Araş. Gör. Sezen BİRLİK

Telefon : 0 224 2942937-41879
Fax  : 0 224 2941899
E-posta : sezen uludag.edu.tr

 
EĞİTİM DURUMU


Lisans :
Celal Bayar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü, 2007.

Yüksek Lisans : Uludağ Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Anabilim Dalı, Zooloji Bilim Dalı, Bursa, 2008-2011.

Doktora: Uludağ Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Anabilim Dalı, Zooloji Bilim Dalı, Bursa, 2011-

Yüksek Lisans Tezi:
Akdeniz Bölgesi'ndeki çeşitli lokalitelerden toplanan Benekli Kertenkele (Chalcides ocellatus (Forskal) 1775) 'nin Helmint Faunası.

ÇALIŞMA ALANI:
Parazitoloji, Omurgalı hayvan parazitleri, Helmint Taksonomisi.

MAKALELER

Yıldırımhan H.S., Yılmaz N, Incedogan S. 2009. Hatay’da yayılış gösteren Blanus strauchii türünün helmint faunası. Türk Parazitoloji Dergisi 33(4),327-329.

Yıldırımhan, H. S., Tunc, M. R., Sumer, N., Incedogan, S. and C. R. Bursey. 2011. Nematode Parasites Of Lyciasalamandra antalyana and L. luschani (Caudata: Salamandridae) from Turkey. Comparative Parasitology. 78(2): 375-377.

Yıldırımhan, H. S., Nurhan, S., Incedogan, S. and Bursey, C.R., 2012. Helminth parasites of the lemon-yellow tree frog, Hyla savignyi (Hylidae), from Turkey. Turk. J. Zool. 36: 171-184. 

Koyun, M., İncedogan, S., Sümer, N., Yıldırımhan, H.S. 2013. Helminth fauna of Neurergus strauchi (Steindacher, 1888) (Spotted Newt) collected from Bingöl of Turkey. Turkish Journal of Zoology. 37: 128-131.

Yıldırımhan, H.S., İncedoğan, S. 2013. Checklist of Metazoon Parasites Recorded in Anura and Urodela from Turkey. Turkish Journal of Zoology. 37, 562-575.

İncedoğan, S., Yıldırımhan, H.S., Bursey, C.R.2014. Helminth parasites of the ocellated skink, Chalcides ocellatus (Forskal,1775) (Scincidae) from Turkey. Comparative Parasitology. 81(2): 260-269.

Tezel, M., Girişgin A.O., Birlik, S., Yıldırımhan, H.S., Şenlik, B.2014. Helminths of the digestive tract in Buteo buteo (Falconiformes: Falconidae) in Bursa province of Northwest Turkey. Turkish Journal of Zoology. DOI: 10.3906/zoo-1403-24.

Demir, S., Yakar,O., Yıldırımhan H.S., Birlik, S. Helminth Parasites of Levantine Frog (Pelophylax bedriagae Camerano, 1882) from Western Part of Turkey. Helminthologia. (Baskıya kabul edildi).

KONGRE ETKİNLİKLERİ

İncedoğan, S ve Yıldırımhan, H.S. 2011. Akdeniz Bölgesi'ndeki çeşitli lokalitelerden toplanan Benekli Kertenkele (Chalcides ocellatus (Forskal) 1775) 'nin Helmint Faunası. 17. Ulusal Parazitoloji Kongresi ve Kafkasya ve Ortadoğu Paraziter Hastalıklar Sempozyumu (Caucasian and Middle East Symposium on Parasitic Diseases). 4-10 Eylül 2011 KARS. (Sözlü sunum)

Yıldırımhan H.S., İncedoğan, S., Sümer, N., Gözütok, S., Albayrak, İ. Türkiye’nin Isparta ilinden toplanan bazı kemirgen (Memeli) türlerinin helmint faunası üzerine ön bir çalışma. 3-7 Eylül 2012 Ege Üniversitesi Biyoloji Kongresi. İzmir/ Türkiye. (Poster Bildiri)

Yıldırımhan H.S., Birlik S., Girişgin O., Sümer N., Şenlik B. 2014. Bursa Hayvanat Bahçesi’nden Temin Edilen Beyaz Leylek (Ciconia ciconia) Türü’nün Helmint Faunası. 23-27 Haziran 2014. Osmangazi Üniversitesi Biyoloji Kongresi. Eskişehir/Türkiye. (Poster Bildiri)

ARAŞTIRMA PROJELERI

Proje adı: Akdeniz Bölgesi’ndeki Çeşitli lokalitelerden toplanan Benekli Kertenkele (Chalcides ocellatus (Forskal) 1775) ‘nin Helmint Faunasının Araştırılması UAP(F)- 2009/24 (U.Ü BAP) (Yardımcı Araştırmacı) 2009-2014

Proje adı: Güneydoğu Anadolu Bölgesinden toplanan bazı kurbağa ve sürüngenlerin helmintlerinin araştırılması. Uludağ Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri. Hızlı Destek Projesi. (Yardımcı Araştırmacı) 2010-2011. 

Proje adı: Uludağ Milli Parkı Ekoloji Temelli Doğa Eğitimi V.2011 Tübitak 4004.(Uzman Personel). Proje no 111B044

Proje adı: Türkiye’ de yayılış gösteren Darevskia Arribas, 1997 (Reptilia: Sauria: Lacertidae) cinsine ait bazı kertenkele türleri helmint faunasının morfolojik taksonomisi ve DNA sekans analizi. Uludağ Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (Yardımcı Araştırıcı). 2014- (Devam ediyor)

 


Uludağ Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü
© Dr. Murat SEVİNÇ