Prof. Dr. Hulusi MALYER
Anabilim Dalı Başkanı
Tel: 0 224 2941785
malyer uludag.edu.tr

 Öğretim Üyeleri Telefon  E-posta
Prof. Dr. Adem BIÇAKCI 2941789 abicakci uludag.edu.tr
 Prof. Dr. Şule ÖZTÜRK 2941853  ozturks uludag.edu.tr
 Prof. Dr. Sevcan ÇELENK 2941800  sevcant uludag.edu.tr
 Doç. Dr. Şaban GÜVENÇ 2941793  saban uludag.edu.tr
 Doç. Dr. Ruziye DAŞKIN 2941878  ruziyeg uludag.edu.tr
 Doç. Dr. Özer YILMAZ 2942865  ozery uludag.edu.tr
 Doç. Dr. Gül KUŞAKSIZ 2941787  gult uludag.edu.tr
 Doç. Dr. Aycan TOSUNOĞLU 2941854  aycanbilisik uludag.edu.tr

 Araştırma Görevlileri Telefon  E-posta
 Araş. Gör. Dr. Seyhan ORAN 2941854  seyhana uludag.edu.tr


Uludağ Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü