Araş. Gör. Buse CEVATEMRE

Telefon : 0 224 2941822
Fax  : 0 224 2941899
E-posta : bcevatemre uludag.edu.tr

EĞİTİM DURUMU

Lisans:
Celal Bayar Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Manisa, 2010.

Yüksek Lisans:
Uludağ Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Anabilim Dalı, 2013.

Doktora: Uludağ Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Anabilim Dalı, (Devam ediyor).

Yüksek Lisans Tezi: Fenretinid ve İnidol-3-karbinol Kombinasyonunun Meme Kanseri Hücre Soyları Üzerindeki Sitotoksik Etkilerinin Araştırılması.

ÇALIŞMA ALANI: Biyokimya, Moleküler Biyoloji, Kanser ve Apoptozis.

MAKALELER

Cevatemre, B., Ari, F., Sarimahmut,M., Oral, A.Y., Dere, E., Kacar, O., Adiguzel, Z., Acilan, C., Ulukaya E. 2013. Combination of fenretinide and indole-3-carbinol results in synergistic cytotoxic activity inducing apoptosis against human breast cancer cells in vitro. Anti Cancer Drugs, 24:577-586.

Ulukaya, E., Frame, F., Cevatemre, B., Pellacani, D., Walker, H., Mann, V., Simms, M., Stower, M., Yilmaz, V., Maitland, N. 2013. Differential Cytotoxic Activity of a Novel Palladium-Based Compound on Prostate Cell Lines, Primary Prostate Epithelial Cells and Prostate Stem Cells. Plos One, 8:e64278.

Kacar O., Adiguzel Z., Yilmaz T.V., Cetin Y., Cevatemre B., Arda N., Ulukaya E., Acilan C. 2013. In Vitro Evaluation of the Molecular Mechanisms of a Palladium(II) Saccharinate Complex with Terpyridine  as an Anticancer Agent. Anti Cancer Drugs, 25:17-29.

Ulukaya E, Sarimahmut M, Cevatemre B, Ari F, Yerlikaya A, Dimas K. 2014. Additive enhancement of apoptosis by TRAIL and fenretinide in metastatic breast cancer cells in vitro. Biomed Pharmacother, 68:477-482.

Ari F, Cevatemre B, Armutak EI, Aztopal N, Yilmaz VT, Ulukaya E. 2014. Apoptosis-inducing effect of a palladium(II) saccharinate complex of terpyridine on human breast cancer cells in vitro and in vivo. Bioorg Med Chem, 22:4948-4954.

Karakas D, Cevatemre B, Ulukaya E. 2014. Cancer stem cells: emerging actors in both basic and clinical cancer Research.Turk. J. Biol, 38:829-838.

KONGRE ETKİNLİKLERİ

Poster Sunumları

Uludağ Üniversitesi, BURSA, TÜRKİYE, 13.11.2012-16.11.2012, 4. Multidisipliner Kanser Araştırma Kongresi, Bazı yeni 3,5-diisubstitue 1,2,4-oksadiazol bileşiklerinin sentezi ve sitotoksik aktivitelerinin belirlenmesi. Ölmez A.N., Cevatemre B., Ulukaya E.

Ege Üniversitesi, İZMİR, TÜRKİYE, 03.09.2012-07.09.2012, 21. Ulusal Biyoloji Kongresi, Meme Kanseri Tedavisinde Ümit Vaad Edici Yeni Bir Kombinasyon: Fenretinid+İndol-3-karbinol. Cevatemre B., Arı F., Oral Y.A., Sarımahmut M., Dere E., Kacar O., Adıguzel Z., Açılan C., Ulukaya E.

Ege Üniversitesi, İZMİR, TÜRKİYE, 03.09.2012-07.09.2012, 21. Ulusal Biyoloji Kongresi, Bitki Ekstraktlarında Kullanılan MTT Metodu Ne Kadar Güvenilir? Ari F, Karakas D, Cevatemre B, Coskun D.M, Ulukaya E.

Ege Üniversitesi, İZMİR, TÜRKİYE, 03.09.2012-07.09.2012, 21. Ulusal Biyoloji Kongresi, Sarkom Tedavisi İçin Yeni Bir Yaklaşım: Uludağ Üniversitesi Tarafından Yeni Sentez Edilen Palladyum (II) Bileşiği. Coskun D.M , Karakas D., Cevatemre B., Oral Y.A., Kutlu M.H, Yılmaz T.V, Ulukaya E. 

Ege Üniversitesi, İZMİR, TÜRKİYE, 03.09.2012-07.09.2012, 21. Ulusal Biyoloji Kongresi, Pelargonium quercetorum Ekstraktı Akciğer Kanseri Tedavisinde Yeni Bir Ümit Olabilir mi? Aztopal N., Cevatemre B., Oral Y.A., Dere E., Çelikler S., Ulukaya E.

Ege Üniversitesi, İZMİR, TÜRKİYE, 03.09.2012-07.09.2012, 21. Ulusal Biyoloji Kongresi, Fenretinid ve TRAIL Kombinasyonu Tedavisinin Meme Kanseri Hücre Soyları Üzerindeki Sitotoksik/Apoptotik Etkilerinin Araştırılması. Sarımahmut M., Cevatemre B., Aztopal N.,  Coşkun D.M, Ulukaya E.

Bahçeşehir Üniversitesi, İSTANBUL, TÜRKİYE, 2013, İlaç Tasarımı Sempozyumu, Investigation of the Molecular Mechanisms of a Palladium(II) Saccharinate Complex with Terpyridine  as an Anticancer Agent. Omer Kacar, Zelal Adiguzel, Veysel T. Yilmaz, Yuksel Cetin, Buse Cevatemre, Nazli Arda, Engin Ulukaya and Ceyda Acilan.

Bahçeşehir Üniversitesi, İSTANBUL, TÜRKİYE, 2013, İlaç kimyası, üretimi, teknolojisi, standardizasyonu kongresi, Bir antikanser ajan olan paladyum II bileşiğinin etkisinin insan kanser hücre hatlarında  in vitro olarak incelenmesi. Omer Kacar, Zelal Adiguzel, Veysel T. Yilmaz, Yuksel Cetin, Buse Cevatemre, Nazli  Arda, Engin Ulukaya and Ceyda Acilan.

Türk Biyokimya Kongresi, 3-7 Eylül 2013, İzmir. Zeytin yaprağı ekstresinin insan meme kanserinde epirübisinin etkinliğini fenotipe göre modifiye etmesi. Şeniz Korkmaz, Engin Ulukaya, Mehmet Sarımahmut, Buse Cevatemre, Arzu Yılmaztepe Oral. 

2nd INTERNATIONAL BAU-DRUG DESIGN SYMPOSIUM. 17-19 Nisan 2014. İstanbul, Türkiye. Evaluation of the Molecular Mechanisms of a Palladium (II) Saccharinate Complex with Terpyridine as an Anticancer Agent. Omer Kacar, Ibrahim Hatipoglu, Zelal Adiguzel, Veysel T. Yilmaz, Yuksel Cetin, Buse Cevatemre, Nazli Arda, Ahmet T. Baykal, Engin Ulukaya and Ceyda Acilan Ayhan

EACR-Sponsored 2nd Anticancer Agents Congress & 5th Multidisciplinary Cancer Research Congress’s. 23rd-27th of April 2014, Muğla. Detection of apoptosis by M30 assay in vitro ıs not reliable  in the cancer cells expressing low level of cytokeratin 18. Buse Cevatemre, Ferda Ari, Mehmet Sarimahmut, Engin Ulukaya.

EACR-sponsored 2nd Anticancer Agents Congress & V. Multidisipliner Kanser Araştırma Kongresi . 23-27 Nisan 2014, Muğla. Palladıum (II) kompleksinin tek başına ve ilaç kombinasyonları ile meme kanseri kök hücreleri üzerindeki sitotoksik etkilerinin in vitro incelenmesi.  Buse Cevatemre, Didem Karakaş, Arzu Yılmaztepe Oral, Veysel Turan Yılmaz, Engin Ulukaya.

EACR-Sponsored 2nd Anticancer Agents Congress & 5th Multidisciplinary Cancer Research Congress’s. 23rd-27th of April 2014, Muğla. An effectıve novel approach for treatment of breast cancer: combination of Pd (II) complex and niclosamide. Didem Karakas, Buse Cevatemre, Nazlihan Aztopal, Ferda Ari,Veysel Turan Yilmaz, Engin Ulukaya

EACR-Sponsored 2nd Anticancer Agents Congress & 5th Multidisciplinary Cancer Research Congress’s. 23rd-27th of April 2014, Muğla. Initial mechanism insights of potential  anti cancer agent, Palladıum (II) saccharinate complex of terpyridine. Ferda Ari, Buse Cevatemre, Elif Ilkay Iktumur, Nazlihan Aztopal, Veysel Turan Yilmaz, Engin Ulukaya.

EACR-Sponsored 2nd Anticancer Agents Congress & 5th Multidisciplinary Cancer Research Congress’s. 23rd-27th of April 2014, Muğla. Additive enhancement of apoptosis by trail and  fenretinide in metastatic breast cancer cells in vitro. Mehmet Sarimahmut, Buse Cevatemre, Ferda Ari, Azmi Yerlikaya, Konstantinos Dimas, Engin Ulukaya.

3rd meeting with international participation “from bench to clinic” Zagreb, Hırvatistan. anti-growth effect of novel platinum-hepy complex on breast cancer cell lines. Arzu Yılmaztepe Oral, Buse Cevatemre, Mehmet Sarımahmut, Veysel T. Yılmaz, Engin Ulukaya.

ARAŞTIRMA PROJELERİ

Fenretinid ve İndol-3-karbinol Kombinasyonun Meme Kanseri Hücre Soyları Üzerindeki Sitotoksik Etkilerinin Araştırılması. UÜ BAP küçük ölçekli araştırma projesi 03/2011-03/2012. (Yardımcı Araştırmacı)

Uludağ Üniversitesince Sentezlenen Palladium (II) Kompleksi [PdCl(terpy)](sac).2H2O]  ile Sık Kullanılan Kanser İlaç Kombinasyonlarının Sitotoksik/Apoptotik Etkilerinin Meme Kanseri Kök Hücrelerinde In Vitro Araştırılması. UÜ BAP orta ölçekli araştırma projesi 05/2012-Halen. (Yardımcı Araştırmacı)

Akciğer Kanserinde M30’un Tedaviye Yanıtla İlişkisinin İn Vitro Araştırılması. UÜ BAP küçük ölçekli araştırma projesi 02/2014-Halen. (Yardımcı Araştırmacı)

Fenretinid ve TRAIL kombinasyonunun meme kanseri hücre hatları üzerindeki sitotoksik/apoptotik aktivitelerinin araştırılması. UÜ BAP Büyük ölçekli araştırma projesi 03/2010-03/2013. (Yardımcı Araştırmacı)

Uludağ Üniversitesince Sentez Edilen Palladium (II) Kompleksinin ve Kök Hücre Yolak İnhibitörleri ile Kombinasyonlarının Meme Kanseri Kanser Kök Hücreleri Üzerindeki Sitotoksik/Genotoksik Etkilerinin ve Mekanizmanın Gen ve Protein Düzeyinde Araştırılması. TÜBİTAK Cost Projesi 03/2013-Halen. (Yardımcı Araştırmacı)

Meme kanserinde otofaji inhibitörlerinin doksorubisin ile kombinasyonu sonucu kemotarpörik ajanların duyarlılığının arttırılmasının in vitro araştırılması. UÜ BAP orta ölçekli araştırma projesi 09/2013-Halen. (Yardımcı Araştırmacı)

D vitamininin kolon kanseri hücre hatları üzerine olası apoptotik veya anti-proliferatif etkilerinin incelenmesi. YOP BAP 09/2014-Halen. (Yardımcı Araştırmacı)

Potent Bir Anti-Kanser Bileşik: Uludağ Üniversitesince Sentezlenen Palladyum(II)-Sakkarin/Terpi/Sakkarin Kompleksinin Meme Kanseri Kanser Kök Hücreleri Üzerindeki Sitotoksik/Sitostatik Etkilerinin ve Mekanizmalarının Araştırılması. TÜBİTAK 1001 Projesi 09/2014-Halen. (Yardımcı Araştırmacı)

PATENTLER, ÖDÜLLER ve ŞİRKET KURMA

Poster birincilik ödülü
2nd INTERNATIONAL BAU-DRUG DESIGN SYMPOSIUM. 17-19 Nisan 2014. İstanbul, Türkiye. Evaluation of the Molecular Mechanisms of a Palladium (II) Saccharinate Complex with Terpyridine as an Anticancer Agent. Omer Kacar, Ibrahim Hatipoglu, Zelal Adiguzel, Veysel T. Yilmaz, Yuksel Cetin, Buse Cevatemre, Nazli Arda, Ahmet T. Baykal, Engin Ulukaya and Ceyda Acilan Ayhan.

Poster Birincilik Ödülü
Uludağ Üniversitesi III. Bilgilendirme ve Ar-Ge Günleri, 2013.

Poster Birincilik Ödülü
Uludağ Üniversitesi III. Bilgilendirme ve Ar-Ge Günleri, 2014.

Poster ikincilik ödülü
1st INTERNATIONAL BAU-DRUG DESIGN SYMPOSIUM. 21-23 March 2013, Istanbul, TURKEY. Kacar O, Adiguzel Z, Yilmaz VT, Cetin Y, Cevatemre B, Arda N, Ulukaya E, Acilan C. Investigation of the molecular mechanisms of a palladium(II) saccarinate complex with terpyridine as an anticancer agent.

 


Uludağ Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü
© Dr. Murat SEVİNÇ