Prof. Dr. Adem BIÇAKCI

Telefon : 0 224 2941789
Fax  : 0 224 2941899
E-posta : abicakci uludag.edu.tr

 
EĞİTİM DURUMU

Lisans: Anadolu Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Eskişehir, 1988.

Yüksek Lisans: Uludağ Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji ABD, Botanik Bilim Dalı, Bursa, 1993.

Doktora: Uludağ Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji ABD, Botanik Bilim Dalı, Bursa, 1998.

ÇALIŞMA ALANI: Palinoloji, Atmosferik Polenler, Bitki Morfolojisi ve Anatomisi.

MAKALELER

Bıçakçı A, Tosunoğlu A, Saatçıoğlu G. Allerjenik Platanus (çınar ağacı) polenlerinin Türkiye’deki dağılımları. Asthma Allergy Immunol 13(2):76-89 (2015).

Bıçakçı A, Tosunoğlu A. Allerjenik Ambrosia (zaylan) polenlerinin Türkiye’deki dağılımları. Asthma Allergy Immunol 13(1):33-46 (2015).

Tosunoglu A, Bıçakçı A. Seasonal and intradiurnal variation of airborne pollen concentrations in Bodrum, SW Turkey. Environ Monit Assess 187:167;1-21 DOI 10.1007/s10661-015-4384-y (2015).

Tosunoglu A., Altunoglu M. K., Bıçakçı, A., Kilic, O., Gonca, T., ve ark. Atmospheric pollen concentrations in Antalya, South Turkey. Aerobiologia,  31(1):99-109, (2015).

Tosunoğlu A, Babayiğit S, Bıçakçı A. Aeropalynological survey in Büyükorhan, Bursa. Turk J Bot 39(1):40-47 (2015).

Bıçakçı A, Tosunoğlu A, Altunoğlu MK, Saatçıoğlu G. Türkiye’de Salicaceae familyasına ait Populus (kavak ağacı) ve Salix (söğüt ağacı) polenlerinin havadaki dağılımları. Asthma Allergy Immunol 12(3):157-170 (2014).

Tosunoğlu A, Yenigün A, Bıçakçı A, Eliaçık K. Airborne pollen content of Kuşadası. Turk J Bot 37:297-305 (2013).

Bıçakçı A. Türkiye'de Atmosferik Polenlerin Bölgelere ve Mevsimlere Göre Dağılımı. Turkiye Klinikleri J Allergy-Special Topics 4(1):10-14 (2011).

Bıçakçı A, Tosunoğlu A, Altunoğlu MK, Akkaya A, Malyer H, Sapan N. Allerjenik Pinus (çam ağacı) polenlerinin Türkiye’deki dağılımları. Asthma Allergy Immunol 9:92-100 (2011).

Bıçakçı A, Altunoğlu MK, Tosunoğlu A, Akkaya A, Malyer H, Sapan N. Allerjenik Plantago (sinir otu) polenlerinin Türkiye’deki dağılımları. Asthma Allergy Immunol 9:144-153 (2011).

Saatçıoğlu G, Malyer H, Tosunoğlu A, Bıçakçı A. Airborne pollen grains of Gemlik (Bursa). Asthma Allergy Immunol 9:29-36 (2011).

Erkan P, Bıçakçı A, Aybeke M, Malyer H. Analysis of airborne pollen grains in Kırklareli. Turk J Bot 35:57-65 (2011).

Celenk S, Altunoglu MK, Malyer H, Bıçakçı A, Tamay Z, Güler N, Canıtez Y, Sapan N, Öneş Ü. Intradiurnal variations of Urticaceae pollen in Istanbul. Allergy 66;Suppl:94, (2011): 127.

Akturk, I, Altunoglu, M.K, Bıçakçı A, Malyer, H, Sapan, N. Diurnal variation of olive pollen concentrations in Bursa - Mudanya. Allergy 66, Suppl. 94 (2011): 166.

Akturk I, Altunoglu MK, Bıçakçı A, Malyer H, Sapan N. Airborne pollen grains in Bursa-Mudanya, 2006. Allergy 66, Suppl. 94 (2011): 166.

Altunoğlu MK, Toraman E, Temel M, Bıçakçı A, Kargıoğlu M. Analysis of airborne pollen grains in Konya, Turkey, 2005. Pak J Bot, 42(2):765-774 (2010).

Bıçakçı A, Altunoğlu MK, Tosunoğlu A, Akkaya A, Malyer H, Sapan N. Türkiye’de allerjenik Chenopodiaceae/Amaranthaceae (kazayağı otu/tilkikuyruğu otu vb.) polenlerinin havadaki dağılımları. Asthma Allergy Immunol 8:170-179 (2010).

Bıçakçı A, Tosunoğlu A, Altunoğlu MK, Çelenk S, Erkan P, Canıtez Y, Malyer H, Sapan N. Allerjenik Cupressaceae (servi, ardıç ağacı) polenlerinin Türkiye’deki dağılımları. Asthma Allergy Immunol, 8:1-12 (2010) .

Celenk S, Bıçakçı A, Tamay Z, Guler N, Altunoglu MK, Canitez Y, Malyer H, Sapan N, Ones U. Airborne pollen in European and Asian parts of Istanbul. Environ Monit Assess, 164:391-402 (2010).

Erkan P, Bıçakçı A, Aybeke M. Analysis of airborne polen fall in Tekirdag, Turkey. Asthma Allergy Immunol, 8:46-54 (2010) .

Erkan P, Bıçakçı A, Yazıcıoğlu M, Altunoğlu M, Sapan N. The relationship between pollen season and skin prick test results for children living in Edirne, Turkey. Allergy, 90 (2010).

Bıçakçı A, Altunoglu M, Aybeke M, Sapan N, Erkan P. The concentration of atmospheric pollen of Edirne, Turkey. Allergy 65, Suppl. 92 (2010): 422-423.

Altunoglu M, Bıçakçı A, Tosunoglu A, Celenk S, Erkan P, Canitez Y, Malyer H, Sapan N. Atmospheric pollen. content of Yalova province of Turkey 2005. Allergy 65, Suppl. 92 (2010): 428.

Altunoglu M, Bıçakçı A, Tosunoglu A, Celenk S, Erkan P, Canitez Y, Malyer H, Sapan N. Daily distrubtion of plane tree (Platanus sp.) pollen in the atmosphere of Yalova, Turkey. Allergy 65, Suppl. 92 (2010): 428-429.

Celenk S, Altunoglu M, Tamay Z, Guler N, Malyer H, Bıçakçı A, Sapan N, Ones U. Daily pollen concentration of Pistacia sp. in the atmosphere of Istanbul. Allergy Allergy 65, Suppl. 92 (2010): 221.

Bıçakçı A, Altunoğlu MK, Tosunoğlu A, Çelenk S, Canıtez Y, Malyer H, Sapan N. Türkiye’de Oleaceae familyasına ait allerjenik Olea (zeytin ağacı) ve Fraxinus (dişbudak ağacı) polenlerinin havadaki dağılımları. Asthma Allergy Immunol, 7:133-146 (2009) .

Bıçakçı A, Altunoğlu MK, Bilişik A, Çelenk S, Canıtez Y, Malyer H, Sapan N. Türkiye’nin atmosferik polenleri. Asthma Allergy Immunol, 7: 11-17 (2009) .

Bıçakçı A, Çelenk S, Altunoğlu MK, Bilişik A, Canıtez Y, Malyer H, Sapan N. Türkiye’de allerjenik Gramineae (çayır, çimen vb.) polenlerinin havadaki dağılımları. Asthma Allergy Immunol, 7: 90-99 (2009).

Tosunoglu A, Bıçakçı A, Malyer H, Sapan N. Airborne polen fall in Koycegiz specially protected area (SW Turkey). Fresenius Environmental Bulletin, 18 (10): 1860-1865 (2009).

Celenk S, Canitez Y, Bıçakçı A, Sapan N, Malyer N. An aerobiological study on pollen grains in the atmosphere of North-West Turkey. Environ Monit Assess 158:365–380, (2009).

Celenk S, Bıçakçı A, Tamay Z, Altunoglu M, Guler N, Malyer H, Sapan N, Ones Ü. Daily variations of Platanus sp pollen in the atmosphere of Istanbul. Allergy 64, (2009): 162.

Celenk S, Altunoglu MK, Canitez Y, Bıçakçı A, Malyer H, Sapan N. Daily pollen concentration of three allergenic families in the atmosphere of Bursa (NW Turkey), 2003-2004. Allergy, 63; Suppl. 88 (2008): 396-397.

Altunoglu MK, Bıçakçı A, Celenk S, Canitez Y, Malyer H, Sapan N. Airborne pollen grains in Yalova, Turkey, 2004. Biologia, 63/5: 658—663 (2008).

Bilişik A, Yenigün A, Bıçakçı A, Eliaçık K, Canıtez Y, Malyer H, Sapan N. An observation study of airborne pollen fall in Didim (SW Turkey): years 2004–2005. Aerobiologia, 24, 61–66 (2008).

Bilişik A, Bıçakçı A, Malyer H, Sapan N. Analysis of airborne pollen spectrum in Fethiye-Muğla, Turkey. Fresenius Environmental Bulletin 17, 640-46 (2008).

Celenk S, Dirmenci T, Malyer H, Bıçakçı A. A palynological study of the genus Nepeta L. (Lamiaceae). Plant Syst Evol, 276:105–123 (2008).

Bilişik A, Akyalçın H, Bıçakçı A. Airborne pollen grains in Savaştepe (Balıkesir). Ekoloji, 17 (67): 8-14, (2008).

Celenk S, Tarimcilar G, Bıçakçı A, Kaynak G, Malyer H. A palynological study of the genus Mentha L. (Lamiaceae). Botanical Journal of the Linnean Society, 157, 141–154, (2008).

Bilisik A, Cakmak I, Bıçakçı A, Malyer H. Seasonal variation of collected pollen loads of honeybees (Apis mellifera L. anatoliaca). Grana 47:1; 70-77 (2008).

Celenk S, Bıçakçı A, Erkan P, Aybeke M. Cladosporium Link ex Fr. and Alternaria Nees ex Fr. spores in the atmosphere of Edirne. Journal of Biological and Environmental Sciences, 1(3), 127-130 (2008).

Bilişik A, Saatçioğlu G, Malyer H, Bıçakçı A. Pamuk (Gossipium L.), Uludağ Arıcılık Dergisi, 7(3), 81-82, (2007).

Ataygul E, Celenk S, Bıçakçı A, Canıtez Y, Malyer H, Sapan N. Allergenic fungal spore concentrations In the atmosphere of Bursa, Turkey. Journal of Biological and Environmental Sciences1(2), 73-79 (2007).

Bıçakçı A. Analysis of airborne pollen fall in Sakarya, Turkey. Biologia, 61(4), 531-549 (2006).

Bilişik A, Çakmak İ, Malyer H, Bıçakçı A. Pollen preferences honeybee colonies (Apis mellifera L. anatolica) in the blooming period of Gorukle-Bursa, Turkey, Uludag Bee Journal, 7(3), 88-93, (2007).

Bıçakçı A, Çelenk S, Canıtez Y, Malyer H, Sapan N. Allergic airborne polen concentrations of Urticaceae (Urtica-nettle / Parietaria-wall pellitory) in Turkey. Çocuk Solunum Dergisi, 1(1), 6-9 (2006).

Ay G, Öztürk M, Bıçakçı A. Airborne pollen grains of Manisa. Ot Sist Bot Derg, 12 (1), 41-46 (2005).

Çelenk S, Malyer H, Oral Ü, Bıçakçı A. Antalya-Kepez su ürünleri üretim merkezinde bulunan su bitkileri üzerine incelemeler. Dumlupınar Üniv, Fen Bil. Ens. Derg., 8, 229-234 (2005).

Bıçakçı A, Çelenk S, Canıtez Y, Malyer H, Sapan N. Türkiye’nin Bazı Bölgelerinde Atmosferik Polen Çalışmaları. Astım Allerji İmmünoloji;3(3):131-137 (2005).

Tatlidil S, Bıçakçı A, Malyer H, Baser KHC. Pollen morphology of Thalictrum L. species (Ranunculaceae) in Turkey. Pak J Bot, 37 (2), 203-212 (2005).

Çelenk S, Bıçakçı A. Aerobiological investigation in Bitlis, Turkey. Ann Agric Environ Med, 12, 87-93 (2005).

Satıl F, Kaya A, Bıçakçı A, Özatlı S, Tümen G. Comparative morphological, anatomical and palynological studies on Thymus migricus Klokov & Des.-Shost and T.fedtschenkoi Ronniger var. handeli (Ronniger) Jalas grown in East Anatolia. Pak J Bot, 37 (3), 531-549 (2005).

Akan H, Tatlidil S, Bıçakçı A. Pollen morphology of Astragalus L. Section Alopecuroidei DC (Fabaceae) in Turkey. International Journal of Botany, 1 (1), 50-58 (2005).

Tatlıdil S, Çakmak İ, Bıçakçı A, Bilişik A, Pavlov D. Pollen composition of honey in Turkey. Journal of Balkan Ecology, 8 (3), 263-270 (2005).

Bıçakçı A, Koç RD, Tatlidil S, Benlioglu ON. Analysis of airborne pollen fall in Usak, Turkey. Pak J Bot, 36 (4), 711-717 (2004).

Bıçakçı A, Olgun G, Aybeke M, Erkan P, Malyer H. Analysis of airborne polen fall in Edirne, Turkey. Acta Bot Sinica, 46(10), 1149-1154 (2004).

Malyer H, Kırımer N, Bıçakçı A, Altunoğlu MK. Lavanta. Uludağ Arıcılık Dergisi, 4(2), 75-76, (2004).

Tatlıdil S, Avar E, Bıçakçı A, Malyer H, Kargıoğlu M, Özyurt S. Afyon ve çevresinde yayılış gösteren Linaria Miller türlerinin polen morfolojileri. F.Ü. Fen ve Müh. Bil. Derg., 16(2), 183-194, (2004).

Bıçakçı A, Tatlidil S, Sapan N, Malyer H, Canitez Y. Airborne polen grains in Bursa, Turkey, 1999-2000. Ann Agric Environ Med, 10 (1), 31-36, (2003).

Bıçakçı A, Ergun S, Tatlidil S, Malyer H, Ozyurt S, Akkaya A, Sapan N. Airborne pollen grains of Afyon, Turkey. Acta Botanica Sinica, 44(11), 1371-1375 (2002).

Bıçakçı A, Sapan N, Malyer H, Canitez Y. Airborne Olea europea (olive) pollen grains in central Bursa and districts,Turkey. Allergy 57; Suppl. 73 (2002): 283.

Sabuncu İ, Bıçakçı A, Tatlıdil S, Malyer H. Bursa piyasasında satılan ve Uludağ ile Karacabey yörelerine ait olduğu belirtilen polenlerin mikroskobik analizi. Uludağ Arıcılık Dergisi, 3 (2), 3-9 (2002).

Bıçakçı A, Malyer H, Tatlıdil S, Akkaya A. Airborne pollen grains of Rize, Acta Pharmaecutica Turcica 44, 3-9 (2002).

Bıçakçı A, Tatlıdil S, Canıtez Y, Malyer H, Sapan N. Mustafa Kemalpaşa (BURSA) ilçesi atmosferindeki allerjen Cladosporium sp. ve Alternaria sp. sporları, Akciğer Arşivi Dergisi, 2, 69-72 (2001).

Tatlıdil, S, Bıçakçı A, Akkaya A, Malyer H. Burdur atmosferindeki allerjen Cladosporium sp ve Alternaria sp sporları. SDU Tıp Fak. Derg., 8(4), 1-3 (2001).

Bıçakçı A, Canitez Y, Akkaya A, Malyer H, Sapan N. Bursa ve Türkiye’nin diğer bazı bölgelerindeki atmosferik polen konsantrasyonları, Allerji-Astım Dergisi, 2, 3, 150-155 (2000).

Bıçakçı A, Canıtez Y, Malyer H, Sapan N. Airborne pollen grains of Keles, Bursa. Ot Sist. Bot. Derg., 7, 1, 179-186 (2000).

Başer KHC, Bıçakçı A, Malyer H, Composition of the essential Oil of Echinophora lamondiana B.Yildiz & Z.Bahcecioğlu. J.Essent. Oil Res., 12, 147-148 (2000).

Bıçakçı A, Akkaya A, Malyer H, Turgut E, Sahin Ü, Airborne pollen grains of Burdur, Turkey. Acta Botanica Sinica, 42 (8), 864-867 (2000).

Bıçakçı A, Akyalçın H. Analysis of airborne pollen fall in Balikesir, Turkey, 1996-1997. Ann Agric Environ Med, 7, 5-10 (2000).

Bıçakçı A, Akkaya A, Malyer H, Ünlü M, Sapan N. Pollen calendar of Isparta, Turkey. Israel Journal of Plant Science, 48, 67-70 (2000).

Bıçakçı A., Canıtez Y., Sapan N., Malyer H. Pollen concentrations in central Bursa and five districts, Turkey. Allergy. Vol.54 Suppl 52 pp. 192 (1999).

Bıçakçı A, Canıtez Y, Malyer H, Sapan N. Airborne pollen concentration in Inegol (Bursa), Turkey. Sci. Int. (Lahore), 11, 99-102 (1999).

Bıçakçı A, Benlioğlu ON, Erdoğan D. Airborne pollen concentration in Kütahya. Tr. J. of Botany, 23, 75-81 (1999).

Bıçakçı A, Canitez Y, Sapan N, Malyer H. Allergenic spores of Cladosporium and Alternaria in the atmosphere of Inegol (Bursa), Allergy 54; Suppl, (1999): 46.

Bıçakçı A, Canıtez Y, Malyer H, Sapan N. Mustafakemalpaşa (Bursa) İlçesinin Atmosferik Polenleri. FÜ, Fen ve Müh Bil Derg, 11 (2), 7-12 (1999).

Bıçakçı A, Canıtez Y, Öneş Ü, Sapan N, Malyer H. İznik (Bursa) ilçesinin atmosferik polenleri. Ot Sist. Bot. Derg., 6,1, 75-82 (1999).

Başer KHC, Kürkçüoğlu M, Malyer H, Bıçakçı A, The Essential Oils of six Echinophora species from Turkey, J.Essent. Oil Res., 345-351 (1998).

Bıçakçı A, Malyer H, Echinophora L. (Apiaceae) türlerinin yaprak anatomisi. Ot Sist. Bot. Derg., 5, 1, 31-46 (1998).

Bıçakçı A, Malyer H, Türkiye’deki Echinophora L. (Apiaceae) türlerinin morfolojisi. Ot Sist. Bot. Derg., 5, 1, 1-30 (1998).

Dülger B, Gücin F, Malyer H, Bıçakçı A, Antimicrobial activity of Marigold (Tagetes minuta L.), Acta Pharmaceutica Turcica, vol. XXXIX, No 3, 115-118, (1997).

Bıçakçı A, Malyer H, Sapan S. Airborne pollen concentration in Görükle campus (Bursa) 1991,1992. Tr. J. of Botany, vol. 21, 145-153, (1997).

Bıçakçı A, Inceoğlu Ö, Sapan N, Malyer H. Bursa ili atmosferinde polen dağılımına meteorolojik faktörlerin etkisi. Tr. J. of Botany, 20, 107-111 (1996).

Bıçakçı A, Inceoğlu Ö, Sapan N, Malye H. Airborne pollen calendar of the center of Bursa (Turkey). Aerobiologia, 12, 43-46 (1996).

Başer KHC, Özek T, Demirçakmak B, Bıçakçı A, Malyer H, Essential Oil of Echinophora chrysantha Freyn et Sint., J Essent Oil Res 8, 433-434 (1996).

Malyer H, Heper M, Bıçakçı A, Chamaecytisus Link (Fabaceae / Genisteae) türlerinin Türkiye'deki yayılışları. Ot Sist. Bot. Derg. 2,1, 122-146 (1995).

Bıçakçı A, Iphar S, Malyer H, Sapan N. Mudanya ilçesi (Bursa) polen takvimi. U.Ü. Tıp Fak. Derg. 1-2-3, 17-21 (1995).

KONGRE ETKİNLİKLERİ

Tosunoğlu H, Tosunoğlu A, Bekil S, Bıçakçı A. Piyasadan ve Üreticiden Alınan Balların Toplam Polen Sayılarının Karşılaştırılması. Uludağ Üniversitesi IV. Bilgilendirme ve Ar-Ge Günleri (11-13 KASIM 2014).

Bekil S, Tosunoğlu A, Bıçakçı A. Büyükorhan (Bursa) İlçesi Atmosferinde Görülen Alternaria ve Cladosporium Cinslerine Ait Sporların Yıllık Değişimleri. Uludağ Üniversitesi IV. Bilgilendirme ve Ar-Ge Günleri (11-13 KASIM 2014).

Tosunoglu A, Malyer H, Bıçakçı A. Pollen Morphology of Endemic Aristolochia L. Species in Turkey. BIORARE III (The third International Symposium on Biology of Rare and Endemic Plant Species) (2014).

Saatcioglu G, Tosunoglu A, Malyer H, Aktoklu E, Bıçakçı A. Pollen Morphology of Some Endemic Hedysarum L. (Fabaceae) Species. BIORARE III (The third International Symposium on Biology of Rare and Endemic Plant Species) (2014).

Yilmazkaya D, Akgül H, Tosunoglu A, Bıçakçı A. Determination of Airborne Alternaria Neesand Cladosporium Link Spore Concentration and Distribution in Gaziantep Province (2010-2011).ICOEST (2nd International Conference On Environmental Science and Technology) (2014).

Yılmazkaya D, Akgül H, Tosunoğlu A, Bıçakçı A. Gaziantep Ili Atmosferinde Bulunan Fungus Sporları. 22. Ulusal Biyoloji Kongresi. (2014).

Altunoğlu MK, Akpınar S, Akdoğan GE, Bıçakçı A, Malyer H, Tosunoğlu A, Sapan N. Sarıkamış Atmosferik Polenlerinin Belirlenmesine Yönelik Ön Çalışma. XIX. Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi. Antalya 7 – 11 Kasım 2012.

Altunoğlu MK, Akpınar S, Akdoğan GE, Bıçakçı A, Malyer H, Tosunoğlu A, Sapan N. Kars ili Atmosferinde Pinus sp. (Çam ağacı) Polenlerinin Günlük Değişimleri. XIX. Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi. 7 – 11 Kasım 2012 Antalya

Altunoğlu MK, Akdoğan GE, Akpınar S, Bıçakçı A, Malyer H, Tosunoğlu A, Sapan N. Kars ili Atmosferinde Gramineae Polenlerinin Gün İçi Saatlik Değişimleri. XIX. Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi. 7 – 11 Kasım 2012 Antalya

Altunoğlu MK, Akdoğan GE, Akpınar S, Bıçakçı A, Malyer H, Tosunoğlu A, Sapan N. Cyperaceae (Papirusgiller) Polenlerinin Kars ili Atmosferindeki Günlük Değişimi. XIX. Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi. Antalya 7 – 11 Kasım 2012.

Altunoğlu MK, Bıçakçı A, Malyer H, Güneş H, Tosunoğlu A, Sapan N. Kars ili Atmosferik Polenlerin Belirlenmesine Yönelik Ön Çalışma. Allerjik Hastalıklar ve Klinik İmmunolojide Tedavi Sempozyumu. 1 – 4 Kasım 2011.

Erkan P, Bıçakçı A, Altunoğlu MK, Aybeke M, Sapan N. Edirne ili atmosferik polen konsantrasyonlarının belirlenmesi. XVIII. Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi. 3-7 Kasım 2010, Özet kitapçığı, s.48.

Altunoğlu MK, Kılıç Ö, Tosunoğlu A, Bıçakçı A, Akkaya A, Malyer H, Sapan N. Antalya ili atmosferinde Gramineae polenlerinin günlük değişimleri-2008. XVIII. Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi. 3-7 Kasım 2010, Özet kitapçığı, s.48.

Aktürk İ, Altunoğlu MK, Bıçakçı A, Malyer H, Sapan N. Bursa-Mudanya ilçesi atmosferik polenleri-2005. XVIII. Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi. 3-7 Kasım 2010, Özet kitapçığı, s.50.

Çelenk S, Sapan N, Malyer H, Bıçakçı A. Polen günlüğü. XVIII. Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi. 3-7 Kasım 2010, Özet kitapçığı, s.51.

Çelenk S, Malyer H, Sapan N, Bıçakçı A. Moleküler Aerobiyoloji. XVIII. Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi. 3-7 Kasım 2010, Özet kitapçığı, s.51.

Erkan P, Bıçakçı A, Yazıcıoğlu M, Altunoğlu MK, Aybeke M, Sapan N. Edirne ilinde yaşayan çocuklardaki deri prik test sonuçlarının atmosferik polen verilerine göre değerlendirilmesi. XVIII. Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi. 3-7 Kasım 2010, Özet kitapçığı, s.54.

Celenk S, Bıçakçı A,Tamay Z, Guler N, Altunoglu MK, Canitez Y, Malyer H, Sapan N, Ones U. Istanbul atmosferinde bulunan Cupressaceae / Taxaceae polenlerinin aylık ve günlük dağılımları. XVI. Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi. 19-23 Kasım 2008, KKTC. Özet kitapçığı, s.51.

Celenk S, Bıçakçı A,Tamay Z, Guler N, Altunoglu MK, Canitez Y, Malyer H, Sapan N, Ones U. Kuzey Batı Anadolu atmosferindeki Ambrosia sp. polenlerinin varlığı, XVI. Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi. 19-23 Kasım 2008, KKTC. Özet kitapçığı, s.51.

Celenk S, Bıçakçı A,Tamay Z, Guler N, Altunoglu MK, Canitez Y, Malyer H, Sapan N, Ones U. Airborne pollen flora in the metropolitan city of Turkey. 4th European Symposium on Aerobiology, 12-16 August 2008, Turku, Finland.pp 93.

Celenk S, Altunoglu MK, Bıçakçı A, Canitez Y, Malyer H, Sapan N. Intradiurnal variations of airborne pollen in Bursa, Turkey. 4th European Symposium on Aerobiology, 12-16 August 2008, Turku, Finland.pp 62 (2008).

Bilişik, A., Çakmak I., Saatcioglu G, Bıçakçı A., Malyer H. (2007). Bursa’nın Mustafakemalpasa ilçesinde Bal Arılarının Kullandıkları Polen Kaynaklarının Belirlenmesi. III. Marmara Arıcılık Kongresi (2007).

Çelenk S, Bıçakçı A, Tamay Z, Guler N, Altunoglu MK, Canitez Y, Malyer H, Sapan N, Ones U. Aeropalynologic investigation of the atmosphere of Istanbul, 2005. 8th International Congress on Aerobiology, Neuchatel, Switzerland, Abstracts, pp 192 (2006).

Erken S, Tatlıdil S, Güleryüz G, Bıçakçı A. Uludağ'da İki Tripleurospermum Schultz Bip. (Compositae): Morfoloji, Anatomi ve Palinoloji. XIV. Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı, 29-31 Mayıs 2002. Eskişehir.

Erken S, Tatlıdil S, Bıçakçı A, Demirci F, Demirci B, Başer KHC. Palynological and Chemical Investigations on Some Hypericum L. Species Growing in Turkey. 4th International Symposium on the Chemistry of Natural Compounds, Eğirdir, Abstracts, pp 73 (2001).

Tatlidil S., Bıçakçı A., Malyer H. The investigation of Cladosporium sp. and Alternaria sp. spores in the Atmosphere of Keles (Bursa). Second Balkan Botanical Congress, May, 14-18, 2000.  Abstracts, p.116

Bıçakçı A., Malyer H., Palynological investigations on Thecocarpus Boiss. genus and some Echinophora L. species (Umbelliferae). Second Balkan Botanical Congress, May, 14-18, 2000.  Abstracts, p.100.

Tatlıdil, S, Bıçakçı A, Y.Canıtez, H.Malyer, N.Sapan, İznik (Bursa) ilçesi atmosferinde bulunan allerjik Alternaria spp. ve Cladosporium spp. sporlarının sayımı, IX.Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi, Antalya, 68 (2000).

Tatlidil S, Bıçakçı A, Tümen G, Malyer H. Pollen morphology of Satureja pilosa Velen (Labiatae). XVth National Congress on Biology . September, 5-9, 2000, Ankara. Abstracts, p.9.

Tatlidil S, Bıçakçı A, Tümen, G, Malyer H. Pollen morphology of Aristolochia baseri Malyer & Erken (Aristolochiaceae). XVth National Congress on Biology. September, 5-9, 2000, Ankara. Abstracts, p.10.

Tatlıdil, S, Bıçakçı A, Erken S, Malyer H. Aristolochia pontica, A.mauorum ve A.bodamae (Aristolochiaceae)’nin polen morfolojisi, XIII. Bitkisel İlaç Hammeddeleri Toplantısı, İstanbul 2000.

Bıçakçı A, Erken S, Malyer H.  Eskişehir İlinin Atmosferik Polenleri. 1st International Symposium on Protection of Natural Environment & Ehrami Karaçam,  Kütahya, 315-322 (1999).

Bıçakçı A, Dülger B, Malyer H, Gücin F.  Thecocarpus carvifolius (Boiss.) Hedge & Lamond türünün antimikrobiyal aktivitesi, XIV. Ulusal Biyoloji Kongresi,  cilt III, 433-445, (1998).

Bıçakçı A, Malyer H, Benlioğlu ON. Thecocarpus carvifolius (Boiss.) Hedge & Lamond (Umbelliferae) türünün morfolojisi ve anatomisi, Kasnak Meşesi ve Türkiye Florası Sempozyumu, İstanbul, 673-686 (1998).

Bıçakçı A, Güleryüz G. Uludağ’da yayılış gösteren Scrophulariaceae ve Brassicaceae familyalarına ait bazı endemiklerin polen morfolojileri,  Kasnak Meşesi ve Türkiye Florası Sempozyumu, İstanbul, 719-726 (1998).

Erken S, Heper M, Bıçakçı A. Heracleum Platytaenum Boiss. üzerinde morfolojik ve anatomik çalışmalar. XII. Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı, 20-22 Mayıs 1998. Ankara.

Bıçakçı A, Malyer H, Sapan N, Canıtez Y, Akkaya A. Türkiye’de polen takvimi çalışmaları. VII. Ulusal Allerji ve Klinik immünoloji Kongresi. 1997, pp.69.

Bıçakçı A, Koçdemir M, Malyer M, Heper M. Palynological Investigations on some Chamaecytisus Link taxa in Turkey. Plant Life in Southwest and Central Asia, Ed. Öztürk M, Seçmen Ö, Görk G., Ege Univ. Press, vol. 2, 836-849, Izmir-Türkiye (1996).

ARAŞTIRMA PROJELERİ

Bursa ili atmosferik polenlerinin volumetrik yöntemle belirlenmesi. Uludağ Üniversitesi, Araştırma Fonu Projesi, Araştırmacı (2003).

Türkiye Nepeta L. (Lamiaceae) Cinsinin Polen Morfolojisi. Uludağ Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi, Araştırmacı (2006).

İstanbul İlinin Allerjik Polen Takvimi. TÜBİTAK, SBAG-2543, Araştırmacı (2008).

Türkiye’nin Mentha L. Cinsinin Revizyonu. Uludağ Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi, Araştırmacı (2008).

Türkiye’de yetişen Aristolochia L. türleri üzerine taksonomik, moleküler ve palinolojik araştırmalar. TÜBİTAK projesi, Araştırmacı (2011).

Batı Anadolu’da (Marmara, Ege ve Batı Akdeniz) yayılışı olan Alyssum taksonları üzerinde morfolojik ve palinolojik araştırmalar. Uludağ Üniversitesi BAP projesi, Araştırmacı (2011).

Van, Erzurum, Malatya ve Gaziantep illeri havasındaki allerjenik polenler. TÜBİTAK projesi, Yürütücü (2013).

Kuzeybatı Anadolu atmosferindeki polenlerin çok yönlü incelenmesi ve sağlık üzerindeki etkilerinin araştırılması. TÜBİTAK-COST projesi, Araştırmacı (2013).

Rize İli Atmosferindeki Polenlerin Belirlenmesi. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi BAP Projesi, Araştırmacı ( 2014).

Kars İli Atmosferindeki Polenlerin Belirlenmesi. Kafkas Üniversitesi BAP Projesi, Araştırmacı (2012-Devam etmekte)

Türkiye'de Yetişen Hedysarum L. Taksonlarının Polen Morfolojisi. Uludağ Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Projesi, Araştırmacı (2012-devam etmekte).

Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye, Şanlıurfa ve Mardin İllerinde Atmosferik Polenlerinin Belirlenmesi. TÜBİTAK projesi, Araştırmacı (2013-devam etmekte).

Gaziantep İli Atmosferik Funguslarının Belirlenmesi ve Volümetrik Analizleri. Gaziantep Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Projesi, Araştırmacı (2013-devam etmekte).

Kars, Ardahan, Iğdır ve Ağrı illeri atmosferinde allerjenik polenler. TÜBİTAK projesi, Araştırmacı (2014-devam etmekte)

ÖDÜLLER

Uludağ Üniversitesi, 2008 yılı SCI, SSCI, SCI-EXP indekslerinde en çok yayın yapan öğretim üyeleri / Fen-Edebiyat Fakültesi İkinciliği.

Türkiye Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Derneği’nin resmi ve süreli yayını olan “Astım Allerji İmmünoloji” Dergisinde 2009-2010 yıllarında yayınlanan makaleler arasında, Değerlendirme Jürisi tarafından -Allerjenik Cupressaceae (servi, ardıç ağacı) polenlerinin Türkiye’deki dağılımları- başlıklı makaleye birincilik ödülü.

Antalya’da 03-07 Kasım 2010 tarihleri arasında düzenlenen XVIII. Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi’nde sunulan -Edirne ilinde yaşayan çocuklardaki deri prik test sonuçlarının atmosferik polen verilerine göre değerlendirilmesi- başlıklı bildiri “Allerjide Tanı Yöntemleri” dalında sunulan posterler arasında birincilik ödülü.

İDARİ GÖREVLER

Uludağ Üniversitesi, Büyükorhan Meslek Yüksek Okulu Yönetim Kurulu Üyeliği, 2009-2015.

Biyoloji Bölümü Staj Komisyonu Başkanlığı.

Uludağ Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Botanik Anabilim Dalı Başkanlığı.


Uludağ Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü
© Dr. Murat SEVİNÇ