Prof. Dr. Hülya ARSLAN

Telefon : 0 224 2941799
Fax  : 0 224 2941899
E-posta : arslanh uludag.edu.tr

EĞİTİM DURUMU

Lisans: Uludağ Üniversitesi, Fen - Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Bursa, 1989.

Yüksek Lisans: Uludağ Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji ABD, Botanik Bilim Dalı, Bursa, 1992.

Doktora: Uludağ Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji ABD, Botanik Bilim Dalı, Bursa, 1999.
ÇALIŞMA ALANI: Bitkilerde nitrat redüktaz aktivitesi, Coğrafik bilgi sistemleri (CBS - GIS Teknikleri) ve Vejetasyon Haritalama

MAKALELER

Güleryüz G., Arslan H., Gökçeoğlu M., Rehder H. Vegetation mosaic around the First Center of Tourism Development in the Uludağ Mountain, Bursa, Turkey. Tr. J. of Botany, 22 (5); 317-326 (1998)

Güleryüz G., Arslan H. Astragalus sibthorpianus Boiss. (Geven, Keven, Tavşancıl tırnağı) Fabaceae/Leguminosae (Baklagiller). The Karaca Arboretum Magazine, Vol. IV(3); 143-144 (1998)

Güleryüz G. Arslan H. Nitrate Reductase Activity in Verbascum L. (Scrophulariaceae) Species from the Eastern Mediterranean in dependence on Altitude. Tr. J. of Botany, 23(2); 89-96(1999)

Arslan H., Güleryüz G. Gökçeoğlu M. Rehder H. Vegetation Mosaic around the Second Center of Tourism Development in the Uludağ Mountain, Bursa, Turkey. Tr. J. of Botany, 23 (4); 233-239 (1999)

Güleryüz G., Arslan H. Doğa Korumada Vejetasyon Mozaiği ve Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) Tekniklerinin Önemi. Ekoloji, Çevre Dergisi Cilt 10, Sayı 38, 23-27 (2001)

Güleryüz G. & Arslan H. A study on biomass production of three endemic Verbascum L. species (Scrophulariaceae) from East Mediterranean.Perspectives in Environmental Science 3:1-6 (Maria Cruie-Sklodowska University Press., Lublin,Poland 1SSN 16412613, Online paper) (2001)

Arslan, H., Güleryüz, G., Gökçeoğlu, M. A Comparative Study on Nitrate Reductase Activity (NRA) of Some Endemic Plants From Eastern Mediterranean. Anadolu Univ. Bilim ve Teknoloji Dergisi Vol.2, No.1, 51-56, 2001

Arslan, H., Güleryüz, G. Yüksek bitkilerde Azotun Assimilasyonu. Anadolu Univ. Bilim ve Teknoloji Dergisi, Cilt:3, Sayı:1, 13-30, 2002.

Dülger, B., Kırmızı, S., Arslan, H., Güleryüz, G. Antimicrobial Activity of Three Endemic Verbascum L. Species. Pharmaceutical Biology 40, 8: 587-589, (2002)

Güleryüz, G., Arslan, H., Kırmızı, S., Güçer, Ş. Investigation of Influence of Tungsten Mine Wastes on the Elemental Compsition of Some Alpine and Subalpine Plants on Mount Uludağ, Bursa, Turkey. Environmental Pollution 120, 707-716, 2002

Arslan, H., Güleryüz, G. Some Endemic Species to Uludağ (Bursa, Turkey): Carduus olympicus Boiss., Festuca punctoria Sm., Galium olympicum Boiss., Gypsophila olympica Boiss., Rumex olympicus Boiss. The Karaca Arboretum Magazine 6 (4); 155-164, 2002

Arslan, H., Güleryüz, G., Gökçeoğlu, M. ve H. Rehder. “Forests of Bithynian Olympus” Caucasus Environment, 3 (8), 34 – 37, (2004). 

Arslan, H. ve G. Güleryüz, “A Study on Nitrate Reductase Activity (NRA) of Geophytes from Mediterranean Environment,” Flora, 200 (5), 434-443 (2005).

Arslan, H., Güleryuz, G., Kirmizi, S. ve Ş. Güçer, “Nitrogen mineralization in mine waste-contaminated soils,” Fresenius Environmental Bulletin, 14 (10), 900-906 (2005).

Güleryüz, G., Arslan, H., İzgi, B. ve Ş.  Güçer (2005) “Element content (Cu, Fe, Mn, Ni, Pb and Zn) of a ruderal plant species (Verbascum olympicum Boiss.) from East Mediterranean”. Z Naturforsch C. 61c, 357-362 (2006).

Güleryüz, G., Kırmızı, S. Ve H. Arslan, “Nitrogen Mineralisation in the Soils of Alpine Mat Communities: An Incubation Experiment under Laboratory Conditions”. Turkish Journal of Botany, 31, 277-286, (2007)

KONGRE ETKİNLİKLERİ

Güleryüz G., Arslan H., Gökçeoğlu M. Uludağ Milli Parkı Vejetasyon Haritasının Çıkarılması Üzerine Çalışmalar. II. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, Ank. Üniv., Fen Fak. Bildiri Özetl., 23-24 (1995)

Arslan H., Güleryüz G. “Coğrafi Bilgi Sistemleri Yardımı ile Uludağ-Çobankaya Piknik Alanının Vejetasyon Mozaiğinin Belirlenmesi. III.Uzaktan Algılama ve Türkiye' deki Uygulamaları Semineri. Türkiye Ulusal Fotogrametri ve Uzaktan Algılama Birliği-TUFUAB, 16-18 Mayıs 1997, Uludağ Bursa; Bidiriler Kitabı, V.Çevre Sorunları Oturumu, (Ed. G.Günay, U.Narlı, Ö.Atilla, A.Akbulut) Harita Genel Komt., Ankara; 31-36 (1997)

Güleryüz G., Arslan H. “Uludağ Milli Parkı Sarıalan Mevkii Vejetasyon Mozaiği” Kasnak Meşesi ve Türkiye Florası Simpozyumu 21-23 Eylül 1998, İ.Ü.Orman Fak.; 66-76 (1998)

Arslan, H., Güleryüz, G., Gökçeoğlu, M. “Studies on nitrate reductase activity (NRA) of some endemic plants” Second Balkan Botanical Congress 14-18 May 2000, İstanbul. Abstracts; 71 (2000)

Güleryüz, G., Arslan, H., Kırmızı, S., Sarıbayır, B. A study on biomass productivity and distribution of three endemicsVerbascum L. (Scrophulariaceae): V. bombyciferum Boiss., V. prusianum Boiss., V. olympicum Boiss. Second Balkan Botanical Congress, 14-18 May 2000, İstanbul. Abstracts; 80 (2000)

Güleryüz, G., Arslan, H., Kırmızı, S., Güçer, Ş. (2000) “Element contents of some alpine and sub-alpine plants species around the tungsten Mine work on Uludağ Mount, Bursa, Turkey”Second Balkan Botanical Congress, 14-18 May 2000, İstanbul. Abstracts; 80 (2000)
Güleryüz G., Arslan H., Kondu E. ve  Can, B., “İki keçemsi bitki topluluğunun (P. holesteum ve P. atrata) toprağında  azot mineralleşme oranları  üzerinde araştırmalar”, XVII. Ulusal Biyoloji Kongresi, Bildiri Özetleri Kitabı; 85, Çukurova Üniversitesi, Adana, 2004.

Titrek E., Güleryüz G. ve Arslan, H., “Uludağ alpin kuşağındaki bozulmuş alanlar üzerinde gelişen Verbascum olympicum ruderal alan bitki topluluğunda azot mineralleşmesi üzerinde araştırmalar”, XVII. Ulusal Biyoloji Kongresi, Bildiri Özetleri Kitabı; 86, Çukurova Üniversitesi, Adana, 2004.

Arslan H., Güleryüz G. ve İzgi B., “Endemik Verbascum olympicum Boiss. türünün element içerikleri”, XVII. Ulusal Biyoloji Kongresi, Bildiri Özetleri Kitabı; 110, Çukurova Üniversitesi, Adana, 2004.

Güleryüz G., Arslan H., Çelik, C. ve Güçer, Ş., “Bursa Nilüfer Çayı Kenarından Toplanan Polygonum lapatifolium L. Bitki Türünde Element İçeriklerinin Kirlenmeye Bağlı Değişimi”, V. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, Bildiri Özetleri Kitabı; 86, Bolu, 2004.

Güleryüz G., Kırmızı, S. ve  Arslan, H., “Uludağ Turizm Bölgesindeki  Kayak Pistlerinin ve Bozulmamış Alanların Bitki Temel Besin Elementleri Bakımından Karşılaştırılması”, V. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, Bildiri Özetleri Kitabı; 117, Bolu, 2004.

Arslan H, Güleryüz G, Kırmızı S, Güçer Ş. Maden atığı ile kirlenmiş topraklarda azot mineralleşmesi. V. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kong., 5-8 Ekim 2004, Abant Bolu, Çevre Yön., Kirl. ve Kont. Sek., Bildiri Özetleri Kitabı; 100, Bolu, 2004.

ARAŞTIRMA PROJELERİ

Hava Fotoğrafları ile Uludağ Flora ve Vejetasyonunun Tesbiti ve Hava Fotografı Yolu ile Vejetasyon Haritasının Çıkarılması. DPT ve U.Ü. Araştırma Fonu DPT (93K121600)
U.Ü.Araştırma Fonu (91/24)

Uludağ Volfram Maden İşletmesi Çevresindeki Alpin ve Subalpin Bitkilerin Element İçerikleri. Uludağ Üniversitesi Araştırma Fonu (97/23)

Uludağ’ın Bitki Örtüsünün Korunması. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, Küresel çevre Fonu Küçük Ölçekli Destek Programı Çerçevesinde Bursa Büyükşehir Belediyesi Yerel Gündem 21, U. Ü. Fen-Edebiyat. Fak. Biyoloji Bölümü, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), Küresel Çevre Fonu (GEF), Küçük Ölçekli Destek Programı (SGP)TUR-01-12

Uludağ Üniversitesi Kampüs Alanındaki Farklı Orman Topluluklarının Topraklarındaki Azot Döngüsü Üzerinde Araştırmalar (02/47)

 
 
 
 
 
 
 
 

 


Uludağ Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü
© Dr. Murat SEVİNÇ