B Ö L Ü M  H A K K I N D A
Biyoloji bölümünden öğrenciler "Biyoloji Lisansı" ile mezun olurlar. Biyoloji lisans diploması alan mezunlar Milli Eğitim Bakanlığı'nın öngöreceği koşulları yerine getirdiklerinde Orta Öğretimde öğretmen, üniversitelerin ilgili bölümlerinde öğretim elemanı, hastanelerde, araştırma kurumlarında ve sanayide biyolog, su ürünlerinde, bitki yetiştirme ve ticaretinde uzman eleman olarak görev yaparlar. Biyoloji Bölümü, lisans dersleri ile birlikte Ziraat, Veteriner ve Meslek Yüksekokullarının ilgili bölümlerine temel biyoloji dersleri de vermektedir. Bölümde lisans eğitimi yanı sıra yüksek lisans ve doktora eğitimi de yapılmaktadır. Bölümde; Botanik, Ekoloji, Genel Biyoloji, Hidrobiyoloji, Moleküler Biyoloji ve Zooloji olmak üzere altı anabilim dalı vardır.

Ö Z G Ö R E V
Biyoloji bölümü; doğa bilimlerinin temel ilkelerine ve etik değerlere uygun araştırma yapabilen, sorun çözme yeteneği, çevre ve biyolojik zenginlikleri koruma bilinci gelişmiş, topluma önder, nitelikli eğitim almış ve çağdaş bilgi ile donatılmış biyologlar yetiştirmeyi, evrensel standartlarda araştırmalarla topluma ve insanlığa hizmet edecek bilgi ve teknolojileri oluşturma, geliştirme ve yaymayı görev edinmiştir.

U Z G Ö R Ü
Biyoloji bölümünün uzgörüşü; nitelikli eğitim ve öğretim yapan, uluslararası düzeyde bilgi üreten ve sürekli gelişen, dünyadaki bilimsel gelişmeleri takip eden ve ona katkıda bulunan araştırmalar yaparak üniversitemizin ve ülkemizin bilimsel gelişimine öncülük eden bir birim olmaktır.

Biyoloji Bölümünün Öğretim Amaçları

Bölüm Duyuruları

* 05 Aralık 2015 / Eskişehir, Sazova Bilim, Kültür ve Sanat Parkı Gezisi

* Doğa Gözlem Topluluğu - Her Hafta Bir Belgesel

* BYL 4125 Biyolojide Girişimcilik Ders Notları (Güncelleme 23 Kasım 2015)


* Keten Yaylası-Aras Şelalesi Doğa Yürüyüşü


* 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi Arasınav Programı (Güncelleme 05 11 2015)* 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi Fen Bilimleri Enstitüsü Haftalık Ders Programı* 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi Haftalık Ders Programı (I. Öğretim) (Güncelleme 30 09 2015)


* 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi Haftalık Ders Programı (II. Öğretim) (Güncelleme 30 09 2015)


* Doğa Gözlem Topluluğu ve Diğer Faaliyetler


* Öğretim Değerlendirme Anketi I (1., 2., 3. ve 4. Sınıflar İçin)


* Staj Yapacak Öğrencilerimizin Dikkatine


Uludağ Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü
© Dr. Murat SEVİNÇ