***** BÖLÜMÜMÜZ AKREDİTE OLDU *****
***** AKREDİTASYON BELGESİ *****

          


B Ö L Ü M  H A K K I N D A
Biyoloji bölümünden öğrenciler "Biyoloji Lisansı" ile mezun olurlar. Biyoloji lisans diploması alan mezunlar Milli Eğitim Bakanlığı'nın öngöreceği koşulları yerine getirdiklerinde Orta Öğretimde öğretmen, üniversitelerin ilgili bölümlerinde öğretim elemanı, hastanelerde, araştırma kurumlarında ve sanayide biyolog, su ürünlerinde, bitki yetiştirme ve ticaretinde uzman eleman olarak görev yaparlar. Biyoloji Bölümü, lisans dersleri ile birlikte Ziraat, Veteriner ve Meslek Yüksekokullarının ilgili bölümlerine temel biyoloji dersleri de vermektedir. Bölümde lisans eğitimi yanı sıra yüksek lisans ve doktora eğitimi de yapılmaktadır. Bölümde; Botanik, Ekoloji, Genel Biyoloji, Hidrobiyoloji, Moleküler Biyoloji ve Zooloji olmak üzere altı anabilim dalı vardır.

Ö Z G Ö R E V
Biyoloji bölümü; doğa bilimlerinin temel ilkelerine ve etik değerlere uygun araştırma yapabilen, sorun çözme yeteneği, çevre ve biyolojik zenginlikleri koruma bilinci gelişmiş, topluma önder, nitelikli eğitim almış ve çağdaş bilgi ile donatılmış biyologlar yetiştirmeyi, evrensel standartlarda araştırmalarla topluma ve insanlığa hizmet edecek bilgi ve teknolojileri oluşturma, geliştirme ve yaymayı görev edinmiştir.

U Z G Ö R Ü
Biyoloji bölümünün uzgörüşü; nitelikli eğitim ve öğretim yapan, uluslararası düzeyde bilgi üreten ve sürekli gelişen, dünyadaki bilimsel gelişmeleri takip eden ve ona katkıda bulunan araştırmalar yaparak üniversitemizin ve ülkemizin bilimsel gelişimine öncülük eden bir birim olmaktır.

Biyoloji Bölümünün Öğretim Amaçları

Bölüm Duyuruları
2016-2017 Akademik Yılı 15 Eylül 2017 Tek Ders Sınav Programı
2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Haftalık Ders Programı (Güncelleme 21.09.2017)
2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Fen Bilimleri Enstitüsü Haftalık Ders Programı (Güncelleme 21.08.2017)
2017-2018 Akademik Yılı Ders Planı

BİYOLOJİ BÖLÜMÜ 2017-2018 TANITIM BROŞÜRÜ

BİYOLOJİ ÖĞRENCİLERİNE MEZUNLAR PANELİ 23 Mart 2017

* Bu Yaz (2017) Staj Yapacak Öğrencilerimizin Dikkatine !!!
6. Ulusal Biyoloji Toplulukları kongresi (28-30 Nisan 2017)

Dış Paydaşlar Paneli 8 Aralık 2016'da yapıldı

Mezunlar Paneli 8 Aralık 2016'da yapıldı

Bölüm tanıtım toplantı resimleri

Biyoloji Topluluğu (UBİT) etkinlikleri

* Öğretim Değerlendirme Anketi I (1., 2., 3. ve 4. Sınıflar İçin)Uludağ Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü