***** BÖLÜMÜMÜZ AKREDİTE OLDU *****
***** AKREDİTASYON BELGESİ *****

          


B Ö L Ü M  H A K K I N D A
Biyoloji bölümünden öğrenciler "Biyoloji Lisansı" ile mezun olurlar. Biyoloji lisans diploması alan mezunlar Milli Eğitim Bakanlığı'nın öngöreceği koşulları yerine getirdiklerinde Orta Öğretimde öğretmen, üniversitelerin ilgili bölümlerinde öğretim elemanı, hastanelerde, araştırma kurumlarında ve sanayide biyolog, su ürünlerinde, bitki yetiştirme ve ticaretinde uzman eleman olarak görev yaparlar. Biyoloji Bölümü, lisans dersleri ile birlikte Ziraat, Veteriner ve Meslek Yüksekokullarının ilgili bölümlerine temel biyoloji dersleri de vermektedir. Bölümde lisans eğitimi yanı sıra yüksek lisans ve doktora eğitimi de yapılmaktadır. Bölümde; Botanik, Ekoloji, Genel Biyoloji, Hidrobiyoloji, Moleküler Biyoloji ve Zooloji olmak üzere altı anabilim dalı vardır.


Ö Z G Ö R E V
Biyoloji bölümü; doğa bilimlerinin temel ilkelerine ve etik değerlere uygun araştırma yapabilen, sorun çözme yeteneği, çevre ve biyolojik zenginlikleri koruma bilinci gelişmiş, topluma önder, nitelikli eğitim almış ve çağdaş bilgi ile donatılmış biyologlar yetiştirmeyi, evrensel standartlarda araştırmalarla topluma ve insanlığa hizmet edecek bilgi ve teknolojileri oluşturma, geliştirme ve yaymayı görev edinmiştir.

U Z G Ö R Ü
Biyoloji bölümünün uzgörüşü; nitelikli eğitim ve öğretim yapan, uluslararası düzeyde bilgi üreten ve sürekli gelişen, dünyadaki bilimsel gelişmeleri takip eden ve ona katkıda bulunan araştırmalar yaparak üniversitemizin ve ülkemizin bilimsel gelişimine öncülük eden bir birim olmaktır.

Biyoloji Bölümünün Öğretim Amaçları

Bölüm Duyuruları
2017-2018 Güz Yarıyıl 31. Madde Ek Sınav Programı (Güncelleme: 19.01.2018)
2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Haftalık Ders Programı (Güncelleme 11.01.2018)
2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Fen Bilimleri Enstitüsü Haftalık Ders Programı (Güncelleme 11.01.2018)

Mezunlar ve dış paydaşlar paneli 07 Aralık 2017

Biyoloji Topluluğu (UBİT) Mutluluğa sizde ortak olun projesi
2017-2018 Akademik Yılı Bölüm tanıtım toplantısı yapıldı (19.10.2017)
Biyoloji Bölümü Tanıtım Broşürü

Biyoloji Topluluğu (UBİT) etkinlikleri

* Öğretim Değerlendirme Anketi I (1., 2., 3. ve 4. Sınıflar İçin)
Biyoloji Öğrencilerine Mezunlar Paneli 23 Mart 2017

Uludağ Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü