activity of the Macrofungus Lepista nuda. Fitoterapia 73: 695-697, 2002.

- RAŞİT BATUR ORAN, C. CEM ERGÜL. New Records for the Myxobiota of Turkey, Turkish Journal of Botany 28: 511- 515, 2004.

- ERGÜL, C.C., ORAN, R.B., Three New Records for Turkish Myxobiota. Turk J Bot, 29,241-242, 2005

- C. C. ERGÜL, BAŞARAN DÜLGER, HASAN AKGÜL. Myxomycetes of Mezit stream Valley of Turkey. Mycotaxon 92: 239-242, 2005.

- C. C. ERGÜL, BAŞARAN DÜLGER, R. BATUR ORAN & HASAN AKGÜL. Myxomycetes of the Western Black Sea Region of Turkey. Mycotaxon 93: 269-272, 2005.

- ORAN R.B., ERGÜL, C.C., DÜLGER B. Myxomycetes of Belgrad Forest (İstanbul). Mycotaxon 97: 183-187, 2006.

- DÜLGER, B. & ERGÜL, C.C. & SÜERDEM T.B. & BATUR R.B. Bozcaada (Çanakkale) miksomisetleri. Ot Sistematik Dergisi, 13 (2), 189-194, 2006.

- ARSLAN, K., AKGÜL, H., ERGÜL, C., HÜSEYİN, E., ÖZTÜRK, G. and Bulca, B. A Geometric Description of the Peritechia of thePseudonectria rousseliana (Mont.) Wollenw. J. Biol. Environ. SCI.,3(9), 67-70, 2009.

- ERGÜL, C.C. & AKGÜL, H. Myxomycete diversity of Uludağ National Park, Turkey. Mycotaxon, Vol 116:479-490, 2011.
www.mycotaxon.com//resources/weblists.html

- AKGÜL, H., YILMAZKAYA, D.& ERGÜL, C.C. New microfungi records on pistachio (Pistacia vera L.) from Gaziantep province of Turkey. African Journal of Biotechnology Vol. 10(65), pp. 14439-14442, 24 October,2011.
http://www.academicjournals.org/AJB.

- Hasan AKGÜL, C.Cem ERGÜL, Demet YILMAZKAYA, Elşad HÜSEYİN. Gaziantep İli Fıstık Ağaçlarında (Pistacia vera L.) Yeni Fungus Kayıtları. Kafkas Üniv Fen Bil Enst Derg 4(1):43-47, 2011. 
http://fbedergi.kafkas.edu.tr/kujs.

- Hasan AKGÜL, C.Cem ERGÜL, Demet YILMAZKAYA, Elşad HÜSEYİN. Antepfıstığı (Pistacia vera L.) Üzerinde Gelişen Ksilotrof Funguslar.Kafkas Üniv Fen Bil Enst Derg4(1):65-70, 2011. 
http://fbedergi.kafkas.edu.tr/kujs.

- Demet Yilmazkaya, Hasan Akgül, Elsad Hüseyin, C. Cem Ergül., A checklist of mycobiota on Pistacia vera of the Gaziantep province in Turkey, Österreichische Zeitschrift für Pilzkunde 21: 53- 59 pp., 2012. http://www.landesmuseum.at/biophp/pdf_verk_de/chart_pdf.php?action=add&artikel=203841

- Oran, R. Batur, Ergül, C. Cem., New records of corticolous myxomycetes from Turkey. Mycotaxon, Volume 130, July-September 2015, pp. 181-190(10), http://dx.doi.org/10.5248/130.181

   KONGRE ETKİNLİKLERİ

- ERGÜL, C.C., GÜCİN, F. Türkiye Myxomycetleri için Yeni Bir Kayıt (Fuligo septica (L.) Wiggers) XII. Ulusal Biyoloji Kongresi, Bot. Sect., Edirne, Cilt II, 157-159, 1994.

- IV. Plants Life in Southwest and Central Asia, İzmir, T ürkiye, 21-28 May, 1995.

- ERGÜL, C.C., Gücin, F. Two New Records of Myxomycetes Taxa for Turkish Mycoflora, Plant Life in South West and Central Asia, Ege Univ. Pres. 2: 432-439, 1996.

- GÜN, Z., GÜCİN, F. & ERGÜL, C.C. The Myxomycetes taxa determined from Uludağ Vegatation Zone. XIII. Ulusal Biyoloji Kongresi, İstanbul, 17-20 September 1996, p.76, İstanbul University, İstanbul, 1996.

- Second International Scientific Conference, Faculty of Science, Al-Azhar University, Cairo, Egypt, 17-20 March,1997. 

- ERGÜL, C.C. DÜLGER, B. Two New Records of Myxomycetes taxa for Turkish Mycoflora, Sci. Int. (Lahore) 10(2):173-176, 1998.

- ERGÜL, C.C. A New Record of Myxomycete for Turkish Mycoflora (=Physarum pussilum (Berk.&Curtis) G.Lister), Proceedings of the Second International Conference, Faculty of Science, Al-Azhar Univ. Bull. Sci., 409-414, 1997.

- Science International Conference, Kuala Lumpur, Malaysia, 7- 9 May, 1998. 

- Third International Congress on the Systematics and Ecology of Myxomycetes,ICSEM3 Congress. United States Department of Agriculture Agricultural Research Service, National Fungus Collections (BPI) Beltsville, Maryland, July 26-30,1999. 

- Proccedings of the 2nd Balkan Botanical Congress.İstanbul, Turkey. 14-18 May, 2001. 

- ERGÜL, C.C., DÜLGER, B. Three New Records of Paradiacheopsis Hertel for The Turkish Myxomycetes Flora. Proccedings of the 2nd Balkan Botanical Congress, Vol.1: 201-206, 2001.

- Fourth International Congress on the Systematics & Ecology of Myxomycetes, ICSEM4 Congress. Meise National Botanic Garden of Belgium, August 4-9, 2002. 

- PBI and PEET workshop-Protostelids and Dictyostelids. Ernst Moritz Arndt University Greifswald Botanical Institute and Botanical Garden, August 7-13, 2004.

- “Uludağ Milli Parkı, Bursa ve Çevresinde Ekoloji Temelli Doğa Eğitimi-V”, Tubitak Yaz Okulu, “Uludağ Mantar (Fungus) Çeşitliliği” başlıklı sunum 15-24 Temmuz 2011.

- “Uludağ’ın Biyolojik Çeşitliliği ve Önemi” başlıklı Panelde “Uludağ’ın Mantar (Fungus) Çeşitliliği” başlıklı sunum. U.Ü. Prof.Dr. Mete Cengiz Kültür Merkezi, 9 Nisan 2012.

   ARAŞTIRMA PROJELERİ

- Kuzey Batı Anadolu Mantarlarının (Yenir, Zehirli, Odun Tahripçisi Olanlarının) Belirlenmesi GÜCİN, F., IŞILOĞLU, M., SOLAK, M.H., ERGÜL, C.C. (TBAG: 1132).

- Batı Karadeniz Bölgesi Myxomycetes (Cıvık Mantarlar) ve Likenlerinin Taksonomik, Korolojik ve Ekolojik Olarak İncelenmesi, ERGÜL, C.C., ÖZTÜRK, Ş., DÜLGER, B., GÜVENÇ, Ş. (Uludağ Üniversitesi Araştırma Fonu, No: 2000 / 14).

- Bursa-Uludağ Kirazlıyayla Sucul (aquatic) Mantarları Üzerine Taksonomik Araştırmalar. 
ERGÜL, C.C. , MURATOĞLU, Ş. (UAP(F)-2010/29).


Uludağ Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü
© Dr. Murat SEVİNÇ