Biyoloji bölümünün öğretim amaçları:

ÖA.1    Biyoloji ile ilgili temel düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olmak.

ÖA.2   Biyoçeşitliliğin korunması ve sürdürülebilirliğini gözeterek çevresel sorunların evrensel ve toplumsal             boyutları ile hukuksal sonuçları konusunda etik değerleri göz önüne alarak duyarlılık sahibi olmak.

ÖA.3   Laboratuvar ve saha çalışmalarında çağdaş yöntem ve teknikleri kullanarak veri toplamak, deney             yapmak, sonuçları analiz etmek ve yorumlayabilmek:

ÖA.4    Alanında karşılaşılan sorunları çözmede bireysel veya ekip üyesi olarak sorumluluk almak.

ÖA.5    Alanında öğrendiği bilgileri ve ürettiği çözümleri, uygun yöntem ve teknikleri kullanarak anlaşılır              şekilde aktarabilmek.
Uludağ Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü
© Dr. Murat SEVİNÇ