***** BÖLÜMÜMÜZ AKREDİTE OLDU *****
***** AKREDİTASYON BELGESİ *****

          


B Ö L Ü M  H A K K I N D A
Biyoloji bölümünden öğrenciler "Biyoloji Lisansı" ile mezun olurlar. Biyoloji lisans diploması alan mezunlar Milli Eğitim Bakanlığı'nın öngöreceği koşulları yerine getirdiklerinde Orta Öğretimde öğretmen, üniversitelerin ilgili bölümlerinde öğretim elemanı, hastanelerde, araştırma kurumlarında ve sanayide biyolog, su ürünlerinde, bitki yetiştirme ve ticaretinde uzman eleman olarak görev yaparlar. Biyoloji Bölümü, lisans dersleri ile birlikte Ziraat, Veteriner ve Meslek Yüksekokullarının ilgili bölümlerine temel biyoloji dersleri de vermektedir. Bölümde lisans eğitimi yanı sıra yüksek lisans ve doktora eğitimi de yapılmaktadır. Bölümde; Botanik, Ekoloji, Genel Biyoloji, Hidrobiyoloji, Moleküler Biyoloji ve Zooloji olmak üzere altı anabilim dalı vardır.

Ö Z G Ö R E V
Biyoloji bölümü; doğa bilimlerinin temel ilkelerine ve etik değerlere uygun araştırma yapabilen, sorun çözme yeteneği, çevre ve biyolojik zenginlikleri koruma bilinci gelişmiş, topluma önder, nitelikli eğitim almış ve çağdaş bilgi ile donatılmış biyologlar yetiştirmeyi, evrensel standartlarda araştırmalarla topluma ve insanlığa hizmet edecek bilgi ve teknolojileri oluşturma, geliştirme ve yaymayı görev edinmiştir.

U Z G Ö R Ü
Biyoloji bölümünün uzgörüşü; nitelikli eğitim ve öğretim yapan, uluslararası düzeyde bilgi üreten ve sürekli gelişen, dünyadaki bilimsel gelişmeleri takip eden ve ona katkıda bulunan araştırmalar yaparak üniversitemizin ve ülkemizin bilimsel gelişimine öncülük eden bir birim olmaktır.

Biyoloji Bölümünün Öğretim Amaçları

Bölüm Duyuruları
* 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Dönemi Bütünleme Sınav Programı (I. ve II. Öğretim) Güncelleme (20 06 2016)

* 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Dönemi BYL 4124 Bitirme Tezi II Jürileri

* 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Dönemi Fen Bilimleri Enstitüsü Final ve Bütünleme Sınav Programı (Güncelleme 02 06 2016)

* 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Dönemi Final Programı (I. ve II. Öğretim) (Güncelleme 08 05 2016)

* Bu Yaz (2016) Staj Yapacak Öğrencilerimizin Dikkatine !!! Staj Başvuru Formunun (Form A) Staj Komisyonuna Son Teslim Tarihi 31 05 2016

* Doğa Gözlem Topluluğu Faaliyetleri

* Öğretim Değerlendirme Anketi I (1., 2., 3. ve 4. Sınıflar İçin)

 
 
 

Uludağ Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü
© Dr. Murat SEVİNÇ