B Ö L Ü M  H A K K I N D A
Biyoloji bölümünden öğrenciler "Biyoloji Lisansı" ile mezun olurlar. Biyoloji lisans diploması alan mezunlar Milli Eğitim Bakanlığı'nın öngöreceği koşulları yerine getirdiklerinde Orta Öğretimde öğretmen, üniversitelerin ilgili bölümlerinde öğretim elemanı, hastanelerde, araştırma kurumlarında ve sanayide biyolog, su ürünlerinde, bitki yetiştirme ve ticaretinde uzman eleman olarak görev yaparlar. Biyoloji Bölümü, lisans dersleri ile birlikte Ziraat, Veteriner ve Meslek Yüksekokullarının ilgili bölümlerine temel biyoloji dersleri de vermektedir. Bölümde lisans eğitimi yanı sıra yüksek lisans ve doktora eğitimi de yapılmaktadır. Bölümde; Botanik, Ekoloji, Genel Biyoloji, Hidrobiyoloji, Moleküler Biyoloji ve Zooloji olmak üzere altı anabilim dalı vardır.

Ö Z G Ö R E V
Biyoloji bölümü; doğa bilimlerinin temel ilkelerine ve etik değerlere uygun araştırma yapabilen, sorun çözme yeteneği, çevre ve biyolojik zenginlikleri koruma bilinci gelişmiş, topluma önder, nitelikli eğitim almış ve çağdaş bilgi ile donatılmış biyologlar yetiştirmeyi, evrensel standartlarda araştırmalarla topluma ve insanlığa hizmet edecek bilgi ve teknolojileri oluşturma, geliştirme ve yaymayı görev edinmiştir.

U Z G Ö R Ü
Biyoloji bölümünün uzgörüşü; nitelikli eğitim ve öğretim yapan, uluslararası düzeyde bilgi üreten ve sürekli gelişen, dünyadaki bilimsel gelişmeleri takip eden ve ona katkıda bulunan araştırmalar yaparak üniversitemizin ve ülkemizin bilimsel gelişimine öncülük eden bir birim olmaktır.

Biyoloji Bölümünün Öğretim Amaçları

Bölüm Duyuruları

* Doğa Gözlem Topluluğu Faaliyetleri

* Bakanlıklara Bağlı Kurumlarda Staj İmkanı !!!

* 2014 - 2015 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Dönemi Fen Bilimleri Enstitüsü Final ve Bütünleme Sınav Programı

* 2014 - 2015 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Dönemi Bütünleme Sınav Programı (I. ve II. Öğretim)


* 2014 - 2015 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Dönemi Mazeret Programı (I. ve II. Öğretim)


* BYL 4124 Bitirme Tezi II dersini alan öğrencilerin dikkatine


* 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Dönemi Final Programı (I. ve II. Öğretim)Bitirme Tezi Sınav Jürileri (2014-2015 Bahar Dönemi)


* 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Dönemi Haftalık Ders Programı (I. Öğretim) (Güncelleme 23/02/2015)* 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Dönemi Haftalık Ders Programı (II. Öğretim) (Güncelleme 23/02/2015)* Öğretim Değerlendirme Anketi I (1., 2., 3. ve 4. Sınıflar İçin)


* Staj Yapacak Öğrencilerimizin Dikkatine


Uludağ Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü
© Dr. Murat SEVİNÇ