BİRİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNE BÖLÜM TANITIMI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI
Tarih: 13 Ekim 2016
Saat: 15:30
Yer: 225

Bölümümüz öğrencilerine Bölüm Tanıtımı ve Personel Komisyonu tarafından 13 Ekim 2016 tarihinde yapılan Bölüm Tanıtım Toplantısında aşağıdaki konularda bilgiler aktarılmıştır.

ÖĞRETİM ÜYESİ

SUNU KONUSU

Prof.Dr.Hikmet Sami YILDIRIMHAN

Açılış Konuşması Akademik Takvim, Eğitim Öğretimin niteliği, kapsamı, türleri ve Eğitim süresi

Prof.Dr.Şükran DERE

Bölüm Öğretim Elemanlarının Tanıtılması

Prof.Dr.Hulusi MALYER

Biyolog tanımı ve Biyologların çalışabileceği alanlar

Prof.Dr.Nilüfer ÇİNKILIÇ

Ön koşullu dersler ve derslerin AKTS kredi hesaplaması

Prof.Dr.Elif DEMİRKAN

Ders tekrarı, Yano ve Gano hesabı

Prof.Dr.Şule ÖZTÜRK

Bütünleme hakkı, mazeret sınavları ve ek sınav başarı derecesi

Doç.Dr.Şaban GÜVENÇ

Erasmus değişim programı, Farabi değişim programı, Mevlana değişim programı Bologna süreci

Doç.Dr.Ruziye DAŞKIN

Kurum içi, kurum dışı yatay geçiş dikey geçiş işlemleri

Doç.Dr.Serap ÇELİKLER KASIMOĞULLARI

Çift Ana dal, Yan Ana dal programları (Kime yaptırıp kimden alabiliyoruz)

Doç.Dr.Gül KUŞAKSIZ

Staj, öğrenci toplulukları

Toplantı resimleri için tıklayınız.

  

 

 


Uludağ Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü